Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 28/11/2023
Thứ ba
Loại vé: 11D
100n 55
200n 376
400n 631493997271
1.tr 2070
3.tr 35729494363654695389098256155666006
10.tr 9149005750
15.tr 41682
30.tr 69404
Giải Đặc Biệt
507876
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9,5 0 6,4
7 1 4
8 2 9,5
3 6
1,0 4 6
Chục Số Đơn vị
5,2 5 5,6,0
7,3,4,5,0,7 6
7 6,1,0,6
8 9,2
9,2,8 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 21/11/2023
Thứ ba
Loại vé: 11C
100n 41
200n 619
400n 631835404192
1.tr 3759
3.tr 11827473963833421668064618464474005
10.tr 1299501038
15.tr 94154
30.tr 23491
Giải Đặc Biệt
959823
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 5
4,6,9 1 9,8
9 2 7,3
2 3 4,8
3,4,5 4 1,0,4
Chục Số Đơn vị
0,9 5 9,4
9 6 8,1
2 7
1,6,3 8
1,5 9 2,6,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/11/2023
Thứ ba
Loại vé: 11B
100n 88
200n 169
400n 059256516101
1.tr 4486
3.tr 95185143000986384427690639037652342
10.tr 3168888844
15.tr 74147
30.tr 14616
Giải Đặc Biệt
629780
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 1,0
5,0 1 6
9,4 2 7
6,6 3
4 4 2,4,7
Chục Số Đơn vị
8 5 1
8,7,1 6 9,3,3
2,4 7 6
8,8 8 8,6,5,8,0
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 07/11/2023
Thứ ba
Loại vé: 11A
100n 43
200n 459
400n 183862648801
1.tr 6078
3.tr 16939526068365486663203391956345554
10.tr 6776178764
15.tr 40700
30.tr 55254
Giải Đặc Biệt
827561
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/11/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 1,6,0
0,6,6 1
2
4,6,6 3 8,9,9
6,5,5,6,5 4 3
Chục Số Đơn vị
5 9,4,4,4
0 6 4,3,3,1,4,1
7 8
3,7 8
5,3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 31/10/2023
Thứ ba
Loại vé: 10E
100n 51
200n 583
400n 321261849173
1.tr 1089
3.tr 71856830311162124642969912791132045
10.tr 5394241119
15.tr 29421
30.tr 19449
Giải Đặc Biệt
508148
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/10/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 31/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
5,3,2,9,1,2 1 2,1,9
1,4,4 2 1,1
8,7 3 1
8 4 2,5,2,9,8
Chục Số Đơn vị
4 5 1,6
5 6
7 3
4 8 3,4,9
8,1,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 24/10/2023
Thứ ba
Loại vé: 10D
100n 10
200n 678
400n 479644783995
1.tr 2547
3.tr 19688051649633952057038233516654695
10.tr 0169852493
15.tr 05400
30.tr 80395
Giải Đặc Biệt
625649
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/10/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 24/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 0
1 0
2 3
2,9 3 9
6 4 7,9
Chục Số Đơn vị
9,9,9 5 7
9,6 6 4,6
4,5 7 8,8
7,7,8,9 8 8
3,4 9 6,5,5,8,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/10/2023
Thứ ba
Loại vé: 10C
100n 24
200n 234
400n 764296619483
1.tr 1447
3.tr 81044489869730796826537321203336829
10.tr 7368254087
15.tr 04134
30.tr 11779
Giải Đặc Biệt
664704
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,4
6 1
4,3,8 2 4,6,9
8,3 3 4,2,3,4
2,3,4,3,0 4 2,7,4
Chục Số Đơn vị
5
8,2 6 1
4,0,8 7 9
8 3,6,2,7
2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...