Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 20/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL20
100n 20
200n 502
400n 461199749091
1.tr 8348
3.tr 42667834460613100686576772514946392
10.tr 0984852945
15.tr 18967
30.tr 95472
Giải Đặc Biệt
521232
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 2
1,9,3 1 1
0,9,7,3 2 0
3 1,2
7 4 8,6,9,8,5
Chục Số Đơn vị
4 5
4,8 6 7,7
6,7,6 7 4,7,2
4,4 8 6
4 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 13/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL19
100n 01
200n 087
400n 691579430633
1.tr 7424
3.tr 53403375997568394023108344843333838
10.tr 3615846976
15.tr 35291
30.tr 19498
Giải Đặc Biệt
500767
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,3
0,9 1 5
2 4,3
4,3,0,8,2,3 3 3,4,3,8
2,3 4 3
Chục Số Đơn vị
1 5 8
7 6 7
8,6 7 6
3,5,9 8 7,3
9 9 9,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 06/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL18
100n 49
200n 707
400n 161574560409
1.tr 6497
3.tr 70871466107288265733315519932190355
10.tr 6392528127
15.tr 36602
30.tr 06859
Giải Đặc Biệt
890232
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,9,2
7,5,2 1 5,0
8,0,3 2 1,5,7
3 3 3,2
4 9
Chục Số Đơn vị
1,5,2 5 6,1,5,9
5 6
0,9,2 7 1
8 2
4,0,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 29/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL17
100n 90
200n 006
400n 857742784166
1.tr 6212
3.tr 66673535895990476715502738144594104
10.tr 1882897768
15.tr 59734
30.tr 46067
Giải Đặc Biệt
835625
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,4,4
1 2,5
1 2 8,5
7,7 3 4
0,0,3 4 5
Chục Số Đơn vị
1,4,2 5
0,6 6 6,8,7
7,6 7 7,8,3,3
7,2,6 8 9
8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL16
100n 73
200n 146
400n 536028156283
1.tr 5214
3.tr 14220927100725203703207582702912926
10.tr 5243737278
15.tr 06581
30.tr 78961
Giải Đặc Biệt
411227
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,1 0 3
8,6 1 5,4,0
5 2 0,9,6,7
7,8,0 3 7
1 4 6
Chục Số Đơn vị
1 5 2,8
4,2 6 0,1
3,2 7 3,8
5,7 8 3,1
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL15
100n 10
200n 842
400n 455819014262
1.tr 6548
3.tr 75940330249654840051882841809638478
10.tr 3866634838
15.tr 49049
30.tr 03683
Giải Đặc Biệt
991971
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1
0,5,7 1 0
4,6 2 4
8 3 8
2,8 4 2,8,0,8,9
Chục Số Đơn vị
5 8,1
9,6 6 2,6
7 8,1
5,4,4,7,3 8 4,3
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL14
100n 35
200n 179
400n 958157952736
1.tr 5950
3.tr 55869960605919640890984493411267477
10.tr 3166195766
15.tr 79473
30.tr 80719
Giải Đặc Biệt
269023
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,9 0
8,6 1 2,9
1 2 3
7,2 3 5,6
4 9
Chục Số Đơn vị
3,9 5 0
3,9,6 6 9,0,1,6
7 7 9,7,3
8 1
7,6,4,1 9 5,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...