Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/11/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 71
Giải Bảy 357
Giải Sáu 668997942270
Giải Năm 4124
Giải Tư 81319428323450170979191274679103386
Giải Ba 9993640669
Giải Nhì 46852
Giải Nhất 22977
Giải Đặc Biệt
968527
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
7,0,9 1 9
3,5 2 4,7,7
3 2,6
9,2 4
Chục Số Đơn vị
5 7,2
8,3 6 9
5,2,7,2 7 1,0,9,7
8 9,6
8,1,7,6 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/11/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 61
Giải Bảy 660
Giải Sáu 291358192385
Giải Năm 8698
Giải Tư 89271043347404545153742916983929081
Giải Ba 5611345641
Giải Nhì 21812
Giải Nhất 34529
Giải Đặc Biệt
183275
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,7,9,8,4 1 3,9,3,2
1 2 9
1,5,1 3 4,9
3 4 5,1
Chục Số Đơn vị
8,4,7 5 3
6 1,0
7 1,5
9 8 5,1
1,3,2 9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/11/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 39
Giải Bảy 277
Giải Sáu 833920905302
Giải Năm 0425
Giải Tư 91264359081565616991440817845035198
Giải Ba 4424982003
Giải Nhì 09128
Giải Nhất 16214
Giải Đặc Biệt
451974
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 2,8,3
9,8 1 4
0 2 5,8
0 3 9,9
6,1,7 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 6,0
5 6 4
7 7 7,4
0,9,2 8 1
3,3,4 9 0,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 30/10/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 28
Giải Bảy 518
Giải Sáu 889388973701
Giải Năm 1890
Giải Tư 73532646124339916125995267556922933
Giải Ba 1142365990
Giải Nhì 71433
Giải Nhất 55069
Giải Đặc Biệt
536532
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 1
0 1 8,2
3,1,3 2 8,5,6,3
9,3,2,3 3 2,3,3,2
4
Chục Số Đơn vị
2 5
2 6 9,9
9 7
2,1 8
9,6,6 9 3,7,0,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/10/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 16
Giải Bảy 635
Giải Sáu 856882791099
Giải Năm 5625
Giải Tư 11279576460161562561296120236567819
Giải Ba 3260993235
Giải Nhì 57162
Giải Nhất 29318
Giải Đặc Biệt
022287
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9
6 1 6,5,2,9,8
1,6 2 5
3 5,5
4 6
Chục Số Đơn vị
3,2,1,6,3 5
1,4 6 8,1,5,2
8 7 9,9
6,1 8 7
7,9,7,1,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/10/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 08
Giải Bảy 802
Giải Sáu 069054016544
Giải Năm 4626
Giải Tư 99511136937813864900749759868809542
Giải Ba 0715073071
Giải Nhì 75591
Giải Nhất 21416
Giải Đặc Biệt
784945
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0,5 0 8,2,1,0
0,1,7,9 1 1,6
0,4 2 6
9 3 8
4 4 4,2,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 0
2,1 6
7 5,1
0,3,8 8 8
9 0,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/10/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 65
Giải Bảy 766
Giải Sáu 799260224730
Giải Năm 5742
Giải Tư 13348812486178719015852083600168655
Giải Ba 5322435102
Giải Nhì 13387
Giải Nhất 90121
Giải Đặc Biệt
786981
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 8,1,2
0,2,8 1 5
9,2,4,0 2 2,4,1
3 0
2 4 2,8,8
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 5
6 6 5,6
8,8 7
4,4,0 8 7,7,1
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...