Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Trà Vinh - 21/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: 33TV25
100n 48
200n 253
400n 169923391917
1.tr 5888
3.tr 93708082086848675837297222803822234
10.tr 2769565943
15.tr 53127
30.tr 86112
Giải Đặc Biệt
615175
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 7,2
2,1 2 2,7
5,4 3 9,7,8,4
3 4 8,3
Chục Số Đơn vị
9,7 5 3
8 6
1,3,2 7 5
4,8,0,0,3 8 8,6
9,3 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 14/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: 33TV24
100n 76
200n 911
400n 775176017219
1.tr 0334
3.tr 74884925678655787528370608424994727
10.tr 0667435898
15.tr 15551
30.tr 18454
Giải Đặc Biệt
817276
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 1
1,5,0,5 1 1,9
2 8,7
3 4
3,8,7,5 4 9
Chục Số Đơn vị
5 1,7,1,4
7,7 6 7,0
6,5,2 7 6,4,6
2,9 8 4
1,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 07/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: 33TV23
100n 17
200n 015
400n 736489069739
1.tr 7970
3.tr 86158372238761433409206265628258615
10.tr 8019566430
15.tr 50073
30.tr 45369
Giải Đặc Biệt
982480
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,3,8 0 6,9
1 7,5,4,5
8 2 3,6
2,7 3 9,0
6,1 4
Chục Số Đơn vị
1,1,9 5 8
0,2 6 4,9
1 7 0,3
5 8 2,0
3,0,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 31/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: 33TV22
100n 95
200n 430
400n 075322878163
1.tr 5639
3.tr 57579253571425837304655942467039056
10.tr 0809033100
15.tr 35718
30.tr 79493
Giải Đặc Biệt
516374
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 31/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,9,0 0 4,0
1 8
2
5,6,9 3 0,9
0,9,7 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,7,8,6
5 6 3
8,5 7 9,0,4
5,1 8 7
3,7 9 5,4,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 24/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: 33TV21
100n 23
200n 620
400n 831149297337
1.tr 2825
3.tr 42299955348230704266068763409914462
10.tr 3924180354
15.tr 19947
30.tr 21834
Giải Đặc Biệt
038490
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 7
1,4 1 1
6 2 3,0,9,5
2 3 7,4,4
3,5,3 4 1,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6,7 6 6,2
3,0,4 7 6
8
2,9,9 9 9,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 17/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: 33TV20
100n 95
200n 676
400n 682798301100
1.tr 3459
3.tr 67545805218735103600435841015441535
10.tr 8788285803
15.tr 72867
30.tr 87841
Giải Đặc Biệt
141337
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0,0 0 0,0,3
2,5,4 1
8 2 7,1
0 3 0,5,7
8,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
9,4,3 5 9,1,4
7 6 7
2,6,3 7 6
8 4,2
5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 10/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: 33TV19
100n 74
200n 101
400n 204964133260
1.tr 0897
3.tr 30057972025225068736053145413590392
10.tr 9240044999
15.tr 28939
30.tr 25181
Giải Đặc Biệt
444642
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 1,2,0
0,8 1 3,4
0,9,4 2
1 3 6,5,9
7,1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
3 5 7,0
3 6 0
9,5 7 4
8 1
4,9,3 9 7,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...