Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/02/2024

Kết quả xổ số Hậu Giang - 17/02/2024
Thứ bảy
Loại vé: K3T2
100n 93
200n 932
400n 806692471822
1.tr 1539
3.tr 81028829720500662816843465729015455
10.tr 3504795542
15.tr 61259
30.tr 09580
Giải Đặc Biệt
340046
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/02/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 17/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 6
1 6
3,2,7,4 2 2,8
9 3 2,9
4 7,6,7,2,6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9
6,0,1,4,4 6 6
4,4 7 2
2 8 0
3,5 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 10/02/2024
Thứ bảy
Loại vé: K2T2
100n 20
200n 727
400n 282959028683
1.tr 2954
3.tr 49422240089319741190641456060675911
10.tr 9682693231
15.tr 86872
30.tr 85394
Giải Đặc Biệt
817504
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/02/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 10/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 2,8,6,4
1,3 1 1
0,2,7 2 0,7,9,2,6
8 3 1
5,9,0 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 4
0,2 6
2,9 7 2
0 8 3
2 9 7,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 03/02/2024
Thứ bảy
Loại vé: K1T2
100n 88
200n 576
400n 250571810969
1.tr 3871
3.tr 76921432404179041574630857398085045
10.tr 0492675691
15.tr 33768
30.tr 26731
Giải Đặc Biệt
168266
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/02/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/02/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9,8 0 5
8,7,2,9,3 1
2 1,6
3 1
7 4 0,5
Chục Số Đơn vị
0,8,4 5
7,2,6 6 9,8,6
7 6,1,4
8,6 8 8,1,5,0
6 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 27/01/2024
Thứ bảy
Loại vé: K4T1
100n 25
200n 882
400n 782742570747
1.tr 5485
3.tr 16161480525474485766537599537656868
10.tr 2487833199
15.tr 19778
30.tr 27064
Giải Đặc Biệt
592318
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/01/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 27/01/2024  
Chục Số Đơn vị
0
6 1 8
8,5 2 5,7
3
4,6 4 7,4
Chục Số Đơn vị
2,8 5 7,2,9
6,7 6 1,6,8,4
2,5,4 7 6,8,8
6,7,7,1 8 2,5
5,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 20/01/2024
Thứ bảy
Loại vé: K3T1
100n 04
200n 380
400n 270762171468
1.tr 9255
3.tr 94851460951129286012484094403418425
10.tr 3224151567
15.tr 89250
30.tr 41816
Giải Đặc Biệt
925403
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/01/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 20/01/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 4,7,9,3
5,4 1 7,2,6
9,1 2 5
0 3 4
0,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5,9,2 5 5,1,0
1 6 8,7
0,1,6 7
6 8 0
0 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 13/01/2024
Thứ bảy
Loại vé: K2T1
100n 89
200n 956
400n 527536992161
1.tr 4491
3.tr 62589491924392267110813230167654863
10.tr 6031013203
15.tr 72290
30.tr 08536
Giải Đặc Biệt
787903
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/01/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 13/01/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,9 0 3,3
6,9 1 0,0
9,2 2 2,3
2,6,0,0 3 6
4
Chục Số Đơn vị
7 5 6
5,7,3 6 1,3
7 5,6
8 9,9
8,9,8 9 9,1,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 06/01/2024
Thứ bảy
Loại vé: K1T1
100n 98
200n 922
400n 808321503414
1.tr 0008
3.tr 42176581313956350793879371462599793
10.tr 0661912697
15.tr 84442
30.tr 66359
Giải Đặc Biệt
300154
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/01/2024
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 06/01/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 8
3 1 4,9
2,4 2 2,5
8,6,9,9 3 1,7
1,5 4 2
Chục Số Đơn vị
2 5 0,9,4
7 6 3
3,9 7 6
9,0 8 3
1,5 9 8,3,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...