Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bình Dương - 27/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: 01K04
100n 76
200n 599
400n 173102343585
1.tr 0901
3.tr 41251893025162906266575524667453586
10.tr 5498115530
15.tr 64773
30.tr 45249
Giải Đặc Biệt
743731
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 27/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,2
3,0,5,8,3 1
0,5 2 9
7 3 1,4,0,1
3,7 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5 1,2
7,6,8 6 6
7 6,4,3
8 5,6,1
9,2,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 20/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: 01K03
100n 85
200n 572
400n 133577126775
1.tr 3439
3.tr 68823123931334242341292620638825234
10.tr 4900860352
15.tr 50882
30.tr 14190
Giải Đặc Biệt
315368
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
4 1 2
7,1,4,6,5,8 2 3
2,9 3 5,9,4
3 4 2,1
Chục Số Đơn vị
8,3,7 5 2
6 2,8
7 2,5
8,0,6 8 5,8,2
3 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 13/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: 01K02
100n 58
200n 184
400n 377545568178
1.tr 1821
3.tr 38643439101417724681697585905373026
10.tr 7920191384
15.tr 91674
30.tr 86987
Giải Đặc Biệt
530836
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
2,8,0 1 0
2 1,6
4,5 3 6
8,8,7 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 8,6,8,3
5,2,3 6
7,8 7 5,8,7,4
5,7,5 8 4,1,4,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 06/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: 01K01
100n 01
200n 797
400n 008983075921
1.tr 4063
3.tr 05885454032066579072080279927742748
10.tr 6124117652
15.tr 78379
30.tr 72180
Giải Đặc Biệt
804309
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 06/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1,7,3,9
0,2,4 1
7,5 2 1,7
6,0 3
4 8,1
Chục Số Đơn vị
8,6 5 2
6 3,5
9,0,2,7 7 2,7,9
4 8 9,5,0
8,7,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 30/12/2022
Thứ sáu
Loại vé: 12K52
100n 81
200n 482
400n 872169381970
1.tr 7685
3.tr 87318501519381492411375691297569958
10.tr 8352009114
15.tr 83731
30.tr 19500
Giải Đặc Biệt
965664
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 30/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2,0 0 0
8,2,5,1,3 1 8,4,1,4
8 2 1,0
3 8,1
1,1,6 4
Chục Số Đơn vị
8,7 5 1,8
6 9,4
7 0,5
3,1,5 8 1,2,5
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 23/12/2022
Thứ sáu
Loại vé: 12K51
100n 35
200n 174
400n 681801463599
1.tr 7645
3.tr 33363131049626850222484198608151105
10.tr 5235255771
15.tr 67901
30.tr 88017
Giải Đặc Biệt
930459
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 23/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,5,1
8,7,0 1 8,9,7
2,5 2 2
6 3 5
7,0 4 6,5
Chục Số Đơn vị
3,4,0 5 2,9
4 6 3,8
1 7 4,1
1,6 8 1
9,1,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Dương - 16/12/2022
Thứ sáu
Loại vé: 12K50
100n 24
200n 481
400n 377577651953
1.tr 4768
3.tr 66206056383067004739364738461246137
10.tr 0465505602
15.tr 85140
30.tr 32498
Giải Đặc Biệt
408415
Xem bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/12/2022
Bảng Loto xổ số Bình Dương - Ngày: 16/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 6,2
8 1 2,5
1,0 2 4
5,7 3 8,9,7
2 4 0
Chục Số Đơn vị
7,6,5,1 5 3,5
0 6 5,8
3 7 5,0,3
6,3,9 8 1
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...