Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số An Giang - 19/05/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-5K3
100n 25
200n 709
400n 927726726700
1.tr 3460
3.tr 27127368137161801974684734128438971
10.tr 3644905417
15.tr 96092
30.tr 02013
Giải Đặc Biệt
483760
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,6 0 9,0
7 1 3,8,7,3
7,9 2 5,7
1,7,1 3
7,8 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5
6 0,0
7,2,1 7 7,2,4,3,1
1 8 4
0,4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 12/05/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-5K2
100n 76
200n 204
400n 691464805108
1.tr 7765
3.tr 37138033052931279610025207648191647
10.tr 4935822928
15.tr 14198
30.tr 77699
Giải Đặc Biệt
233451
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,2 0 4,8,5
8,5 1 4,2,0
1 2 0,8
3 8
0,1 4 7
Chục Số Đơn vị
6,0 5 8,1
7 6 5
4 7 6
0,3,5,2,9 8 0,1
9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 05/05/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-5K1
100n 49
200n 085
400n 297171482215
1.tr 2526
3.tr 73323000763738800711029216087090392
10.tr 3538410295
15.tr 88954
30.tr 47784
Giải Đặc Biệt
954164
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0
7,1,2 1 5,1
9 2 6,3,1
2 3
8,5,8,6 4 9,8
Chục Số Đơn vị
8,1,9 5 4
2,7 6 4
7 1,6,0
4,8 8 5,8,4,4
4 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 28/04/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-4K4
100n 78
200n 088
400n 714410923995
1.tr 3801
3.tr 58808111698861009406969384696198190
10.tr 5379587746
15.tr 75308
30.tr 67922
Giải Đặc Biệt
429901
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 1,8,6,8,1
0,6,0 1 0
9,2 2 2
3 8
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
9,9 5
0,4 6 9,1
7 8
7,8,0,3,0 8 8
6 9 2,5,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 21/04/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-4K3
100n 74
200n 846
400n 466365120658
1.tr 6858
3.tr 63831381805108952898923995042000780
10.tr 4592577448
15.tr 36688
30.tr 05792
Giải Đặc Biệt
592307
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2,8 0 7
3 1 2
1,9 2 0,5
6 3 1
7 4 6,8
Chục Số Đơn vị
2 5 8,8
4 6 3
0 7 4
5,5,9,4,8 8 0,9,0,8
8,9 9 8,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 14/04/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-4K2
100n 77
200n 630
400n 921612128083
1.tr 2954
3.tr 37147786529516526246069169963739288
10.tr 3462797947
15.tr 16544
30.tr 92806
Giải Đặc Biệt
193502
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,2
1 6,2,6
1,5,0 2 7
8 3 0,7
5,4 4 7,6,7,4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,2
1,4,1,0 6 5
7,4,3,2,4 7 7
8 8 3,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 07/04/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-4K1
100n 11
200n 976
400n 015107429444
1.tr 4850
3.tr 71940482914822227080264434719594294
10.tr 1386226654
15.tr 22170
30.tr 19054
Giải Đặc Biệt
649311
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4,8,7 0
1,5,9,1 1 1,1
4,2,6 2 2
4 3
4,9,5,5 4 2,4,0,3
Chục Số Đơn vị
9 5 1,0,4,4
7 6 2
7 6,0
8 0
9 1,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...