Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/10/2021
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/10/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 83
Giải Bảy 246
Giải Sáu 965080581033
Giải Năm 2569
Giải Tư 11784497659684153887473127135161514
Giải Ba 0862279415
Giải Nhì 69256
Giải Nhất 03887
Giải Đặc Biệt
068684
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0
4,5 1 2,4,5
1,2 2 2
8,3 3 3
8,1,8 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,1 5 0,8,1,6
4,5 6 9,5
8,8 7
5 8 3,4,7,7,4
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/10/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 67
Giải Bảy 103
Giải Sáu 964527230095
Giải Năm 4775
Giải Tư 80679069743334728971289897406579135
Giải Ba 8396938505
Giải Nhì 73210
Giải Nhất 13841
Giải Đặc Biệt
951854
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/10/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/10/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5
7,4 1 0
2 3
0,2 3 5
7,5 4 5,7,1
Chục Số Đơn vị
4,9,7,6,3,0 5 4
6 7,5,9
6,4 7 5,9,4,1
8 9
7,8,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 30/09/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 04
Giải Bảy 607
Giải Sáu 245042455252
Giải Năm 1406
Giải Tư 25247416992409911251230282743553254
Giải Ba 6768083064
Giải Nhì 58721
Giải Nhất 85638
Giải Đặc Biệt
571075
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 4,7,6
5,2 1
5 2 8,1
3 5,8
0,5,6 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,3,7 5 0,2,1,4
0 6 4
0,4 7 5
2,3 8 0
9,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 23/09/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 40
Giải Bảy 557
Giải Sáu 883648992986
Giải Năm 5835
Giải Tư 96792601278891021438222140589792731
Giải Ba 8175185029
Giải Nhì 78394
Giải Nhất 28145
Giải Đặc Biệt
667910
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,1,1 0
3,5 1 0,4,0
9 2 7,9
3 6,5,8,1
1,9 4 0,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 7,1
3,8 6
5,2,9 7
3 8 6
9,2 9 9,2,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 16/09/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 50
Giải Bảy 991
Giải Sáu 159396897675
Giải Năm 4621
Giải Tư 35543113765876594079180412008211242
Giải Ba 0954074217
Giải Nhì 77489
Giải Nhất 51659
Giải Đặc Biệt
845213
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
9,2,4 1 7,3
8,4 2 1
9,4,1 3
4 3,1,2,0
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0,9
7 6 5
1 7 5,6,9
8 9,2,9
8,7,8,5 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 09/09/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 69
Giải Bảy 983
Giải Sáu 332054923376
Giải Năm 2244
Giải Tư 52891694577743477866197039508422978
Giải Ba 2320048253
Giải Nhì 80826
Giải Nhất 79951
Giải Đặc Biệt
620024
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 3,0
9,5 1
9 2 0,6,4
8,0,5 3 4
4,3,8,2 4 4
Chục Số Đơn vị
5 7,3,1
7,6,2 6 9,6
5 7 6,8
7 8 3,4
6 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 02/09/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 81
Giải Bảy 548
Giải Sáu 337213145720
Giải Năm 1644
Giải Tư 35627819342778288549125267316765320
Giải Ba 3759997439
Giải Nhì 46282
Giải Nhất 91820
Giải Đặc Biệt
493965
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 02/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2,2 0
8 1 4
7,8,8 2 0,7,6,0,0
3 4,9
1,4,3 4 8,4,9
Chục Số Đơn vị
6 5
2 6 7,5
2,6 7 2
4 8 1,2,2
4,9,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...