Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 22/06/2022
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 16049247
Giải Sáu 304237359
Giải Năm 137837175295126393628679
Giải Tư 7413985030936318
Giải Ba 070183654447407240680814890008
Giải Nhì 7565764087
Giải Nhất 92133
Giải Đặc Biệt
50846
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 22/06/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4,7,8
1 6,7,3,8,8
9,6 2
6,1,9,3 3 7,3
0,0,4 4 7,4,8,6
Chục Số Đơn vị
9 5 9,0,7
1,4 6 3,2,8
4,3,1,0,5,8 7 8,9
7,1,1,6,4,0 8 7
5,7 9 2,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 15/06/2022
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 05397485
Giải Sáu 787737306
Giải Năm 346545942067781388414558
Giải Tư 5498566614190002
Giải Ba 588936231399728023389714353105
Giải Nhì 0010449785
Giải Nhất 00074
Giải Đặc Biệt
79716
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 15/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,6,2,5,4
4 1 3,9,3,6
0 2 8
1,9,1,4 3 9,7,8
7,9,0,7 4 1,3
Chục Số Đơn vị
0,8,6,0,8 5 8
0,6,1 6 5,7,6
8,3,6 7 4,4
5,9,2,3 8 5,7,5
3,1 9 4,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 08/06/2022
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 79595584
Giải Sáu 142895120
Giải Năm 153494124925393161821732
Giải Tư 3509037473840837
Giải Ba 909417631999643461104817646366
Giải Nhì 4176062360
Giải Nhất 48768
Giải Đặc Biệt
28977
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 08/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1,6,6 0 9
3,4 1 2,9,0
4,1,8,3 2 0,5
4 3 4,1,2,7
8,3,7,8 4 2,1,3
Chục Số Đơn vị
5,9,2 5 9,5
7,6 6 6,0,0,8
3,7 7 9,4,6,7
6 8 4,2,4
7,5,0,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 01/06/2022
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 15524836
Giải Sáu 099210654
Giải Năm 216394814488689011872392
Giải Tư 3529349668267625
Giải Ba 279236501334637049041410169438
Giải Nhì 3721550551
Giải Nhất 04729
Giải Đặc Biệt
31918
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/06/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 01/06/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 4,1
8,0,5 1 5,0,3,5,8
5,9 2 9,6,5,3,9
6,2,1 3 6,7,8
5,0 4 8
Chục Số Đơn vị
1,2,1 5 2,4,1
3,9,2 6 3
8,3 7
4,8,3,1 8 1,8,7
9,2,2 9 9,0,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 25/05/2022
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 77660159
Giải Sáu 348804059
Giải Năm 207920134764821417477491
Giải Tư 7123373848974969
Giải Ba 414434107550856951392532461248
Giải Nhì 0359926377
Giải Nhất 07545
Giải Đặc Biệt
87109
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 25/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,4,9
0,9 1 3,4
2 3,4
1,2,4 3 8,9
0,6,1,2 4 8,7,3,8,5
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9,9,6
6,5 6 6,4,9
7,4,9,7 7 7,9,5,7
4,3,4 8
5,5,7,6,3,9,0 9 1,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 18/05/2022
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 28570277
Giải Sáu 413766550
Giải Năm 997206326653069977260943
Giải Tư 4650805701909775
Giải Ba 339573847851395006175786035530
Giải Nhì 3807438286
Giải Nhất 92364
Giải Đặc Biệt
69049
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5,9,6,3 0 2
1 3,7
0,7,3 2 8,6
1,5,4 3 2,0
7,6 4 3,9
Chục Số Đơn vị
7,9 5 7,0,3,0,7,7
6,2,8 6 6,0,4
5,7,5,5,1 7 7,2,5,8,4
2,7 8 6
9,4 9 9,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 11/05/2022
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 37150124
Giải Sáu 504374192
Giải Năm 052521061351857135363121
Giải Tư 5108891327381187
Giải Ba 168154253674280386950589021638
Giải Nhì 7949389431
Giải Nhất 10916
Giải Đặc Biệt
27724
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 1,4,6,8
0,5,7,2,3 1 5,3,5,6
9 2 4,5,1,4
1,9 3 7,6,8,6,8,1
2,0,7,2 4
Chục Số Đơn vị
1,2,1,9 5 1
0,3,3,1 6
3,8 7 4,1
0,3,3 8 7,0
9 2,5,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...