Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 15/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 15/04/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 12/04/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL15
100n 87
200n 699
400n 610096514649
1.tr 2794
3.tr 78674533807173487687751928957617000
10.tr 4293818590
15.tr 46951
30.tr 68297
Giải Đặc Biệt
045109
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8,0,9 0 0,0,9
5,5 1
9 2
3 4,8
9,7,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1,1
7 6
8,8,9 7 4,6
3 8 7,0,7
9,4,0 9 9,4,2,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 05/04/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL14
100n 93
200n 385
400n 953394100832
1.tr 2709
3.tr 15564872195512677599371415526595395
10.tr 1104655018
15.tr 59833
30.tr 08985
Giải Đặc Biệt
932166
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/04/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 05/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
4 1 0,9,8
3 2 6
9,3,3 3 3,2,3
6 4 1,6
Chục Số Đơn vị
8,6,9,8 5
2,4,6 6 4,5,6
7
1 8 5,5
0,1,9 9 3,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 29/03/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL13
100n 39
200n 502
400n 441098045924
1.tr 1667
3.tr 13448593171286079919867436206846714
10.tr 7689162062
15.tr 48047
30.tr 97966
Giải Đặc Biệt
999061
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 29/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 2,4
9,6 1 0,7,9,4
0,6 2 4
4 3 9
0,2,1 4 8,3,7
Chục Số Đơn vị
5
6 6 7,0,8,2,6,1
6,1,4 7
4,6 8
3,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 22/03/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL12
100n 98
200n 036
400n 540380454878
1.tr 8840
3.tr 91012219254170300827752678262762740
10.tr 3230434245
15.tr 26183
30.tr 49283
Giải Đặc Biệt
703929
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 22/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3,3,4
1 2
1 2 5,7,7,9
0,0,8,8 3 6
0 4 5,0,0,5
Chục Số Đơn vị
4,2,4 5
3 6 7
2,6,2 7 8
9,7 8 3,3
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/03/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL11
100n 83
200n 852
400n 930103929016
1.tr 0755
3.tr 03453853861607447736621476523523625
10.tr 6373672287
15.tr 50175
30.tr 96507
Giải Đặc Biệt
559299
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,7
0 1 6
5,9 2 5
8,5 3 6,5,6
7 4 7
Chục Số Đơn vị
5,3,2,7 5 2,5,3
1,8,3,3 6
4,8,0 7 4,5
8 3,6,7
9 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/03/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL10
100n 65
200n 162
400n 284091548956
1.tr 7134
3.tr 46843280794130287771299584430855142
10.tr 0473941804
15.tr 77823
30.tr 99982
Giải Đặc Biệt
276045
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,8,4
7 1
6,0,4,8 2 3
4,2 3 4,9
5,3,0 4 0,3,2,5
Chục Số Đơn vị
6,4 5 4,6,8
5 6 5,2
7 9,1
5,0 8 2
7,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 01/03/2024
Thứ sáu
Loại vé: 45VL09
100n 63
200n 721
400n 812250728641
1.tr 0457
3.tr 66434768411311541741253301531340086
10.tr 5355231526
15.tr 14194
30.tr 10052
Giải Đặc Biệt
028205
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/03/2024
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
2,4,4,4 1 5,3
2,7,5,5 2 1,2,6
6,1 3 4,0
3,9 4 1,1,1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,2,2
8,2 6 3
5 7 2
8 6
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...