Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 15/09/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL37
100n 73
200n 738
400n 738503323627
1.tr 0701
3.tr 34534415985660289860607178610421799
10.tr 3695076595
15.tr 27463
30.tr 79932
Giải Đặc Biệt
910035
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 15/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 1,2,4
0 1 7
3,0,3 2 7
7,6 3 8,2,4,2,5
3,0 4
Chục Số Đơn vị
8,9,3 5 0
6 0,3
2,1 7 3
3,9 8 5
9 9 8,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 08/09/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL36
100n 20
200n 260
400n 441798262521
1.tr 5464
3.tr 73542172061757391276419713086135277
10.tr 0318406228
15.tr 46550
30.tr 88217
Giải Đặc Biệt
548111
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 08/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6,5 0 6
2,7,6,1 1 7,7,1
4 2 0,6,1,8
7 3
6,8 4 2
Chục Số Đơn vị
5 0
2,0,7 6 0,4,1
1,7,1 7 3,6,1,7
2 8 4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 01/09/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL35
100n 98
200n 823
400n 354571807029
1.tr 6166
3.tr 21609450932234760819016137767313587
10.tr 6341311204
15.tr 82600
30.tr 78759
Giải Đặc Biệt
815897
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/09/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 01/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0 0 9,4,0
1 9,3,3
2 3,9
2,9,1,7,1 3
0 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4 5 9
6 6 6
4,8,9 7 3
9 8 0,7
2,0,1,5 9 8,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 25/08/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL34
100n 31
200n 444
400n 321027157404
1.tr 4823
3.tr 51023841355934178683620607029192328
10.tr 2263074030
15.tr 28916
30.tr 41657
Giải Đặc Biệt
135513
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/08/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 25/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,3,3 0 4
3,4,9 1 0,5,6,3
2 3,3,8
2,2,8,1 3 1,5,0,0
4,0 4 4,1
Chục Số Đơn vị
1,3 5 7
1 6 0
5 7
2 8 3
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 18/08/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL33
100n 21
200n 909
400n 591012267875
1.tr 5330
3.tr 52795245252736193906892373069550557
10.tr 7313812748
15.tr 37663
30.tr 62109
Giải Đặc Biệt
947869
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/08/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 18/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 9,6,9
2,6 1 0
2 1,6,5
6 3 0,7,8
4 8
Chục Số Đơn vị
7,9,2,9 5 7
2,0 6 1,3,9
3,5 7 5
3,4 8
0,0,6 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 11/08/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL32
100n 81
200n 873
400n 915945752386
1.tr 3740
3.tr 68497460784098687192938661412406630
10.tr 8917747014
15.tr 30129
30.tr 81578
Giải Đặc Biệt
678163
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/08/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 11/08/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3 0
8 1 4
9 2 4,9
7,6 3 0
2,1 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5 9
8,8,6 6 6,3
9,7 7 3,5,8,7,8
7,7 8 1,6,6
5,2 9 7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vĩnh Long - 04/08/2023
Thứ sáu
Loại vé: 44VL31
100n 51
200n 034
400n 721451321115
1.tr 7182
3.tr 87714186628885373520423021588774639
10.tr 3261145737
15.tr 86124
30.tr 04690
Giải Đặc Biệt
656294
Xem bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/08/2023
Bảng Loto xổ số Vĩnh Long - Ngày: 04/08/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 2
5,1 1 4,5,4,1
3,8,6,0 2 0,4
5 3 4,2,9,7
3,1,1,2,9 4
Chục Số Đơn vị
1 5 1,3
6 2
8,3 7
8 2,7
3 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...