Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/04/2023
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 29/03/2023
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 60853971
Giải Sáu 961316203
Giải Năm 253358804616899877411916
Giải Tư 6395529156323556
Giải Ba 570680141071666597563737320474
Giải Nhì 5764499117
Giải Nhất 69313
Giải Đặc Biệt
86367
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/03/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 29/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,8,1 0 3
7,6,4,9 1 6,6,6,0,7,3
3 2
0,3,7,1 3 9,3,2
7,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
8,9 5 6,6
1,1,1,5,6,5 6 0,1,8,6,7
1,6 7 1,3,4
9,6 8 5,0
3 9 8,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/03/2023
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 16562944
Giải Sáu 613479357
Giải Năm 845712262904594646190294
Giải Tư 1142286054684869
Giải Ba 395441995042567810971577411622
Giải Nhì 2896326229
Giải Nhất 75337
Giải Đặc Biệt
08798
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 4
1 6,3,9
4,2 2 9,6,2,9
1,6 3 7
4,0,9,4,7 4 4,6,2,4
Chục Số Đơn vị
5 6,7,7,0
1,5,2,4 6 0,8,9,7,3
5,5,6,9,3 7 9,4
6,9 8
2,7,1,6,2 9 4,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/03/2023
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 35832641
Giải Sáu 600528250
Giải Năm 955876038738994915218486
Giải Tư 3763174682749210
Giải Ba 326755878580854221926694459826
Giải Nhì 4291282249
Giải Nhất 09458
Giải Đặc Biệt
67724
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/03/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5,1 0 0,3
4,2 1 0,2
9,1 2 6,8,1,6,4
8,0,6 3 5,8
7,5,4,2 4 1,9,6,4,9
Chục Số Đơn vị
3,7,8 5 0,8,4,8
2,8,4,2 6 3
7 4,5
2,5,3,5 8 3,6,5
4,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/03/2023
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 81625902
Giải Sáu 905189094
Giải Năm 958147132690300089353073
Giải Tư 8426892472564224
Giải Ba 250112038131012723599551405128
Giải Nhì 4826737696
Giải Nhất 06261
Giải Đặc Biệt
73787
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/03/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0 0 2,5,0
8,8,1,8,6 1 3,1,2,4
6,0,1 2 6,4,4,8
1,7 3 5
9,2,2,1 4
Chục Số Đơn vị
0,3 5 9,6,9
2,5,9 6 2,7,1
6,8 7 3
2 8 1,9,1,1,7
5,8,5 9 4,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/03/2023
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 55927012
Giải Sáu 750265946
Giải Năm 064230977803939136916359
Giải Tư 9964853499756493
Giải Ba 834383441805049521597489683492
Giải Nhì 5275289477
Giải Nhất 46493
Giải Đặc Biệt
76102
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/03/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 3,2
9,9 1 2,8
9,1,4,9,5,0 2
0,9,9 3 4,8
6,3 4 6,2,9
Chục Số Đơn vị
5,6,7 5 5,0,9,9,2
4,9 6 5,4
9,7 7 0,5,7
3,1 8
5,4,5 9 2,7,1,1,3,6,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/02/2023
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 80874409
Giải Sáu 956699903
Giải Năm 771158519109579947790060
Giải Tư 3230074430622117
Giải Ba 166017881023130095523497872962
Giải Nhì 4289840056
Giải Nhất 31928
Giải Đặc Biệt
31357
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/02/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6,3,1,3 0 9,3,9,1
1,5,0 1 1,7,0
6,5,6 2 8
0 3 0,0
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
5 6,1,2,6,7
5,5 6 0,2,2
8,1,5 7 9,8
7,9,2 8 0,7
0,9,0,9,7 9 9,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/02/2023
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 54757282
Giải Sáu 602224508
Giải Năm 536602726247285410455904
Giải Tư 2841868483185422
Giải Ba 172800591619414791863761159188
Giải Nhì 1062187113
Giải Nhất 68823
Giải Đặc Biệt
18158
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/02/2023
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/02/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,8,4
4,1,2 1 8,6,4,1,3
7,8,0,7,2 2 4,2,1,3
1,2 3
5,2,5,0,8,1 4 7,5,1
Chục Số Đơn vị
7,4 5 4,4,8
6,1,8 6 6
4 7 5,2,2
0,1,8,5 8 2,4,0,6,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...