Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Bến Tre - 15/06/2021
Thứ ba
Loại vé: K24T06
100n 40
200n 452
400n 420411251245
1.tr 4231
3.tr 84599270119649680610706344348895437
10.tr 9651946849
15.tr 95881
30.tr 26374
Giải Đặc Biệt
731583
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/06/2021
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 15/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 4
3,1,8 1 1,0,9
5 2 5
8 3 1,4,7
0,3,7 4 0,5,9
Chục Số Đơn vị
2,4 5 2
9 6
3 7 4
8 8 8,1,3
9,1,4 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 08/06/2021
Thứ ba
Loại vé: K23T06
100n 02
200n 297
400n 935466781935
1.tr 3601
3.tr 24650800278110371444584854509560690
10.tr 8418890183
15.tr 80427
30.tr 39094
Giải Đặc Biệt
830059
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/06/2021
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 08/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 2,1,3
0 1
0 2 7,7
0,8 3 5
5,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
3,8,9 5 4,0,9
6
9,2,2 7 8
7,8 8 5,8,3
5 9 7,5,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 01/06/2021
Thứ ba
Loại vé: K22T06
100n 22
200n 895
400n 482933031253
1.tr 2199
3.tr 54339279648064481368602136053305747
10.tr 4781085512
15.tr 90833
30.tr 77802
Giải Đặc Biệt
653911
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/06/2021
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 01/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,2
1 1 3,0,2,1
2,1,0 2 2,9
0,5,1,3,3 3 9,3,3
6,4 4 4,7
Chục Số Đơn vị
9 5 3
6 4,8
4 7
6 8
2,9,3 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 25/05/2021
Thứ ba
Loại vé: K21T05
100n 25
200n 505
400n 984176151323
1.tr 6051
3.tr 51938576577893048449242389864567409
10.tr 9053721888
15.tr 46277
30.tr 84102
Giải Đặc Biệt
610875
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/05/2021
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 5,9,2
4,5 1 5
0 2 5,3
2 3 8,0,8,7
4 1,9,5
Chục Số Đơn vị
2,0,1,4,7 5 1,7
6
5,3,7 7 7,5
3,3,8 8 8
4,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 18/05/2021
Thứ ba
Loại vé: K20T05
100n 05
200n 845
400n 490359987977
1.tr 7851
3.tr 64087456795803996549490178922543472
10.tr 6116122853
15.tr 40542
30.tr 23641
Giải Đặc Biệt
311139
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/05/2021
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 18/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 5,3
5,6,4 1 7
7,4 2 5
0,5 3 9,9
4 5,9,2,1
Chục Số Đơn vị
0,4,2 5 1,3
6 1
7,8,1 7 7,9,2
9 8 7
7,3,4,3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 11/05/2021
Thứ ba
Loại vé: K19T05
100n 44
200n 016
400n 575226325327
1.tr 9555
3.tr 63589248116815451378771116950886152
10.tr 2831454971
15.tr 37145
30.tr 46970
Giải Đặc Biệt
620492
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/05/2021
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 11/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 8
1,1,7 1 6,1,1,4
5,3,5,9 2 7
3 2
4,5,1 4 4,5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 2,5,4,2
1 6
2 7 8,1,0
7,0 8 9
8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 04/05/2021
Thứ ba
Loại vé: K18T05
100n 23
200n 597
400n 925035969447
1.tr 4510
3.tr 76094182112722966236952701158449458
10.tr 9707790250
15.tr 65988
30.tr 73485
Giải Đặc Biệt
393350
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/05/2021
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 04/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,1,7,5,5 0
1 1 0,1
2 3,9
2 3 6
9,8 4 7
Chục Số Đơn vị
8 5 0,8,0,0
9,3 6
9,4,7 7 0,7
5,8 8 4,8,5
2 9 7,6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...