Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Long An - 02/12/2023
Thứ bảy
Loại vé: 12K1
100n 09
200n 947
400n 908594537709
1.tr 1974
3.tr 28882774271335830343657578145058610
10.tr 2647526054
15.tr 35332
30.tr 04281
Giải Đặc Biệt
669051
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/12/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 02/12/2023  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 9,9
8,5 1 0
8,3 2 7
5,4 3 2
7,5 4 7,3
Chục Số Đơn vị
8,7 5 3,8,7,0,4,1
6
4,2,5 7 4,5
5 8 5,2,1
0,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 25/11/2023
Thứ bảy
Loại vé: 11K4
100n 39
200n 027
400n 357519204916
1.tr 1502
3.tr 88769574087670771366372106158599950
10.tr 5407916935
15.tr 26503
30.tr 12463
Giải Đặc Biệt
736932
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 25/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1,5 0 2,8,7,3
1 6,0
0,3 2 7,0
0,6 3 9,5,2
4
Chục Số Đơn vị
7,8,3 5 0
1,6 6 9,6,3
2,0 7 5,9
0 8 5
3,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 18/11/2023
Thứ bảy
Loại vé: 11K3
100n 21
200n 778
400n 091002172485
1.tr 4873
3.tr 03438741812143971527184414383309690
10.tr 6076656412
15.tr 33488
30.tr 14351
Giải Đặc Biệt
033554
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 18/11/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0
2,8,4,5 1 0,7,2
1 2 1,7
7,3 3 8,9,3
5 4 1
Chục Số Đơn vị
8 5 1,4
6 6 6
1,2 7 8,3
7,3,8 8 5,1,8
3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 11/11/2023
Thứ bảy
Loại vé: 11K2
100n 01
200n 806
400n 221401312281
1.tr 4119
3.tr 09434105700967500691259399166217131
10.tr 2979714063
15.tr 47419
30.tr 29969
Giải Đặc Biệt
101272
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 11/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,6
0,3,8,9,3 1 4,9,9
6,7 2
6 3 1,4,9,1
1,3 4
Chục Số Đơn vị
7 5
0 6 2,3,9
9 7 0,5,2
8 1
1,3,1,6 9 1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 04/11/2023
Thứ bảy
Loại vé: 11K1
100n 80
200n 587
400n 641131065545
1.tr 4661
3.tr 30649081228776578456523793732955791
10.tr 9678531942
15.tr 94577
30.tr 80830
Giải Đặc Biệt
200606
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/11/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 04/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 6,6
1,6,9 1 1
2,4 2 2,9
3 0
4 5,9,2
Chục Số Đơn vị
4,6,8 5 6
0,5,0 6 1,5
8,7 7 9,7
8 0,7,5
4,7,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 28/10/2023
Thứ bảy
Loại vé: 10K4
100n 35
200n 318
400n 609181086370
1.tr 8365
3.tr 19743904916012297426331667370197730
10.tr 4757135588
15.tr 76449
30.tr 49671
Giải Đặc Biệt
755944
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/10/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 28/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 8,1
9,9,0,7,7 1 8
2 2 2,6
4 3 5,0
4 4 3,9,4
Chục Số Đơn vị
3,6 5
2,6 6 5,6
7 0,1,1
1,0,8 8 8
4 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 21/10/2023
Thứ bảy
Loại vé: 10K3
100n 31
200n 531
400n 902580220631
1.tr 4630
3.tr 21276025971889285485169973183346081
10.tr 3891092675
15.tr 23355
30.tr 63450
Giải Đặc Biệt
044937
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/10/2023
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,1,5 0
3,3,3,8 1 0
2,9 2 5,2
3 3 1,1,1,0,3,7
4
Chục Số Đơn vị
2,8,7,5 5 5,0
7 6
9,9,3 7 6,5
8 5,1
9 7,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...