Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 17/05/2022
Thứ ba
Loại vé: 5C
100n 05
200n 942
400n 548716187955
1.tr 4287
3.tr 65083052075870422280610520284708526
10.tr 0449707866
15.tr 20407
30.tr 91451
Giải Đặc Biệt
013467
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,7,4,7
5 1 8
4,5 2 6
8 3
0 4 2,7
Chục Số Đơn vị
0,5 5 5,2,1
2,6 6 6,7
8,8,0,4,9,0,6 7
1 8 7,7,3,0
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 10/05/2022
Thứ ba
Loại vé: 5B
100n 86
200n 139
400n 191639796295
1.tr 2830
3.tr 84396910078114952899731282670750957
10.tr 1032194505
15.tr 31375
30.tr 25844
Giải Đặc Biệt
288647
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,7,5
2 1 6
2 8,1
3 9,0
4 4 9,4,7
Chục Số Đơn vị
9,0,7 5 7
8,1,9 6
0,0,5,4 7 9,5
2 8 6
3,7,4,9 9 5,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 03/05/2022
Thứ ba
Loại vé: 5A
100n 97
200n 329
400n 210121261658
1.tr 6777
3.tr 09092182187830848551393540942574664
10.tr 1650909891
15.tr 48882
30.tr 20540
Giải Đặc Biệt
155597
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8,9
0,5,9 1 8
9,8 2 9,6,5
3
5,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 8,1,4
2 6 4
9,7,9 7 7
5,1,0 8 2
2,0 9 7,2,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 26/04/2022
Thứ ba
Loại vé: 4D
100n 34
200n 113
400n 473795589793
1.tr 3277
3.tr 92137841743493509119363166318290336
10.tr 1224662981
15.tr 24745
30.tr 51934
Giải Đặc Biệt
824918
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0
8 1 3,9,6,8
8 2
1,9 3 4,7,7,5,6,4
3,7,3 4 6,5
Chục Số Đơn vị
3,4 5 8
1,3,4 6
3,7,3 7 7,4
5,1 8 2,1
1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 19/04/2022
Thứ ba
Loại vé: 4C
100n 89
200n 621
400n 615277844339
1.tr 0237
3.tr 75140511164079679491594959910280789
10.tr 3211391489
15.tr 59754
30.tr 99388
Giải Đặc Biệt
282701
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,1
2,9,0 1 6,3
5,0 2 1
1 3 9,7
8,5 4 0
Chục Số Đơn vị
9 5 2,4
1,9 6
3 7
8 8 9,4,9,9,8
8,3,8,8 9 6,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 12/04/2022
Thứ ba
Loại vé: 4B
100n 91
200n 915
400n 373213889611
1.tr 4592
3.tr 96790024054559389646702765385203598
10.tr 2119607153
15.tr 69513
30.tr 31570
Giải Đặc Biệt
108549
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7 0 5
9,1 1 5,1,3
3,9,5 2
9,5,1 3 2
4 6,9
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2,3
4,7,9 6
7 6,0
8,9 8 8
4 9 1,2,0,3,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 05/04/2022
Thứ ba
Loại vé: 4A
100n 49
200n 683
400n 728057140032
1.tr 6286
3.tr 73101371843724933716168963230016620
10.tr 9322167157
15.tr 66054
30.tr 45805
Giải Đặc Biệt
992946
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/04/2022
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 05/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,0,2 0 1,0,5
0,2 1 4,6
3 2 0,1
8 3 2
1,8,5 4 9,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 7,4
8,1,9,4 6
5 7
8 3,0,6,4
4,4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...