Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/09/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/09/2021
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/09/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 18011242
Giải Sáu 013531299
Giải Năm 119338718569023154864973
Giải Tư 8925395631697059
Giải Ba 732682614312181968695820378909
Giải Nhì 0233017980
Giải Nhất 69507
Giải Đặc Biệt
53873
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 1,3,9,7
0,3,7,3,8 1 8,2,3
1,4 2 5
1,9,7,4,0,7 3 1,1,0
4 2,3
Chục Số Đơn vị
2 5 6,9
8,5 6 9,9,8,9
0 7 1,3,3
1,6 8 6,1,0
9,6,6,5,6,0 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/09/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 14123942
Giải Sáu 534904082
Giải Năm 888257066266511743405870
Giải Tư 3447526235955888
Giải Ba 877501429231642198304605714725
Giải Nhì 7507809937
Giải Nhất 26381
Giải Đặc Biệt
04965
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,7,5,3 0 4,6
8 1 4,2,7
1,4,8,8,6,9,4 2 5
3 9,4,0,7
1,3,0 4 2,0,7,2
Chục Số Đơn vị
9,2,6 5 0,7
0,6 6 6,2,5
1,4,5,3 7 0,8
8,7 8 2,2,8,1
3 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/09/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 07299951
Giải Sáu 050787635
Giải Năm 184128081296789997792245
Giải Tư 0218278243637981
Giải Ba 936195579212858773124540594877
Giải Nhì 5944587852
Giải Nhất 66613
Giải Đặc Biệt
14938
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/09/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 7,8,5
5,4,8 1 8,9,2,3
8,9,1,5 2 9
6,1 3 5,8
4 1,5,5
Chục Số Đơn vị
3,4,0,4 5 1,0,8,2
9 6 3
0,8,7 7 9,7
0,1,5,3 8 7,2,1
2,9,9,7,1 9 9,6,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/09/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 06715685
Giải Sáu 167590938
Giải Năm 149462780725346623181615
Giải Tư 6872326925285621
Giải Ba 489005769472368115369887970707
Giải Nhì 4647263884
Giải Nhất 86107
Giải Đặc Biệt
74627
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/09/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/09/2021  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 6,0,7,7
7,2 1 8,5
7,7 2 5,8,1,7
3 8,6
9,9,8 4
Chục Số Đơn vị
8,2,1 5 6
0,5,6,3 6 7,6,9,8
6,0,0,2 7 1,8,2,9,2
3,7,1,2,6 8 5,4
6,7 9 0,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 25/08/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 27833090
Giải Sáu 785812318
Giải Năm 727002864039101119274705
Giải Tư 7535853205606658
Giải Ba 454784979035749001965544700851
Giải Nhì 2765455105
Giải Nhất 21378
Giải Đặc Biệt
60589
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/08/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/08/2021  
Chục Số Đơn vị
3,9,7,6,9 0 5,5
1,5 1 2,8,1
1,3 2 7,7
8 3 0,9,5,2
5 4 9,7
Chục Số Đơn vị
8,0,3,0 5 8,1,4
8,9 6 0
2,2,4 7 0,8,8
1,5,7,7 8 3,5,6,9
3,4,8 9 0,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 18/08/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 59146802
Giải Sáu 626057366
Giải Năm 112085939502205994732482
Giải Tư 3400637397686486
Giải Ba 189120358453836317871520063243
Giải Nhì 4161134539
Giải Nhất 28874
Giải Đặc Biệt
10443
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/08/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/08/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0,0 0 2,2,0,0
1 1 4,2,1
0,0,8,1 2 6,0
9,7,7,4,4 3 6,9
1,8,7 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5 9,7,9
2,6,8,3 6 8,6,8
5,8 7 3,3,4
6,6 8 2,6,4,7
5,5,3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 11/08/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 27935923
Giải Sáu 904587273
Giải Năm 895307003131978392240665
Giải Tư 1387762250516455
Giải Ba 893676040624391626464005000726
Giải Nhì 5948176774
Giải Nhất 26751
Giải Đặc Biệt
53620
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/08/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0,5,2 0 4,0,6
3,5,9,8,5 1
2 2 7,3,4,2,6,0
9,2,7,5,8 3 1
0,2,7 4 6
Chục Số Đơn vị
6,5 5 9,3,1,5,0,1
0,4,2 6 5,7
2,8,8,6 7 3,4
8 7,3,7,1
5 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...