Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Thái Bình - 23/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 16364349
Giải Sáu 582872699
Giải Năm 065716058402015564596512
Giải Tư 3608490839792964
Giải Ba 666794509622032034945677844165
Giải Nhì 7075512632
Giải Nhất 82333
Giải Đặc Biệt
28501
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,2,8,8,1
0 1 6,2
8,7,0,1,3,3 2
4,3 3 6,2,2,3
6,9 4 3,9
Chục Số Đơn vị
0,5,6,5 5 7,5,9,5
1,3,9 6 4,5
5 7 2,9,9,8
0,0,7 8 2
4,9,5,7,7 9 9,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 16/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 70329681
Giải Sáu 254366156
Giải Năm 251624375066683996694629
Giải Tư 6324937193419350
Giải Ba 340169562066695910891914996769
Giải Nhì 8205725910
Giải Nhất 14213
Giải Đặc Biệt
17597
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,5,2,1 0
8,7,4 1 6,6,0,3
3 2 9,4,0
1 3 2,7,9
5,2 4 1,9
Chục Số Đơn vị
9 5 4,6,0,7
9,6,5,1,6,1 6 6,6,9,9
3,5,9 7 0,1
8 1,9
3,6,2,8,4,6 9 6,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 09/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 22538419
Giải Sáu 166197692
Giải Năm 012094189965989897011674
Giải Tư 7153694432783322
Giải Ba 757650876658006280800924462832
Giải Nhì 0497889159
Giải Nhất 12081
Giải Đặc Biệt
29226
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 1,6
0,8 1 9,8
2,9,2,3 2 2,0,2,6
5,5 3 2
8,7,4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
6,6 5 3,3,9
6,6,0,2 6 6,5,5,6
9 7 4,8,8
1,9,7,7 8 4,0,1
1,5 9 7,2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 02/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 99904811
Giải Sáu 000718703
Giải Năm 943813079291673607770712
Giải Tư 6972549620270066
Giải Ba 079371460810458062135886817285
Giải Nhì 3629252317
Giải Nhất 02994
Giải Đặc Biệt
27070
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,0,7 0 0,3,7,8
1,9 1 1,8,2,3,7
1,7,9 2 7
0,1 3 8,6,7
9 4 8
Chục Số Đơn vị
8 5 8
3,9,6 6 6,8
0,7,2,3,1 7 7,2,0
4,1,3,0,5,6 8 5
9 9 9,0,1,6,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 26/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 61920833
Giải Sáu 288878459
Giải Năm 557078345867517329691012
Giải Tư 1340320831521799
Giải Ba 503690711573615527523778090972
Giải Nhì 1438506275
Giải Nhất 12478
Giải Đặc Biệt
53398
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,4,8 0 8,8
6 1 2,5,5
9,1,5,5,7 2
3,7 3 3,4
3 4 0
Chục Số Đơn vị
1,1,8,7 5 9,2,2
6 1,7,9,9
6 7 8,0,3,2,5,8
0,8,7,0,7,9 8 8,0,5
5,6,9,6 9 2,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 19/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 68850596
Giải Sáu 198786996
Giải Năm 989260355510576913484280
Giải Tư 0077196248248339
Giải Ba 927967663997895590020326878862
Giải Nhì 8312592133
Giải Nhất 08543
Giải Đặc Biệt
14478
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 5,2
1 0
9,6,0,6 2 4,5
3,4 3 5,9,9,3
2 4 8,3
Chục Số Đơn vị
8,0,3,9,2 5
9,8,9,9 6 8,9,2,8,2
7 7 7,8
6,9,4,6,7 8 5,6,0
6,3,3 9 6,8,6,2,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 12/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 75332197
Giải Sáu 751430989
Giải Năm 586293520691248015194340
Giải Tư 7963946500767088
Giải Ba 739579948289320245902670666538
Giải Nhì 7485997508
Giải Nhất 06147
Giải Đặc Biệt
54105
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8,4,2,9 0 6,8,5
2,5,9 1 9
6,5,8 2 1,0
3,6 3 3,0,8
4 0,7
Chục Số Đơn vị
7,6,0 5 1,2,7,9
7,0 6 2,3,5
9,5,4 7 5,6
8,3,0 8 9,0,8,2
8,1,5 9 7,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...