Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/06/2024
Thứ năm
Loại vé: 6K3
100n 49
200n 425
400n 020773910796
1.tr 6874
3.tr 82830522894855015347962696164802911
10.tr 8561485776
15.tr 26838
30.tr 53058
Giải Đặc Biệt
541574
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/06/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/06/2024  
Chục Số Đơn vị
3,5 0 7
9,1 1 1,4
2 5
3 0,8
7,1,7 4 9,7,8
Chục Số Đơn vị
2 5 0,8
9,7 6 9
0,4 7 4,6,4
4,3,5 8 9
4,8,6 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/06/2024
Thứ năm
Loại vé: 6K2
100n 70
200n 578
400n 576219749945
1.tr 8741
3.tr 99974915040234517595214992716141437
10.tr 6489515941
15.tr 41846
30.tr 11512
Giải Đặc Biệt
154433
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/06/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 4
4,6,4 1 2
6,1 2
3 3 7,3
7,7,0 4 5,1,5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,4,9,9 5
4 6 2,1
3 7 0,8,4,4
7 8
9 9 5,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 06/06/2024
Thứ năm
Loại vé: 6K1
100n 93
200n 670
400n 660112313616
1.tr 9704
3.tr 89370130619940271162007660299121219
10.tr 1486542497
15.tr 13036
30.tr 93497
Giải Đặc Biệt
320999
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/06/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 1,4,2
0,3,6,9 1 6,9
0,6 2
9 3 1,6
0 4
Chục Số Đơn vị
6 5
1,6,3 6 1,2,6,5
9,9 7 0,0
8
1,9 9 3,1,7,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 30/05/2024
Thứ năm
Loại vé: 5K5
100n 79
200n 701
400n 417314339859
1.tr 7285
3.tr 17998617051470247549095700320177375
10.tr 7474705359
15.tr 98379
30.tr 04751
Giải Đặc Biệt
284641
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 30/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,5,2,1
0,0,5,4 1
0 2
7,3 3 3
4 9,7,1
Chục Số Đơn vị
8,0,7 5 9,9,1
6
4 7 9,3,0,5,9
9 8 5
7,5,4,5,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 23/05/2024
Thứ năm
Loại vé: 5K4
100n 54
200n 491
400n 425208480316
1.tr 7018
3.tr 23699557227385415997298837121960952
10.tr 2708535613
15.tr 37220
30.tr 10544
Giải Đặc Biệt
616286
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 23/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0
9 1 6,8,9,3
5,2,5 2 2,0
8,1 3
5,5,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
8 5 4,2,4,2
1,8 6
9 7
4,1 8 3,5,6
9,1 9 1,9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 16/05/2024
Thứ năm
Loại vé: 5K3
100n 54
200n 901
400n 765859917677
1.tr 6421
3.tr 41996700736511607819889872273177722
10.tr 8211381726
15.tr 92730
30.tr 15283
Giải Đặc Biệt
627275
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 16/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 1
0,9,2,3 1 6,9,3
2 2 1,2,6
7,1,8 3 1,0
5 4
Chục Số Đơn vị
7 5 4,8
9,1,2 6
7,8 7 7,3,5
5 8 7,3
1 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 09/05/2024
Thứ năm
Loại vé: 5K2
100n 62
200n 305
400n 923366816508
1.tr 7808
3.tr 71773139454650345694893123451588910
10.tr 9931668813
15.tr 49941
30.tr 77216
Giải Đặc Biệt
737385
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 09/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 5,8,8,3
8,4 1 2,5,0,6,3,6
6,1 2
3,7,0,1 3 3
9 4 5,1
Chục Số Đơn vị
0,4,1,8 5
1,1 6 2
7 3
0,0 8 1,5
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...