Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tây Ninh - 21/09/2023
Thứ năm
Loại vé: 9K3
100n 85
200n 223
400n 202849140808
1.tr 4716
3.tr 04195941677104551399998474481649183
10.tr 4925379652
15.tr 76573
30.tr 42320
Giải Đặc Biệt
677858
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/09/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 8
1 4,6,6
5 2 3,8,0
2,8,5,7 3
1 4 5,7
Chục Số Đơn vị
8,9,4 5 3,2,8
1,1 6 7
6,4 7 3
2,0,5 8 5,3
9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 14/09/2023
Thứ năm
Loại vé: 9K2
100n 42
200n 670
400n 563828324789
1.tr 3027
3.tr 53250149644511480454587446756553775
10.tr 4524322686
15.tr 89327
30.tr 65734
Giải Đặc Biệt
682586
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/09/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/09/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0
1 4
4,3 2 7,7
4 3 8,2,4
6,1,5,4,3 4 2,4,3
Chục Số Đơn vị
6,7 5 0,4
8,8 6 4,5
2,2 7 0,5
3 8 9,6,6
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 07/09/2023
Thứ năm
Loại vé: 9K1
100n 49
200n 555
400n 738844004958
1.tr 8672
3.tr 37748136154494929809019603741817084
10.tr 6752095395
15.tr 23165
30.tr 67025
Giải Đặc Biệt
155842
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/09/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,6,2 0 0,9
1 5,8
7,4 2 0,5
3
8 4 9,8,9,2
Chục Số Đơn vị
5,1,9,6,2 5 5,8
6 0,5
7 2
8,5,4,1 8 8,4
4,4,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 31/08/2023
Thứ năm
Loại vé: 8K5
100n 93
200n 030
400n 491677682098
1.tr 9457
3.tr 27708962310577223499192256304499095
10.tr 8507478636
15.tr 75497
30.tr 36825
Giải Đặc Biệt
278652
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/08/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 31/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 8
3 1 6
7,5 2 5,5
9 3 0,1,6
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
2,9,2 5 7,2
1,3 6 8
5,9 7 2,4
6,9,0 8
9 9 3,8,9,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 24/08/2023
Thứ năm
Loại vé: 8K4
100n 02
200n 031
400n 207727079013
1.tr 2595
3.tr 92762410136296265364434109824465563
10.tr 2862481491
15.tr 62777
30.tr 78586
Giải Đặc Biệt
585453
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/08/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 24/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,7
3,9 1 3,3,0
0,6,6 2 4
1,1,6,5 3 1
6,4,2 4 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3
8 6 2,2,4,3
7,0,7 7 7,7
8 6
9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 17/08/2023
Thứ năm
Loại vé: 8K3
100n 04
200n 754
400n 300703956375
1.tr 7126
3.tr 33261330830562223491378142279467199
10.tr 2300329421
15.tr 59147
30.tr 12792
Giải Đặc Biệt
247919
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/08/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 17/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4,7,3
6,9,2 1 4,9
2,9 2 6,2,1
8,0 3
0,5,1,9 4 7
Chục Số Đơn vị
9,7 5 4
2 6 1
0,4 7 5
8 3
9,1 9 5,1,4,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 10/08/2023
Thứ năm
Loại vé: 8K2
100n 66
200n 036
400n 212806156925
1.tr 7440
3.tr 60286786723271128512675786380304075
10.tr 7066096752
15.tr 66835
30.tr 02130
Giải Đặc Biệt
288563
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/08/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/08/2023  
Chục Số Đơn vị
4,6,3 0 3
1 1 5,1,2
7,1,5 2 8,5
0,6 3 6,5,0
4 0
Chục Số Đơn vị
1,2,7,3 5 2
6,3,8 6 6,0,3
7 2,8,5
2,7 8 6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...