Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Kết quả xổ số Ninh Thuận - 24/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: SNT
Giải Tám 72
Giải Bảy 512
Giải Sáu 227203022313
Giải Năm 5712
Giải Tư 74442030397949302131844484864195921
Giải Ba 5358178232
Giải Nhì 95710
Giải Nhất 24585
Giải Đặc Biệt
052482
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 24/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 2
3,4,2,8 1 2,3,2,0
7,1,7,0,1,4,3,8 2 1
1,9 3 9,1,2
4 2,8,1
Chục Số Đơn vị
8 5
6
7 2,2
4 8 1,5,2
3 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 17/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: SNT
Giải Tám 93
Giải Bảy 403
Giải Sáu 397251383608
Giải Năm 2903
Giải Tư 26144198892492737656237171101204227
Giải Ba 5253714967
Giải Nhì 46895
Giải Nhất 17518
Giải Đặc Biệt
886604
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 17/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 3,8,3,4
1 7,2,8
7,1 2 7,7
9,0,0 3 8,7
4,0 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6
5 6 7
2,1,2,3,6 7 2
3,0,1 8 9
8 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 10/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: SNT
Giải Tám 68
Giải Bảy 183
Giải Sáu 074110348006
Giải Năm 3109
Giải Tư 85886057591308015525265768825906056
Giải Ba 4861724844
Giải Nhì 37606
Giải Nhất 81486
Giải Đặc Biệt
835554
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 10/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 6,9,6
4 1 7
2 5
8 3 4
3,4,5 4 1,4
Chục Số Đơn vị
2 5 9,9,6,4
0,8,7,5,0,8 6 8
1 7 6
6 8 3,6,0,6
0,5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 03/05/2024
Thứ sáu
Loại vé: SNT
Giải Tám 16
Giải Bảy 256
Giải Sáu 645707437041
Giải Năm 1583
Giải Tư 30299602764580033026573536777605632
Giải Ba 4425228015
Giải Nhì 31911
Giải Nhất 41117
Giải Đặc Biệt
920918
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/05/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 03/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0
4,1 1 6,5,1,7,8
3,5 2 6
4,8,5 3 2
4 3,1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,7,3,2
1,5,7,2,7 6
5,1 7 6,6
1 8 3
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 26/04/2024
Thứ sáu
Loại vé: SNT
Giải Tám 31
Giải Bảy 540
Giải Sáu 199478990535
Giải Năm 3718
Giải Tư 72207784569072232287368648256690238
Giải Ba 4766796890
Giải Nhì 88618
Giải Nhất 76120
Giải Đặc Biệt
780439
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 26/04/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,2 0 7
3 1 8,8
2 2 2,0
3 1,5,8,9
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
3 5 6
5,6 6 4,6,7
0,8,6 7
1,3,1 8 7
9,3 9 4,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 19/04/2024
Thứ sáu
Loại vé: SNT
Giải Tám 30
Giải Bảy 604
Giải Sáu 655661282687
Giải Năm 1437
Giải Tư 99298930816910022458030466853739233
Giải Ba 8681187469
Giải Nhì 62139
Giải Nhất 98096
Giải Đặc Biệt
231269
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 19/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,0 0 4,0
8,1 1 1
2 8
3 3 0,7,7,3,9
0 4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,4,9 6 9,9
8,3,3 7
2,9,5 8 7,1
6,3,6 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 12/04/2024
Thứ sáu
Loại vé: SNT
Giải Tám 57
Giải Bảy 827
Giải Sáu 413647201163
Giải Năm 2465
Giải Tư 88915350601995838918530119065839844
Giải Ba 0123879710
Giải Nhì 80946
Giải Nhất 60755
Giải Đặc Biệt
465562
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2024
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 12/04/2024  
Chục Số Đơn vị
2,6,1 0
1 1 5,8,1,0
6 2 7,0
6 3 6,8
4 4 4,6
Chục Số Đơn vị
6,1,5 5 7,8,8,5
3,4 6 3,5,0,2
5,2 7
5,1,5,3 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...