Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Nam - Thứ bảy
Thứ bảy
24/09/2022
TP. HCM
07 - 35
Long An
44 - 73
Bình Phước
91 - 73
Hậu Giang
66 - 38
Thứ bảy
17/09/2022
TP. HCM
89 - 35
Long An
86 - 65
Bình Phước
63 - 07
Hậu Giang
79 - 41
Thứ bảy
10/09/2022
TP. HCM
92 - 21
Long An
61 - 61
Bình Phước
20 - 99
Hậu Giang
43 - 94
Thứ bảy
03/09/2022
TP. HCM
93 - 69
Long An
26 - 15
Bình Phước
93 - 83
Hậu Giang
43 - 07
Thứ bảy
27/08/2022
TP. HCM
28 - 85
Long An
02 - 56
Bình Phước
16 - 85
Hậu Giang
37 - 49
Thứ bảy
20/08/2022
TP. HCM
66 - 80
Long An
04 - 52
Bình Phước
93 - 57
Hậu Giang
29 - 95
Thứ bảy
13/08/2022
TP. HCM
24 - 07
Long An
34 - 61
Bình Phước
18 - 64
Hậu Giang
13 - 48
Thứ bảy
06/08/2022
TP. HCM
14 - 16
Long An
35 - 65
Bình Phước
26 - 08
Hậu Giang
24 - 72
Thứ bảy
30/07/2022
TP. HCM
27 - 33
Long An
64 - 92
Bình Phước
30 - 24
Hậu Giang
56 - 99
Thứ bảy
23/07/2022
TP. HCM
03 - 89
Long An
47 - 86
Bình Phước
29 - 07
Hậu Giang
88 - 94
Thứ bảy
16/07/2022
TP. HCM
25 - 35
Long An
90 - 33
Bình Phước
98 - 08
Hậu Giang
11 - 60
Thứ bảy
09/07/2022
TP. HCM
68 - 39
Long An
16 - 19
Bình Phước
16 - 82
Hậu Giang
17 - 52
Thứ bảy
02/07/2022
TP. HCM
30 - 53
Long An
50 - 89
Bình Phước
39 - 04
Hậu Giang
08 - 93
Thứ bảy
25/06/2022
TP. HCM
78 - 13
Long An
30 - 26
Bình Phước
77 - 34
Hậu Giang
01 - 30
Thứ bảy
18/06/2022
TP. HCM
45 - 25
Long An
34 - 75
Bình Phước
65 - 50
Hậu Giang
04 - 94
Thứ bảy
11/06/2022
TP. HCM
41 - 95
Long An
97 - 14
Bình Phước
11 - 51
Hậu Giang
72 - 52
Thứ bảy
04/06/2022
TP. HCM
13 - 80
Long An
66 - 31
Bình Phước
95 - 52
Hậu Giang
01 - 28
Thứ bảy
28/05/2022
TP. HCM
26 - 10
Long An
11 - 24
Bình Phước
95 - 22
Hậu Giang
62 - 25
Thứ bảy
21/05/2022
TP. HCM
27 - 98
Long An
31 - 27
Bình Phước
84 - 66
Hậu Giang
25 - 84
Thứ bảy
14/05/2022
TP. HCM
07 - 61
Long An
99 - 04
Bình Phước
03 - 53
Hậu Giang
38 - 49
Thứ bảy
07/05/2022
TP. HCM
88 - 44
Long An
37 - 42
Bình Phước
55 - 62
Hậu Giang
67 - 46
Thứ bảy
30/04/2022
TP. HCM
90 - 17
Long An
38 - 44
Bình Phước
27 - 58
Hậu Giang
17 - 83
Thứ bảy
23/04/2022
TP. HCM
98 - 38
Long An
08 - 06
Bình Phước
93 - 49
Hậu Giang
24 - 53
Thứ bảy
16/04/2022
TP. HCM
87 -
Long An
08 -
Bình Phước
18 - 70
Hậu Giang
42 -
Thứ bảy
09/04/2022
TP. HCM
35 -
Long An
65 -
Bình Phước
42 - 86
Hậu Giang
59 - 58
Thứ bảy
02/04/2022
TP. HCM
11 -
Long An
19 -
Bình Phước
20 - 43
Hậu Giang
59 -
Thứ bảy
26/03/2022
TP. HCM
45 - 49
Long An
50 -
Bình Phước
43 - 34
Hậu Giang
53 - 99
Thứ bảy
19/03/2022
TP. HCM
24 - 18
Long An
19 - 38
Bình Phước
28 - 27
Hậu Giang
74 - 38
Thứ bảy
12/03/2022
TP. HCM
37 - 07
Long An
89 -
Bình Phước
19 - 39
Hậu Giang
05 - 93
Thứ bảy
05/03/2022
TP. HCM
32 - 78
Long An
40 - 39
Bình Phước
14 - 05
Hậu Giang
64 - 45
Thứ bảy
26/02/2022
TP. HCM
36 - 09
Long An
56 - 58
Bình Phước
90 - 04
Hậu Giang
25 - 13
Thứ bảy
19/02/2022
TP. HCM
83 - 63
Long An
27 -
Bình Phước
74 - 27
Hậu Giang
56 - 74
Thứ bảy
12/02/2022
TP. HCM
22 - 41
Long An
72 -
Bình Phước
43 - 10
Hậu Giang
96 -
Thứ bảy
05/02/2022
TP. HCM
26 - 71
Long An
35 - 32
Bình Phước
78 - 31
Hậu Giang
48 - 00
Thứ bảy
29/01/2022
TP. HCM
24 - 39
Long An
70 - 02
Bình Phước
70 - 11
Hậu Giang
85 - 22
Thứ bảy
22/01/2022
TP. HCM
98 - 90
Long An
21 - 22
Bình Phước
56 - 25
Hậu Giang
42 - 53
Thứ bảy
15/01/2022
TP. HCM
58 - 92
Long An
61 - 34
Bình Phước
18 - 84
Hậu Giang
26 - 84
Thứ bảy
08/01/2022
TP. HCM
52 - 15
Long An
65 - 10
Bình Phước
61 - 49
Hậu Giang
08 - 93
Thứ bảy
01/01/2022
TP. HCM
57 - 69
Long An
17 - 07
Bình Phước
11 - 49
Hậu Giang
95 - 90
Thứ bảy
25/12/2021
TP. HCM
49 - 04
Long An
76 - 70
Bình Phước
13 - 98
Hậu Giang
99 - 67

Dò vé số Online ...