Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Hậu Giang - 19/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: K3T6
100n 04
200n 320
400n 541509246454
1.tr 8115
3.tr 32353751480365526333846802651618401
10.tr 9076931689
15.tr 44403
30.tr 56267
Giải Đặc Biệt
355910
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,1 0 4,1,3
0 1 5,5,6,0
2 0,4
5,3,0 3 3
0,2,5 4 8
Chục Số Đơn vị
1,1,5 5 4,3,5
1 6 9,7
6 7
4 8 0,9
6,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 12/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: K2T6
100n 37
200n 663
400n 270801395874
1.tr 8069
3.tr 55219747997747116108265937092313267
10.tr 1654795531
15.tr 92616
30.tr 42260
Giải Đặc Biệt
514345
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,8
7,3 1 9,6
2 3
6,9,2 3 7,9,1
7 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5
1 6 3,9,7,0
3,6,4 7 4,1
0,0 8
3,6,1,9 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 05/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: K1T6
100n 35
200n 411
400n 115886082427
1.tr 6851
3.tr 72892836391095073141005576638491369
10.tr 4941465150
15.tr 53760
30.tr 80513
Giải Đặc Biệt
482668
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/06/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,5,6 0 8
1,5,4 1 1,4,3
9 2 7
1 3 5,9
8,1 4 1
Chục Số Đơn vị
3 5 8,1,0,7,0
6 9,0,8
2,5 7
5,0,6 8 4
3,6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 29/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: K5T5
100n 75
200n 949
400n 391242616618
1.tr 8642
3.tr 29785136095239231092839242798929110
10.tr 9926537863
15.tr 62505
30.tr 38027
Giải Đặc Biệt
127077
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/05/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,5
6 1 2,8,0
1,4,9,9 2 4,7
6 3
2 4 9,2
Chục Số Đơn vị
7,8,6,0 5
6 1,5,3
2,7 7 5,7
1 8 5,9
4,0,8 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 22/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: K4T5
100n 03
200n 441
400n 617207257338
1.tr 5983
3.tr 69885555781339323146560339796353863
10.tr 8098501232
15.tr 58535
30.tr 54733
Giải Đặc Biệt
034070
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/05/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 3
4 1
7,3 2 5
0,8,9,3,6,6,3 3 8,3,2,5,3
4 1,6
Chục Số Đơn vị
2,8,8,3 5
4 6 3,3
7 2,8,0
3,7 8 3,5,5
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 15/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: K3T5
100n 10
200n 117
400n 249390190173
1.tr 1507
3.tr 37549591204078209277125328847927669
10.tr 9405410085
15.tr 51850
30.tr 95513
Giải Đặc Biệt
259699
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/05/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 15/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1,2,5 0 7
1 0,7,9,3
8,3 2 0
9,7,1 3 2
5 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5 4,0
6 9
1,0,7 7 3,7,9
8 2,5
1,4,7,6,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 08/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: K2T5
100n 64
200n 632
400n 827068069225
1.tr 1225
3.tr 00654032524920458050920357439800806
10.tr 1873722859
15.tr 79016
30.tr 70258
Giải Đặc Biệt
169022
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/05/2021
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 08/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6,4,6
1 6
3,5,2 2 5,5,2
3 2,5,7
6,5,0 4
Chục Số Đơn vị
2,2,3 5 4,2,0,9,8
0,0,1 6 4
3 7 0
9,5 8
5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...