Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/04/2023
Kết quả xổ số Trà Vinh - 31/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 32TV13
100n 39
200n 749
400n 646307939663
1.tr 3948
3.tr 42057291048220266545907608546265857
10.tr 1558778216
15.tr 45803
30.tr 43535
Giải Đặc Biệt
886216
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/03/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/03/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,2,3
1 6,6
0,6 2
6,9,6,0 3 9,5
0 4 9,8,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 7,7
1,1 6 3,3,0,2
5,5,8 7
4 8 7
3,4 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 32TV12
100n 25
200n 495
400n 822935298161
1.tr 4454
3.tr 25105901458101379032332352477622531
10.tr 0641668542
15.tr 10200
30.tr 35515
Giải Đặc Biệt
967050
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/03/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0,5 0 5,0
6,3 1 3,6,5
3,4 2 5,9,9
1 3 2,5,1
5 4 5,2
Chục Số Đơn vị
2,9,0,4,3,1 5 4,0
7,1 6 1
7 6
8
2,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 32TV11
100n 59
200n 672
400n 943712583766
1.tr 6528
3.tr 44586186933442551579720879818545621
10.tr 8798012578
15.tr 17481
30.tr 51452
Giải Đặc Biệt
163655
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/03/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
2,8 1
7,5 2 8,5,1
9 3 7
4
Chục Số Đơn vị
2,8,5 5 9,8,2,5
6,8 6 6
3,8 7 2,9,8
5,2,7 8 6,7,5,0,1
5,7 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 32TV10
100n 89
200n 713
400n 684462460780
1.tr 0857
3.tr 83873454088276958505497328352399128
10.tr 8887780304
15.tr 28560
30.tr 17305
Giải Đặc Biệt
226069
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/03/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 8,5,4,5
1 3
3 2 3,8
1,7,2 3 2
4,0 4 4,6
Chục Số Đơn vị
0,0 5 7
4 6 9,0,9
5,7 7 3,7
0,2 8 9,0
8,6,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 03/03/2023
Thứ sáu
Loại vé: 32TV09
100n 33
200n 029
400n 646742825151
1.tr 0750
3.tr 31735322725764210968487492746937672
10.tr 4663506278
15.tr 28438
30.tr 33478
Giải Đặc Biệt
966303
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/03/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 03/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
5 1
8,7,4,7 2 9
3,0 3 3,5,5,8
4 2,9
Chục Số Đơn vị
3,3 5 1,0
6 7,8,9
6 7 2,2,8,8
6,7,3,7 8 2
2,4,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/02/2023
Thứ sáu
Loại vé: 32TV08
100n 18
200n 924
400n 830945575422
1.tr 7030
3.tr 96898697006221418704201850219791005
10.tr 4173137831
15.tr 22722
30.tr 52042
Giải Đặc Biệt
901336
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/02/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/02/2023  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 9,0,4,5
3,3 1 8,4
2,2,4 2 4,2,2
3 0,1,1,6
2,1,0 4 2
Chục Số Đơn vị
8,0 5 7
3 6
5,9 7
1,9 8 5
0 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/02/2023
Thứ sáu
Loại vé: 32TV07
100n 81
200n 137
400n 539607229648
1.tr 7769
3.tr 42839643626237905167791390581728244
10.tr 8819505388
15.tr 43508
30.tr 91870
Giải Đặc Biệt
686141
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/02/2023
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/02/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 8
8,4 1 7
2,6 2 2
3 7,9,9
4 4 8,4,1
Chục Số Đơn vị
9 5
9 6 9,2,7
3,6,1 7 9,0
4,8,0 8 1,8
6,3,7,3 9 6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...