Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: 6K2
100n 54
200n 142
400n 216644002118
1.tr 0680
3.tr 67784593535350349015514591639280188
10.tr 5967775811
15.tr 81530
30.tr 86228
Giải Đặc Biệt
219699
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,8,3 0 0,3
1 1 8,5,1
4,9 2 8
5,0 3 0
5,8 4 2
Chục Số Đơn vị
1 5 4,3,9
6 6 6
7 7 7
1,8,2 8 0,4,8
5,9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 06/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: 6K1
100n 52
200n 658
400n 043079795281
1.tr 3535
3.tr 79108006091650034105471360166433079
10.tr 1244238587
15.tr 74440
30.tr 26574
Giải Đặc Biệt
745670
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/06/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,0,4,7 0 8,9,0,5
8 1
5,4 2
3 0,5,6
6,7 4 2,0
Chục Số Đơn vị
3,0 5 2,8
3 6 4
8 7 9,9,4,0
5,0 8 1,7
7,0,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 30/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: 5K5
100n 74
200n 127
400n 087977249594
1.tr 4815
3.tr 20286662768710602267796040942425960
10.tr 7124540690
15.tr 51816
30.tr 65237
Giải Đặc Biệt
317456
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/05/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 6,4
1 5,6
2 7,4,4
3 7
7,2,9,0,2 4 5
Chục Số Đơn vị
1,4 5 6
8,7,0,1,5 6 7,0
2,6,3 7 4,9,6
8 6
7 9 4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 23/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: 5K4
100n 55
200n 238
400n 332873619508
1.tr 2375
3.tr 10086355760738414514708328718490601
10.tr 5312575176
15.tr 54698
30.tr 56952
Giải Đặc Biệt
054088
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/05/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
6,0 1 4
3,5 2 8,5
3 8,2
8,1,8 4
Chục Số Đơn vị
5,7,2 5 5,2
8,7,7 6 1
7 5,6,6
3,2,0,9,8 8 6,4,4,8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 16/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: 5K3
100n 52
200n 179
400n 115473546682
1.tr 2785
3.tr 72035447631323971913367347491489920
10.tr 3113471109
15.tr 28276
30.tr 16360
Giải Đặc Biệt
245500
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/05/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,6,0 0 9,0
1 3,4
5,8 2 0
6,1 3 5,9,4,4
5,5,3,1,3 4
Chục Số Đơn vị
8,3 5 2,4,4
7 6 3,0
7 9,6
8 2,5
7,3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 09/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: 5K2
100n 75
200n 951
400n 697001755422
1.tr 3507
3.tr 70066380995158661814323095125392362
10.tr 1382515072
15.tr 68938
30.tr 74163
Giải Đặc Biệt
286853
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/05/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,9
5 1 4
2,6,7 2 2,5
5,6,5 3 8
1 4
Chục Số Đơn vị
7,7,2 5 1,3,3
6,8 6 6,2,3
0 7 5,0,5,2
3 8 6
9,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 02/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: 5K1
100n 58
200n 469
400n 935275628190
1.tr 0517
3.tr 16928935154159970792799557110731070
10.tr 7870060284
15.tr 05888
30.tr 98074
Giải Đặc Biệt
070840
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/05/2021
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,7,0,4 0 7,0
1 7,5
5,6,9 2 8
3
8,7 4 0
Chục Số Đơn vị
1,5 5 8,2,5
6 9,2
1,0 7 0,4
5,2,8 8 4,8
6,9 9 0,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...