Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Bình Định - 01/06/2023
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 65
Giải Bảy 239
Giải Sáu 106506006539
Giải Năm 1223
Giải Tư 32865563366547703160639252143821490
Giải Ba 5134066743
Giải Nhì 47571
Giải Nhất 12189
Giải Đặc Biệt
896120
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/06/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 01/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6,9,4,2 0 0
7 1
2 3,5,0
2,4 3 9,9,6,8
4 0,3
Chục Số Đơn vị
6,6,6,2 5
3 6 5,5,5,0
7 7 7,1
3 8 9
3,3,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 25/05/2023
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 46
Giải Bảy 488
Giải Sáu 589831019550
Giải Năm 1427
Giải Tư 91191394007996867492967673209364208
Giải Ba 5712606197
Giải Nhì 37351
Giải Nhất 66306
Giải Đặc Biệt
714605
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 1,0,8,6,5
0,9,5 1
9 2 7,6
9 3
4 6
Chục Số Đơn vị
0 5 0,1
4,2,0 6 8,7
2,6,9 7
8,9,6,0 8 8
9 8,1,2,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 18/05/2023
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 34
Giải Bảy 368
Giải Sáu 856921359567
Giải Năm 7878
Giải Tư 59796942104728683380362644932596527
Giải Ba 5073893375
Giải Nhì 47762
Giải Nhất 45027
Giải Đặc Biệt
036398
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8 0
1 0
6 2 5,7,7
3 4,5,8
3,6 4
Chục Số Đơn vị
3,2,7 5
9,8 6 8,9,7,4,2
6,2,2 7 8,5
6,7,3,9 8 6,0
6 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 11/05/2023
Thứ năm
Loại vé: SBD
Giải Tám 96
Giải Bảy 488
Giải Sáu 934779508646
Giải Năm 8063
Giải Tư 42614830630034435773157426009805444
Giải Ba 6909693345
Giải Nhì 01830
Giải Nhất 83816
Giải Đặc Biệt
381981
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5,3 0
8 1 4,6
4 2
6,6,7 3 0
1,4,4 4 7,6,4,2,4,5
Chục Số Đơn vị
4 5 0
9,4,9,1 6 3,3
4 7 3
8,9 8 8,1
9 6,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 04/05/2023
Thứ năm
Loại vé: BDI
Giải Tám 35
Giải Bảy 330
Giải Sáu 395490402400
Giải Năm 2553
Giải Tư 26261996043285177727458288049627634
Giải Ba 1082748606
Giải Nhì 85943
Giải Nhất 34575
Giải Đặc Biệt
355030
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,4,0,3 0 0,4,6
6,5 1
2 7,8,7
5,4 3 5,0,4,0
5,0,3 4 0,3
Chục Số Đơn vị
3,7 5 4,3,1
9,0 6 1
2,2 7 5
2 8
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 27/04/2023
Thứ năm
Loại vé: BDI
Giải Tám 70
Giải Bảy 368
Giải Sáu 260696577928
Giải Năm 9464
Giải Tư 15042825346857486106944696193959050
Giải Ba 2082321989
Giải Nhì 94429
Giải Nhất 40378
Giải Đặc Biệt
244720
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,2 0 6,6
1
4 2 8,3,9,0
2 3 4,9
6,3,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5 7,0
0,0 6 8,4,9
5 7 0,4,8
6,2,7 8 9
6,3,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Định - 20/04/2023
Thứ năm
Loại vé: BDI
Giải Tám 19
Giải Bảy 279
Giải Sáu 616661173153
Giải Năm 1124
Giải Tư 14184237903475110439443249578814125
Giải Ba 3337978976
Giải Nhì 99463
Giải Nhất 80343
Giải Đặc Biệt
291616
Xem bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Bình Định - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
5 1 9,7,6
2 4,4,5
5,6,4 3 9
2,8,2 4 3
Chục Số Đơn vị
2 5 3,1
6,7,1 6 6,3
1 7 9,9,6
8 8 4,8
1,7,3,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...