Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 04/06/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 10
Giải Bảy 396
Giải Sáu 517011320925
Giải Năm 7918
Giải Tư 05196910018759673538567800933626005
Giải Ba 7228856372
Giải Nhì 75098
Giải Nhất 20278
Giải Đặc Biệt
438348
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/06/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 04/06/2023  
Chục Số Đơn vị
1,7,8 0 1,5
0 1 0,8
3,7 2 5
3 2,8,6
4 8
Chục Số Đơn vị
2,0 5
9,9,9,3 6
7 0,2,8
1,3,8,9,7,4 8 0,8
9 6,6,6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 28/05/2023
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 34
Giải Bảy 895
Giải Sáu 711858363579
Giải Năm 9647
Giải Tư 86572365490715361093772481233785275
Giải Ba 3888341659
Giải Nhì 35311
Giải Nhất 69724
Giải Đặc Biệt
795143
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 8,1
7 2 4
5,9,8,4 3 4,6,7
3,2 4 7,9,8,3
Chục Số Đơn vị
9,7 5 3,9
3 6
4,3 7 9,2,5
1,4 8 3
7,4,5 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 21/05/2023
Chủ nhật
Loại vé: TTH
Giải Tám
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 14/05/2023
Chủ nhật
Loại vé: TTH
Giải Tám
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 07/05/2023
Chủ nhật
Loại vé: TTH
Giải Tám
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/05/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 30/04/2023
Chủ nhật
Loại vé: TTH
Giải Tám
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/04/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 30/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/04/2023
Chủ nhật
Loại vé: TTH
Giải Tám
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/04/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...