Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Long An - 24/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: 9K4
100n 44
200n 067
400n 435281949856
1.tr 7278
3.tr 08272626422209880335481567426475630
10.tr 7669450505
15.tr 07604
30.tr 64593
Giải Đặc Biệt
731473
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/09/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 24/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,4
1
5,7,4 2
9,7 3 5,0
4,9,6,9,0 4 4,2
Chục Số Đơn vị
3,0 5 2,6,6
5,5 6 7,4
6 7 8,2,3
7,9 8
9 4,8,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 17/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: 9K3
100n 86
200n 685
400n 936476995321
1.tr 5164
3.tr 45493733144882660308133345853061834
10.tr 4299365540
15.tr 24401
30.tr 84103
Giải Đặc Biệt
794565
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8,1,3
2,0 1 4
2 1,6
9,9,0 3 4,0,4
6,6,1,3,3 4 0
Chục Số Đơn vị
8,6 5
8,2 6 4,4,5
7
0 8 6,5
9 9 9,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 10/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: 9K2
100n 61
200n 439
400n 048015266127
1.tr 3649
3.tr 34588169219624590227010247406122965
10.tr 7908190297
15.tr 75217
30.tr 38069
Giải Đặc Biệt
852061
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
6,2,6,8,6 1 7
2 6,7,1,7,4
3 9
2 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4,6 5
2 6 1,1,5,9,1
2,2,9,1 7
8 8 0,8,1
3,4,6 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 03/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: 9K1
100n 26
200n 529
400n 445844293073
1.tr 9642
3.tr 57013145115554171350934877214773099
10.tr 0637032144
15.tr 88487
30.tr 13230
Giải Đặc Biệt
698715
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,7,3 0
1,4 1 3,1,5
4 2 6,9,9
7,1 3 0
4 4 2,1,7,4
Chục Số Đơn vị
1 5 8,0
2 6
8,4,8 7 3,0
5 8 7,7
2,2,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 27/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: 8K4
100n 02
200n 068
400n 516954878485
1.tr 4291
3.tr 72297847967444798172043757857509585
10.tr 1608239058
15.tr 13733
30.tr 12553
Giải Đặc Biệt
201056
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
9 1
0,7,8 2
3,5 3 3
4 7
Chục Số Đơn vị
8,7,7,8 5 8,3,6
9,5 6 8,9
8,9,4 7 2,5,5
6,5 8 7,5,5,2
6 9 1,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 20/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: 8K3
100n 04
200n 145
400n 144482180584
1.tr 3807
3.tr 69533883155224695098493349577972849
10.tr 8042563321
15.tr 41899
30.tr 59586
Giải Đặc Biệt
997752
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,7
2 1 8,5
5 2 5,1
3 3 3,4
0,4,8,3 4 5,4,6,9
Chục Số Đơn vị
4,1,2 5 2
4,8 6
0 7 9
1,9 8 4,6
7,4,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 13/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: 8K2
100n 34
200n 385
400n 318047781073
1.tr 7986
3.tr 43041459124194389717999941313950453
10.tr 6224553728
15.tr 97421
30.tr 40673
Giải Đặc Biệt
335361
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/08/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 13/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
4,2,6 1 2,7
1 2 8,1
7,4,5,7 3 4,9
3,9 4 1,3,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 3
8 6 1
1 7 8,3,3
7,2 8 5,0,6
3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...