Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 15/06/2021
Thứ ba
Loại vé: 6C
100n 56
200n 982
400n 830541323476
1.tr 8455
3.tr 36334431083915097646969952604118542
10.tr 8192689570
15.tr 44268
30.tr 39932
Giải Đặc Biệt
110808
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/06/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 15/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,7 0 5,8,8
4 1
8,3,4,3 2 6
3 2,4,2
3 4 6,1,2
Chục Số Đơn vị
0,5,9 5 6,5,0
5,7,4,2 6 8
7 6,0
0,6,0 8 2
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 08/06/2021
Thứ ba
Loại vé: 6B
100n 13
200n 313
400n 334177660707
1.tr 9577
3.tr 75044656115715970070459008343405113
10.tr 7390588489
15.tr 25173
30.tr 49145
Giải Đặc Biệt
936543
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/06/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 08/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 7,0,5
4,1 1 3,3,1,3
2
1,1,1,7,4 3 4
4,3 4 1,4,5,3
Chục Số Đơn vị
0,4 5 9
6 6 6
0,7 7 7,0,3
8 9
5,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 01/06/2021
Thứ ba
Loại vé: 6A
100n 19
200n 499
400n 650815021014
1.tr 8146
3.tr 78427675145268785759968501783520717
10.tr 0883484975
15.tr 72079
30.tr 71174
Giải Đặc Biệt
438978
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/06/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 01/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 8,2
1 9,4,4,7
0 2 7
3 5,4
1,1,3,7 4 6
Chục Số Đơn vị
3,7 5 9,0
4 6
2,8,1 7 5,9,4,8
0,7 8 7
1,9,5,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 25/05/2021
Thứ ba
Loại vé: 5D
100n 69
200n 620
400n 646188640803
1.tr 0788
3.tr 30950497525931488165366042493592761
10.tr 6549685481
15.tr 28104
30.tr 72253
Giải Đặc Biệt
900871
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/05/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 25/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 3,4,4
6,6,8,7 1 4
5 2 0
0,5 3 5
6,1,0,0 4
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0,2,3
9 6 9,1,4,5,1
7 1
8 8 8,1
6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 18/05/2021
Thứ ba
Loại vé: 5C
100n 04
200n 792
400n 756918732729
1.tr 3694
3.tr 36926940298117086103417745261220964
10.tr 8072681723
15.tr 40112
30.tr 23046
Giải Đặc Biệt
112448
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/05/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 18/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,3
1 2,2
9,1,1 2 9,6,9,6,3
7,0,2 3
0,9,7,6 4 6,8
Chục Số Đơn vị
5
2,2,4 6 9,4
7 3,0,4
4 8
6,2,2 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 11/05/2021
Thứ ba
Loại vé: 5B
100n 40
200n 053
400n 239753327781
1.tr 0471
3.tr 64944687221018046864068022501776471
10.tr 1031316039
15.tr 72049
30.tr 91824
Giải Đặc Biệt
803255
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/05/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 2
8,7,7 1 7,3
3,2,0 2 2,4
5,1 3 2,9
4,6,2 4 0,4,9
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5
6 4
9,1 7 1,1
8 1,0
3,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 04/05/2021
Thứ ba
Loại vé: 5A
100n 20
200n 204
400n 912681376981
1.tr 1612
3.tr 61842182233415369476771959448004431
10.tr 3923927273
15.tr 85415
30.tr 29478
Giải Đặc Biệt
872087
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/05/2021
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 4
8,3 1 2,5
1,4 2 0,6,3
2,5,7 3 7,1,9
0 4 2
Chục Số Đơn vị
9,1 5 3
2,7 6
3,8 7 6,3,8
7 8 1,0,7
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...