Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số TP. HCM - 14/06/2021
Thứ hai
Loại vé: 6C2
100n 40
200n 161
400n 986773931212
1.tr 0141
3.tr 97508775068606474161869719056023536
10.tr 7558503527
15.tr 97226
30.tr 79195
Giải Đặc Biệt
546072
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/06/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 14/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 8,6
6,4,6,7 1 2
1,7 2 7,6
9 3 6
6 4 0,1
Chục Số Đơn vị
8,9 5
0,3,2 6 1,7,4,1,0
6,2 7 1,2
0 8 5
9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 07/06/2021
Thứ hai
Loại vé: 6B2
100n 88
200n 630
400n 532410135063
1.tr 4785
3.tr 56091004106663979546671254897117006
10.tr 1375778493
15.tr 07611
30.tr 30906
Giải Đặc Biệt
633890
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/06/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 07/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3,1,9 0 6,6
9,7,1 1 3,0,1
2 4,5
1,6,9 3 0,9
2 4 6
Chục Số Đơn vị
8,2 5 7
4,0,0 6 3
5 7 1
8 8 8,5
3 9 1,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 31/05/2021
Thứ hai
Loại vé: 5F2
100n 42
200n 420
400n 192873757257
1.tr 4526
3.tr 61435738831939270474711342826046570
10.tr 8992461128
15.tr 51044
30.tr 54543
Giải Đặc Biệt
237960
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/05/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 31/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,6,7,6 0
1
4,9 2 0,8,6,4,8
8,4 3 5,4
7,3,2,4 4 2,4,3
Chục Số Đơn vị
7,3 5 7
2 6 0,0
5 7 5,4,0
2,2 8 3
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/05/2021
Thứ hai
Loại vé: 5E2
100n 57
200n 390
400n 591102102435
1.tr 2337
3.tr 68337364751900793582365016608704334
10.tr 7216353302
15.tr 71326
30.tr 72599
Giải Đặc Biệt
705121
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/05/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 7,1,2
1,0,2 1 1,0
8,0 2 6,1
6 3 5,7,7,4
3 4
Chục Số Đơn vị
3,7 5 7
2 6 3
5,3,3,0,8 7 5
8 2,7
9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/05/2021
Thứ hai
Loại vé: 5D2
100n 35
200n 433
400n 541518841229
1.tr 3379
3.tr 29581643581733109711875885798919091
10.tr 3421102429
15.tr 93874
30.tr 05037
Giải Đặc Biệt
168761
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/05/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0
8,3,1,9,1,6 1 5,1,1
2 9,9
3 3 5,3,1,7
8,7 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 8
6 1
3 7 9,4
5,8 8 4,1,8,9
2,7,8,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 10/05/2021
Thứ hai
Loại vé: 5C2
100n 26
200n 384
400n 878061467132
1.tr 9152
3.tr 85331141711716332153629707126938560
10.tr 9292957915
15.tr 03254
30.tr 52214
Giải Đặc Biệt
333878
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/05/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8,7,6 0
3,7 1 5,4
3,5 2 6,9
6,5 3 2,1
8,5,1 4 6
Chục Số Đơn vị
1 5 2,3,4
2,4 6 3,9,0
7 1,0,8
7 8 4,0
6,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 03/05/2021
Thứ hai
Loại vé: 5B2
100n 57
200n 230
400n 371601104432
1.tr 4335
3.tr 70795841281952405066885488028121503
10.tr 6692386790
15.tr 43508
30.tr 16666
Giải Đặc Biệt
349046
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/05/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,1,9 0 3,8
8 1 6,0
3 2 8,4,3
0,2 3 0,2,5
2 4 8,6
Chục Số Đơn vị
3,9 5 7
1,6,6,4 6 6,6
5 7
2,4,0 8 1
9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...