Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/04/2023
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 31/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL13
100n 69
200n 033
400n 161728105954
1.tr 4100
3.tr 57152392478325168935131649725714012
10.tr 6545809404
15.tr 80590
30.tr 29117
Giải Đặc Biệt
734813
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/03/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 31/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0,9 0 0,4
5 1 7,0,2,7,3
5,1 2
3,1 3 3,5
5,6,0 4 7
Chục Số Đơn vị
3 5 4,2,1,7,8
6 9,4
1,4,5,1 7
5 8
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 24/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL12
100n 60
200n 270
400n 511300438767
1.tr 3791
3.tr 51067146973074891200765903664457353
10.tr 7391932251
15.tr 44166
30.tr 69618
Giải Đặc Biệt
450166
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/03/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,0,9 0 0
9,5 1 3,9,8
2
1,4,5 3
4 4 3,8,4
Chục Số Đơn vị
5 3,1
6,6 6 0,7,7,6,6
6,6,9 7 0
4,1 8
1 9 1,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 17/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL11
100n 21
200n 424
400n 061595143751
1.tr 3637
3.tr 02598384307211278721799723480330672
10.tr 2851471387
15.tr 42297
30.tr 43971
Giải Đặc Biệt
004976
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 3
2,5,2,7 1 5,4,2,4
1,7,7 2 1,4,1
0 3 7,0
2,1,1 4
Chục Số Đơn vị
1 5 1
7 6
3,8,9 7 2,2,1,6
9 8 7
9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 10/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL10
100n 63
200n 781
400n 389292066990
1.tr 6546
3.tr 37688908701065423263235403616475686
10.tr 8447301768
15.tr 10417
30.tr 72674
Giải Đặc Biệt
171751
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/03/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 10/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,4 0 6
8,5 1 7
9 2
6,6,7 3
5,6,7 4 6,0
Chục Số Đơn vị
5 4,1
0,4,8 6 3,3,4,8
1 7 0,3,4
8,6 8 1,8,6
9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 03/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL09
100n 63
200n 505
400n 107566437557
1.tr 6301
3.tr 24188614616843532079887055869484330
10.tr 1806041089
15.tr 53855
30.tr 11931
Giải Đặc Biệt
617002
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/03/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 03/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 5,1,5,2
0,6,3 1
0 2
6,4 3 5,0,1
9 4 3
Chục Số Đơn vị
0,7,3,0,5 5 7,5
6 3,1,0
5 7 5,9
8 8 8,9
7,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 24/02/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL08
100n 86
200n 954
400n 235482323906
1.tr 6061
3.tr 59224669605849946837561255150723885
10.tr 9654676573
15.tr 11296
30.tr 36266
Giải Đặc Biệt
850541
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,7
6,4 1
3 2 4,5
7 3 2,7
5,5,2 4 6,1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 4,4
8,0,4,9,6 6 1,0,6
3,0 7 3
8 6,5
9 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 17/02/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL07
100n 96
200n 727
400n 516557075124
1.tr 6092
3.tr 52004287024451813988837134648667165
10.tr 6261232619
15.tr 78037
30.tr 57688
Giải Đặc Biệt
452122
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,4,2
1 8,3,2,9
9,0,1,2 2 7,4,2
1 3 7
2,0 4
Chục Số Đơn vị
6,6 5
9,8 6 5,5
2,0,3 7
1,8,8 8 8,6,8
1 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...