Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 16/09/2023
Thứ bảy
Loại vé: K3T9
100n 06
200n 656
400n 850721497355
1.tr 1757
3.tr 09010635954896860313219123338858360
10.tr 1341497060
15.tr 51116
30.tr 82723
Giải Đặc Biệt
987278
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/09/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 16/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6,6 0 6,7
1 0,3,2,4,6
1 2 3
1,2 3
1 4 9
Chục Số Đơn vị
5,9 5 6,5,7
0,5,1 6 8,0,0
0,5 7 8
6,8,7 8 8
4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 09/09/2023
Thứ bảy
Loại vé: K2T9
100n 95
200n 105
400n 388856628535
1.tr 9050
3.tr 44894319160311985581216575988810041
10.tr 2982873470
15.tr 14815
30.tr 74090
Giải Đặc Biệt
426075
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/09/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 09/09/2023  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0 5
8,4 1 6,9,5
6 2 8
3 5
9 4 1
Chục Số Đơn vị
9,0,3,1,7 5 0,7
1 6 2
5 7 0,5
8,8,2 8 8,1,8
1 9 5,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 02/09/2023
Thứ bảy
Loại vé: K1T9
100n 95
200n 322
400n 313533572679
1.tr 3512
3.tr 62373195741427246113181176806058974
10.tr 4357341870
15.tr 47390
30.tr 89356
Giải Đặc Biệt
732599
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/09/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 02/09/2023  
Chục Số Đơn vị
6,7,9 0
1 2,3,7
2,1,7 2 2
7,1,7 3 5
7,7 4
Chục Số Đơn vị
9,3 5 7,6
5 6 0
5,1 7 9,3,4,2,4,3,0
8
7,9 9 5,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 26/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: K4T8
100n 33
200n 710
400n 122896011647
1.tr 3915
3.tr 62407526543147741203689526038587531
10.tr 4201260112
15.tr 35447
30.tr 77079
Giải Đặc Biệt
195397
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/08/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,7,3
0,3 1 0,5,2,2
5,1,1 2 8
3,0 3 3,1
5 4 7,7
Chục Số Đơn vị
1,8 5 4,2
6
4,0,7,4,9 7 7,9
2 8 5
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 19/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: K3T8
100n 69
200n 381
400n 230459318356
1.tr 3654
3.tr 32264289034198062351839942015612634
10.tr 0646264995
15.tr 78377
30.tr 69936
Giải Đặc Biệt
041033
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/08/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,3
8,3,5 1
6 2
0,3 3 1,4,6,3
0,5,6,9,3 4
Chục Số Đơn vị
9 5 6,4,1,6
5,5,3 6 9,4,2
7 7 7
8 1,0
6 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 12/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: K2T8
100n 76
200n 353
400n 880330053600
1.tr 0113
3.tr 98017908296619654244851990789800390
10.tr 0190971944
15.tr 10691
30.tr 10120
Giải Đặc Biệt
799891
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/08/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9,2 0 3,5,0,9
9,9 1 3,7
2 9,0
5,0,1 3
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
0 5 3
7,9 6
1 7 6
9 8
2,9,0 9 6,9,8,0,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 05/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: K1T8
100n 52
200n 448
400n 242086684914
1.tr 6306
3.tr 73228686539415655656058600490679804
10.tr 9548933396
15.tr 94357
30.tr 35962
Giải Đặc Biệt
566634
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/08/2023
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/08/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 6,6,4
1 4
5,6 2 0,8
5 3 4
1,0,3 4 8
Chục Số Đơn vị
5 2,3,6,6,7
0,5,5,0,9 6 8,0,2
5 7
4,6,2 8 9
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...