Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Tiền Giang - 22/01/2023
Chủ nhật
Loại vé: TG-D1
100n 44
200n 559
400n 133487692424
1.tr 1740
3.tr 54788198631561509497955991876955377
10.tr 3083933185
15.tr 05346
30.tr 56954
Giải Đặc Biệt
205717
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 22/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0
1 5,7
2 4
6 3 4,9
4,3,2,5 4 4,0,6
Chục Số Đơn vị
1,8 5 9,4
4 6 9,3,9
9,7,1 7 7
8 8 8,5
5,6,9,6,3 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 15/01/2023
Chủ nhật
Loại vé: TG-C1
100n 56
200n 719
400n 910348684294
1.tr 2197
3.tr 50665623349904922747569828482013635
10.tr 3267932954
15.tr 13430
30.tr 10169
Giải Đặc Biệt
623494
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 15/01/2023  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 3
1 9
8 2 0
0 3 4,5,0
9,3,5,9 4 9,7
Chục Số Đơn vị
6,3 5 6,4
5 6 8,5,9
9,4 7 9
6 8 2
1,4,7,6 9 4,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 08/01/2023
Chủ nhật
Loại vé: TG-B1
100n 46
200n 345
400n 556241890758
1.tr 6692
3.tr 21190795633312718494367279579290897
10.tr 0102787317
15.tr 54482
30.tr 94928
Giải Đặc Biệt
834815
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 08/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 7,5
6,9,9,8 2 7,7,7,8
6 3
9 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4,1 5 8
4 6 2,3
2,2,9,2,1 7
5,2 8 9,2
8 9 2,0,4,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 01/01/2023
Chủ nhật
Loại vé: TG-A1
100n 95
200n 310
400n 890794923535
1.tr 4594
3.tr 69180343334685954425024208737425317
10.tr 8640651077
15.tr 00249
30.tr 87430
Giải Đặc Biệt
939439
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/01/2023
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 01/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,2,3 0 7,6
1 0,7
9 2 5,0
3 3 5,3,0,9
9,7 4 9
Chục Số Đơn vị
9,3,2 5 9
0 6
0,1,7 7 4,7
8 0
5,4,3 9 5,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 25/12/2022
Chủ nhật
Loại vé: TG-D12
100n 44
200n 948
400n 380673612726
1.tr 2287
3.tr 50659708457349058863877879534500057
10.tr 8333771109
15.tr 87240
30.tr 04338
Giải Đặc Biệt
837069
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 25/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6,9
6 1
2 6
6 3 7,8
4 4 4,8,5,5,0
Chục Số Đơn vị
4,4 5 9,7
0,2 6 1,3,9
8,8,5,3 7
4,3 8 7,7
5,0,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 18/12/2022
Chủ nhật
Loại vé: TG-C12
100n 75
200n 420
400n 486757972941
1.tr 0310
3.tr 28883196023263179137343970235797249
10.tr 1142570915
15.tr 45858
30.tr 82355
Giải Đặc Biệt
096372
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 18/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,1 0 2
4,3 1 0,5
0,7 2 0,5
8 3 1,7
4 1,9
Chục Số Đơn vị
7,2,1,5 5 7,8,5
6 7
6,9,3,9,5 7 5,2
5 8 3
4 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tiền Giang - 11/12/2022
Chủ nhật
Loại vé: TG-B12
100n 66
200n 174
400n 257313400652
1.tr 6115
3.tr 17682380578299201513583239795828226
10.tr 8389693382
15.tr 14850
30.tr 30662
Giải Đặc Biệt
585660
Xem bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/12/2022
Bảng Loto xổ số Tiền Giang - Ngày: 11/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5,6 0
1 5,3
5,8,9,8,6 2 3,6
7,1,2 3
7 4 0
Chục Số Đơn vị
1 5 2,7,8,0
6,2,9 6 6,2,0
5 7 4,3
5 8 2,2
9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...