Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Miền Nam - 23/06/2024

Chủ nhậtTiền GiangKiên GiangĐà Lạt
23/06/2024TG-D66K4ĐL-6K4
100n994159
200n817959348
400n771654478926539462327209246989729983
1.tr262097153747
3.tr616158912893366030047909319380886831473861661788630708427171200661297495106794179529638094789552842122391
10.tr488952675386182824033717359563
15.tr188920956648865
30.tr048865109276385
Giải Đặc Biệt567164638955464423
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 23/06/2024  
Tiền Giang
Chục Số Đơn vị
2,8 0 4
1 7,6,5
9 2 6,0,8
9,8,5 3
0,6 4 7
1,9 5 3
1,2,6,8 6 6,4
1,4 7
2 8 0,3,6
9 9 9,3,5,2
Kiên Giang
Chục Số Đơn vị
0 9,3
4,6,7 1 5
3,8,9 2
6,0 3 2,8
9,8,7 4 1
1,5 5 9,5
6,6 6 1,3,6,6
7 1,4
3 8 4,2
5,0 9 4,2
Đà Lạt
Chục Số Đơn vị
0 6
2,9 1 7
7 2 1,3
8,7,6,2 3
9 4 8,7
5,6,8 5 9,5
0,9 6 9,3,5
4,1 7 2,3
4 8 3,5
5,6 9 6,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 22/06/2024

Thứ bảyTP. HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
22/06/20246D76K46K4N24K4T6
100n13814595
200n597474105830
400n283949759089294744549277370224406799064931528186
1.tr9877977280310730
3.tr76662048895237153610329988694846921409321824105770297848763164322999770018383497848769232974341785241763894479250290429829694044375750080313
10.tr4692884494009365004058773352800010888205
15.tr76038887959997529959
30.tr73409138712121977797
Giải Đặc Biệt632991782514361140089359
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 22/06/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
1 0 9
7,2,9 1 3,0
6 2 1,8
1 3 9,8
9 4 8
7 5
6 2
9,7 7 5,7,1
9,4,2,3 8 9,9
3,8,8,0 9 7,8,4,1
Long An
Chục Số Đơn vị
7,4 0
8,4,3,7 1 4
7,3,2 2 2
3 2,1,6
7,5,8,1 4 7,1,0
9 5 4
3 6
4,7,7 7 4,7,2,0,7,1
8 1,4
9 5
Bình Phước
Chục Số Đơn vị
4,8,4 0 5,2
3,4 1 9
0 2 9,4
8,7 3 1,8
2 4 5,0,1,0
4,0,7 5
7 6
9 7 6,3,5
3 8 3,0
9,2,1 9 9,7
Hậu Giang
Chục Số Đơn vị
3,3,0 0 0,8,5
1 3
5 2 9
1 3 0,0,7
9 4 9
9,0 5 2,9,9
8 6
3,9 7 9
9,0 8 6
4,7,2,5,5 9 5,8,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 21/06/2024

Thứ sáuVĩnh LongBình DươngTrà Vinh
21/06/202445VL2506K2533TV25
100n221648
200n043090253
400n391178773039176828763158169923391917
1.tr649554145888
3.tr643571733235609569854276430649984895961023686223692093803884909693215893708082086848675837297222803822234
10.tr454382792546315117352769565943
15.tr200212678453127
30.tr157706544686112
Giải Đặc Biệt269072233766615175
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 21/06/2024  
Vĩnh Long
Chục Số Đơn vị
7 0 9
1,2 1 1
2,3,7 2 2,5,1
4 3 9,2,8
6 4 3,9
9,8,2 5 7
6 4
7,5 7 7,0,2
3 8 5,9
3,0,4,8 9 5
Bình Dương
Chục Số Đơn vị
9,1 0
1 6,4,0,5
2
3 8,5
1,8,8 4 6
1,3 5 8,8
1,7,8,4,6 6 8,9,9,6
7 6
6,5,3,5 8 6,4,4
6,6 9 0
Trà Vinh
Chục Số Đơn vị
0 8,8
1 7,2
2,1 2 2,7
5,4 3 9,7,8,4
3 4 8,3
9,7 5 3
8 6
1,3,2 7 5
4,8,0,0,3 8 8,6
9,3 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 20/06/2024

Thứ nămTây NinhAn GiangBình Thuận
20/06/20246K3AG-6K36K3
100n499833
200n425766179
400n020773910796884813716456761401278950
1.tr687473004179
3.tr828305228948550153479626961648029113564737991816250829972460657128753358429060115518439840177117397699612
10.tr856148577675169109920367158819
15.tr268384298219835
30.tr530585030067754
Giải Đặc Biệt541574817743897706
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 20/06/2024  
Tây Ninh
Chục Số Đơn vị
3,5 0 7
9,1 1 1,4
2 5
3 0,8
7,1,7 4 9,7,8
2 5 0,8
9,7 6 9
0,4 7 4,6,4
4,3,5 8 9
4,8,6 9 1,6
An Giang
Chục Số Đơn vị
0,6,0 0 0,0
7,9 1 2
1,9,8 2 5
3,4 3 3
4 8,7,3
2 5 6
6,5 6 6,0,9
4 7 1
9,4 8 2
9,6 9 8,1,9,2
Bình Thuận
Chục Số Đơn vị
5,4 0 6
1,1,7 1 4,1,1,2,9
1 2 7,9
3 3 3,5
1,8,5 4 0
3 5 0,4
7,0 6
2 7 9,9,6,1
8 4
7,7,2,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 19/06/2024

Thứ tưĐồng NaiCần ThơSóc Trăng
19/06/20246K3K3T6K3T6
100n851592
200n323291514
400n188599908274639498686832018642079089
1.tr818912054375
3.tr261080826723635684466206965442958518166429148618183786679329541580689624767338772779068227220413847764770
10.tr038013039863840497294767979791
15.tr394295009582405
30.tr254340477178732
Giải Đặc Biệt925862897704549422
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 19/06/2024  
Đồng Nai
Chục Số Đơn vị
9 0 8,1
5,0 1
4,6 2 3,9
2 3 5,4
7,3 4 6,2
8,8,3 5 1
4 6 7,9,2
6 7 4
0,9 8 5,5,9
8,6,2 9 0,8
Cần Thơ
Chục Số Đơn vị
4 0 5,4
9,7 1 5,8
3 2 9,9
3 2
9,6,0 4 8,0
1,0,9 5 8
6,9 6 8,4,6
7 1
6,4,1,5 8
2,2 9 1,4,6,5
Sóc Trăng
Chục Số Đơn vị
9,7 0 7,5
4,9 1 4
9,3,2 2 7,2
3 2
1 4 1
7,0 5
8 6 7
0,6,7,2,7 7 5,7,7,0,9
8 6,9
8,7 9 2,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 18/06/2024

Thứ baBến TreVũng TàuBạc Liêu
18/06/2024K25T066CT6-K3
100n669068
200n376604090
400n571846614612939687838886245562186294
1.tr861871423424
3.tr007120296487976669912799656768408844759994312692965380043274575620349234023254721245553495638478628416393
10.tr545422380455750978209017315347
15.tr921741388019438
30.tr339027562358598
Giải Đặc Biệt155868305331769851
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 18/06/2024  
Bến Tre
Chục Số Đơn vị
0 4,2
6,9 1 8,2,8,2
1,1,4,0 2
3
6,8,0,7 4 2
5
6,7,7,9 6 6,1,4,8,8
7 6,6,4
1,1,6,6 8 4
9 1,6
Vũng Tàu
Chục Số Đơn vị
9,0,5,2,8 0 4,0
3 1 2
4,1,6,9 2 0,3
8,2 3 1
0,7 4 2
5 0
9,8,9 6 2
7 4
8 3,6,0
9 9 0,6,9,6,2
Bạc Liêu
Chục Số Đơn vị
9 0
5 1 8
7 2 4,3
2,9,7 3 8
9,2,8 4 7,7
5,5,9 5 5,5,1
6 8
4,4 7 2,3
6,1,3,9 8 4
9 0,4,5,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Kết quả xổ số Miền Nam - 17/06/2024

Thứ haiTP. HCMĐồng ThápCà Mau
17/06/20246D2S2524T06K3
100n002110
200n307538801
400n755294049356894173406372227412536690
1.tr687264098791
3.tr141652437223819643656824896832077688608108848345550485553102586082392212018752376528401354672321901456177
10.tr343875855632370329898463323849
15.tr923565027525941
30.tr671579373510705
Giải Đặc Biệt327882029715147788
Xem bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Miền Nam - Ngày: 17/06/2024  
TP. HCM
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4
1 9
5,7,7,3,8 2
3 2
0 4 8
6,6 5 2,6,6,6,7
5,5,5 6 5,5,8
0,8,5 7 2,2
4,6 8 7,2
1 9
Đồng Tháp
Chục Số Đơn vị
4,7 0 9,2,8
2,4,8 1 5
7,0,2 2 1,2
3 8,5
4 1,0,8
5,5,7,3,1 5 5,5
6
7 2,0,5
3,4,0 8 1,9
0,8 9
Cà Mau
Chục Số Đơn vị
1,9 0 1,5
0,9,4 1 0,8,4
3 2
5,3 3 7,2,3
7,8,5,1 4 9,1
0 5 3,4
6
3,7 7 4,7
1,8 8 4,8
4 9 0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...