Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 18/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 42VL25
100n 17
200n 875
400n 979524376136
1.tr 6050
3.tr 49737830049030024023842919394914718
10.tr 5154091298
15.tr 17822
30.tr 78044
Giải Đặc Biệt
132596
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,0,4 0 4,0
9 1 7,8
2 2 3,2
2 3 7,6,7
0,4 4 9,0,4
Chục Số Đơn vị
7,9 5 0
3,9 6
1,3,3 7 5
1,9 8
4 9 5,1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 11/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 42VL24
100n 29
200n 374
400n 276118782220
1.tr 3344
3.tr 08872780163060277643536347748176311
10.tr 8074691181
15.tr 68021
30.tr 48743
Giải Đặc Biệt
754874
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/06/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
6,8,1,8,2 1 6,1
7,0 2 9,0,1
4,4 3 4
7,4,3,7 4 4,3,6,3
Chục Số Đơn vị
5
1,4 6 1
7 4,8,2,4
7 8 1,1
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 04/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 42VL23
100n 71
200n 598
400n 154590705344
1.tr 8613
3.tr 45717511613738771945318280283115303
10.tr 4367738365
15.tr 91489
30.tr 65567
Giải Đặc Biệt
742628
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/06/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
7,6,3 1 3,7
2 8,8
1,0 3 1
4 4 5,4,5
Chục Số Đơn vị
4,4,6 5
6 1,5,7
1,8,7,6 7 1,0,7
9,2,2 8 7,9
8 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 28/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 42VL22
100n 65
200n 607
400n 907850461127
1.tr 9224
3.tr 28043431112146404902491355430743093
10.tr 5140083330
15.tr 37093
30.tr 06499
Giải Đặc Biệt
150365
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/05/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 7,2,7,0
1 1 1
0 2 7,4
4,9,9 3 5,0
2,6 4 6,3
Chục Số Đơn vị
6,3,6 5
4 6 5,4,5
0,2,0 7 8
7 8
9 9 3,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 21/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 42VL21
100n 76
200n 286
400n 993339647447
1.tr 0719
3.tr 13129230840884016765063127307928635
10.tr 2627691037
15.tr 89240
30.tr 72396
Giải Đặc Biệt
579595
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/05/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4 0
1 9,2
1 2 9
3 3 3,5,7
6,8 4 7,0,0
Chục Số Đơn vị
6,3,9 5
7,8,7,9 6 4,5
4,3 7 6,9,6
8 6,4
1,2,7 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 14/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 42VL20
100n 42
200n 658
400n 850992379299
1.tr 8430
3.tr 51375685320578412198175890546323899
10.tr 5780260878
15.tr 75129
30.tr 34817
Giải Đặc Biệt
831978
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/05/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,2
1 7
4,3,0 2 9
6 3 7,0,2
8 4 2
Chục Số Đơn vị
7 5 8
6 3
3,1 7 5,8,8
5,9,7,7 8 4,9
0,9,8,9,2 9 9,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 07/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 42VL19
100n 45
200n 040
400n 641029054063
1.tr 0590
3.tr 44280275005982182020510183155968169
10.tr 0597229966
15.tr 98308
30.tr 39252
Giải Đặc Biệt
246959
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/05/2021
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,1,9,8,0,2 0 5,0,8
2 1 0,8
7,5 2 1,0
6 3
4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,0 5 9,2,9
6 6 3,9,6
7 2
1,0 8 0
5,6,5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...