Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Thái Bình - 13/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: TB
Giải Bảy 15535741
Giải Sáu 702154145
Giải Năm 445021276748828847233563
Giải Tư 7576406931777043
Giải Ba 011067932426659569087423693875
Giải Nhì 8750099446
Giải Nhất 47749
Giải Đặc Biệt
35879
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,6,8,0
4 1 5
0 2 7,3,4
5,2,6,4 3 6
5,2 4 1,5,8,3,6,9
Chục Số Đơn vị
1,4,7 5 3,7,4,0,9
7,0,3,4 6 3,9
5,2,7 7 6,7,5,9
4,8,0 8 8
6,5,4,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 06/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: TB
Giải Bảy 91211888
Giải Sáu 982560036
Giải Năm 414518553439472192990693
Giải Tư 9233628929074869
Giải Ba 637092021434263761066760993999
Giải Nhì 5875282743
Giải Nhất 63348
Giải Đặc Biệt
73663
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/06/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 06/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,9,6,9
9,2,2 1 8,4
8,5 2 1,1
9,3,6,4,6 3 6,9,3
1 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,2
3,0 6 0,9,3,3
0 7
1,8,4 8 8,2,9
3,9,8,6,0,0,9 9 1,9,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 30/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TB
Giải Bảy 21003114
Giải Sáu 796010411
Giải Năm 657328291106598263972653
Giải Tư 2999526383974017
Giải Ba 528737037133873617354465087166
Giải Nhì 0179077377
Giải Nhất 28465
Giải Đặc Biệt
15553
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/05/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 30/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0,1,5,9 0 0,6
2,3,1,7 1 4,0,1,7
8 2 1,9
7,5,6,7,7,5 3 1,5
1 4
Chục Số Đơn vị
3,6 5 3,0,3
9,0,6 6 3,6,5
9,9,1,7 7 3,3,1,3,7
8 2
2,9 9 6,7,9,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 23/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TB
Giải Bảy 36580765
Giải Sáu 360987857
Giải Năm 137410357645054904358722
Giải Tư 6853361399667341
Giải Ba 539493306963064879101883278557
Giải Nhì 5351042797
Giải Nhất 97227
Giải Đặc Biệt
13529
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/05/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 23/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,1,1 0 7
4 1 3,0,0
2,3 2 2,7,9
5,1 3 6,5,5,2
7,6 4 5,9,1,9
Chục Số Đơn vị
6,3,4,3 5 8,7,3,7
3,6 6 5,0,6,9,4
0,8,5,5,9,2 7 4
5 8 7
4,4,6,2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 16/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TB
Giải Bảy 71519828
Giải Sáu 831489931
Giải Năm 869814171058922003858284
Giải Tư 9951500771943166
Giải Ba 195694756305093593952204459017
Giải Nhì 1793299707
Giải Nhất 91114
Giải Đặc Biệt
32965
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/05/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 16/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,7
7,5,3,3,5 1 7,7,4
3 2 8,0
6,9 3 1,1,2
8,9,4,1 4 4
Chục Số Đơn vị
8,9,6 5 1,8,1
6 6 6,9,3,5
1,0,1,0 7 1
9,2,9,5 8 9,5,4
8,6 9 8,8,4,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 09/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TB
Giải Bảy 12500513
Giải Sáu 701912815
Giải Năm 834211847406485889729760
Giải Tư 8511044843467136
Giải Ba 890497208729566018990480483194
Giải Nhì 7304617455
Giải Nhất 77298
Giải Đặc Biệt
76369
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/05/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 09/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 5,1,6,4
0,1 1 2,3,2,5,1
1,1,4,7 2
1 3 6
8,0,9 4 2,8,6,9,6
Chục Số Đơn vị
0,1,5 5 0,8,5
0,4,3,6,4 6 0,6,9
8 7 2
5,4,9 8 4,7
4,9,6 9 9,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thái Bình - 02/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TB
Giải Bảy 76348513
Giải Sáu 813561798
Giải Năm 176976701743396421012475
Giải Tư 3088319984520669
Giải Ba 533108491398859086975003362005
Giải Nhì 2808608979
Giải Nhất 89773
Giải Đặc Biệt
76578
Xem bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/05/2021
Bảng Loto xổ số Thái Bình - Ngày: 02/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 1,5
6,0 1 3,3,0,3
5 2
1,1,4,1,3,7 3 4,3
3,6 4 3
Chục Số Đơn vị
8,7,0 5 2,9
7,8 6 1,9,4,9
9 7 6,0,5,9,3,8
9,8,7 8 5,8,6
6,9,6,5,7 9 8,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...