Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/05/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 69
Giải Bảy 506
Giải Sáu 743431732284
Giải Năm 6219
Giải Tư 45379672983034927176823381376128811
Giải Ba 8642275713
Giải Nhì 66730
Giải Nhất 08498
Giải Đặc Biệt
680384
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
6,1 1 9,1,3
2 2 2
7,1 3 4,8,0
3,8,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5
0,7 6 9,1
7 3,9,6
9,3,9 8 4,4
6,1,7,4 9 8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/05/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 99
Giải Bảy 497
Giải Sáu 412680635735
Giải Năm 2710
Giải Tư 30057126932479693550685634653173589
Giải Ba 5803972198
Giải Nhì 47396
Giải Nhất 15548
Giải Đặc Biệt
411316
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,5 0
3 1 0,6
2 6
6,9,6 3 5,1,9
4 8
Chục Số Đơn vị
3 5 7,0
2,9,9,1 6 3,3
9,5 7
9,4 8 9
9,8,3 9 9,7,3,6,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/05/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 89
Giải Bảy 623
Giải Sáu 561138018714
Giải Năm 8572
Giải Tư 18680308309824288994899787761451532
Giải Ba 4703288516
Giải Nhì 29439
Giải Nhất 06072
Giải Đặc Biệt
072572
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 1
1,0 1 1,4,4,6
7,4,3,3,7,7 2 3
2 3 0,2,2,9
1,9,1 4 2
Chục Số Đơn vị
5
1 6
7 2,8,2,2
7 8 9,0
8,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 02/05/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 82
Giải Bảy 963
Giải Sáu 249458350352
Giải Năm 6621
Giải Tư 06067105190236147572135403879685141
Giải Ba 3584426814
Giải Nhì 12412
Giải Nhất 83013
Giải Đặc Biệt
884963
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
2,6,4 1 9,4,2,3
8,5,7,1 2 1
6,1,6 3 5
9,4,1 4 0,1,4
Chục Số Đơn vị
3 5 2
9 6 3,7,1,3
6 7 2
8 2
1 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 25/04/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 34
Giải Bảy 420
Giải Sáu 105143930206
Giải Năm 2829
Giải Tư 31679048008628752017309201127605598
Giải Ba 2397480975
Giải Nhì 45633
Giải Nhất 03543
Giải Đặc Biệt
606627
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,0,2 0 6,0
5 1 7
2 0,9,0,7
9,3,4 3 4,3
3,7 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 1
0,7 6
8,1,2 7 9,6,4,5
9 8 7
2,7 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 18/04/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 17
Giải Bảy 405
Giải Sáu 704412575482
Giải Năm 2922
Giải Tư 75589335997029822631970127778992991
Giải Ba 9289343533
Giải Nhì 09490
Giải Nhất 54071
Giải Đặc Biệt
997274
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 5
3,9,7 1 7,2
8,2,1 2 2
9,3 3 1,3
4,7 4 4
Chục Số Đơn vị
0 5 7
6
1,5 7 1,4
9 8 2,9,9
8,9,8 9 9,8,1,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 11/04/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 25
Giải Bảy 554
Giải Sáu 405467903069
Giải Năm 4915
Giải Tư 90670257040782498621823686511930014
Giải Ba 0202320320
Giải Nhì 68320
Giải Nhất 17125
Giải Đặc Biệt
634690
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,7,2,2,9 0 4
2 1 5,9,4
2 5,4,1,3,0,0,5
2 3
5,5,0,2,1 4
Chục Số Đơn vị
2,1,2 5 4,4
6 9,8
7 0
6 8
6,1 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...