Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Kết quả xổ số Vũng Tàu - 21/05/2024
Thứ ba
Loại vé: 5C
100n 47
200n 503
400n 797616808237
1.tr 9889
3.tr 62343470335070747447915398489200895
10.tr 3707916217
15.tr 49533
30.tr 09407
Giải Đặc Biệt
388678
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7,7
1 7
9 2
0,4,3,3 3 7,3,9,3
4 7,3,7
Chục Số Đơn vị
9 5
7 6
4,3,0,4,1,0 7 6,9,8
7 8 0,9
8,3,7 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/05/2024
Thứ ba
Loại vé: 5B
100n 18
200n 700
400n 700670627357
1.tr 5234
3.tr 99245630972885266560349345521822753
10.tr 2845449712
15.tr 59073
30.tr 72252
Giải Đặc Biệt
520141
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6
4 1 8,8,2
6,5,1,5 2
5,7 3 4,4
3,3,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,3,4,2
0 6 2,0
5,9 7 3
1,1 8
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 07/05/2024
Thứ ba
Loại vé: 5A
100n 16
200n 140
400n 397136372103
1.tr 5260
3.tr 14424719253675717590301092411240248
10.tr 7559940101
15.tr 37500
30.tr 77767
Giải Đặc Biệt
593227
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,9,0 0 3,9,1,0
7,0 1 6,2
1 2 4,5,7
0 3 7
2 4 0,8
Chục Số Đơn vị
2 5 7
1 6 0,7
3,5,6,2 7 1
4 8
0,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 30/04/2024
Thứ ba
Loại vé: 4E
100n 88
200n 673
400n 576130701790
1.tr 2592
3.tr 11663175902264889982106150485859369
10.tr 1775795814
15.tr 89042
30.tr 00967
Giải Đặc Biệt
917876
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9,9 0
6 1 5,4
9,8,4 2
7,6 3
1 4 8,2
Chục Số Đơn vị
1 5 8,7
7 6 1,3,9,7
5,6 7 3,0,6
8,4,5 8 8,2
6 9 0,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 23/04/2024
Thứ ba
Loại vé: 4D
100n 89
200n 540
400n 546705954574
1.tr 7613
3.tr 97310917595697968040175450122198442
10.tr 5263591015
15.tr 77505
30.tr 85068
Giải Đặc Biệt
215261
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 23/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,4 0 5
2,6 1 3,0,5
4 2 1
1 3 5
7 4 0,0,5,2
Chục Số Đơn vị
9,4,3,1,0 5 9
6 7,8,1
6 7 4,9
6 8 9
8,5,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 16/04/2024
Thứ ba
Loại vé: 4C
100n 58
200n 592
400n 820721254974
1.tr 3385
3.tr 89771754202157784812984838686496918
10.tr 5548024507
15.tr 50778
30.tr 16747
Giải Đặc Biệt
822377
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 16/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 7,7
7 1 2,8
9,1 2 5,0
8 3
7,6 4 7
Chục Số Đơn vị
2,8 5 8
6 4
0,7,0,4,7 7 4,1,7,8,7
5,1,7 8 5,3,0
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 09/04/2024
Thứ ba
Loại vé: 4B
100n 57
200n 734
400n 334665246664
1.tr 1757
3.tr 12549075181388226400373109461207104
10.tr 4255496027
15.tr 27448
30.tr 23211
Giải Đặc Biệt
034128
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 09/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,4
1 1 8,0,2,1
8,1 2 4,7,8
3 4
3,2,6,0,5 4 6,9,8
Chục Số Đơn vị
5 7,7,4
4 6 4
5,5,2 7
1,4,2 8 2
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...