Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Bình Định - 18/07/2024
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 68
Giải Bảy 756
Giải Sáu 784126952573
Giải Năm 1313
Giải Tư 21026657664066198673829336689625443
Giải Ba 3112828989
Giải Nhì 18818
Giải Nhất 41916
Giải Đặc Biệt
908085
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/07/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0
4,6 1 3,8,6
2 6,8
7,1,7,3,4 3 3
4 1,3
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6
5,2,6,9,1 6 8,6,1
7 3,3
6,2,1 8 9,5
8 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/07/2024
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 03
Giải Bảy 865
Giải Sáu 643959261088
Giải Năm 0548
Giải Tư 53705291503993191609250970660184199
Giải Ba 7353611081
Giải Nhì 95895
Giải Nhất 50561
Giải Đặc Biệt
402055
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/07/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,5,9,1
3,0,8,6 1
2 6
0 3 9,1,6
4 8
Chục Số Đơn vị
6,0,9,5 5 0,5
2,3 6 5,1
9 7
8,4 8 8,1
3,0,9 9 7,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 04/07/2024
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 62
Giải Bảy 321
Giải Sáu 682481423205
Giải Năm 9575
Giải Tư 16818563817760124348656555011784052
Giải Ba 5226316516
Giải Nhì 70678
Giải Nhất 96621
Giải Đặc Biệt
563819
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/07/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
2,8,0,2 1 8,7,6,9
6,4,5 2 1,4,1
6 3
2 4 2,8
Chục Số Đơn vị
0,7,5 5 5,2
1 6 2,3
1 7 5,8
1,4,7 8 1
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 27/06/2024
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 05
Giải Bảy 351
Giải Sáu 646653265636
Giải Năm 7674
Giải Tư 97691249749664765120568085242349927
Giải Ba 3617233265
Giải Nhì 78029
Giải Nhất 65543
Giải Đặc Biệt
660713
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 5,8
5,9 1 3
7 2 6,0,3,7,9
2,4,1 3 6
7,7 4 7,3
Chục Số Đơn vị
0,6 5 1
6,2,3 6 6,5
4,2 7 4,4,2
0 8
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 20/06/2024
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 72
Giải Bảy 519
Giải Sáu 397585686961
Giải Năm 3888
Giải Tư 37128822281107111578838144522139178
Giải Ba 4008304298
Giải Nhì 26771
Giải Nhất 01968
Giải Đặc Biệt
283930
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,7,2,7 1 9,4
7 2 8,8,1
8 3 0
1 4
Chục Số Đơn vị
7 5
6 8,1,8
7 2,5,1,8,8,1
6,8,2,2,7,7,9,6 8 8,3
1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 13/06/2024
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 32
Giải Bảy 655
Giải Sáu 634204486202
Giải Năm 7141
Giải Tư 23089624362103107927962226107901714
Giải Ba 0892128777
Giải Nhì 37098
Giải Nhất 99204
Giải Đặc Biệt
866431
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,4
4,3,2,3 1 4
3,4,0,2 2 7,2,1
3 2,6,1,1
1,0 4 2,8,1
Chục Số Đơn vị
5 5 5
3 6
2,7 7 9,7
4,9 8 9
8,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 06/06/2024
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 66
Giải Bảy 851
Giải Sáu 739295231698
Giải Năm 4302
Giải Tư 53119229696596329968396877597380658
Giải Ba 5984269307
Giải Nhì 45036
Giải Nhất 37126
Giải Đặc Biệt
609435
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 2,7
5 1 9
9,0,4 2 3,6
2,6,7 3 6,5
4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 1,8
6,3,2 6 6,9,3,8
8,0 7 3
9,6,5 8 7
1,6 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...