Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/04/2023
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 29/03/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 03
Giải Bảy 026
Giải Sáu 575453216410
Giải Năm 1023
Giải Tư 99313802598698911382442826744232621
Giải Ba 9912798109
Giải Nhì 73520
Giải Nhất 12419
Giải Đặc Biệt
469743
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 29/03/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 3,9
2,2 1 0,3,9
8,8,4 2 6,1,3,1,7,0
0,2,1,4 3
5 4 2,3
Chục Số Đơn vị
5 4,9
2 6
2 7
8 9,2,2
5,8,0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/03/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 59
Giải Bảy 174
Giải Sáu 187093540980
Giải Năm 5974
Giải Tư 32941822669885972321451693530561469
Giải Ba 0997678614
Giải Nhì 34437
Giải Nhất 10724
Giải Đặc Biệt
824487
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/03/2023  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 5
4,2 1 4
2 1,4
3 7
7,5,7,1,2 4 1
Chục Số Đơn vị
0 5 9,4,9
6,7 6 6,9,9
3,8 7 4,0,4,6
8 0,7
5,5,6,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/03/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 32
Giải Bảy 147
Giải Sáu 867680618130
Giải Năm 6401
Giải Tư 05290216394955274263049171367175439
Giải Ba 1325646255
Giải Nhì 57073
Giải Nhất 83960
Giải Đặc Biệt
822983
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,6 0 1
6,0,7 1 7
3,5 2
6,7,8 3 2,0,9,9
4 7
Chục Số Đơn vị
5 5 2,6,5
7,5 6 1,3,0
4,1 7 6,1,3
8 3
3,3 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 08/03/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 95
Giải Bảy 277
Giải Sáu 338145270543
Giải Năm 7658
Giải Tư 15290081867501008021043845641196256
Giải Ba 9266860267
Giải Nhì 85831
Giải Nhất 12950
Giải Đặc Biệt
474974
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 08/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1,5 0
8,2,1,3 1 0,1
2 7,1
4 3 1
8,7 4 3
Chục Số Đơn vị
9 5 8,6,0
8,5 6 8,7
7,2,6 7 7,4
5,6 8 1,6,4
9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 01/03/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 55
Giải Bảy 330
Giải Sáu 593037176058
Giải Năm 2437
Giải Tư 28202311704283383238202072473898907
Giải Ba 3289702664
Giải Nhì 70896
Giải Nhất 58791
Giải Đặc Biệt
215015
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/03/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 01/03/2023  
Chục Số Đơn vị
3,3,7 0 2,7,7
9 1 7,5
0 2
3 3 0,0,7,3,8,8
6 4
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,8
9 6 4
1,3,0,0,9 7 0
5,3,3 8
9 7,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 22/02/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 06
Giải Bảy 825
Giải Sáu 864735198025
Giải Năm 6539
Giải Tư 90643919057005397396910998526155091
Giải Ba 4676542298
Giải Nhì 78096
Giải Nhất 00281
Giải Đặc Biệt
256805
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 22/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6,5,5
6,9,8 1 9
2 5,5
4,5 3 9
4 7,3
Chục Số Đơn vị
2,2,0,6,0 5 3
0,9,9 6 1,5
4 7
9 8 1
1,3,9 9 6,9,1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 15/02/2023
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 87
Giải Bảy 345
Giải Sáu 316580137202
Giải Năm 3231
Giải Tư 55128992526901508804211399558449701
Giải Ba 9965734200
Giải Nhì 67229
Giải Nhất 72833
Giải Đặc Biệt
248979
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/02/2023
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 15/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,4,1,0
3,0 1 3,5
0,5 2 8,9
1,3 3 1,9,3
0,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,1 5 2,7
6 5
8,5 7 9
2 8 7,4
3,2,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...