Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 22
Giải Bảy 529
Giải Sáu 740033916405
Giải Năm 9317
Giải Tư 19995742515625865265832891661969324
Giải Ba 8182986580
Giải Nhì 57747
Giải Nhất 57684
Giải Đặc Biệt
761434
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,5
9,5 1 7,9
2 2 2,9,4,9
3 4
2,8,3 4 7
Chục Số Đơn vị
0,9,6 5 1,8
6 5
1,4 7
5 8 9,0,4
2,8,1,2 9 1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 41
Giải Bảy 189
Giải Sáu 188833357090
Giải Năm 3514
Giải Tư 79961737620147984793554363904084248
Giải Ba 4907102898
Giải Nhì 31296
Giải Nhất 01306
Giải Đặc Biệt
208763
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6
4,6,7 1 4
6 2
9,6 3 5,6
1 4 1,0,8
Chục Số Đơn vị
3 5
3,9,0 6 1,2,3
7 9,1
8,4,9 8 9,8
8,7 9 0,3,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 35
Giải Bảy 418
Giải Sáu 320321031633
Giải Năm 2361
Giải Tư 13420987779161089804392827448763510
Giải Ba 8204052701
Giải Nhì 74633
Giải Nhất 68717
Giải Đặc Biệt
821295
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,1,1,4 0 3,3,4,1
6,0 1 8,0,0,7
8 2 0
0,0,3,3 3 5,3,3
0 4 0
Chục Số Đơn vị
3,9 5
6 1
7,8,1 7 7
1 8 2,7
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 15
Giải Bảy 791
Giải Sáu 731882385633
Giải Năm 5363
Giải Tư 23876330249684430716267301237492763
Giải Ba 5702389302
Giải Nhì 49806
Giải Nhất 83778
Giải Đặc Biệt
802913
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,6
9 1 5,8,6,3
0 2 4,3
3,6,6,2,1 3 8,3,0
2,4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
1 5
7,1,0 6 3,3
7 6,4,8
1,3,7 8
9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 29/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 54
Giải Bảy 329
Giải Sáu 766193981397
Giải Năm 1821
Giải Tư 88978179801697714642193223307667255
Giải Ba 8939367034
Giải Nhì 72248
Giải Nhất 50305
Giải Đặc Biệt
595693
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
6,2 1
4,2 2 9,1,2
9,9 3 4
5,3 4 2,8
Chục Số Đơn vị
5,0 5 4,5
7 6 1
9,7 7 8,7,6
9,7,4 8 0
2 9 8,7,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 40
Giải Bảy 899
Giải Sáu 470292289249
Giải Năm 5058
Giải Tư 62410025973594070072623580341040388
Giải Ba 6801048626
Giải Nhì 93948
Giải Nhất 46648
Giải Đặc Biệt
299807
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1,4,1,1 0 2,7
1 0,0,0
0,7 2 8,6
3
4 0,9,0,8,8
Chục Số Đơn vị
5 8,8
2 6
9,0 7 2
2,5,5,8,4,4 8 8
9,4 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 69
Giải Bảy 344
Giải Sáu 552815817341
Giải Năm 8634
Giải Tư 62557289438159958933022957948560773
Giải Ba 0429281874
Giải Nhì 96168
Giải Nhất 29847
Giải Đặc Biệt
887031
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
8,4,3 1
9 2 8
4,3,7 3 4,3,1
4,3,7 4 4,1,3,7
Chục Số Đơn vị
9,8 5 7
6 9,8
5,4 7 3,4
2,6 8 1,5
6,9 9 9,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...