Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Quảng Trị - 20/06/2024
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 51
Giải Bảy 010
Giải Sáu 255657557792
Giải Năm 0603
Giải Tư 99576319764924917940291714210890765
Giải Ba 3387742297
Giải Nhì 25357
Giải Nhất 21567
Giải Đặc Biệt
904097
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 3,8
5,7 1 0
9 2
0 3
4 9,0
Chục Số Đơn vị
5,6 5 1,6,5,7
5,7,7 6 5,7
7,9,5,6,9 7 6,6,1,7
0 8
4 9 2,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 13/06/2024
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 59
Giải Bảy 223
Giải Sáu 505300452950
Giải Năm 1232
Giải Tư 11815041680526404864515170123100965
Giải Ba 9032238691
Giải Nhì 72395
Giải Nhất 22050
Giải Đặc Biệt
289941
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5 0
3,9,4 1 5,7
3,2 2 3,2
2,5 3 2,1
6,6 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,1,6,9 5 9,3,0,0
6 8,4,4,5
1 7
6 8
5 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 06/06/2024
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 40
Giải Bảy 692
Giải Sáu 744099504115
Giải Năm 7085
Giải Tư 11894955656981802596322283701379139
Giải Ba 0971881075
Giải Nhì 26596
Giải Nhất 86356
Giải Đặc Biệt
574749
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4,5 0
1 5,8,3,8
9 2 8
1 3 9
9 4 0,0,9
Chục Số Đơn vị
1,8,6,7 5 0,6
9,9,5 6 5
7 5
1,2,1 8 5
3,4 9 2,4,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 30/05/2024
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 01
Giải Bảy 151
Giải Sáu 560877746502
Giải Năm 6041
Giải Tư 80342133951362561962133821146657550
Giải Ba 5357273770
Giải Nhì 78893
Giải Nhất 94252
Giải Đặc Biệt
791206
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 1,8,2,6
0,5,4 1
0,4,6,8,7,5 2 5
9 3
7 4 1,2
Chục Số Đơn vị
9,2 5 1,0,2
6,0 6 2,6
7 4,2,0
0 8 2
9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 23/05/2024
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 08
Giải Bảy 954
Giải Sáu 299708887340
Giải Năm 1862
Giải Tư 92594304205111498332456294088011289
Giải Ba 3403962519
Giải Nhì 44011
Giải Nhất 65927
Giải Đặc Biệt
193859
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,2,8 0 8
1 1 4,9,1
6,3 2 0,9,7
3 2,9
5,9,1 4 0
Chục Số Đơn vị
5 4,9
6 2
9,2 7
0,8 8 8,0,9
2,8,3,1,5 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 16/05/2024
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 33
Giải Bảy 001
Giải Sáu 431560497073
Giải Năm 6363
Giải Tư 15651234721897132059741881694872413
Giải Ba 9848400370
Giải Nhì 91501
Giải Nhất 29794
Giải Đặc Biệt
810920
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 1,1
0,5,7,0 1 5,3
7 2 0
3,7,6,1 3 3
8,9 4 9,8
Chục Số Đơn vị
1 5 1,9
6 3
7 3,2,1,0
8,4 8 8,4
4,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 09/05/2024
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 96
Giải Bảy 110
Giải Sáu 241473271503
Giải Năm 4986
Giải Tư 14351501620742852648432972280260751
Giải Ba 6161165958
Giải Nhì 94889
Giải Nhất 57925
Giải Đặc Biệt
827848
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,2
5,5,1 1 0,4,1
6,0 2 7,8,5
0 3
1 4 8,8
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1,8
9,8 6 2
2,9 7
2,4,5,4 8 6,9
8 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...