Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Bến Tre - 06/06/2023
Thứ ba
Loại vé: K23T06
100n 03
200n 443
400n 705137484932
1.tr 7057
3.tr 91989936670591347224776690937980866
10.tr 5685460438
15.tr 06961
30.tr 65586
Giải Đặc Biệt
267164
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/06/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 06/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3
5,6 1 3
3 2 4
0,4,1 3 2,8
2,5,6 4 3,8
Chục Số Đơn vị
5 1,7,4
6,8 6 7,9,6,1,4
5,6 7 9
4,3 8 9,6
8,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 30/05/2023
Thứ ba
Loại vé: K22T05
100n 70
200n 237
400n 795469990586
1.tr 1348
3.tr 62453901861484045345171156640904502
10.tr 9444287102
15.tr 47014
30.tr 31195
Giải Đặc Biệt
263248
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 9,2,2
1 5,4
0,4,0 2
5 3 7
5,1 4 8,0,5,2,8
Chục Số Đơn vị
4,1,9 5 4,3
8,8 6
3 7 0
4,4 8 6,6
9,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 23/05/2023
Thứ ba
Loại vé: K21T05
100n 18
200n 104
400n 799531277820
1.tr 0372
3.tr 80394341907830547310186831039597852
10.tr 3087234039
15.tr 75364
30.tr 01834
Giải Đặc Biệt
176224
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,9,1 0 4,5
1 8,0
7,5,7 2 7,0,4
8 3 9,4
0,9,6,3,2 4
Chục Số Đơn vị
9,0,9 5 2
6 4
2 7 2,2
1 8 3
3 9 5,4,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 16/05/2023
Thứ ba
Loại vé: K20T05
100n 88
200n 493
400n 507081161159
1.tr 1737
3.tr 40270610045796361808039150507287371
10.tr 0787743953
15.tr 29156
30.tr 71813
Giải Đặc Biệt
339526
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 4,8
7 1 6,5,3
7 2 6
9,6,5,1 3 7
0 4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,3,6
1,5,2 6 3
3,7 7 0,0,2,1,7
8,0 8 8
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 09/05/2023
Thứ ba
Loại vé: K06-T02
100n 09
200n 479
400n 814689843255
1.tr 8468
3.tr 53156887225907695228579560540817398
10.tr 6604455461
15.tr 31620
30.tr 38831
Giải Đặc Biệt
006150
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 9,8
6,3 1
2 2 2,8,0
3 1
8,4 4 6,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,6,0
4,5,7,5 6 8,1
7 9,6
6,2,0,9 8 4
0,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 02/05/2023
Thứ ba
Loại vé: K18T05
100n 90
200n 249
400n 248182517746
1.tr 4998
3.tr 41555643093426863315871343890871360
10.tr 1670653974
15.tr 24176
30.tr 17735
Giải Đặc Biệt
479876
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,6 0 9,8,6
8,5 1 5
2
3 4,5
3,7 4 9,6
Chục Số Đơn vị
5,1,3 5 1,5
4,0,7,7 6 8,0
7 4,6,6
9,6,0 8 1
4,0 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bến Tre - 25/04/2023
Thứ ba
Loại vé: K17T04
100n 86
200n 139
400n 617090350849
1.tr 4735
3.tr 85295697659615436433461350377340091
10.tr 6428192063
15.tr 37057
30.tr 70727
Giải Đặc Biệt
954389
Xem bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Bến Tre - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0
9,8 1
2 7
3,7,6 3 9,5,5,3,5
5 4 9
Chục Số Đơn vị
3,3,9,6,3 5 4,7
8 6 5,3
5,2 7 0,3
8 6,1,9
3,4,8 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...