Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Tiền Giang - 23/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: TG-D6
100n 99
200n 817
400n 771654478926
1.tr 2620
3.tr 61615891289336603004790931938088683
10.tr 4889526753
15.tr 18892
30.tr 04886
Giải Đặc Biệt
567164
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 23/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 4
1 7,6,5
9 2 6,0,8
9,8,5 3
0,6 4 7
Chục Số Đơn vị
1,9 5 3
1,2,6,8 6 6,4
1,4 7
2 8 0,3,6
9 9 9,3,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 16/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: TG-C6
100n 40
200n 126
400n 764723843075
1.tr 2206
3.tr 03950400558078948958837806802490302
10.tr 5138897837
15.tr 13443
30.tr 64493
Giải Đặc Biệt
976784
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,8 0 6,2
1
0 2 6,4
4,9 3 7
8,2,8 4 0,7,3
Chục Số Đơn vị
7,5 5 0,5,8
2,0 6
4,3 7 5
5,8 8 4,9,0,8,4
8 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 09/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: TG-B6
100n 76
200n 522
400n 089388148823
1.tr 0865
3.tr 16275726133139221036012176984682479
10.tr 7723869887
15.tr 48624
30.tr 93779
Giải Đặc Biệt
110288
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
1 4,3,7
2,9 2 2,3,4
9,2,1 3 6,8
1,2 4 6
Chục Số Đơn vị
6,7 5
7,3,4 6 5
1,8 7 6,5,9,9
3,8 8 7,8
7,7 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 02/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: TG-A6
100n 19
200n 995
400n 801541679889
1.tr 3246
3.tr 91786804462270185747252056867782728
10.tr 0030578449
15.tr 07063
30.tr 62412
Giải Đặc Biệt
221983
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,5,5
0 1 9,5,2
1 2 8
6,8 3
4 6,6,7,9
Chục Số Đơn vị
9,1,0,0 5
4,8,4 6 7,3
6,4,7 7 7
2 8 9,6,3
1,8,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 26/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: TG-D5
100n 60
200n 099
400n 521003269926
1.tr 0251
3.tr 48891000295835614839394989280747798
10.tr 8615354969
15.tr 00401
30.tr 30738
Giải Đặc Biệt
295126
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1 0 7,1
5,9,0 1 0
2 6,6,9,6
5 3 9,8
4
Chục Số Đơn vị
5 1,6,3
2,2,5,2 6 0,9
0 7
9,9,3 8
9,2,3,6 9 9,1,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 19/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: TG-C5
100n 65
200n 369
400n 166936868992
1.tr 4983
3.tr 51513434709032091484451792507270978
10.tr 8932653009
15.tr 64357
30.tr 62959
Giải Đặc Biệt
168593
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9
1 3
9,7 2 0,6
8,1,9 3
8 4
Chục Số Đơn vị
6 5 7,9
8,2 6 5,9,9
5 7 0,9,2,8
7 8 6,3,4
6,6,7,0,5 9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 12/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: TG-B5
100n 00
200n 474
400n 264707976157
1.tr 9910
3.tr 42331225908339216721960594350529135
10.tr 1416798771
15.tr 79958
30.tr 05143
Giải Đặc Biệt
539211
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1,9 0 0,5
3,2,7,1 1 0,1
9 2 1
4 3 1,5
7 4 7,3
Chục Số Đơn vị
0,3 5 7,9,8
6 7
4,9,5,6 7 4,1
5 8
5 9 7,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...