Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Quảng Trị - 01/06/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 87
Giải Bảy 982
Giải Sáu 765031448911
Giải Năm 9870
Giải Tư 32830598013586141622901083507717201
Giải Ba 8078812593
Giải Nhì 24471
Giải Nhất 02073
Giải Đặc Biệt
379299
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/06/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 01/06/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,3 0 1,8,1
1,0,6,0,7 1 1
8,2 2 2
9,7 3 0
4 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1
8,7 7 0,7,1,3
0,8 8 7,2,8
9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 25/05/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 36
Giải Bảy 395
Giải Sáu 316095342448
Giải Năm 1084
Giải Tư 15111195216175038811667246463141273
Giải Ba 2067585555
Giải Nhì 15796
Giải Nhất 88251
Giải Đặc Biệt
396689
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0
1,2,1,3,5 1 1,1
2 1,4
7 3 6,4,1
3,8,2 4 8
Chục Số Đơn vị
9,7,5 5 0,5,1
3,9 6 0
7 3,5
4 8 4,9
8 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 18/05/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 82
Giải Bảy 797
Giải Sáu 820511266550
Giải Năm 4218
Giải Tư 41819693061692383583982833441328544
Giải Ba 3294416749
Giải Nhì 74869
Giải Nhất 22277
Giải Đặc Biệt
232371
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
7 1 8,9,3
8 2 6,3
2,8,8,1 3
4,4 4 4,4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 0
2,0 6 9
9,7 7 7,1
1 8 2,3,3
1,4,6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 11/05/2023
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 53
Giải Bảy 256
Giải Sáu 520200728465
Giải Năm 1018
Giải Tư 95846413504495602509474885685256256
Giải Ba 6227714769
Giải Nhì 75791
Giải Nhất 93532
Giải Đặc Biệt
233338
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,9
9 1 8
0,7,5,3 2
5 3 2,8
4 6
Chục Số Đơn vị
6 5 3,6,0,6,2,6
5,4,5,5 6 5,9
7 7 2,7
1,8,3 8 8
0,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 04/05/2023
Thứ năm
Loại vé: QT
Giải Tám 50
Giải Bảy 913
Giải Sáu 381428419219
Giải Năm 9038
Giải Tư 53868174542763694912568407796279697
Giải Ba 0113286264
Giải Nhì 66600
Giải Nhất 18033
Giải Đặc Biệt
812358
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4,0 0 0
4 1 3,4,9,2
1,6,3 2
1,3 3 8,6,2,3
1,5,6 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 0,4,8
3 6 8,2,4
9 7
3,6,5 8
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 27/04/2023
Thứ năm
Loại vé: QT
Giải Tám 47
Giải Bảy 469
Giải Sáu 516969218267
Giải Năm 9756
Giải Tư 66109926209746193223662173182788175
Giải Ba 4107591124
Giải Nhì 60474
Giải Nhất 87556
Giải Đặc Biệt
777347
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
2,6 1 7
2 1,0,3,7,4
2 3
2,7 4 7,7
Chục Số Đơn vị
7,7 5 6,6
5,5 6 9,9,7,1
4,6,1,2,4 7 5,5,4
8
6,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 20/04/2023
Thứ năm
Loại vé: QT
Giải Tám 17
Giải Bảy 444
Giải Sáu 374115972250
Giải Năm 6936
Giải Tư 18807677943382032749430482633160509
Giải Ba 6638823320
Giải Nhì 14136
Giải Nhất 14839
Giải Đặc Biệt
827283
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,2,2 0 7,9
4,3 1 7
2 0,0
8 3 6,1,6,9
4,9 4 4,1,9,8
Chục Số Đơn vị
5 0
3,3 6
1,9,0 7
4,8 8 8,3
4,0,3 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...