Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi
Sớ đầu đuôi Miền Trung - Chủ nhật
Chủ nhật
04/06/2023
Kon Tum
00 - 00
Thừa T. Huế
10 - 48
Khánh Hòa
25 - 01
Chủ nhật
28/05/2023
Kon Tum
33 - 90
Thừa T. Huế
34 - 43
Khánh Hòa
63 - 73
Chủ nhật
21/05/2023
Kon Tum
23 - 36
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
14 - 77
Chủ nhật
14/05/2023
Kon Tum
91 - 89
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
77 - 84
Chủ nhật
07/05/2023
Kon Tum
71 - 50
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
74 - 18
Chủ nhật
30/04/2023
Kon Tum
15 - 19
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
86 - 21
Chủ nhật
23/04/2023
Kon Tum
20 - 73
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
56 - 39
Chủ nhật
16/04/2023
Kon Tum
75 - 72
Thừa T. Huế
79 - 34
Khánh Hòa
05 - 49
Chủ nhật
09/04/2023
Kon Tum
87 - 38
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
01 - 10
Chủ nhật
02/04/2023
Kon Tum
96 - 20
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
65 - 32
Chủ nhật
26/03/2023
Kon Tum
28 - 13
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
77 - 50
Chủ nhật
19/03/2023
Kon Tum
85 - 05
Thừa T. Huế
88 - 93
Khánh Hòa
02 - 09
Chủ nhật
12/03/2023
Kon Tum
80 - 17
Thừa T. Huế
70 - 31
Khánh Hòa
35 - 24
Chủ nhật
05/03/2023
Kon Tum
17 - 86
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
92 - 83
Chủ nhật
26/02/2023
Kon Tum
21 - 55
Thừa T. Huế
80 - 10
Khánh Hòa
22 - 95
Chủ nhật
19/02/2023
Kon Tum
11 - 18
Thừa T. Huế
46 - 78
Khánh Hòa
88 - 85
Chủ nhật
12/02/2023
Kon Tum
27 - 10
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
55 - 52
Chủ nhật
05/02/2023
Kon Tum
14 - 85
Thừa T. Huế
14 - 09
Khánh Hòa
86 - 56
Chủ nhật
29/01/2023
Kon Tum
36 - 75
Thừa T. Huế
18 - 65
Khánh Hòa
20 - 28
Chủ nhật
22/01/2023
Kon Tum
98 - 69
Thừa T. Huế
83 - 31
Khánh Hòa
81 - 24
Chủ nhật
15/01/2023
Kon Tum
53 - 78
Thừa T. Huế
82 - 21
Khánh Hòa
00 - 48
Chủ nhật
08/01/2023
Kon Tum
97 - 04
Thừa T. Huế
97 - 38
Khánh Hòa
40 - 68
Chủ nhật
25/12/2022
Kon Tum
36 - 78
Thừa T. Huế
11 - 98
Khánh Hòa
54 - 26
Chủ nhật
18/12/2022
Kon Tum
68 - 60
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
70 - 06
Chủ nhật
11/12/2022
Kon Tum
73 - 20
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
46 - 69
Chủ nhật
04/12/2022
Kon Tum
61 - 29
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
40 - 45
Chủ nhật
27/11/2022
Kon Tum
70 - 92
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
39 - 78
Chủ nhật
20/11/2022
Kon Tum
74 - 75
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
02 - 77
Chủ nhật
13/11/2022
Kon Tum
91 - 59
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
41 - 04
Chủ nhật
06/11/2022
Kon Tum
46 - 64
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
08 - 47
Chủ nhật
30/10/2022
Kon Tum
13 - 91
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
76 - 25
Chủ nhật
23/10/2022
Kon Tum
15 - 59
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
86 - 86
Chủ nhật
16/10/2022
Kon Tum
29 - 43
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
94 - 50
Chủ nhật
09/10/2022
Kon Tum
92 - 73
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
50 - 38
Chủ nhật
02/10/2022
Kon Tum
00 - 97
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
63 - 58
Chủ nhật
25/09/2022
Kon Tum
73 - 73
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
33 - 24
Chủ nhật
18/09/2022
Kon Tum
67 - 86
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
09 - 08
Chủ nhật
11/09/2022
Kon Tum
23 - 11
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
98 - 62
Chủ nhật
04/09/2022
Kon Tum
21 - 22
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
61 - 30
Chủ nhật
28/08/2022
Kon Tum
04 - 93
Thừa T. Huế
-
Khánh Hòa
51 - 24

Dò vé số Online ...