Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 57
Giải Bảy 157
Giải Sáu 148472586490
Giải Năm 0956
Giải Tư 11583875667687030662538131224167032
Giải Ba 1611701829
Giải Nhì 99145
Giải Nhất 88351
Giải Đặc Biệt
306035
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,7 0
4,5 1 3,7
6,3 2 9
8,1 3 2,5
8 4 1,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 7,7,8,6,1
5,6 6 6,2
5,5,1 7 0
5 8 4,3
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 45
Giải Bảy 065
Giải Sáu 832570387818
Giải Năm 6295
Giải Tư 43607690266417240506659317772000746
Giải Ba 9314244156
Giải Nhì 99655
Giải Nhất 85188
Giải Đặc Biệt
979256
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6
3 1 8
7,4 2 5,6,0
3 8,1
4 5,6,2
Chục Số Đơn vị
4,6,2,9,5 5 6,5,6
2,0,4,5,5 6 5
0 7 2
3,1,8 8 8
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 80
Giải Bảy 500
Giải Sáu 351725989571
Giải Năm 1009
Giải Tư 95372938004964675312239861631308074
Giải Ba 1521885265
Giải Nhì 36444
Giải Nhất 31072
Giải Đặc Biệt
643774
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,0,0 0 0,9,0
7 1 7,2,3,8
7,1,7 2
1 3
7,4,7 4 6,4
Chục Số Đơn vị
6 5
4,8 6 5
1 7 1,2,4,2,4
9,1 8 0,6
0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 05/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 03
Giải Bảy 464
Giải Sáu 232834342479
Giải Năm 2768
Giải Tư 04149710216076179639270524377085010
Giải Ba 2945120215
Giải Nhì 67574
Giải Nhất 81306
Giải Đặc Biệt
942752
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/05/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 05/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3,6
2,6,5 1 0,5
5,5 2 8,1
0 3 4,9
6,3,7 4 9
Chục Số Đơn vị
1 5 2,1,2
0 6 4,8,1
7 9,0,4
2,6 8
7,4,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 28/04/2024
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 99
Giải Bảy 367
Giải Sáu 337967451788
Giải Năm 5510
Giải Tư 85199329810726227351663765791443806
Giải Ba 4130217205
Giải Nhì 98934
Giải Nhất 90731
Giải Đặc Biệt
645478
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 28/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,2,5
8,5,3 1 0,4
6,0 2
3 4,1
1,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,0 5 1
7,0 6 7,2
6 7 9,6,8
8,7 8 8,1
9,7,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 21/04/2024
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 03
Giải Bảy 059
Giải Sáu 922250740639
Giải Năm 0839
Giải Tư 57415587415844935031459649455072926
Giải Ba 8110790065
Giải Nhì 22887
Giải Nhất 54959
Giải Đặc Biệt
985186
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 21/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,7
4,3 1 5
2 2 2,6
0 3 9,9,1
7,6 4 1,9
Chục Số Đơn vị
1,6 5 9,0,9
2,8 6 4,5
0,8 7 4
8 7,6
5,3,3,4,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 14/04/2024
Chủ nhật
Loại vé: STTH
Giải Tám 34
Giải Bảy 503
Giải Sáu 500928547895
Giải Năm 7123
Giải Tư 63776584500177707014526239149601875
Giải Ba 0510202933
Giải Nhì 71191
Giải Nhất 16039
Giải Đặc Biệt
706255
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,9,2
9 1 4
0 2 3,3
0,2,2,3 3 4,3,9
3,5,1 4
Chục Số Đơn vị
9,7,5 5 4,0,5
7,9 6
7 7 6,7,5
8
0,3 9 5,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...