Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Trà Vinh - 23/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV38
100n 54
200n 737
400n 295854483696
1.tr 6073
3.tr 67644063932928474834882670676417261
10.tr 0756364868
15.tr 77542
30.tr 77757
Giải Đặc Biệt
014420
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0
6 1
4 2 0
7,9,6 3 7,4
5,4,8,3,6 4 8,4,2
Chục Số Đơn vị
5 4,8,7
9 6 7,4,1,3,8
3,6,5 7 3
5,4,6 8 4
9 6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 16/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV37
100n 04
200n 970
400n 547703777029
1.tr 5373
3.tr 15631445905683189011455620889781892
10.tr 4493171089
15.tr 14367
30.tr 21957
Giải Đặc Biệt
133100
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,0 0 4,0
3,3,1,3 1 1
6,9 2 9
7 3 1,1,1
0 4
Chục Số Đơn vị
5 7
6 2,7
7,7,9,6,5 7 0,7,7,3
8 9
2,8 9 0,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 09/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV36
100n 53
200n 497
400n 082816627740
1.tr 4734
3.tr 27138707355942220957564066901612174
10.tr 9387480256
15.tr 49396
30.tr 56673
Giải Đặc Biệt
309853
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
1 6
6,2 2 8,2
5,7,5 3 4,8,5
3,7,7 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 3,7,6,3
0,1,5,9 6 2
9,5 7 4,4,3
2,3 8
9 7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 02/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV35
100n 60
200n 657
400n 781658188128
1.tr 6476
3.tr 06097501107540910031503012167002690
10.tr 8141780230
15.tr 77977
30.tr 77139
Giải Đặc Biệt
867187
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1,7,9,3 0 9,1
3,0 1 6,8,0,7
2 8
3 1,0,9
4
Chục Số Đơn vị
5 7
1,7 6 0
5,9,1,7,8 7 6,0,7
1,2 8 7
0,3 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 26/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV34
100n 90
200n 892
400n 356062504801
1.tr 1750
3.tr 94791013959559229298030081399454928
10.tr 5965921772
15.tr 40332
30.tr 07893
Giải Đặc Biệt
615782
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/08/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 26/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,5,5 0 1,8
0,9 1
9,9,7,3,8 2 8
9 3 2
9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0,9
6 0
7 2
9,0,2 8 2
5 9 0,2,1,5,2,8,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 19/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV33
100n 96
200n 810
400n 363520913142
1.tr 4929
3.tr 90857070006172083055828401991868377
10.tr 6946463201
15.tr 64565
30.tr 97973
Giải Đặc Biệt
720347
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/08/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 19/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,0,2,4 0 0,1
9,0 1 0,8
4 2 9,0
7 3 5
6 4 2,0,7
Chục Số Đơn vị
3,5,6 5 7,5
9 6 4,5
5,7,4 7 7,3
1 8
2 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 12/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 31TV32
100n 51
200n 695
400n 379626145225
1.tr 3985
3.tr 70517607948785910153702741257630506
10.tr 7776163360
15.tr 95250
30.tr 15290
Giải Đặc Biệt
706497
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/08/2022
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 12/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,9 0 6
5,6 1 4,7
2 5
5 3
1,9,7 4
Chục Số Đơn vị
9,2,8 5 1,9,3,0
9,7,0 6 1,0
1,9 7 4,6
8 5
5 9 5,6,4,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...