Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Trà Vinh - 20/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV20
100n 19
200n 487
400n 656783758188
1.tr 0292
3.tr 49282690554610576463939017763496864
10.tr 4628333278
15.tr 53338
30.tr 89676
Giải Đặc Biệt
058785
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
0 1 9
9,8 2
6,8 3 4,8
3,6 4
Chục Số Đơn vị
7,5,0,8 5 5
7 6 7,3,4
8,6 7 5,8,6
8,7,3 8 7,8,2,3,5
1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 13/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV19
100n 45
200n 969
400n 836292554462
1.tr 1753
3.tr 67531824689553686312357846800603972
10.tr 7722938654
15.tr 99687
30.tr 24043
Giải Đặc Biệt
918861
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6
3,6 1 2
6,6,1,7 2 9
5,4 3 1,6
8,5 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,3,4
3,0 6 9,2,2,8,1
8 7 2
6 8 4,7
6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 06/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV18
100n 02
200n 186
400n 262931173938
1.tr 8463
3.tr 24809737314828269902615186001933392
10.tr 3751739266
15.tr 48329
30.tr 33190
Giải Đặc Biệt
848488
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,9,2
3 1 7,8,9,7
0,8,0,9 2 9,9
6 3 8,1
4
Chục Số Đơn vị
5
8,6 6 3,6
1,1 7
3,1,8 8 6,2,8
2,0,1,2 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 29/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV17
100n 30
200n 096
400n 216342609996
1.tr 8110
3.tr 82987467544220850440196284351528992
10.tr 9639017790
15.tr 76451
30.tr 64283
Giải Đặc Biệt
182968
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6,1,4,9,9 0 8
5 1 0,5
9 2 8
6,8 3 0
5 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 4,1
9,9 6 3,0,8
8 7
0,2,6 8 7,3
9 6,6,2,0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 22/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV16
100n 07
200n 714
400n 996494860272
1.tr 1370
3.tr 09732053156201447278390030415608477
10.tr 9110922196
15.tr 02853
30.tr 03625
Giải Đặc Biệt
855406
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,3,9,6
1 4,5,4
7,3 2 5
0,5 3 2
1,6,1 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 6,3
8,5,9,0 6 4
0,7 7 2,0,8,7
7 8 6
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 15/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV15
100n 12
200n 846
400n 646921915058
1.tr 5466
3.tr 00194017787259226455416493488507466
10.tr 3823809515
15.tr 70515
30.tr 98091
Giải Đặc Biệt
827426
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0
9,9 1 2,5,5
1,9 2 6
3 8
9 4 6,9
Chục Số Đơn vị
5,8,1,1 5 8,5
4,6,6,2 6 9,6,6
7 8
5,7,3 8 5
6,4 9 1,4,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 08/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV14
100n 83
200n 563
400n 826012305374
1.tr 5906
3.tr 57635044583057773470989682027477622
10.tr 0767754317
15.tr 24676
30.tr 95011
Giải Đặc Biệt
236193
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,3,7 0 6
1 1 7,1
2 2 2
8,6,9 3 0,5
7,7 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8
0,7 6 3,0,8
7,7,1 7 4,7,0,4,7,6
5,6 8 3
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...