Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Tây Ninh - 19/05/2022
Thứ năm
Loại vé: 5K3
100n 89
200n 195
400n 146429583128
1.tr 6559
3.tr 29411158950478166504317835558363300
10.tr 5422698882
15.tr 61737
30.tr 92602
Giải Đặc Biệt
742156
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 19/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 4,0,2
1,8 1 1
8,0 2 8,6
8,8 3 7
6,0 4
Chục Số Đơn vị
9,9 5 8,9,6
2,5 6 4
3 7
5,2 8 9,1,3,3,2
8,5 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 12/05/2022
Thứ năm
Loại vé: 5K2
100n 88
200n 693
400n 334984265389
1.tr 4460
3.tr 21426830348871065671287250112634914
10.tr 4656362736
15.tr 94754
30.tr 52063
Giải Đặc Biệt
784063
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 12/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,1 0
7 1 0,4
2 6,6,5,6
9,6,6,6 3 4,6
3,1,5 4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 4
2,2,2,3 6 0,3,3,3
7 1
8 8 8,9
4,8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 05/05/2022
Thứ năm
Loại vé: 5K1
100n 15
200n 115
400n 273479040892
1.tr 3166
3.tr 57778652637570996999483808122818376
10.tr 4324332523
15.tr 07706
30.tr 44039
Giải Đặc Biệt
516820
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/05/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 05/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2 0 4,9,6
1 5,5
9 2 8,3,0
6,4,2 3 4,9
3,0 4 3
Chục Số Đơn vị
1,1 5
6,7,0 6 6,3
7 8,6
7,2 8 0
0,9,3 9 2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 28/04/2022
Thứ năm
Loại vé: 4K4
100n 60
200n 620
400n 548520135072
1.tr 6744
3.tr 62715537191955428875456991698681501
10.tr 4282589018
15.tr 28845
30.tr 93270
Giải Đặc Biệt
004186
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/04/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 28/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,7 0 1
0 1 3,5,9,8
7 2 0,5
1 3
4,5 4 4,5
Chục Số Đơn vị
8,1,7,2,4 5 4
8,8 6 0
7 2,5,0
1 8 5,6,6
1,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 21/04/2022
Thứ năm
Loại vé: 4K3
100n 92
200n 481
400n 791737973311
1.tr 6790
3.tr 05055150422040928527133361871992657
10.tr 7972234710
15.tr 61396
30.tr 30876
Giải Đặc Biệt
699642
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/04/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 21/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 9
8,1 1 7,1,9,0
9,4,2,4 2 7,2
3 6
4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,7
3,9,7 6
1,9,2,5 7 6
8 1
0,1 9 2,7,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 14/04/2022
Thứ năm
Loại vé: 4K2
100n 89
200n 946
400n 307631454391
1.tr 6415
3.tr 51309101367999814641439351435390767
10.tr 1508994224
15.tr 45315
30.tr 88019
Giải Đặc Biệt
815386
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/04/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 14/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9
9,4 1 5,5,9
2 4
5 3 6,5
2 4 6,5,1
Chục Số Đơn vị
4,1,3,1 5 3
4,7,3,8 6 7
6 7 6
9 8 9,9,6
8,0,8,1 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 07/04/2022
Thứ năm
Loại vé: 4K1
100n 75
200n 814
400n 131876237331
1.tr 5740
3.tr 48869358885562473300548389577405361
10.tr 8707727965
15.tr 47783
30.tr 77572
Giải Đặc Biệt
159545
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/04/2022
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 07/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0 0 0
3,6 1 4,8
7 2 3,4
2,8 3 1,8
1,2,7 4 0,5
Chục Số Đơn vị
7,6,4 5
6 9,1,5
7 7 5,4,7,2
1,8,3 8 8,3
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...