Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Trung lúc 17h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/09/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 33
Giải Bảy 681
Giải Sáu 529837648961
Giải Năm 3794
Giải Tư 67057551060958841565481658866313659
Giải Ba 4907040505
Giải Nhì 34380
Giải Nhất 97990
Giải Đặc Biệt
918341
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,9 0 6,5
8,6,4 1
2
3,6 3 3
6,9 4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,0 5 7,9
0 6 4,1,5,5,3
5 7 0
9,8 8 1,8,0
5 9 8,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/09/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 98
Giải Bảy 980
Giải Sáu 966639331369
Giải Năm 6016
Giải Tư 17878812113995882857991769170340693
Giải Ba 2859504057
Giải Nhì 88803
Giải Nhất 15174
Giải Đặc Biệt
016494
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,3
1 1 6,1
2
3,0,9,0 3 3
7,9 4
Chục Số Đơn vị
9 5 8,7,7
6,1,7 6 6,9
5,5 7 8,6,4
9,7,5 8 0
6 9 8,3,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/09/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 04
Giải Bảy 566
Giải Sáu 761176534581
Giải Năm 7592
Giải Tư 83778334106318186172910114366841522
Giải Ba 3180535304
Giải Nhì 11168
Giải Nhất 90115
Giải Đặc Biệt
572829
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,5,4
1,8,8,1 1 1,0,1,5
9,7,2 2 2,9
5 3
0,0 4
Chục Số Đơn vị
0,1 5 3
6 6 6,8,8
7 8,2
7,6,6 8 1,1
2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/09/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 05
Giải Bảy 580
Giải Sáu 425822308291
Giải Năm 9248
Giải Tư 63509068183172956296353051197028353
Giải Ba 5925210289
Giải Nhì 34158
Giải Nhất 18847
Giải Đặc Biệt
092558
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/09/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,7 0 5,9,5
9 1 8
5 2 9
5 3 0
4 8,7
Chục Số Đơn vị
0,0 5 8,3,2,8,8
9 6
4 7 0
5,4,1,5,5 8 0,9
0,2,8 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 29/08/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 97
Giải Bảy 053
Giải Sáu 522341384931
Giải Năm 0540
Giải Tư 88347822336139981504216282709976967
Giải Ba 6531477551
Giải Nhì 22237
Giải Nhất 52011
Giải Đặc Biệt
223086
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 29/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 4
3,5,1 1 4,1
2 3,8
5,2,3 3 8,1,3,7
0,1 4 0,7
Chục Số Đơn vị
5 3,1
8 6 7
9,4,6,3 7
3,2 8 6
9,9 9 7,9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 22/08/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 86
Giải Bảy 949
Giải Sáu 847386708055
Giải Năm 8167
Giải Tư 00654044155409774340458823500443299
Giải Ba 8781064838
Giải Nhì 20089
Giải Nhất 31831
Giải Đặc Biệt
404404
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4,1 0 4,4
3 1 5,0
8 2
7 3 8,1
5,0,0 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,4
8 6 7
6,9 7 3,0
3 8 6,2,9
4,9,8 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 15/08/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 01
Giải Bảy 134
Giải Sáu 956630554835
Giải Năm 7041
Giải Tư 13047921851006557609309682046660842
Giải Ba 8018617618
Giải Nhì 26002
Giải Nhất 43396
Giải Đặc Biệt
185346
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,2
0,4 1 8
4,0 2
3 4,5
3 4 1,7,2,6
Chục Số Đơn vị
5,3,8,6 5 5
6,6,8,9,4 6 6,5,8,6
4 7
6,1 8 5,6
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...