Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Tiền Giang - 13/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: TG-B6
100n 30
200n 553
400n 230799604517
1.tr 7987
3.tr 44895894944427820163129227611897182
10.tr 7423271366
15.tr 57156
30.tr 70139
Giải Đặc Biệt
848912
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 7
1 7,8,2
2,8,3,1 2 2
5,6 3 0,2,9
9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 3,6
6,5 6 0,3,6
0,1,8 7 8
7,1 8 7,2
3 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 06/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: TG-A6
100n 50
200n 727
400n 988160514978
1.tr 0913
3.tr 03210970067630604828212831943621626
10.tr 3223646735
15.tr 68138
30.tr 44193
Giải Đặc Biệt
614830
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/06/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 06/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,1,3 0 6,6
8,5 1 3,0
2 7,8,6
1,8,9 3 6,6,5,8,0
4
Chục Số Đơn vị
3 5 0,1
0,0,3,2,3 6
2 7 8
7,2,3 8 1,3
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 30/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TG-E5
100n 38
200n 211
400n 854356689096
1.tr 7847
3.tr 63601968869156590413434428497304266
10.tr 3860805418
15.tr 33759
30.tr 45974
Giải Đặc Biệt
725503
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/05/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 30/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 1,8,3
1,0 1 1,3,8
4 2
4,1,7,0 3 8
7 4 3,7,2
Chục Số Đơn vị
6 5 9
9,8,6 6 8,5,6
4 7 3,4
3,6,0,1 8 6
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 23/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TG-D5
100n 73
200n 375
400n 483469697174
1.tr 8369
3.tr 05269209235629183434923397954560584
10.tr 8525511992
15.tr 85030
30.tr 78820
Giải Đặc Biệt
798174
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/05/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,2 0
9 1
9 2 3,0
7,2 3 4,4,9,0
3,7,3,8,7 4 5
Chục Số Đơn vị
7,4,5 5 5
6 9,9,9
7 3,5,4,4
8 4
6,6,6,3 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 16/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TG-C5
100n 72
200n 445
400n 646387590616
1.tr 6207
3.tr 03679888140921277046741095331914312
10.tr 2279560294
15.tr 84465
30.tr 35875
Giải Đặc Biệt
943139
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/05/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,9
1 6,4,2,9,2
7,1,1 2
6 3 9
1,9 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,9,6,7 5 9
1,4 6 3,5
0 7 2,9,5
8
5,7,0,1,3 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 09/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TG-B5
100n 83
200n 082
400n 243016721875
1.tr 9045
3.tr 30878467673246854308839123235393749
10.tr 2422040805
15.tr 87464
30.tr 21885
Giải Đặc Biệt
286836
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/05/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,2 0 8,5
1 2
8,7,1 2 0
8,5 3 0,6
6 4 5,9
Chục Số Đơn vị
7,4,0,8 5 3
3 6 7,8,4
6 7 2,5,8
7,6,0 8 3,2,5
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 02/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: TG-A5
100n 44
200n 643
400n 461885578840
1.tr 7637
3.tr 16240098085905090011892853026846506
10.tr 2180971826
15.tr 62299
30.tr 88724
Giải Đặc Biệt
847552
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/05/2021
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,5 0 8,6,9
1 1 8,1
5 2 6,4
4 3 7
4,2 4 4,3,0,0
Chục Số Đơn vị
8 5 7,0,2
0,2 6 8
5,3 7
1,0,6 8 5
0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...