Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Tây Ninh - 01/06/2023
Thứ năm
Loại vé: 6K1
100n 59
200n 366
400n 554540222465
1.tr 1934
3.tr 16223807210221100829864512425855524
10.tr 3559525343
15.tr 83475
30.tr 96574
Giải Đặc Biệt
196337
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/06/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 01/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2,1,5 1 1
2 2 2,3,1,9,4
2,4 3 4,7
3,2,7 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,6,9,7 5 9,1,8
6 6 6,5
3 7 5,4
5 8
5,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 25/05/2023
Thứ năm
Loại vé: 5K4
100n 41
200n 780
400n 962104237052
1.tr 7721
3.tr 40609138025315817538148650696112897
10.tr 6174170097
15.tr 36669
30.tr 21098
Giải Đặc Biệt
564864
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 25/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,2
4,2,2,6,4 1
5,0 2 1,3,1
2 3 8
6 4 1,1
Chục Số Đơn vị
6 5 2,8
6 5,1,9,4
9,9 7
5,3,9 8 0
0,6 9 7,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 18/05/2023
Thứ năm
Loại vé: 5K3
100n 34
200n 424
400n 223853275318
1.tr 1187
3.tr 01373468707895062197994767419262034
10.tr 0774405682
15.tr 31499
30.tr 13194
Giải Đặc Biệt
348200
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 18/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,0 0 0
1 8
9,8 2 4,7
7 3 4,8,4
3,2,3,4,9 4 4
Chục Số Đơn vị
5 0
7 6
2,8,9 7 3,0,6
3,1 8 7,2
9 9 7,2,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 11/05/2023
Thứ năm
Loại vé: 5K2
100n 38
200n 170
400n 012475306930
1.tr 8904
3.tr 95206190109871391167700492187551495
10.tr 0359903241
15.tr 51418
30.tr 69860
Giải Đặc Biệt
849542
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 11/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3,3,1,6 0 4,6
4 1 0,3,8
4 2 4
1 3 8,0,0
2,0 4 9,1,2
Chục Số Đơn vị
7,9 5
0 6 7,0
6 7 0,5
3,1 8
4,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 04/05/2023
Thứ năm
Loại vé: 5K1
100n 10
200n 739
400n 792682897558
1.tr 9239
3.tr 02769223244252340672578414722318709
10.tr 1752765201
15.tr 40012
30.tr 44432
Giải Đặc Biệt
175995
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/05/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 04/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,1
4,0 1 0,2
7,1,3 2 6,4,3,3,7
2,2 3 9,9,2
2 4 1
Chục Số Đơn vị
9 5 8
2 6 9
2 7 2
5 8 9
3,8,3,6,0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/04/2023
Thứ năm
Loại vé: 4K4
100n 08
200n 252
400n 200355469755
1.tr 9890
3.tr 17827765255507174609414617559055846
10.tr 3351883903
15.tr 11573
30.tr 76162
Giải Đặc Biệt
714995
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/04/2023  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 8,3,9,3
7,6 1 8
5,6 2 7,5
0,0,7 3
4 6,6
Chục Số Đơn vị
5,2,9 5 2,5
4,4 6 1,2
2 7 1,3
0,1 8
0 9 0,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/04/2023
Thứ năm
Loại vé: 4K3
100n 70
200n 915
400n 774872569385
1.tr 9895
3.tr 22744758773952223142461017576083116
10.tr 4789765516
15.tr 68455
30.tr 27683
Giải Đặc Biệt
798649
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2023
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 1
0 1 5,6,6
2,4 2 2
8 3
4 4 8,4,2,9
Chục Số Đơn vị
1,8,9,5 5 6,5
5,1,1 6 0
7,9 7 0,7
4 8 5,3
4 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...