Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 15/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 15/04/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/04/2024
Thứ hai
Loại vé: 4B2
100n 35
200n 190
400n 419144893914
1.tr 2524
3.tr 85601287887759853243954568079846147
10.tr 6147228640
15.tr 06394
30.tr 98034
Giải Đặc Biệt
529215
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 1
9,0 1 4,5
7 2 4
4 3 5,4
1,2,9,3 4 3,7,0
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6
5 6
4 7 2
8,9,9 8 9,8
8 9 0,1,8,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/04/2024
Thứ hai
Loại vé: 4A2
100n 56
200n 465
400n 539089390659
1.tr 6691
3.tr 15817302241391674123554363236011249
10.tr 6687147492
15.tr 11314
30.tr 65548
Giải Đặc Biệt
013739
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6 0
9,7 1 7,6,4
9 2 4,3
2 3 9,6,9
2,1 4 9,8
Chục Số Đơn vị
6 5 6,9
5,1,3 6 5,0
1 7 1
4 8
3,5,4,3 9 0,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 25/03/2024
Thứ hai
Loại vé: 3E2
100n 67
200n 530
400n 276672263632
1.tr 2857
3.tr 58685965984801809207180851279943906
10.tr 3665630970
15.tr 57284
30.tr 83153
Giải Đặc Biệt
252048
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,6
1 8
3 2 6
5 3 0,2
8 4 8
Chục Số Đơn vị
8,8 5 7,6,3
6,2,0,5 6 7,6
6,5,0 7 0
9,1,4 8 5,5,4
9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 18/03/2024
Thứ hai
Loại vé: 3D2
100n 64
200n 058
400n 774393353266
1.tr 1573
3.tr 54579776254374348378565537600511163
10.tr 1598993908
15.tr 44115
30.tr 00315
Giải Đặc Biệt
318059
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
1 5,5
2 5
4,7,4,5,6 3 5
6 4 3,3
Chục Số Đơn vị
3,2,0,1,1 5 8,3,9
6 6 4,6,3
7 3,9,8
5,7,0 8 9
7,8,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 11/03/2024
Thứ hai
Loại vé: 3C2
100n 75
200n 498
400n 674077157290
1.tr 8424
3.tr 76577596360668608652036455062348867
10.tr 8070777351
15.tr 27889
30.tr 34272
Giải Đặc Biệt
929658
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 7
5 1 5
5,7 2 4,3
2 3 6
2 4 0,5
Chục Số Đơn vị
7,1,4 5 2,1,8
3,8 6 7
7,6,0 7 5,7,2
9,5 8 6,9
8 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 04/03/2024
Thứ hai
Loại vé: 3B2
100n 96
200n 741
400n 848593787276
1.tr 8047
3.tr 47070138670439315218737645970225493
10.tr 4877687878
15.tr 50733
30.tr 67291
Giải Đặc Biệt
176172
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/03/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 04/03/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 2
4,9 1 8
0,7 2
9,9,3 3 3
6 4 1,7
Chục Số Đơn vị
8 5
9,7,7 6 7,4
4,6 7 8,6,0,6,8,2
7,1,7 8 5
9 6,3,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 26/02/2024
Thứ hai
Loại vé: 2E2
100n 73
200n 258
400n 451213540977
1.tr 8781
3.tr 25497604547719159386408478994531806
10.tr 0092695089
15.tr 12290
30.tr 26661
Giải Đặc Biệt
988909
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/02/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,9
8,9,6 1 2
1 2 6
7 3
5,5 4 7,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8,4,4
8,0,2 6 1
7,9,4 7 3,7
5 8 1,6,9
8,0 9 7,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...