Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hậu Giang - 03/12/2022
Thứ bảy
Loại vé: K1T12
100n 73
200n 738
400n 501673328561
1.tr 2495
3.tr 48137918579346417502400157568458798
10.tr 8225262417
15.tr 75786
30.tr 02775
Giải Đặc Biệt
444811
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/12/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 03/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
6,1 1 6,5,7,1
3,0,5 2
7 3 8,2,7
6,8 4
Chục Số Đơn vị
9,1,7 5 7,2
1,8 6 1,4
3,5,1 7 3,5
3,9 8 4,6
9 5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 26/11/2022
Thứ bảy
Loại vé: K4T11
100n 19
200n 219
400n 799459387234
1.tr 2255
3.tr 25925193841157547654776029502692597
10.tr 6865170365
15.tr 37583
30.tr 61946
Giải Đặc Biệt
046233
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 26/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
5 1 9,9
0 2 5,6
8,3 3 8,4,3
9,3,8,5 4 6
Chục Số Đơn vị
5,2,7,6 5 5,4,1
2,4 6 5
9 7 5
3 8 4,3
1,1 9 4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 19/11/2022
Thứ bảy
Loại vé: K3T11
100n 43
200n 179
400n 247383732144
1.tr 8386
3.tr 01798196603224604223885962140967457
10.tr 7472094345
15.tr 21817
30.tr 98239
Giải Đặc Biệt
167038
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 19/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 9
1 7
2 3,0
4,7,7,2 3 9,8
4 4 3,4,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
8,4,9 6 0
5,1 7 9,3,3
9,3 8 6
7,0,3 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 12/11/2022
Thứ bảy
Loại vé: K2T11
100n 59
200n 406
400n 999213853812
1.tr 1500
3.tr 47027450034286193625940194822837083
10.tr 8965463889
15.tr 68785
30.tr 79748
Giải Đặc Biệt
780807
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 12/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,0,3,7
6 1 2,9
9,1 2 7,5,8
0,8 3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
8,2,8 5 9,4
0 6 1
2,0 7
2,4 8 5,3,9,5
5,1,8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 05/11/2022
Thứ bảy
Loại vé: K1T11
100n 65
200n 062
400n 223754882656
1.tr 1196
3.tr 95825205319401758435424290834619226
10.tr 1535743081
15.tr 36904
30.tr 16032
Giải Đặc Biệt
505926
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/11/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 05/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4
3,8 1 7
6,3 2 5,9,6,6
3 7,1,5,2
0 4 6
Chục Số Đơn vị
6,2,3 5 6,7
5,9,4,2,2 6 5,2
3,1,5 7
8 8 8,1
2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 29/10/2022
Thứ bảy
Loại vé: K5T10
100n 14
200n 620
400n 391897713072
1.tr 4542
3.tr 33129820290383714557293665537491204
10.tr 3280479228
15.tr 17251
30.tr 04795
Giải Đặc Biệt
515951
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/10/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 29/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 4,4
7,5,5 1 4,8
7,4 2 0,9,9,8
3 7
1,7,0,0 4 2
Chục Số Đơn vị
9 5 7,1,1
6 6 6
3,5 7 1,2,4
1,2 8
2,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hậu Giang - 22/10/2022
Thứ bảy
Loại vé: K4T10
100n 51
200n 621
400n 498346471648
1.tr 9401
3.tr 44237427898189692952019792274899913
10.tr 3485968820
15.tr 56385
30.tr 15259
Giải Đặc Biệt
789150
Xem bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/10/2022
Bảng Loto xổ số Hậu Giang - Ngày: 22/10/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1
5,2,0 1 3
5 2 1,0
8,1 3 7
4 7,8,8
Chục Số Đơn vị
8 5 1,2,9,9,0
9 6
4,3 7 9
4,4 8 3,9,5
8,7,5,5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...