Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Long An - 21/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: 5K3
100n 31
200n 506
400n 285378740141
1.tr 6564
3.tr 29050618960188201994599858494335514
10.tr 0141986178
15.tr 82130
30.tr 75375
Giải Đặc Biệt
078827
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 6
3,4 1 4,9
8 2 7
5,4 3 1,0
7,6,9,1 4 1,3
Chục Số Đơn vị
8,7 5 3,0
0,9 6 4
2 7 4,8,5
7 8 2,5
1 9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 14/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: 5K2
100n 99
200n 348
400n 738190153846
1.tr 7501
3.tr 69882983125084507248567370846460497
10.tr 7723976525
15.tr 54263
30.tr 72760
Giải Đặc Biệt
735904
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,4
8,0 1 5,2
8,1 2 5
6 3 7,9
6,0 4 8,6,5,8
Chục Số Đơn vị
1,4,2 5
4 6 4,3,0
3,9 7
4,4 8 1,2
9,3 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 07/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: 5K1
100n 37
200n 579
400n 029124940436
1.tr 1262
3.tr 19309511521030943490274247391270142
10.tr 9530548143
15.tr 31020
30.tr 43284
Giải Đặc Biệt
812742
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 9,9,5
9 1 2
6,5,1,4,4 2 4,0
4 3 7,6
9,2,8 4 2,3,2
Chục Số Đơn vị
0 5 2
3 6 2
3 7 9
8 4
7,0,0 9 1,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 30/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: 4K5
100n 38
200n 549
400n 231441340421
1.tr 8914
3.tr 57412782674740775172135216022553016
10.tr 2353338007
15.tr 76106
30.tr 14904
Giải Đặc Biệt
410244
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,6,4
2,2 1 4,4,2,6
1,7 2 1,1,5
3 3 8,4,3
1,3,1,0,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
2 5
1,0 6 7
6,0,0 7 2
3 8
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 23/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: 4K4
100n 08
200n 522
400n 570764365878
1.tr 3357
3.tr 77312435157991613257407545986972936
10.tr 8441049573
15.tr 41314
30.tr 60594
Giải Đặc Biệt
934806
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,7,6
1 2,5,6,0,4
2,1 2 2
7 3 6,6
5,1,9 4
Chục Số Đơn vị
1 5 7,7,4
3,1,3,0 6 9
0,5,5 7 8,3
0,7 8
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 16/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: 4K3
100n 08
200n 933
400n 212307633096
1.tr 6750
3.tr 43675847177343081947095846793512754
10.tr 1330535304
15.tr 17305
30.tr 32744
Giải Đặc Biệt
211809
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 8,5,4,5,9
1 7
2 3
3,2,6 3 3,0,5
8,5,0,4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
7,3,0,0 5 0,4
9 6 3
1,4 7 5
0 8 4
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Long An - 09/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: 4K2
100n 65
200n 239
400n 599071248827
1.tr 0589
3.tr 28699125228105323340341074200031108
10.tr 0751195772
15.tr 97473
30.tr 92726
Giải Đặc Biệt
832298
Xem bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Long An - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4,0 0 7,0,8
1 1 1
2,7 2 4,7,2,6
5,7 3 9
2 4 0
Chục Số Đơn vị
6 5 3
2 6 5
2,0 7 2,3
0,9 8 9
3,8,9 9 0,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...