Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 14/06/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 55
Giải Bảy 706
Giải Sáu 431609864730
Giải Năm 5376
Giải Tư 49396559561750506150200535099729346
Giải Ba 3394058216
Giải Nhì 97373
Giải Nhất 13690
Giải Đặc Biệt
004009
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/06/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,5,4,9 0 6,5,9
1 6,6
2
5,7 3 0
4 6,0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5,6,0,3
0,1,8,7,9,5,4,1 6
9 7 6,3
8 6
0 9 6,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 07/06/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 78
Giải Bảy 009
Giải Sáu 712870068112
Giải Năm 2014
Giải Tư 39816603170420389794955021405853889
Giải Ba 4525062823
Giải Nhì 23260
Giải Nhất 47999
Giải Đặc Biệt
272181
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/06/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 07/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 9,6,3,2
8 1 2,4,6,7
1,0 2 8,3
0,2 3
1,9 4
Chục Số Đơn vị
5 8,0
0,1 6 0
1 7 8
7,2,5 8 9,1
0,8,9 9 4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 31/05/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 62
Giải Bảy 592
Giải Sáu 686763682284
Giải Năm 0694
Giải Tư 98860648360924968565079734688202120
Giải Ba 0419132026
Giải Nhì 41430
Giải Nhất 43144
Giải Đặc Biệt
956379
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/05/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 31/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,2,3 0
9 1
6,9,8 2 0,6
7 3 6,0
8,9,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
6 5
3,2 6 2,7,8,0,5
6 7 3,9
6 8 4,2
4,7 9 2,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 24/05/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 13
Giải Bảy 280
Giải Sáu 167965382540
Giải Năm 0891
Giải Tư 49020936180618817829390261924924620
Giải Ba 7834402689
Giải Nhì 01941
Giải Nhất 66405
Giải Đặc Biệt
013003
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/05/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 24/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8,4,2,2 0 5,3
9,4 1 3,8
2 0,9,6,0
1,0 3 8
4 4 0,9,4,1
Chục Số Đơn vị
0 5
2 6
7 9
3,1,8 8 0,8,9
7,2,4,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 17/05/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 59
Giải Bảy 042
Giải Sáu 314997881083
Giải Năm 4555
Giải Tư 89208327025881479260417802124662882
Giải Ba 3818888736
Giải Nhì 01971
Giải Nhất 09694
Giải Đặc Biệt
815543
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/05/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,8 0 8,2
7 1 4
4,0,8 2
8,4 3 6
1,9 4 2,9,6,3
Chục Số Đơn vị
5 5 9,5
4,3 6 0
7 1
8,0,8 8 8,3,0,2,8
5,4 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 10/05/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 27
Giải Bảy 769
Giải Sáu 352361382935
Giải Năm 1573
Giải Tư 34245405000546615643825867436261175
Giải Ba 6439505004
Giải Nhì 03648
Giải Nhất 16656
Giải Đặc Biệt
873732
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/05/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,4
1
6,3 2 7,3
2,7,4 3 8,5,2
0 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
3,4,7,9 5 6
6,8,5 6 9,6,2
2 7 3,5
3,4 8 6
6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 03/05/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 32
Giải Bảy 977
Giải Sáu 851840675821
Giải Năm 4246
Giải Tư 85221957235115365437511936053643896
Giải Ba 1755059880
Giải Nhì 22307
Giải Nhất 19961
Giải Đặc Biệt
676757
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/05/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 7
2,2,6 1 8
3 2 1,1,3
2,5,9 3 2,7,6
4 6
Chục Số Đơn vị
5 3,0,7
4,3,9 6 7,1
7,6,3,0,5 7 7
1 8 0
9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...