Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Kiên Giang - 04/12/2022
Chủ nhật
Loại vé: 12K1
100n 43
200n 564
400n 360468826607
1.tr 0655
3.tr 31071424986697171588792053263049996
10.tr 7617218120
15.tr 62651
30.tr 18321
Giải Đặc Biệt
410089
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 4,7,5
7,7,5,2 1
8,7 2 0,1
4 3 0
6,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,1
9 6 4
0 7 1,1,2
9,8 8 2,8,9
8 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 27/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: 11K4
100n 67
200n 866
400n 457164266705
1.tr 7982
3.tr 92509344899164504083365671210657238
10.tr 3697728973
15.tr 56054
30.tr 42499
Giải Đặc Biệt
515051
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,9,6
7,5 1
8 2 6
8,7 3 8
5 4 5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 4,1
6,2,0 6 7,6,7
6,6,7 7 1,7,3
3 8 2,9,3
0,8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 20/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: 11K3
100n 82
200n 905
400n 275999859389
1.tr 5773
3.tr 75349496661990187836930239135147269
10.tr 2299360368
15.tr 73570
30.tr 94935
Giải Đặc Biệt
719984
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,1
0,5 1
8 2 3
7,2,9 3 6,5
8 4 9
Chục Số Đơn vị
0,8,3 5 9,1
6,3 6 6,9,8
7 3,0
6 8 2,5,9,4
5,8,4,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 13/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: 11K2
100n 01
200n 144
400n 990059711999
1.tr 7303
3.tr 10037101605829417330747429278315120
10.tr 1420150408
15.tr 27681
30.tr 32250
Giải Đặc Biệt
928658
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,3,2,5 0 1,0,3,1,8
0,7,0,8 1
4 2 0
0,8 3 7,0
4,9 4 4,2
Chục Số Đơn vị
5 0,8
6 0
3 7 1
0,5 8 3,1
9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 06/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: 11K1
100n 87
200n 888
400n 410490656719
1.tr 5400
3.tr 04974356479050216663206641033184927
10.tr 6269937191
15.tr 00021
30.tr 98412
Giải Đặc Biệt
175812
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/11/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 06/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,2
3,9,2 1 9,2,2
0,1,1 2 7,1
6 3 1
0,7,6 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5
6 5,3,4
8,4,2 7 4
8 8 7,8
1,9 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 30/10/2022
Chủ nhật
Loại vé: 10K5
100n 90
200n 280
400n 132707966042
1.tr 4864
3.tr 51763890187684478479426355061682915
10.tr 6140397394
15.tr 24146
30.tr 44948
Giải Đặc Biệt
556519
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/10/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 30/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 3
1 8,6,5,9
4 2 7
6,0 3 5
6,4,9 4 2,4,6,8
Chục Số Đơn vị
3,1 5
9,1,4 6 4,3
2 7 9
1,4 8 0
7,1 9 0,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 23/10/2022
Chủ nhật
Loại vé: 10K4
100n 90
200n 078
400n 995195568758
1.tr 8296
3.tr 35601182532132379986644757669104130
10.tr 5874257029
15.tr 00205
30.tr 24407
Giải Đặc Biệt
409935
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/10/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 1,5,7
5,0,9 1
4 2 3,9
5,2 3 0,5
4 2
Chục Số Đơn vị
7,0,3 5 1,6,8,3
5,9,8 6
0 7 8,5
7,5 8 6
2 9 0,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...