Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Quảng Trị - 19/05/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 67
Giải Bảy 728
Giải Sáu 233825732008
Giải Năm 6727
Giải Tư 90791641474411468300840205717966617
Giải Ba 3452159272
Giải Nhì 17313
Giải Nhất 02469
Giải Đặc Biệt
509098
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 8,0
9,2 1 4,7,3
7 2 8,7,0,1
7,1 3 8
1 4 7
Chục Số Đơn vị
5
6 7,9
6,2,4,1 7 3,9,2
2,3,0,9 8
7,6 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 12/05/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 28
Giải Bảy 246
Giải Sáu 909159384574
Giải Năm 9516
Giải Tư 35580960799503827155651330639281845
Giải Ba 0239668298
Giải Nhì 78005
Giải Nhất 07191
Giải Đặc Biệt
123573
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
9,9 1 6
9 2 8
3,7 3 8,8,3
7 4 6,5
Chục Số Đơn vị
5,4,0 5 5
4,1,9 6
7 4,9,3
2,3,3,9 8 0
7 9 1,2,6,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 05/05/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 77
Giải Bảy 994
Giải Sáu 643721323758
Giải Năm 5897
Giải Tư 22809075700568350346223638874304362
Giải Ba 4554571016
Giải Nhì 72421
Giải Nhất 94243
Giải Đặc Biệt
921538
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
2 1 6
3,6 2 1
8,6,4,4 3 7,2,8
9 4 6,3,5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 8
4,1 6 3,2
7,3,9 7 7,0
5,3 8 3
0 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 28/04/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 70
Giải Bảy 807
Giải Sáu 889037719950
Giải Năm 8767
Giải Tư 09492698993521353456850707780985312
Giải Ba 2358977262
Giải Nhì 10028
Giải Nhất 17885
Giải Đặc Biệt
980724
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,5,7 0 7,9
7 1 3,2
9,1,6 2 8,4
1 3
2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 0,6
5 6 7,2
0,6 7 0,1,0
2 8 9,5
9,0,8 9 0,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 21/04/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 06
Giải Bảy 627
Giải Sáu 237631929174
Giải Năm 6144
Giải Tư 29943255665293469973759883595109138
Giải Ba 2193044698
Giải Nhì 32190
Giải Nhất 36733
Giải Đặc Biệt
792159
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 6
5 1
9 2 7
4,7,3 3 4,8,0,3
7,4,3 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 1,9
0,7,6 6 6
2 7 6,4,3
8,3,9 8 8
5 9 2,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 14/04/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 72
Giải Bảy 768
Giải Sáu 655910236621
Giải Năm 3297
Giải Tư 05186638247795213358416646892751661
Giải Ba 8868454165
Giải Nhì 86234
Giải Nhất 19286
Giải Đặc Biệt
218330
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0
2,6 1
7,5 2 3,1,4,7
2 3 4,0
2,6,8,3 4
Chục Số Đơn vị
6 5 9,2,8
8,8 6 8,4,1,5
9,2 7 2
6,5 8 6,4,6
5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 07/04/2022
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 14
Giải Bảy 684
Giải Sáu 457374897757
Giải Năm 6404
Giải Tư 84911010600899259047978887945920818
Giải Ba 3075611620
Giải Nhì 01458
Giải Nhất 01125
Giải Đặc Biệt
401380
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,8 0 4
1 1 4,1,8
9 2 0,5
7 3
1,8,0 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 7,9,6,8
5 6 0
5,4 7 3
8,1,5 8 4,9,8,0
8,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...