Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 16/06/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 03334999
Giải Sáu 312541104
Giải Năm 539127103411364995229171
Giải Tư 7922468850992756
Giải Ba 026958158439790639559384780022
Giải Nhì 7541500398
Giải Nhất 94586
Giải Đặc Biệt
34622
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 3,4
4,9,1,7 1 2,0,1,5
1,2,2,2,2 2 2,2,2,2
0,3 3 3
0,8 4 9,1,9,7
Chục Số Đơn vị
9,5,1 5 6,5
5,8 6
4 7 1
8,9 8 8,4,6
4,9,4,9 9 9,1,9,5,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 09/06/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 72429456
Giải Sáu 210538296
Giải Năm 140842577197660089059695
Giải Tư 3529600786597548
Giải Ba 976932415436495148062554665012
Giải Nhì 9421647818
Giải Nhất 17483
Giải Đặc Biệt
81099
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 8,0,5,7,6
1 0,2,6,8
7,4,1 2 9
9,8 3 8
9,5 4 2,8,6
Chục Số Đơn vị
0,9,9 5 6,7,9,4
5,9,0,4,1 6
5,9,0 7 2
3,0,4,1 8 3
2,5,9 9 4,6,7,5,3,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 02/06/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 17167874
Giải Sáu 961232807
Giải Năm 694244468703055202032744
Giải Tư 9279441411070048
Giải Ba 218267483939404337172905327921
Giải Nhì 7637765076
Giải Nhất 07684
Giải Đặc Biệt
51714
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/06/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 02/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,3,3,7,4
6,2 1 7,6,4,7,4
3,4,5 2 6,1
0,0,5 3 2,9
7,4,1,0,8,1 4 2,6,4,8
Chục Số Đơn vị
5 2,3
1,4,2,7 6 1
1,0,0,1,7 7 8,4,9,7,6
7,4 8 4
7,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 26/05/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 36714532
Giải Sáu 682909433
Giải Năm 626167572697247527086364
Giải Tư 7535163301381596
Giải Ba 404034081125962624452277837618
Giải Nhì 8790110549
Giải Nhất 78141
Giải Đặc Biệt
64904
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/05/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 26/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 9,8,3,1,4
7,6,1,0,4 1 1,8
3,8,6 2
3,3,0 3 6,2,3,5,3,8
6,0 4 5,5,9,1
Chục Số Đơn vị
4,7,3,4 5 7
3,9 6 1,4,2
5,9 7 1,5,8
0,3,7,1 8 2
0,4 9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 19/05/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 01806512
Giải Sáu 226031499
Giải Năm 973944591481517280409893
Giải Tư 6970434663580736
Giải Ba 939040171918292246237167111387
Giải Nhì 1430809786
Giải Nhất 70723
Giải Đặc Biệt
83572
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/05/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 19/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8,4,7 0 1,4,8
0,3,8,7 1 2,9
1,7,9,7 2 6,3,3
9,2,2 3 1,9,6
0 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6 5 9,8
2,4,3,8 6 5
8 7 2,0,1,2
5,0 8 0,1,7,6
9,3,5,1 9 9,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 12/05/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 13557067
Giải Sáu 931274752
Giải Năm 140277445242955057122726
Giải Tư 8517191660684664
Giải Ba 412476632282113016469481944572
Giải Nhì 1434212281
Giải Nhất 06579
Giải Đặc Biệt
49650
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/05/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 12/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,5,5 0 2
3,8 1 3,2,7,6,3,9
5,0,4,1,2,7,4 2 6,2
1,1 3 1
7,4,6 4 4,2,7,6,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2,0,0
2,1,4 6 7,8,4
6,1,4 7 0,4,2,9
6 8 1
1,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bắc Ninh - 05/05/2021
Thứ tư
Loại vé: BN
Giải Bảy 56901553
Giải Sáu 940517144
Giải Năm 657296224979937576316461
Giải Tư 8844136397023489
Giải Ba 193882634644869649439813616229
Giải Nhì 1873624033
Giải Nhất 51676
Giải Đặc Biệt
83866
Xem bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/05/2021
Bảng Loto xổ số Bắc Ninh - Ngày: 05/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 2
3,6 1 5,7
7,2,0 2 2,9
5,6,4,3 3 1,6,6,3
4,4 4 0,4,4,6,3
Chục Số Đơn vị
1,7 5 6,3
5,4,3,3,7,6 6 1,3,9,6
1 7 2,9,5,6
8 8 9,8
7,8,6,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...