Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Long An - 19/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: 6K3
100n 34
200n 115
400n 985227858695
1.tr 5861
3.tr 29035502831164451838782289221052668
10.tr 5015595173
15.tr 70580
30.tr 45958
Giải Đặc Biệt
915971
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
6,7 1 5,0
5 2 8
8,7 3 4,5,8
3,4 4 4
Chục Số Đơn vị
1,8,9,3,5 5 2,5,8
6 1,8
7 3,1
3,2,6,5 8 5,3,0
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 12/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: 6K2
100n 75
200n 783
400n 586345063853
1.tr 4780
3.tr 79243097218094006094436892072844158
10.tr 2391135053
15.tr 71771
30.tr 17815
Giải Đặc Biệt
777481
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,4 0 6
2,1,7,8 1 1,5
2 1,8
8,6,5,4,5 3
9 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,1 5 3,8,3
0 6 3
7 5,1
2,5 8 3,0,9,1
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 05/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: 6K1
100n 05
200n 012
400n 224330741558
1.tr 5512
3.tr 55528252210497853275988016898617262
10.tr 8345592439
15.tr 62176
30.tr 75455
Giải Đặc Biệt
156776
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/06/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 05/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
2,0 1 2,2
1,1,6 2 8,1
4 3 9
7 4 3
Chục Số Đơn vị
0,7,5,5 5 8,5,5
8,7,7 6 2
7 4,8,5,6,6
5,2,7 8 6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 29/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K5
100n 72
200n 363
400n 492536900036
1.tr 9887
3.tr 52099304297056035630730085682950122
10.tr 6024142354
15.tr 88996
30.tr 96577
Giải Đặc Biệt
932656
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/05/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 29/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,6,3 0 8
4 1
7,2 2 5,9,9,2
6 3 6,0
5 4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 4,6
3,9,5 6 3,0
8,7 7 2,7
0 8 7
9,2,2 9 0,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 22/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K4
100n 89
200n 924
400n 313902930912
1.tr 8161
3.tr 78058267131060885062282942593725094
10.tr 8412649271
15.tr 51961
30.tr 59352
Giải Đặc Biệt
830497
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/05/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 22/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 8
6,7,6 1 2,3
1,6,5 2 4,6
9,1 3 9,7
2,9,9 4
Chục Số Đơn vị
5 8,2
2 6 1,2,1
3,9 7 1
5,0 8 9
8,3 9 3,4,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 15/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K3
100n 32
200n 662
400n 820823751720
1.tr 9077
3.tr 60805480873824980990667653388609390
10.tr 5476966515
15.tr 43400
30.tr 68934
Giải Đặc Biệt
144148
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/05/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 15/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,9,9,0 0 8,5,0
1 5
3,6 2 0
3 2,4
3 4 9,8
Chục Số Đơn vị
7,0,6,1 5
8 6 2,5,9
7,8 7 5,7
0,4 8 7,6
4,6 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 08/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K2
100n 94
200n 606
400n 726049604826
1.tr 9369
3.tr 36423872392083214975524041231745094
10.tr 7967708340
15.tr 59816
30.tr 44674
Giải Đặc Biệt
671446
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/05/2021
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 08/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6,4 0 6,4
1 7,6
3 2 6,3
2 3 9,2
9,0,9,7 4 0,6
Chục Số Đơn vị
7 5
0,2,1,4 6 0,0,9
1,7 7 5,7,4
8
6,3 9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...