Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 19/07/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL29
100n 36
200n 353
400n 417268325434
1.tr 4747
3.tr 47210975118888813582144104392606370
10.tr 2778016338
15.tr 69877
30.tr 43409
Giải Đặc Biệt
129041
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/07/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 19/07/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,7,8 0 9
1,4 1 0,1,0
7,3,8 2 6
5 3 6,2,4,8
3 4 7,1
Chục Số Đơn vị
5 3
3,2 6
4,7 7 2,0,7
8,3 8 8,2,0
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 12/07/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL28
100n 17
200n 691
400n 068657800965
1.tr 8635
3.tr 43077679474266678863003507443716999
10.tr 5370792145
15.tr 15588
30.tr 44823
Giải Đặc Biệt
144979
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/07/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/07/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7
9 1 7
2 3
6,2 3 5,7
4 7,5
Chục Số Đơn vị
6,3,4 5 0
8,6 6 5,6,3
1,7,4,3,0 7 7,9
8 8 6,0,8
9,7 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 05/07/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL27
100n 17
200n 188
400n 050094547800
1.tr 0353
3.tr 32991014250293574970683519918453597
10.tr 4408153815
15.tr 67033
30.tr 16133
Giải Đặc Biệt
541462
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/07/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0,0,7 0 0,0
9,5,8 1 7,5
6 2 5
5,3,3 3 5,3,3
5,8 4
Chục Số Đơn vị
2,3,1 5 4,3,1
6 2
1,9 7 0
8 8 8,4,1
9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 28/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL26
100n 61
200n 814
400n 647166362533
1.tr 1883
3.tr 65197243180963393266040313351954471
10.tr 4773072588
15.tr 74121
30.tr 49063
Giải Đặc Biệt
974635
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/06/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 28/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,7,3,7,2 1 4,8,9
2 1
3,8,3,6 3 6,3,3,1,0,5
1 4
Chục Số Đơn vị
3 5
3,6 6 1,6,3
9 7 1,1
1,8 8 3,8
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 21/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL25
100n 22
200n 043
400n 391178773039
1.tr 6495
3.tr 64357173323560956985427643064998489
10.tr 4543827925
15.tr 20021
30.tr 15770
Giải Đặc Biệt
269072
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1,2 1 1
2,3,7 2 2,5,1
4 3 9,2,8
6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
9,8,2 5 7
6 4
7,5 7 7,0,2
3 8 5,9
3,0,4,8 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 14/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL24
100n 15
200n 508
400n 296854104760
1.tr 5822
3.tr 85713327996807544929846522599031390
10.tr 1051610724
15.tr 40856
30.tr 68104
Giải Đặc Biệt
908718
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6,9,9 0 8,4
1 5,0,3,6,8
2,5 2 2,9,4
1 3
2,0 4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 2,6
1,5 6 8,0
7 5
0,6,1 8
9,2 9 9,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 07/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL23
100n 31
200n 103
400n 330433220541
1.tr 6516
3.tr 18106409491238908227770915913407467
10.tr 9986987005
15.tr 01916
30.tr 12138
Giải Đặc Biệt
025072
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,4,6,5
3,4,9 1 6,6
2,7 2 2,7
0 3 1,4,8
0,3 4 1,9
Chục Số Đơn vị
0 5
1,0,1 6 7,9
2,6 7 2
3 8 9
4,8,6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...