Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/05/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 06616264
Giải Sáu 126617344
Giải Năm 177466557678774514264108
Giải Tư 0668147544365595
Giải Ba 478304560832162703126814375822
Giải Nhì 3147600040
Giải Nhất 45487
Giải Đặc Biệt
39397
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 6,8,8
6 1 7,2
6,6,1,2 2 6,6,2
4 3 6,0
6,4,7 4 4,5,3,0
Chục Số Đơn vị
5,4,7,9 5 5
0,2,2,3,7 6 1,2,4,8,2
1,8,9 7 4,8,5,6
7,0,6,0 8 7
9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/05/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 89293072
Giải Sáu 336470610
Giải Năm 138820167652891792127390
Giải Tư 9231563336882553
Giải Ba 066520802158498380406019451612
Giải Nhì 0140955964
Giải Nhất 62025
Giải Đặc Biệt
06926
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,1,9,4 0 9
3,2 1 0,6,7,2,2
7,5,1,5,1 2 9,1,5,6
3,5 3 0,6,1,3
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 2,3,2
3,1,2 6 4
1 7 2,0
8,8,9 8 9,8,8
8,2,0 9 0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/05/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 07222410
Giải Sáu 963856373
Giải Năm 337993229426199873849935
Giải Tư 3094205752106852
Giải Ba 370667905817319807298294725743
Giải Nhì 5852599356
Giải Nhất 97809
Giải Đặc Biệt
56095
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1 0 7,9
1 0,0,9
2,2,5 2 2,4,2,6,9,5
6,7,4 3 5
2,8,9 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 6,7,2,8,6
5,2,6,5 6 3,6
0,5,4 7 3,9
9,5 8 4
7,1,2,0 9 8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/05/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 95616097
Giải Sáu 476452577
Giải Năm 283273335398286397276282
Giải Tư 7618610769354766
Giải Ba 906764203996046055897140598943
Giải Nhì 4613026589
Giải Nhất 10292
Giải Đặc Biệt
72031
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 7,5
6,3 1 8
5,3,8,9 2 7
3,6,4 3 2,3,5,9,0,1
4 6,3
Chục Số Đơn vị
9,3,0 5 2
7,6,7,4 6 1,0,3,6
9,7,2,0 7 6,7,6
9,1 8 2,9,9
3,8,8 9 5,7,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/04/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 82605047
Giải Sáu 382567101
Giải Năm 308294224364849326535224
Giải Tư 6441982896101054
Giải Ba 175443145829961715541832620760
Giải Nhì 7455728269
Giải Nhất 12165
Giải Đặc Biệt
69952
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,1,6 0 1
0,4,6 1 0
8,8,8,2,5 2 2,4,8,6
9,5 3
6,2,5,4,5 4 7,1,4
Chục Số Đơn vị
6 5 0,3,4,8,4,7,2
2 6 0,7,4,1,0,9,5
4,6,5 7
2,5 8 2,2,2
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/04/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 47409027
Giải Sáu 317228892
Giải Năm 567476710218330051336434
Giải Tư 3241982991036240
Giải Ba 841608425066154143060334185969
Giải Nhì 2478950177
Giải Nhất 19874
Giải Đặc Biệt
90289
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,0,4,6,5 0 0,3,6
7,4,4 1 7,8
9 2 7,8,9
3,0 3 3,4
7,3,5,7 4 7,0,1,0,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
0 6 0,9
4,2,1,7 7 4,1,7,4
2,1 8 9,9
2,6,8,8 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/04/2024
Thứ tư
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 12457597
Giải Sáu 552247722
Giải Năm 740212364922442121789253
Giải Tư 4062507966087155
Giải Ba 143628977055669505440446248939
Giải Nhì 5415796213
Giải Nhất 62724
Giải Đặc Biệt
14138
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,8
2 1 2,3
1,5,2,0,2,6,6,6 2 2,2,1,4
5,1 3 6,9,8
4,2 4 5,7,4
Chục Số Đơn vị
4,7,5 5 2,3,5,7
3 6 2,2,9,2
9,4,5 7 5,8,9,0
7,0,3 8
7,6,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...