Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 23/01/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 19
Giải Bảy 618
Giải Sáu 138292557491
Giải Năm 5712
Giải Tư 43744243664200560174929983286945441
Giải Ba 5043652461
Giải Nhì 02501
Giải Nhất 55818
Giải Đặc Biệt
013817
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,1
9,4,6,0 1 9,8,2,8,7
8,1 2
3 6
4,7 4 4,1
Chục Số Đơn vị
5,0 5 5
6,3 6 6,9,1
1 7 4
1,9,1 8 2
1,6 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 16/01/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 74
Giải Bảy 398
Giải Sáu 186747677682
Giải Năm 5565
Giải Tư 43265949631909757523464621953995685
Giải Ba 3055271043
Giải Nhì 47849
Giải Nhất 58304
Giải Đặc Biệt
855453
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 16/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1
8,6,5 2 3
6,2,4,5 3 9
7,0 4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,6,8 5 2,3
6 7,7,5,5,3,2
6,6,9 7 4
9 8 2,5
3,4 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 09/01/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 10
Giải Bảy 425
Giải Sáu 128772597364
Giải Năm 5415
Giải Tư 77005519150590556625459443772984974
Giải Ba 3646549957
Giải Nhì 53620
Giải Nhất 89748
Giải Đặc Biệt
734886
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 09/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 5,5
1 0,5,5
2 5,5,9,0
3
6,4,7 4 4,8
Chục Số Đơn vị
2,1,0,1,0,2,6 5 9,7
8 6 4,5
8,5 7 4
4 8 7,6
5,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 02/01/2023
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 65
Giải Bảy 350
Giải Sáu 220659883816
Giải Năm 5086
Giải Tư 43896131370764214248981651875109488
Giải Ba 2389923892
Giải Nhì 11546
Giải Nhất 08027
Giải Đặc Biệt
474835
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 02/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 6
5 1 6
4,9 2 7
3 7,5
4 2,8,6
Chục Số Đơn vị
6,6,3 5 0,1
0,1,8,9,4 6 5,5
3,2 7
8,4,8 8 8,6,8
9 9 6,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 26/12/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 67
Giải Bảy 963
Giải Sáu 005600437327
Giải Năm 7407
Giải Tư 97601500023444689744974300195283837
Giải Ba 6255957231
Giải Nhì 79351
Giải Nhất 37531
Giải Đặc Biệt
180006
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 26/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,1,2,6
0,3,5,3 1
0,5 2 7
6,4 3 0,7,1,1
4 4 3,6,4
Chục Số Đơn vị
5 6,2,9,1
5,4,0 6 7,3
6,2,0,3 7
8
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 19/12/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 70
Giải Bảy 404
Giải Sáu 744788997899
Giải Năm 7611
Giải Tư 91466731489685676132832284425935072
Giải Ba 1083455203
Giải Nhì 10919
Giải Nhất 31898
Giải Đặc Biệt
169092
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 19/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 4,3
1 1 1,9
3,7,9 2 8
0 3 2,4
0,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
5 6,9
6,5 6 6
4 7 0,2
4,2,9 8
9,9,5,1 9 9,9,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 12/12/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 56
Giải Bảy 921
Giải Sáu 173651132328
Giải Năm 7185
Giải Tư 35318022353124191659706784315835325
Giải Ba 9343265697
Giải Nhì 44180
Giải Nhất 05699
Giải Đặc Biệt
073768
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0
2,4 1 3,8
3 2 1,8,5
1 3 6,5,2
4 1
Chục Số Đơn vị
8,3,2 5 6,9,8
5,3 6 8
9 7 8
2,1,7,5,6 8 5,0
5,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...