Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 23/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL38
100n 42
200n 332
400n 647688625612
1.tr 4370
3.tr 53216732880381824289877136322718559
10.tr 5043880350
15.tr 56005
30.tr 55551
Giải Đặc Biệt
454170
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5,7 0 5
5 1 2,6,8,3
4,3,6,1 2 7
1 3 2,8
4 2
Chục Số Đơn vị
0 5 9,0,1
7,1 6 2
2 7 6,0,0
8,1,3 8 8,9
8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 16/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL37
100n 64
200n 208
400n 324240713672
1.tr 9145
3.tr 47095821036080683259520707390466874
10.tr 1601878388
15.tr 63449
30.tr 26794
Giải Đặc Biệt
143375
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,3,6,4
7 1 8
4,7 2
0 3
6,0,7,9 4 2,5,9
Chục Số Đơn vị
4,9,7 5 9
0 6 4
7 1,2,0,4,5
0,1,8 8 8
5,4 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 09/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL36
100n 73
200n 960
400n 464033942169
1.tr 4970
3.tr 97271428000925100976346073364790854
10.tr 1069396549
15.tr 47086
30.tr 42595
Giải Đặc Biệt
635487
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,7,0 0 0,7
7,5 1
2
7,9 3
9,5 4 0,7,9
Chục Số Đơn vị
9 5 1,4
7,8 6 0,9
0,4,8 7 3,0,1,6
8 6,7
6,4 9 4,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 02/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL35
100n 27
200n 348
400n 400768273201
1.tr 2919
3.tr 83970811157389142267465101462152228
10.tr 3072664744
15.tr 09077
30.tr 16984
Giải Đặc Biệt
518800
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,0 0 7,1,0
0,9,2 1 9,5,0
2 7,7,1,8,6
3
4,8 4 8,4
Chục Số Đơn vị
1 5
2 6 7
2,0,2,6,7 7 0,7
4,2 8 4
1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 26/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL34
100n 32
200n 372
400n 136016836502
1.tr 3588
3.tr 76261689567191781337400866477687101
10.tr 0020257579
15.tr 59412
30.tr 73477
Giải Đặc Biệt
357766
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 26/08/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 26/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,1,2
6,0 1 7,2
3,7,0,0,1 2
8 3 2,7
4
Chục Số Đơn vị
5 6
5,8,7,6 6 0,1,6
1,3,7 7 2,6,9,7
8 8 3,8,6
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 19/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL33
100n 39
200n 211
400n 218971741727
1.tr 0470
3.tr 57541127561433325740905731519612365
10.tr 8158207093
15.tr 90845
30.tr 81085
Giải Đặc Biệt
285212
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/08/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0
1,4 1 1,2
8,1 2 7
3,7,9 3 9,3
7 4 1,0,5
Chục Số Đơn vị
6,4,8 5 6
5,9 6 5
2 7 4,0,3
8 9,2,5
3,8 9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 12/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 43VL32
100n 81
200n 604
400n 481483975661
1.tr 7392
3.tr 71371962713858703829599170890421409
10.tr 2666983305
15.tr 56994
30.tr 85899
Giải Đặc Biệt
603527
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/08/2022
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,4,9,5
8,6,7,7 1 4,7
9 2 9,7
3
0,1,0,9 4
Chục Số Đơn vị
0 5
6 1,9
9,8,1,2 7 1,1
8 1,7
2,0,6,9 9 7,2,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...