Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Kiên Giang - 22/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: 5K4
100n 13
200n 405
400n 424454187676
1.tr 3811
3.tr 54679851375188930072228229986146470
10.tr 8830280370
15.tr 44601
30.tr 12899
Giải Đặc Biệt
042104
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 5,2,1,4
1,6,0 1 3,8,1
7,2,0 2 2
1 3 7
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5
7 6 1
3 7 6,9,2,0,0
1 8 9
7,8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 15/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: 5K3
100n 54
200n 741
400n 425792931093
1.tr 7102
3.tr 67340067764484973147003758511736077
10.tr 9845746656
15.tr 42192
30.tr 19873
Giải Đặc Biệt
797080
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2
4 1 7
0,9 2
9,9,7 3
5 4 1,0,9,7
Chục Số Đơn vị
7 5 4,7,7,6
7,5 6
5,4,1,7,5 7 6,5,7,3
8 0
4 9 3,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 08/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: 5K2
100n 25
200n 943
400n 060110587636
1.tr 5543
3.tr 12570339451007382194939946465938974
10.tr 8942599702
15.tr 94052
30.tr 75833
Giải Đặc Biệt
221379
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,2
0 1
0,5 2 5,5
4,4,7,3 3 6,3
9,9,7 4 3,3,5
Chục Số Đơn vị
2,4,2 5 8,9,2
3 6
7 0,3,4,9
5 8
5,7 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 01/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: 5K1
100n 85
200n 798
400n 311486050086
1.tr 7343
3.tr 33123030049566685168611616885951729
10.tr 3944551587
15.tr 31021
30.tr 06930
Giải Đặc Biệt
667024
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,4
6,2 1 4
2 3,9,1,4
4,2 3 0
1,0,2 4 3,5
Chục Số Đơn vị
8,0,4 5 9
8,6 6 6,8,1
8 7
9,6 8 5,6,7
5,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 24/04/2022
Chủ nhật
Loại vé: 4K4
100n 53
200n 196
400n 279504370929
1.tr 3436
3.tr 72028723743615899285771675669353253
10.tr 6878682462
15.tr 18438
30.tr 82625
Giải Đặc Biệt
389468
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1
6 2 9,8,5
5,9,5 3 7,6,8
7 4
Chục Số Đơn vị
9,8,2 5 3,8,3
9,3,8 6 7,2,8
3,6 7 4
2,5,3,6 8 5,6
2 9 6,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 17/04/2022
Chủ nhật
Loại vé: 4K3
100n 66
200n 909
400n 205850643692
1.tr 5583
3.tr 12182204569958050537913115739669715
10.tr 6813935345
15.tr 11102
30.tr 63437
Giải Đặc Biệt
077175
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2
1 1 1,5
9,8,0 2
8 3 7,9,7
6 4 5
Chục Số Đơn vị
1,4,7 5 8,6
6,5,9 6 6,4
3,3 7 5
5 8 3,2,0
0,3 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 10/04/2022
Chủ nhật
Loại vé: 4K2
100n 87
200n 880
400n 233215381827
1.tr 3354
3.tr 51994999077823433420891366484076281
10.tr 4140702086
15.tr 42964
30.tr 66056
Giải Đặc Biệt
020845
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2,4 0 7,7
8 1
3 2 7,0
3 2,8,4,6
5,9,3,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
4 5 4,6
3,8,5 6 4
8,2,0,0 7
3 8 7,0,1,6
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...