Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/09/2023
Thứ tư
Loại vé: SDNG
Giải Tám 80
Giải Bảy 740
Giải Sáu 976222214682
Giải Năm 4512
Giải Tư 15417777502836246977322299454173173
Giải Ba 9847653126
Giải Nhì 09040
Giải Nhất 16434
Giải Đặc Biệt
448744
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4,5,4 0
2,4 1 2,7
6,8,1,6 2 1,9,6
7 3 4
3,4 4 0,1,0,4
Chục Số Đơn vị
5 0
7,2 6 2,2
1,7 7 7,3,6
8 0,2
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/09/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 88
Giải Bảy 328
Giải Sáu 990316744578
Giải Năm 9698
Giải Tư 37101655471980620420864942204776360
Giải Ba 2638638727
Giải Nhì 55151
Giải Nhất 32595
Giải Đặc Biệt
323787
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 3,1,6
0,5 1
2 8,0,7
0 3
7,9 4 7,7
Chục Số Đơn vị
9 5 1
0,8 6 0
4,4,2,8 7 4,8
8,2,7,9 8 8,6,7
9 8,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/09/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 10
Giải Bảy 286
Giải Sáu 886938614596
Giải Năm 8280
Giải Tư 42143172555095399426833032185997180
Giải Ba 9639619921
Giải Nhì 23642
Giải Nhất 14331
Giải Đặc Biệt
648303
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/09/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,8 0 3,3
6,2,3 1 0
4 2 6,1
4,5,0,0 3 1
4 3,2
Chục Số Đơn vị
5 5 5,3,9
8,9,2,9 6 9,1
7
8 6,0,0
6,5 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 30/08/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 51
Giải Bảy 604
Giải Sáu 483896547649
Giải Năm 6871
Giải Tư 50259937068687161673428103059023339
Giải Ba 2234571504
Giải Nhì 77229
Giải Nhất 22413
Giải Đặc Biệt
180721
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 30/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 4,6,4
5,7,7,2 1 0,3
2 9,1
7,1 3 8,9
0,5,0 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 1,4,9
0 6
7 1,1,3
3 8
4,5,3,2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 23/08/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 95
Giải Bảy 949
Giải Sáu 657588000213
Giải Năm 3024
Giải Tư 72755265089391766343917952860301054
Giải Ba 1143903209
Giải Nhì 89417
Giải Nhất 52986
Giải Đặc Biệt
256687
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 23/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,8,3,9
1 3,7,7
2 4
1,4,0 3 9
2,5 4 9,3
Chục Số Đơn vị
9,7,5,9 5 5,4
8 6
1,1,8 7 5
0 8 6,7
4,3,0 9 5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 16/08/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 75
Giải Bảy 413
Giải Sáu 796679839387
Giải Năm 3962
Giải Tư 36197959806637469253822267720856367
Giải Ba 6197148390
Giải Nhì 82681
Giải Nhất 62206
Giải Đặc Biệt
258972
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8,9 0 8,6
7,8 1 3
6,7 2 6
1,8,5 3
7 4
Chục Số Đơn vị
7 5 3
6,2,0 6 6,2,7
8,9,6 7 5,4,1,2
0 8 3,7,0,1
9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 09/08/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 81
Giải Bảy 230
Giải Sáu 493669939094
Giải Năm 7424
Giải Tư 14290814982635054078704479104557140
Giải Ba 8432374612
Giải Nhì 06812
Giải Nhất 75385
Giải Đặc Biệt
165674
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,5,4 0
8 1 2,2
1,1 2 4,3
9,2 3 0,6
9,2,7 4 7,5,0
Chục Số Đơn vị
4,8 5 0
3 6
4 7 8,4
9,7 8 1,5
9 3,4,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...