Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 18/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 00
Giải Bảy 127
Giải Sáu 180008212396
Giải Năm 0111
Giải Tư 47820384864795168744871905183971704
Giải Ba 4504083300
Giải Nhì 02935
Giải Nhất 68376
Giải Đặc Biệt
303729
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,0,2,9,4,0 0 0,0,4,0
2,1,5 1 1
2 7,1,0,9
3 9,5
4,0 4 4,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1
9,8,7 6
2 7 6
8 6
3,2 9 6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 11/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 62
Giải Bảy 958
Giải Sáu 022729410838
Giải Năm 1513
Giải Tư 88445363919219810553437891978238543
Giải Ba 6639071385
Giải Nhì 11969
Giải Nhất 21144
Giải Đặc Biệt
607428
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/06/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 11/06/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0
4,9 1 3
6,8 2 7,8
1,5,4 3 8
4 4 1,5,3,4
Chục Số Đơn vị
4,8 5 8,3
6 2,9
2 7
5,3,9,2 8 9,2,5
8,6 9 1,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 04/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 04
Giải Bảy 317
Giải Sáu 276137184793
Giải Năm 1317
Giải Tư 15317504802812127686639401524218962
Giải Ba 5658037420
Giải Nhì 20495
Giải Nhất 52969
Giải Đặc Biệt
999506
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/06/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 04/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,4,8,2 0 4,6
6,2 1 7,8,7,7
4,6 2 1,0
9 3
0 4 0,2
Chục Số Đơn vị
9 5
8,0 6 1,2,9
1,1,1 7
1 8 0,6,0
6 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 28/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 57
Giải Bảy 866
Giải Sáu 514858289048
Giải Năm 2370
Giải Tư 07775336087016897313664506642478788
Giải Ba 6034198945
Giải Nhì 67678
Giải Nhất 24632
Giải Đặc Biệt
291441
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/05/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 28/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 8
4,4 1 3
3 2 8,4
1 3 2
2 4 8,8,1,5,1
Chục Số Đơn vị
7,4 5 7,0
6 6 6,8
5 7 0,5,8
4,2,4,0,6,8,7 8 8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 21/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 75
Giải Bảy 796
Giải Sáu 185270781278
Giải Năm 3801
Giải Tư 95285532572349643695135471234499971
Giải Ba 6521044792
Giải Nhì 69805
Giải Nhất 30409
Giải Đặc Biệt
069063
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/05/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 21/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,5,9
0,7 1 0
5,9 2
6 3
4 4 7,4
Chục Số Đơn vị
7,8,9,0 5 2,7
9,9 6 3
5,4 7 5,8,8,1
7,7 8 5
0 9 6,6,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 14/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 55
Giải Bảy 632
Giải Sáu 848859199646
Giải Năm 1311
Giải Tư 92579640280912743244965957971534556
Giải Ba 7625542868
Giải Nhì 01976
Giải Nhất 97711
Giải Đặc Biệt
724854
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/05/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 14/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1,1 1 9,1,5,1
3 2 8,7
3 2
4,5 4 6,4
Chục Số Đơn vị
5,9,1,5 5 5,6,5,4
4,5,7 6 8
2 7 9,6
8,2,6 8 8
1,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 07/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 23
Giải Bảy 120
Giải Sáu 768373602974
Giải Năm 6065
Giải Tư 79069080650371788896996150229203289
Giải Ba 0433642071
Giải Nhì 08689
Giải Nhất 34936
Giải Đặc Biệt
201182
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/05/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 07/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,6 0
7 1 7,5
9,8 2 3,0
2,8 3 6,6
7 4
Chục Số Đơn vị
6,6,1 5
9,3,3 6 0,5,9,5
1 7 4,1
8 3,9,9,2
6,8,8 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...