Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Trà Vinh - 18/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV25
100n 14
200n 682
400n 438223049015
1.tr 9004
3.tr 86876637142483914157897837072746330
10.tr 1608447507
15.tr 68405
30.tr 26342
Giải Đặc Biệt
829097
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,4,7,5
1 4,5,4
8,8,4 2 7
8 3 9,0
1,0,0,1,8 4 2
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7
7 6
5,2,0,9 7 6
8 2,2,3,4
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 11/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV24
100n 32
200n 667
400n 658148689906
1.tr 8624
3.tr 59909470768781586377832968887795094
10.tr 0750405889
15.tr 05557
30.tr 22604
Giải Đặc Biệt
052296
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/06/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 11/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,4,4
8 1 5
3 2 4
3 2
2,9,0,0 4
Chục Số Đơn vị
1 5 7
0,7,9,9 6 7,8
6,7,7,5 7 6,7,7
6 8 1,9
0,8 9 6,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 04/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV23
100n 10
200n 319
400n 109365329835
1.tr 7752
3.tr 53616384488129474023802948067224277
10.tr 7921558868
15.tr 65952
30.tr 10169
Giải Đặc Biệt
548226
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/06/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 04/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0
1 0,9,6,5
3,5,7,5 2 3,6
9,2 3 2,5
9,9 4 8
Chục Số Đơn vị
3,1 5 2,2
1,2 6 8,9
7 7 2,7
4,6 8
1,6 9 3,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 28/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV22
100n 96
200n 793
400n 767128758418
1.tr 6603
3.tr 23845832889831722828918801489712143
10.tr 6171461646
15.tr 47542
30.tr 42348
Giải Đặc Biệt
080453
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/05/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 28/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 3
7 1 8,7,4
4 2 8
9,0,4,5 3
1 4 5,3,6,2,8
Chục Số Đơn vị
7,4 5 3
9,4 6
1,9 7 1,5
1,8,2,4 8 8,0
9 6,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 21/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV21
100n 73
200n 434
400n 041569281636
1.tr 0726
3.tr 77430130770813562017097786360430768
10.tr 1554360144
15.tr 06494
30.tr 59443
Giải Đặc Biệt
090253
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/05/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 4
1 5,7
2 8,6
7,4,4,5 3 4,6,0,5
3,0,4,9 4 3,4,3
Chục Số Đơn vị
1,3 5 3
3,2 6 8
7,1 7 3,7,8
2,7,6 8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 14/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV20
100n 80
200n 596
400n 772371082905
1.tr 4124
3.tr 75579692511906424861697779418503372
10.tr 1834598496
15.tr 32502
30.tr 38817
Giải Đặc Biệt
797127
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/05/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,5,2
5,6 1 7
7,0 2 3,4,7
2 3
2,6 4 5
Chục Số Đơn vị
0,8,4 5 1
9,9 6 4,1
7,1,2 7 9,7,2
0 8 0,5
7 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 07/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV19
100n 43
200n 663
400n 322924373417
1.tr 4846
3.tr 96114903575324731123765009782228675
10.tr 1767877640
15.tr 07696
30.tr 09068
Giải Đặc Biệt
092951
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/05/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0,4 0 0
5 1 7,4
2 2 9,3,2
4,6,2 3 7
1 4 3,6,7,0
Chục Số Đơn vị
7 5 7,1
4,9 6 3,8
3,1,5,4 7 5,8
7,6 8
2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...