Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 18/05/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 88
Giải Bảy 758
Giải Sáu 086450297870
Giải Năm 8301
Giải Tư 69131035427599702590593181970496149
Giải Ba 5006926641
Giải Nhì 38356
Giải Nhất 44355
Giải Đặc Biệt
150322
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 1,4
0,3,4 1 8
4,2 2 9,2
3 1
6,0 4 2,9,1
Chục Số Đơn vị
5 5 8,6,5
5 6 4,9
9 7 0
8,5,1 8 8
2,4,6 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 11/05/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 93
Giải Bảy 415
Giải Sáu 905555143547
Giải Năm 0322
Giải Tư 96595154843891995531941539866047416
Giải Ba 4364902529
Giải Nhì 18365
Giải Nhất 24790
Giải Đặc Biệt
828046
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9 0
3 1 5,4,9,6
2 2 2,9
9,5 3 1
1,8 4 7,9,6
Chục Số Đơn vị
1,5,9,6 5 5,3
1,4 6 0,5
4 7
8 4
1,4,2 9 3,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 04/05/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 49
Giải Bảy 755
Giải Sáu 971386417574
Giải Năm 3075
Giải Tư 79857395758134057493825917180402080
Giải Ba 7139461856
Giải Nhì 62457
Giải Nhất 77232
Giải Đặc Biệt
330108
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8 0 4,8
4,9 1 3
3 2
1,9 3 2
7,0,9 4 9,1,0
Chục Số Đơn vị
5,7,7 5 5,7,6,7
5 6
5,5 7 4,5,5
0 8 0
4 9 3,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 27/04/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 97
Giải Bảy 693
Giải Sáu 798181042230
Giải Năm 1178
Giải Tư 41598299844666475572346319177412290
Giải Ba 4610363930
Giải Nhì 18198
Giải Nhất 29288
Giải Đặc Biệt
784144
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9,3 0 4,3
8,3 1
7 2
9,0 3 0,1,0
0,8,6,7,4 4 4
Chục Số Đơn vị
5
6 4
9 7 8,2,4
7,9,9,8 8 1,4,8
9 7,3,8,0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 20/04/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 74
Giải Bảy 423
Giải Sáu 535394609431
Giải Năm 7325
Giải Tư 22251408246592038354546302545832381
Giải Ba 3686882548
Giải Nhì 21634
Giải Nhất 62060
Giải Đặc Biệt
350639
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,3,6 0
3,5,8 1
2 3,5,4,0
2,5 3 1,0,4,9
7,2,5,3 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 3,1,4,8
6 0,8,0
7 4
5,6,4 8 1
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 13/04/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 57
Giải Bảy 239
Giải Sáu 015775560675
Giải Năm 9684
Giải Tư 79127267593466312941505436492340017
Giải Ba 0106219266
Giải Nhì 90903
Giải Nhất 48082
Giải Đặc Biệt
119564
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
4 1 7
6,8 2 7,3
6,4,2,0 3 9
8,6 4 1,3
Chục Số Đơn vị
7 5 7,7,6,9
5,6 6 3,2,6,4
5,5,2,1 7 5
8 4,2
3,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Nẵng - 06/04/2022
Thứ tư
Loại vé: SDG
Giải Tám 36
Giải Bảy 293
Giải Sáu 812820289665
Giải Năm 7321
Giải Tư 43256885028461560969772862261699042
Giải Ba 7595403871
Giải Nhì 40031
Giải Nhất 36435
Giải Đặc Biệt
936017
Xem bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/04/2022
Bảng Loto xổ số Đà Nẵng - Ngày: 06/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
2,7,3 1 5,6,7
0,4 2 8,8,1
9 3 6,1,5
5 4 2
Chục Số Đơn vị
6,1,3 5 6,4
3,5,8,1 6 5,9
1 7 1
2,2 8 6
6 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...