Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Thái Bình - 26/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 20530784
Giải Sáu 706799886
Giải Năm 438809453653595721439067
Giải Tư 1123400234962068
Giải Ba 709432298259952371174525221860
Giải Nhì 4728288599
Giải Nhất 79812
Giải Đặc Biệt
11873
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 7,6,2
1 7,2
0,8,5,5,8,1 2 0,3
5,5,4,2,4,7 3
8 4 5,3,3
Chục Số Đơn vị
4 5 3,3,7,2,2
0,8,9 6 7,8,0
0,5,6,1 7 3
8,6 8 4,6,8,2,2
9,9 9 9,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 19/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 28199064
Giải Sáu 062766980
Giải Năm 213673896623622468339192
Giải Tư 1243025483839997
Giải Ba 143319563882894727235199485732
Giải Nhì 3749840297
Giải Nhất 02633
Giải Đặc Biệt
38429
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8 0
3 1 9
6,9,3 2 8,3,4,3,9
2,3,4,8,2,3 3 6,3,1,8,2,3
6,2,5,9,9 4 3
Chục Số Đơn vị
5 4
6,3 6 4,2,6
9,9 7
2,3,9 8 0,9,3
1,8,2 9 0,2,7,4,4,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 12/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 29030528
Giải Sáu 290942079
Giải Năm 911904907211205830740453
Giải Tư 9431196258104897
Giải Ba 433301576427087137049783625835
Giải Nhì 9616975327
Giải Nhất 76516
Giải Đặc Biệt
98375
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9,1,3 0 3,5,4
1,3 1 9,1,0,6
4,6 2 9,8,7
0,5 3 1,0,6,5
7,6,0 4 2
Chục Số Đơn vị
0,3,7 5 8,3
3,1 6 2,4,9
9,8,2 7 9,4,5
2,5 8 7
2,7,1,6 9 0,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 05/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 02443377
Giải Sáu 698485457
Giải Năm 752869963815778315290445
Giải Tư 6452910231703977
Giải Ba 966836464565882833822046422682
Giải Nhì 9764730290
Giải Nhất 62472
Giải Đặc Biệt
13484
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 2,2
1 5
0,5,0,8,8,8,7 2 8,9
3,8,8 3 3
4,6,8 4 4,5,5,7
Chục Số Đơn vị
8,1,4,4 5 7,2
9 6 4
7,5,7,4 7 7,0,7,2
9,2 8 5,3,3,2,2,2,4
2 9 8,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 29/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 20267353
Giải Sáu 521297393
Giải Năm 969808618674742283673774
Giải Tư 4498524839276097
Giải Ba 461753302487212079849965449740
Giải Nhì 8379674143
Giải Nhất 04168
Giải Đặc Biệt
38050
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,5 0
2,6 1 2
2,1 2 0,6,1,2,7,4
7,5,9,4 3
7,7,2,8,5 4 8,0,3
Chục Số Đơn vị
7 5 3,4,0
2,9 6 1,7,8
9,6,2,9 7 3,4,4,5
9,9,4,6 8 4
9 7,3,8,8,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 22/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 92252411
Giải Sáu 740282296
Giải Năm 577631541993803047211483
Giải Tư 6133517926109379
Giải Ba 514140073672340979887217571832
Giải Nhì 8876904327
Giải Nhất 71417
Giải Đặc Biệt
91918
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,1,4 0
1,2 1 1,0,4,7,8
9,8,3 2 5,4,1,7
9,8,3 3 0,3,6,2
2,5,1 4 0,0
Chục Số Đơn vị
2,7 5 4
9,7,3 6 9
2,1 7 6,9,9,5
8,1 8 2,3,8
7,7,6 9 2,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 15/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 29607977
Giải Sáu 999997294
Giải Năm 858611906393697242326650
Giải Tư 2455097151751254
Giải Ba 647455722604843263870342495773
Giải Nhì 4074563082
Giải Nhất 43153
Giải Đặc Biệt
15013
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9,5 0
7 1 3
7,3,8 2 9,6,4
9,4,7,5,1 3 2
9,5,2 4 5,3,5
Chục Số Đơn vị
5,7,4,4 5 0,5,4,3
8,2 6 0
7,9,8 7 9,7,2,1,5,3
8 6,7,2
2,7,9 9 9,7,4,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...