Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số TP. HCM - 26/09/2022
Thứ hai
Loại vé: 9E2
100n 75
200n 479
400n 577461355729
1.tr 6857
3.tr 55052864434954052465146376270882350
10.tr 3713960175
15.tr 74461
30.tr 36078
Giải Đặc Biệt
087007
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/09/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 26/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 8,7
6 1
5 2 9
4 3 5,7,9
7 4 3,0
Chục Số Đơn vị
7,3,6,7 5 7,2,0
6 5,1
5,3,0 7 5,9,4,5,8
0,7 8
7,2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 19/09/2022
Thứ hai
Loại vé: 9D2
100n 06
200n 814
400n 977322420466
1.tr 6780
3.tr 23953779452283622716668769464466426
10.tr 8237218895
15.tr 18626
30.tr 04115
Giải Đặc Biệt
275622
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/09/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 19/09/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 6
1 4,6,5
4,7,2 2 6,6,2
7,5 3 6
1,4 4 2,5,4
Chục Số Đơn vị
4,9,1 5 3
0,6,3,1,7,2,2 6 6
7 3,6,2
8 0
9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 12/09/2022
Thứ hai
Loại vé: 9C2
100n 10
200n 089
400n 868096224275
1.tr 2555
3.tr 77984189138256046537542493402393135
10.tr 4493796720
15.tr 44296
30.tr 75744
Giải Đặc Biệt
027780
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 12/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,8,6,2,8 0
1 0,3
2 2 2,3,0
1,2 3 7,5,7
8,4 4 9,4
Chục Số Đơn vị
7,5,3 5 5
9 6 0
3,3 7 5
8 9,0,4,0
8,4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 05/09/2022
Thứ hai
Loại vé: 9B2
100n 72
200n 758
400n 298528937144
1.tr 4026
3.tr 91612477265272030307336617078494115
10.tr 8615222364
15.tr 64481
30.tr 41786
Giải Đặc Biệt
511023
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/09/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 05/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7
6,8 1 2,5
7,1,5 2 6,6,0,3
9,2 3
4,8,6 4 4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 8,2
2,2,8 6 1,4
0 7 2
5 8 5,4,1,6
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 29/08/2022
Thứ hai
Loại vé: 8E2
100n 32
200n 944
400n 772866173242
1.tr 8586
3.tr 78538249087400563750161319079042104
10.tr 3939540787
15.tr 81043
30.tr 32716
Giải Đặc Biệt
547490
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 29/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9,9 0 8,5,4
3 1 7,6
3,4 2 8
4 3 2,8,1
4,0 4 4,2,3
Chục Số Đơn vị
0,9 5 0
8,1 6
1,8 7
2,3,0 8 6,7
9 0,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 22/08/2022
Thứ hai
Loại vé: 8D2
100n 58
200n 187
400n 964553805205
1.tr 1565
3.tr 90479483999240677178633824340285738
10.tr 7700213114
15.tr 70088
30.tr 22205
Giải Đặc Biệt
226043
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,6,2,2,5
1 4
8,0,0 2
4 3 8
1 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,0,6,0 5 8
0 6 5
8 7 9,8
5,7,3,8 8 7,0,2,8
7,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 15/08/2022
Thứ hai
Loại vé: 8C2
100n 45
200n 714
400n 706583758702
1.tr 2499
3.tr 07453103796657725860403404740655926
10.tr 2935224162
15.tr 12811
30.tr 11403
Giải Đặc Biệt
404203
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 2,6,3,3
1 1 4,1
0,5,6 2 6
5,0,0 3
1 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,6,7 5 3,2
0,2 6 5,0,2
7 7 5,9,7
8
9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...