Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 23/01/2023
Thứ hai
Loại vé: 1D2
100n 33
200n 735
400n 683775264177
1.tr 0006
3.tr 00556255632472270087543075287446694
10.tr 3456555651
15.tr 24213
30.tr 23955
Giải Đặc Biệt
929647
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6,7
5 1 3
2 2 6,2
3,6,1 3 3,5,7
7,9 4 7
Chục Số Đơn vị
3,6,5 5 6,1,5
2,0,5 6 3,5
3,7,8,0,4 7 7,4
8 7
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 16/01/2023
Thứ hai
Loại vé: 1C2
100n 02
200n 804
400n 630764946759
1.tr 9428
3.tr 89651454385747958773906655454038718
10.tr 0564367161
15.tr 22110
30.tr 82146
Giải Đặc Biệt
793235
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,1 0 2,4,7
5,6 1 8,0
0 2 8
7,4 3 8,5
0,9 4 0,3,6
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9,1
4 6 5,1
0 7 9,3
2,3,1 8
5,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 09/01/2023
Thứ hai
Loại vé: 1B2
100n 03
200n 787
400n 802659712521
1.tr 4066
3.tr 47653099311272205665118102231846883
10.tr 0881571714
15.tr 64131
30.tr 71905
Giải Đặc Biệt
830434
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,5
7,2,3,3 1 0,8,5,4
2 2 6,1,2
0,5,8 3 1,1,4
1,3 4
Chục Số Đơn vị
6,1,0 5 3
2,6 6 6,5
8 7 1
1 8 7,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 02/01/2023
Thứ hai
Loại vé: 1A2
100n 94
200n 150
400n 490319633601
1.tr 0445
3.tr 03881564502449843263514762416490954
10.tr 5646050266
15.tr 66478
30.tr 27346
Giải Đặc Biệt
487998
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 02/01/2023  
Chục Số Đơn vị
5,5,6 0 3,1
0,8 1
2
0,6,6 3
9,6,5 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4 5 0,0,4
7,6,4 6 3,3,4,0,6
7 6,8
9,7,9 8 1
9 4,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 26/12/2022
Thứ hai
Loại vé: 12E2
100n 14
200n 807
400n 799095945680
1.tr 0169
3.tr 73911101075180254691607078272708285
10.tr 2130916801
15.tr 76274
30.tr 33063
Giải Đặc Biệt
305973
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 7,7,2,7,9,1
1,9,0 1 4,1
0 2 7
6,7 3
1,9,7 4
Chục Số Đơn vị
8 5
6 9,3
0,0,0,2 7 4,3
8 0,5
6,0 9 0,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 19/12/2022
Thứ hai
Loại vé: 12D2
100n 42
200n 711
400n 404546319858
1.tr 6736
3.tr 14023138037677103457146170277843021
10.tr 0201991153
15.tr 00681
30.tr 92627
Giải Đặc Biệt
685342
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0 3
1,3,7,2,8 1 1,7,9
4,4 2 3,1,7
2,0,5 3 1,6
4 2,5,2
Chục Số Đơn vị
4 5 8,7,3
3 6
5,1,2 7 1,8
5,7 8 1
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 12/12/2022
Thứ hai
Loại vé: 12C2
100n 32
200n 898
400n 468957707687
1.tr 4163
3.tr 31337254657074301864098398872265475
10.tr 5577247117
15.tr 99590
30.tr 78633
Giải Đặc Biệt
367543
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9 0
1 7
3,2,7 2 2
6,4,3,4 3 2,7,9,3
6 4 3,3
Chục Số Đơn vị
6,7 5
6 3,5,4
8,3,1 7 0,5,2
9 8 9,7
8,3 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...