Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 29/11/2022
Thứ ba
Loại vé: 11E
100n 32
200n 165
400n 360571484964
1.tr 1471
3.tr 91590528343979160405221814753738303
10.tr 0533000113
15.tr 24892
30.tr 59913
Giải Đặc Biệt
982079
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/11/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 29/11/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 5,5,3
7,9,8 1 3,3
3,9 2
0,1,1 3 2,4,7,0
6,3 4 8
Chục Số Đơn vị
6,0,0 5
6 5,4
3 7 1,9
4 8 1
7 9 0,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 22/11/2022
Thứ ba
Loại vé: 11D
100n 79
200n 250
400n 121873516807
1.tr 3380
3.tr 08613220894228300131917787219754312
10.tr 0069329677
15.tr 87980
30.tr 61612
Giải Đặc Biệt
170917
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/11/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 22/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,8 0 7
5,3 1 8,3,2,2,7
1,1 2
1,8,9 3 1
4
Chục Số Đơn vị
5 0,1
6
0,9,7,1 7 9,8,7
1,7 8 0,9,3,0
7,8 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 15/11/2022
Thứ ba
Loại vé: 11C
100n 38
200n 342
400n 234763994276
1.tr 9703
3.tr 73920454594440534417858699638410348
10.tr 9353146699
15.tr 36050
30.tr 50350
Giải Đặc Biệt
849725
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/11/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,5 0 3,5
3 1 7
4 2 0,5
0 3 8,1
8 4 2,7,8
Chục Số Đơn vị
0,2 5 9,0,0
7 6 9
4,1 7 6
3,4 8 4
9,5,6,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 08/11/2022
Thứ ba
Loại vé: 11B
100n 95
200n 163
400n 284210023497
1.tr 1456
3.tr 50239225021401580036743082460455188
10.tr 1842105889
15.tr 93625
30.tr 59258
Giải Đặc Biệt
760839
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/11/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2,2,8,4
2 1 5
4,0,0 2 1,5
6 3 9,6,9
0 4 2
Chục Số Đơn vị
9,1,2 5 6,8
5,3 6 3
9 7
0,8,5 8 8,9
3,8,3 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 01/11/2022
Thứ ba
Loại vé: 11A
100n 60
200n 585
400n 405936945144
1.tr 4090
3.tr 81725935857582481792314681171484948
10.tr 7480453727
15.tr 42445
30.tr 72322
Giải Đặc Biệt
165010
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/11/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,1 0 4
1 4,0
9,2 2 5,4,7,2
3
9,4,2,1,0 4 4,8,5
Chục Số Đơn vị
8,2,8,4 5 9
6 0,8
2 7
6,4 8 5,5
5 9 4,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 25/10/2022
Thứ ba
Loại vé: 10D
100n 08
200n 577
400n 523870041484
1.tr 7637
3.tr 26148245358871307250466790827387619
10.tr 3340124987
15.tr 98687
30.tr 98446
Giải Đặc Biệt
637368
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/10/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,4,1
0 1 3,9
2
1,7 3 8,7,5
0,8 4 8,6
Chục Số Đơn vị
3 5 0
4 6 8
7,3,8,8 7 7,9,3
0,3,4,6 8 4,7,7
7,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 18/10/2022
Thứ ba
Loại vé: 10C
100n 34
200n 648
400n 464255273452
1.tr 3282
3.tr 40068299529850512930448257075811176
10.tr 1355920068
15.tr 08255
30.tr 26167
Giải Đặc Biệt
749429
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/10/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
1
4,5,8,5 2 7,5,9
3 4,0
3 4 8,2
Chục Số Đơn vị
0,2,5 5 2,2,8,9,5
7 6 8,8,7
2,6 7 6
4,6,5,6 8 2
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...