Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số An Giang - 01/12/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-12K1
100n 43
200n 479
400n 764709836534
1.tr 4628
3.tr 93606439323663777047934776670249638
10.tr 1489823378
15.tr 13913
30.tr 19038
Giải Đặc Biệt
916101
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/12/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 01/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,1
0 1 3
3,0 2 8
4,8,1 3 4,2,7,8,8
3 4 3,7,7
Chục Số Đơn vị
5
0 6
4,3,4,7 7 9,7,8
2,3,9,7,3 8 3
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 24/11/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-11K4
100n 84
200n 495
400n 298788497533
1.tr 3520
3.tr 56506774251703070358224208274416754
10.tr 0795947384
15.tr 74888
30.tr 38128
Giải Đặc Biệt
237945
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 24/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,2 0 6
1
2 0,5,0,8
3 3 3,0
8,4,5,8 4 9,4,5
Chục Số Đơn vị
9,2,4 5 8,4,9
0 6
8 7
5,8,2 8 4,7,4,8
4,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 17/11/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-11K3
100n 79
200n 839
400n 164072783743
1.tr 7843
3.tr 13950758199290997648942578997581458
10.tr 2692149307
15.tr 95376
30.tr 07369
Giải Đặc Biệt
602856
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 17/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 9,7
2 1 9
2 1
4,4 3 9
4 0,3,3,8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,7,8,6
7,5 6 9
5,0 7 9,8,5,6
7,4,5 8
7,3,1,0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 10/11/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-11K2
100n 05
200n 851
400n 214376038613
1.tr 8508
3.tr 52469422613196170387660157304234428
10.tr 7335219557
15.tr 64916
30.tr 33503
Giải Đặc Biệt
009646
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 10/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,3,8,3
5,6,6 1 3,5,6
4,5 2 8
4,0,1,0 3
4 3,2,6
Chục Số Đơn vị
0,1 5 1,2,7
1,4 6 9,1,1
8,5 7
0,2 8 7
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 03/11/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-11K1
100n 49
200n 311
400n 711986743359
1.tr 8435
3.tr 64841108856373908912887472531156899
10.tr 3863185035
15.tr 96146
30.tr 94169
Giải Đặc Biệt
284450
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/11/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 03/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0
1,4,1,3 1 1,9,2,1
1 2
3 5,9,1,5
7 4 9,1,7,6
Chục Số Đơn vị
3,8,3 5 9,0
4 6 9
4 7 4
8 5
4,1,5,3,9,6 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 27/10/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-10K4
100n 17
200n 541
400n 106331963739
1.tr 5202
3.tr 55253355121309055094809453216533243
10.tr 9236532671
15.tr 39480
30.tr 30910
Giải Đặc Biệt
643871
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/10/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 27/10/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8,1 0 2
4,7,7 1 7,2,0
0,1 2
6,5,4 3 9
9 4 1,5,3
Chục Số Đơn vị
4,6,6 5 3
9 6 3,5,5
1 7 1,1
8 0
3 9 6,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số An Giang - 20/10/2022
Thứ năm
Loại vé: AG-10K3
100n 54
200n 564
400n 206787640993
1.tr 6546
3.tr 12103818567955723338382201773913570
10.tr 8721514318
15.tr 35094
30.tr 34410
Giải Đặc Biệt
924751
Xem bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/10/2022
Bảng Loto xổ số An Giang - Ngày: 20/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7,1 0 3
5 1 5,8,0
2 0
9,0 3 8,9
5,6,6,9 4 6
Chục Số Đơn vị
1 5 4,6,7,1
4,5 6 4,7,4
6,5 7 0
3,1 8
3 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...