Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 21/09/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 60
Giải Bảy 072
Giải Sáu 898325620211
Giải Năm 2458
Giải Tư 66419777962233896902070767906995467
Giải Ba 2308399178
Giải Nhì 51374
Giải Nhất 47950
Giải Đặc Biệt
506766
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 21/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 2
1 1 1,9
7,6,0 2
8,8 3 8
7 4
Chục Số Đơn vị
5 8,0
9,7,6 6 0,2,9,7,6
6 7 2,6,8,4
5,3,7 8 3,3
1,6 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 14/09/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 78
Giải Bảy 125
Giải Sáu 549824470065
Giải Năm 3171
Giải Tư 62706992144180874225592351183901941
Giải Ba 1177679965
Giải Nhì 67603
Giải Nhất 54774
Giải Đặc Biệt
941551
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,8,3
7,4,5 1 4
2 5,5
0 3 5,9
1,7 4 7,1
Chục Số Đơn vị
2,6,2,3,6 5 1
0,7 6 5,5
4 7 8,1,6,4
7,9,0 8
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 07/09/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 95
Giải Bảy 720
Giải Sáu 306711130538
Giải Năm 3862
Giải Tư 95784030727553784014230386294313028
Giải Ba 3583361063
Giải Nhì 11150
Giải Nhất 02001
Giải Đặc Biệt
953622
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0 1
0 1 3,4
6,7,2 2 0,8,2
1,4,3,6 3 8,7,8,3
8,1 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 0
6 7,2,3
6,3 7 2
3,3,2 8 4
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 31/08/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 36
Giải Bảy 843
Giải Sáu 721280720408
Giải Năm 9803
Giải Tư 65132885688937335232234151618953385
Giải Ba 9609778368
Giải Nhì 50534
Giải Nhất 63003
Giải Đặc Biệt
806253
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,3,3
1 2,5
1,7,3,3 2
4,0,7,0,5 3 6,2,2,4
3 4 3
Chục Số Đơn vị
1,8 5 3
3 6 8,8
9 7 2,3
0,6,6 8 9,5
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 24/08/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 17
Giải Bảy 599
Giải Sáu 231038017561
Giải Năm 9002
Giải Tư 74881076689412198073036561892127908
Giải Ba 7700538774
Giải Nhì 09118
Giải Nhất 54259
Giải Đặc Biệt
556678
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 1,2,8,5
0,6,8,2,2 1 7,0,8
0 2 1,1
7 3
7 4
Chục Số Đơn vị
0 5 6,9
5 6 1,8
1 7 3,4,8
6,0,1,7 8 1
9,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 17/08/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 68
Giải Bảy 530
Giải Sáu 987531779830
Giải Năm 7131
Giải Tư 32105286125103982948805656936796588
Giải Ba 8355568846
Giải Nhì 86212
Giải Nhất 24361
Giải Đặc Biệt
982704
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3 0 5,4
3,6 1 2,2
1,1 2
3 0,0,1,9
0 4 8,6
Chục Số Đơn vị
7,0,6,5 5 5
4 6 8,5,7,1
7,6 7 5,7
6,4,8 8 8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 10/08/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 22
Giải Bảy 113
Giải Sáu 458860040016
Giải Năm 7769
Giải Tư 06426389944522837701812106837196574
Giải Ba 1757523979
Giải Nhì 67099
Giải Nhất 59772
Giải Đặc Biệt
307517
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,1
0,7 1 3,6,0,7
2,7 2 2,6,8
1 3
0,9,7 4
Chục Số Đơn vị
7 5
1,2 6 9
1 7 1,4,5,9,2
8,2 8 8
6,7,9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...