Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Kiên Giang - 23/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: 6K4
100n 41
200n 959
400n 539462327209
1.tr 9715
3.tr 14738616617886307084271712006612974
10.tr 8618282403
15.tr 09566
30.tr 51092
Giải Đặc Biệt
638955
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 23/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
4,6,7 1 5
3,8,9 2
6,0 3 2,8
9,8,7 4 1
Chục Số Đơn vị
1,5 5 9,5
6,6 6 1,3,6,6
7 1,4
3 8 4,2
5,0 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 16/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: 6K3
100n 92
200n 276
400n 252271050403
1.tr 5078
3.tr 34436586175567901985250726363105969
10.tr 6784301152
15.tr 26935
30.tr 73794
Giải Đặc Biệt
945838
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,3
3 1 7
9,2,7,5 2 2
0,4 3 6,1,5,8
9 4 3
Chục Số Đơn vị
0,8,3 5 2
7,3 6 9
1 7 6,8,9,2
7,3 8 5
7,6 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 09/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: 6K2
100n 14
200n 140
400n 989586362667
1.tr 4848
3.tr 31213069226677916407865096655040049
10.tr 4061507489
15.tr 17892
30.tr 58646
Giải Đặc Biệt
869227
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 7,9
1 4,3,5
2,9 2 2,7
1 3 6
1 4 0,8,9,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 0
3,4 6 7
6,0,2 7 9
4 8 9
7,0,4,8 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 02/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: 6K1
100n 94
200n 564
400n 185989641480
1.tr 0722
3.tr 38976424870392730580564175948954100
10.tr 7281584842
15.tr 89624
30.tr 96831
Giải Đặc Biệt
360184
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8,0 0 0
3 1 7,5
2,4 2 2,7,4
3 1
9,6,6,2,8 4 2
Chục Số Đơn vị
1 5 9
7 6 4,4
8,2,1 7 6
8 0,7,0,9,4
5,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 26/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: 5K4
100n 40
200n 182
400n 699252471054
1.tr 9931
3.tr 54724451716252787990787318206827759
10.tr 8006862003
15.tr 81495
30.tr 93922
Giải Đặc Biệt
737647
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 3
3,7,3 1
8,9,2 2 4,7,2
0 3 1,1
5,2 4 0,7,7
Chục Số Đơn vị
9 5 4,9
6 8,8
4,2,4 7 1
6,6 8 2
5 9 2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: 5K3
100n 46
200n 766
400n 573526824445
1.tr 1759
3.tr 02379026770514710493902310981477099
10.tr 5003751979
15.tr 10671
30.tr 41803
Giải Đặc Biệt
219024
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3
3,7 1 4
8 2 4
9,0 3 5,1,7
1,2 4 6,5,7
Chục Số Đơn vị
3,4 5 9
4,6 6 6
7,4,3 7 9,7,9,1
8 2
5,7,9,7 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 12/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: 5K2
100n 36
200n 804
400n 255021295133
1.tr 0386
3.tr 62042259952347914917079078069392269
10.tr 5632984171
15.tr 17364
30.tr 10012
Giải Đặc Biệt
741575
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,7
7 1 7,2
4,1 2 9,9
3,9 3 6,3
0,6 4 2
Chục Số Đơn vị
9,7 5 0
3,8 6 9,4
1,0 7 9,1,5
8 6
2,7,6,2 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...