Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Hậu Giang - 22/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: K4T6
100n 95
200n 830
400n 064931528186
1.tr 0730
3.tr 94479250290429829694044375750080313
10.tr 0010888205
15.tr 29959
30.tr 77797
Giải Đặc Biệt
089359
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/06/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,3,0 0 0,8,5
1 3
5 2 9
1 3 0,0,7
9 4 9
Chục Số Đơn vị
9,0 5 2,9,9
8 6
3,9 7 9
9,0 8 6
4,7,2,5,5 9 5,8,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 15/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: K3T6
100n 29
200n 425
400n 398128273527
1.tr 5593
3.tr 98980748576645658782282362977129976
10.tr 9027503237
15.tr 80874
30.tr 87087
Giải Đặc Biệt
097421
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0
8,7,2 1
8 2 9,5,7,7,1
9 3 6,7
7 4
Chục Số Đơn vị
2,7 5 7,6
5,3,7 6
2,2,5,3,8 7 1,6,5,4
8 1,0,2,7
2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 08/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: 6K2N24
100n 50
200n 200
400n 230681376155
1.tr 1811
3.tr 27498949351993601318638103278328869
10.tr 8374585408
15.tr 45879
30.tr 71371
Giải Đặc Biệt
903513
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0,1 0 0,6,8
1,7 1 1,8,0,3
2
8,1 3 7,5,6
4 5
Chục Số Đơn vị
5,3,4 5 0,5
0,3 6 9
3 7 9,1
9,1,0 8 3
6,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 01/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: K1T6
100n 84
200n 507
400n 093022958768
1.tr 5848
3.tr 46465475264317353910248184073959541
10.tr 2582315338
15.tr 38987
30.tr 85680
Giải Đặc Biệt
470840
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,1,8,4 0 7
4 1 0,8
2 6,3
7,2 3 0,9,8
8 4 8,1,0
Chục Số Đơn vị
9,6 5
2 6 8,5
0,8 7 3
6,4,1,3 8 4,7,0
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 25/05/2024
Thứ bảy
Loại vé: K4T5
100n 54
200n 671
400n 750849634271
1.tr 5556
3.tr 77638229743351660665572506093472217
10.tr 6347285457
15.tr 02190
30.tr 76629
Giải Đặc Biệt
692964
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 8
7,7 1 6,7
7 2 9
6 3 8,4
5,7,3,6 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4,6,0,7
5,1 6 3,5,4
1,5 7 1,1,4,2
0,3 8
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/05/2024
Thứ bảy
Loại vé: K3T5
100n 39
200n 518
400n 686904624179
1.tr 6816
3.tr 80182084719966864861331438407937064
10.tr 6030086797
15.tr 90943
30.tr 46806
Giải Đặc Biệt
713531
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,6
7,6,3 1 8,6
6,8 2
4,4 3 9,1
6 4 3,3
Chục Số Đơn vị
5
1,0 6 9,2,8,1,4
9 7 9,1,9
1,6 8 2
3,6,7,7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/05/2024
Thứ bảy
Loại vé: K2T5
100n 25
200n 330
400n 256741259496
1.tr 8184
3.tr 76238002146824906951026610227716242
10.tr 8876177071
15.tr 29621
30.tr 31196
Giải Đặc Biệt
218726
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,6,6,7,2 1 4
4 2 5,5,1,6
3 0,8
8,1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
2,2 5 1
9,9,2 6 7,1,1
6,7 7 7,1
3 8 4
4 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...