Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số An Giang - 17/06/2021
Thứ năm
Loại vé: AG-6K3
100n 09
200n 062
400n 247171359436
1.tr 9797
3.tr 82172488008182040776984282231166461
10.tr 4047404620
15.tr 69640
30.tr 10547
Giải Đặc Biệt
730894
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/06/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,2,2,4 0 9,0
7,1,6 1 1
6,7 2 0,8,0
3 5,6
7,9 4 0,7
Chục Số Đơn vị
3 5
3,7 6 2,1
9,4 7 1,2,6,4
2 8
0 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 10/06/2021
Thứ năm
Loại vé: AG-6K2
100n 62
200n 864
400n 531901029467
1.tr 6751
3.tr 13738101984099326683330534469138713
10.tr 7489923763
15.tr 21897
30.tr 80364
Giải Đặc Biệt
057078
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/06/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 2
5,9 1 9,3
6,0 2
9,8,5,1,6 3 8
6,6 4
Chục Số Đơn vị
5 1,3
6 2,4,7,3,4
6,9 7 8
3,9,7 8 3
1,9 9 8,3,1,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 03/06/2021
Thứ năm
Loại vé: AG-6K1
100n 34
200n 147
400n 695654823333
1.tr 1528
3.tr 87854132716746455534535548920279442
10.tr 4470388546
15.tr 82760
30.tr 61724
Giải Đặc Biệt
773465
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/06/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,3
7 1
8,0,4 2 8,4
3,0 3 4,3,4
3,5,6,3,5,2 4 7,2,6
Chục Số Đơn vị
6 5 6,4,4
5,4 6 4,0,5
4 7 1
2 8 2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 27/05/2021
Thứ năm
Loại vé: AG-5K4
100n 30
200n 623
400n 050643942047
1.tr 6857
3.tr 38701203810979486479613875798122578
10.tr 9167177276
15.tr 51402
30.tr 13835
Giải Đặc Biệt
945895
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/05/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,1,2
0,8,8,7 1
0 2 3
2 3 0,5
9,9 4 7
Chục Số Đơn vị
3,9 5 7
0,7 6
4,5,8 7 9,8,1,6
7 8 1,7,1
7 9 4,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 20/05/2021
Thứ năm
Loại vé: AG-5K3
100n 01
200n 905
400n 650884349530
1.tr 5678
3.tr 42969608493830896864550904317240377
10.tr 3221960894
15.tr 88943
30.tr 09946
Giải Đặc Biệt
202976
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/05/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,9 0 1,5,8,8
0 1 9
7 2
4 3 4,0
3,6,9 4 9,3,6
Chục Số Đơn vị
0 5
4,7 6 9,4
7 7 8,2,7,6
0,7,0 8
6,4,1 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 13/05/2021
Thứ năm
Loại vé: AG-5K2
100n 33
200n 963
400n 517334952623
1.tr 0269
3.tr 67860061470997661881875486260733119
10.tr 9750578361
15.tr 01423
30.tr 80872
Giải Đặc Biệt
769537
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/05/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 13/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,5
8,6 1 9
7 2 3,3
3,6,7,2,2 3 3,7
4 7,8
Chục Số Đơn vị
9,0 5
7 6 3,9,0,1
4,0,3 7 3,6,2
4 8 1
6,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 06/05/2021
Thứ năm
Loại vé: AG-5K1
100n 16
200n 685
400n 816932542080
1.tr 3267
3.tr 50132861892849182102610145833309121
10.tr 0329913389
15.tr 87066
30.tr 91663
Giải Đặc Biệt
836339
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/05/2021
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 06/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 2
9,2 1 6,4
3,0 2 1
3,6 3 2,3,9
5,1 4
Chục Số Đơn vị
8 5 4
1,6 6 9,7,6,3
6 7
8 5,0,9,9
6,8,9,8,3 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...