Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 23/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 09K38
100n 47
200n 445
400n 792595326634
1.tr 5559
3.tr 42217130317888746483328412687434032
10.tr 9830931231
15.tr 23509
30.tr 27269
Giải Đặc Biệt
932249
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
3,4,3 1 7
3,3 2 5
8 3 2,4,1,2,1
3,7 4 7,5,1,9
Chục Số Đơn vị
4,2 5 9
6 9
4,1,8 7 4
8 7,3
5,0,0,6,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 16/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 09K37
100n 28
200n 826
400n 172785277698
1.tr 2108
3.tr 09674464765346108650744954078536767
10.tr 4486466941
15.tr 35557
30.tr 96640
Giải Đặc Biệt
893906
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 8,6
6,4 1
2 8,6,7,7
3
7,6 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9,8 5 0,7
2,7,0 6 1,7,4
2,2,6,5 7 4,6
2,9,0 8 5
9 8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 09/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 09K36
100n 38
200n 873
400n 520068514246
1.tr 3131
3.tr 91483563859500988816485644816472460
10.tr 6662906124
15.tr 64027
30.tr 89449
Giải Đặc Biệt
608191
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 09/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,9
5,3,9 1 6
2 9,4,7
7,8 3 8,1
6,6,2 4 6,9
Chục Số Đơn vị
8 5 1
4,1 6 4,4,0
2 7 3
3 8 3,5
0,2,4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 02/09/2022
Thứ sáu
Loại vé: 09K35
100n 13
200n 238
400n 549643547107
1.tr 0242
3.tr 78120997925942715554699248456491106
10.tr 8475616739
15.tr 27753
30.tr 26274
Giải Đặc Biệt
681259
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/09/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 02/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
1 3
4,9 2 0,7,4
1,5 3 8,9
5,5,2,6,7 4 2
Chục Số Đơn vị
5 4,4,6,3,9
9,0,5 6 4
0,2 7 4
3 8
3,5 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 26/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 08K34
100n 83
200n 474
400n 087859358647
1.tr 0929
3.tr 05875836486195149575961619665907421
10.tr 0760876762
15.tr 15098
30.tr 22007
Giải Đặc Biệt
061032
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 26/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 26/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,7
5,6,2 1
6,3 2 9,1
8 3 5,2
7 4 7,8
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 1,9
6 1,2
4,0 7 4,8,5,5
7,4,0,9 8 3
2,5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 19/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 08K33
100n 30
200n 219
400n 591482029808
1.tr 4711
3.tr 28801261300368894137374873110352614
10.tr 6865693672
15.tr 21674
30.tr 00210
Giải Đặc Biệt
483569
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 19/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,1 0 2,8,1,3
1,0 1 9,4,1,4,0
0,7 2
0 3 0,0,7
1,1,7 4
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 9
3,8 7 2,4
0,8 8 8,7
1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 12/08/2022
Thứ sáu
Loại vé: 08K32
100n 99
200n 243
400n 967068685070
1.tr 5987
3.tr 73525596195931521905946164991001531
10.tr 3774537593
15.tr 69893
30.tr 68940
Giải Đặc Biệt
667870
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/08/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 12/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7,1,4,7 0 5
3 1 9,5,6,0
2 5
4,9,9 3 1
4 3,5,0
Chục Số Đơn vị
2,1,0,4 5
1 6 8
8 7 0,0,0
6 8 7
9,1 9 9,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...