Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Trị - 26/01/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 57
Giải Bảy 986
Giải Sáu 976976813414
Giải Năm 8618
Giải Tư 81966132647542481289927774063061855
Giải Ba 2578272049
Giải Nhì 87037
Giải Nhất 14572
Giải Đặc Biệt
791751
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 26/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0
8,5 1 4,8
8,7 2 4
3 0,7
1,6,2 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5,1
8,6 6 9,6,4
5,7,3 7 7,2
1 8 6,1,9,2
6,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 19/01/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 39
Giải Bảy 370
Giải Sáu 143662338449
Giải Năm 2424
Giải Tư 60921607003058251402462256763592231
Giải Ba 4352054656
Giải Nhì 26842
Giải Nhất 06888
Giải Đặc Biệt
349148
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,0,2 0 0,2
2,3 1
8,0,4 2 4,1,5,0
3 3 9,6,3,5,1
2 4 9,2,8
Chục Số Đơn vị
2,3 5 6
3,5 6
7 0
8,4 8 2,8
3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/01/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 39
Giải Bảy 375
Giải Sáu 211666376026
Giải Năm 0280
Giải Tư 66466027719613696301276217970219452
Giải Ba 3825284317
Giải Nhì 16783
Giải Nhất 54741
Giải Đặc Biệt
424873
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,2
7,0,2,4 1 6,7
0,5,5 2 6,1
8,7 3 9,7,6
4 1
Chục Số Đơn vị
7 5 2,2
1,2,6,3 6 6
3,1 7 5,1,3
8 0,3
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/01/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 65
Giải Bảy 762
Giải Sáu 164145392063
Giải Năm 9565
Giải Tư 96387417868046668295854372863679189
Giải Ba 0085419786
Giải Nhì 16852
Giải Nhất 21726
Giải Đặc Biệt
373200
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/01/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4 1
6,5 2 6
6 3 9,7,6
5 4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,9 5 4,2
8,6,3,8,2 6 5,2,3,5,6
8,3 7
8 7,6,9,6
3,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 29/12/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 63
Giải Bảy 775
Giải Sáu 165544572317
Giải Năm 0303
Giải Tư 54966119741688261056828816041071563
Giải Ba 4277777613
Giải Nhì 32158
Giải Nhất 90145
Giải Đặc Biệt
399272
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
8 1 7,0,3
8,7 2
6,0,6,1 3
7 4 5
Chục Số Đơn vị
7,5,4 5 5,7,6,8
6,5 6 3,6,3
5,1,7 7 5,4,7,2
5 8 2,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 22/12/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 27
Giải Bảy 599
Giải Sáu 321605241115
Giải Năm 7319
Giải Tư 27212756992024173127037889975015542
Giải Ba 3986372572
Giải Nhì 08759
Giải Nhất 10669
Giải Đặc Biệt
839597
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 22/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
4 1 6,5,9,2
1,4,7 2 7,4,7
6 3
2 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1 5 0,9
1 6 3,9
2,2,9 7 2
8 8 8
9,1,9,5,6 9 9,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 15/12/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 73
Giải Bảy 551
Giải Sáu 547941208441
Giải Năm 6450
Giải Tư 55555290333333485701249024165877055
Giải Ba 0890983326
Giải Nhì 74460
Giải Nhất 88766
Giải Đặc Biệt
116008
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/12/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 15/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,6 0 1,2,9,8
5,4,0 1
0 2 0,6
7,3 3 3,4
3 4 1
Chục Số Đơn vị
5,5 5 1,0,5,8,5
2,6 6 0,6
7 3,9
5,0 8
7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...