Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Kiên Giang - 26/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: 11K4
100n 47
200n 030
400n 215124740406
1.tr 3214
3.tr 23918014809279415486938279299605458
10.tr 5167556374
15.tr 07395
30.tr 69552
Giải Đặc Biệt
350037
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 6
5 1 4,8
5 2 7
3 0,7
7,1,9,7 4 7
Chục Số Đơn vị
7,9 5 1,8,2
0,8,9 6
4,2,3 7 4,5,4
1,5 8 0,6
9 4,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 19/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: 11K3
100n 60
200n 497
400n 071981856123
1.tr 7300
3.tr 72368551279979200876937352407714711
10.tr 2100614489
15.tr 00571
30.tr 80405
Giải Đặc Biệt
615960
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,0,6 0 0,6,5
1,7 1 9,1
9 2 3,7
2 3 5
4
Chục Số Đơn vị
8,3,0 5
7,0 6 0,8,0
9,2,7 7 6,7,1
6 8 5,9
1,8 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 12/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: 11K2
100n 61
200n 448
400n 283351586712
1.tr 6643
3.tr 66381453578859984505732780719610976
10.tr 6096046299
15.tr 73986
30.tr 95023
Giải Đặc Biệt
879516
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 5
6,8 1 2,6
1 2 3
3,4,2 3 3
4 8,3
Chục Số Đơn vị
0 5 8,7
9,7,8,1 6 1,0
5 7 8,6
4,5,7 8 1,6
9,9 9 9,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 05/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: 11K1
100n 77
200n 666
400n 070568623803
1.tr 2672
3.tr 89408004727014974233097019683089001
10.tr 6112579331
15.tr 27584
30.tr 25893
Giải Đặc Biệt
456669
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,3,8,1,1
0,0,3 1
6,7,7 2 5
0,3,9 3 3,0,1
8 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5
6 6 6,2,9
7 7 7,2,2
0 8 4
4,6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 29/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: 10K5
100n 41
200n 960
400n 089673543995
1.tr 6383
3.tr 61374551141158039171548356935232386
10.tr 9543031757
15.tr 82550
30.tr 06615
Giải Đặc Biệt
724368
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,8,3,5 0
4,7 1 4,5
5 2
8 3 5,0
5,7,1 4 1
Chục Số Đơn vị
9,3,1 5 4,2,7,0
9,8 6 0,8
5 7 4,1
6 8 3,0,6
9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 22/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: 10K4
100n 89
200n 396
400n 907627561896
1.tr 3388
3.tr 36450776493792391807460115143871808
10.tr 4245598985
15.tr 74572
30.tr 39659
Giải Đặc Biệt
402281
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,8
1,8 1 1
7 2 3
2 3 8
4 9
Chục Số Đơn vị
5,8 5 6,0,5,9
9,7,5,9 6
0 7 6,2
8,3,0 8 9,8,5,1
8,4,5 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Kiên Giang - 15/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: 10K3
100n 69
200n 436
400n 024395512880
1.tr 6041
3.tr 84385206428834464370803628922453285
10.tr 0808313293
15.tr 91873
30.tr 50135
Giải Đặc Biệt
289176
Xem bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Kiên Giang - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,7 0
5,4 1
4,6 2 4
4,8,9,7 3 6,5
4,2 4 3,1,2,4
Chục Số Đơn vị
8,8,3 5 1
3,7 6 9,2
7 0,3,6
8 0,5,5,3
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...