Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 18/06/2022
Thứ bảy
Loại vé: K3T6
100n 04
200n 360
400n 039636219798
1.tr 6897
3.tr 68377338051808579315059489254968621
10.tr 1036300162
15.tr 44919
30.tr 10793
Giải Đặc Biệt
343594
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 18/06/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,5
2,2 1 5,9
6 2 1,1
6,9 3
0,9 4 8,9
Chục Số Đơn vị
0,8,1 5
9 6 0,3,2
9,7 7 7
9,4 8 5
4,1 9 6,8,7,3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 11/06/2022
Thứ bảy
Loại vé: K2T6
100n 72
200n 064
400n 195101015315
1.tr 3820
3.tr 46519414944891344639793582682163690
10.tr 8693285891
15.tr 43668
30.tr 44496
Giải Đặc Biệt
479752
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 11/06/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 1
5,0,2,9 1 5,9,3
7,3,5 2 0,1
1 3 9,2
6,9 4
Chục Số Đơn vị
1 5 1,8,2
9 6 4,8
7 2
5,6 8
1,3 9 4,0,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 04/06/2022
Thứ bảy
Loại vé: K1T6
100n 01
200n 706
400n 337983271356
1.tr 7315
3.tr 43262289146499517829301011291260251
10.tr 3282640267
15.tr 73616
30.tr 68249
Giải Đặc Biệt
894328
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/06/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 04/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,1
0,0,5 1 5,4,2,6
6,1 2 7,9,6,8
3
1 4 9
Chục Số Đơn vị
1,9 5 6,1
0,5,2,1 6 2,7
2,6 7 9
2 8
7,2,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 28/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: K4T5
100n 62
200n 534
400n 099196454052
1.tr 5979
3.tr 68681949653796574701938598470261723
10.tr 7296374291
15.tr 26783
30.tr 86417
Giải Đặc Biệt
434925
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 28/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
9,8,0,9 1 7
6,5,0 2 3,5
2,6,8 3 4
3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,6,2 5 2,9
6 2,5,5,3
1 7 9
8 1,3
7,5 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 21/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: K3T5
100n 25
200n 550
400n 327362102088
1.tr 6348
3.tr 89957884801316031888639805535354587
10.tr 9135287756
15.tr 43627
30.tr 15253
Giải Đặc Biệt
048784
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,1,8,6,8 0
1 0
5 2 5,7
7,5,5 3
8 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,3,2,6,3
5 6 0
5,8,2 7 3
8,4,8 8 8,0,8,0,7,4
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 14/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: K2T5
100n 38
200n 753
400n 030595322559
1.tr 4568
3.tr 02350328574419268789586505428288891
10.tr 6526146747
15.tr 74038
30.tr 55344
Giải Đặc Biệt
025549
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 5
9,6 1
3,9,8 2
5 3 8,2,8
4 4 7,4,9
Chục Số Đơn vị
0 5 3,9,0,7,0
6 8,1
5,4 7
3,6,3 8 9,2
5,8,4 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 07/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: K1T5
100n 67
200n 743
400n 297718516194
1.tr 0876
3.tr 04213504207053023126634634564075519
10.tr 5210203279
15.tr 77802
30.tr 21602
Giải Đặc Biệt
011646
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,4 0 2,2,2
5 1 3,9
0,0,0 2 0,6
4,1,6 3 0
9 4 3,0,6
Chục Số Đơn vị
5 1
7,2,4 6 7,3
6,7 7 7,6,9
8
1,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...