Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 16/06/2021
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 47
Giải Bảy 170
Giải Sáu 688856200130
Giải Năm 6644
Giải Tư 81423095356591434725415077818398691
Giải Ba 8419922324
Giải Nhì 63957
Giải Nhất 77579
Giải Đặc Biệt
012987
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,2,3 0 7
9 1 4
2 0,3,5,4
2,8 3 0,5
4,1,2 4 7,4
Chục Số Đơn vị
3,2 5 7
6
4,0,5,8 7 0,9
8 8 8,3,7
9,7 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 09/06/2021
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 43
Giải Bảy 128
Giải Sáu 323720113764
Giải Năm 4796
Giải Tư 63177973560752927871479556493768999
Giải Ba 7639399728
Giải Nhì 00126
Giải Nhất 60185
Giải Đặc Biệt
316693
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1,7 1 1
2 8,9,8,6
4,9,9 3 7,7
6 4 3
Chục Số Đơn vị
5,8 5 6,5
9,5,2 6 4
3,7,3 7 7,1
2,2 8 5
2,9 9 6,9,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 02/06/2021
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 98
Giải Bảy 045
Giải Sáu 739869731279
Giải Năm 8533
Giải Tư 09463192673974599967584946141562579
Giải Ba 3753889820
Giải Nhì 50864
Giải Nhất 83003
Giải Đặc Biệt
244539
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 02/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 3
1 5
2 0
7,3,6,0 3 3,8,9
9,6 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4,1 5
6 3,7,7,4
6,6 7 3,9,9
9,9,3 8
7,7,3 9 8,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 26/05/2021
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 37
Giải Bảy 470
Giải Sáu 070554157236
Giải Năm 9662
Giải Tư 29150098666232235303910528696307109
Giải Ba 7043188103
Giải Nhì 65028
Giải Nhất 99911
Giải Đặc Biệt
973856
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 26/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 5,3,9,3
3,1 1 5,1
6,2,5 2 2,8
0,6,0 3 7,6,1
4
Chục Số Đơn vị
0,1 5 0,2,6
3,6,5 6 2,6,3
3 7 0
2 8
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 19/05/2021
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 15
Giải Bảy 042
Giải Sáu 987756124796
Giải Năm 8912
Giải Tư 79068752312444772644870644505900109
Giải Ba 1223387844
Giải Nhì 59154
Giải Nhất 84233
Giải Đặc Biệt
471070
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 19/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 9
3 1 5,2,2
4,1,1 2
3,3 3 1,3,3
4,6,4,5 4 2,7,4,4
Chục Số Đơn vị
1 5 9,4
9 6 8,4
7,4 7 7,0
6 8
5,0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 12/05/2021
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 57
Giải Bảy 507
Giải Sáu 586718836220
Giải Năm 6161
Giải Tư 64308112958450068038800038722067832
Giải Ba 2905689253
Giải Nhì 32760
Giải Nhất 11797
Giải Đặc Biệt
657990
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 12/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0,2,6,9 0 7,8,0,3
6 1
3 2 0,0
8,0,5 3 8,2
4
Chục Số Đơn vị
9 5 7,6,3
5 6 7,1,0
5,0,6,9 7
0,3 8 3
9 5,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 05/05/2021
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 10
Giải Bảy 478
Giải Sáu 761180717847
Giải Năm 4972
Giải Tư 96200442560386627525976382354327510
Giải Ba 9264381500
Giải Nhì 79481
Giải Nhất 45749
Giải Đặc Biệt
105669
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 05/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1,0,1,0 0 0,0
1,7,8 1 0,1,0
7 2 5
4,4 3 8
4 7,3,3,9
Chục Số Đơn vị
2 5 6
5,6 6 6,9
4 7 8,1,2
7,3 8 1
4,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...