Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số TP. HCM - 15/07/2024
Thứ hai
Loại vé: 7C2
100n 51
200n 155
400n 210301705345
1.tr 7791
3.tr 62327278035072658264139233160062394
10.tr 7549673378
15.tr 92818
30.tr 79988
Giải Đặc Biệt
543831
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/07/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 15/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7,0 0 3,3,0
5,9,3 1 8
2 7,6,3
0,0,2 3 1
6,9 4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 1,5
2,9 6 4
2 7 0,8
7,1,8 8 8
9 1,4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 08/07/2024
Thứ hai
Loại vé: 7B2
100n 45
200n 189
400n 969520994810
1.tr 2233
3.tr 20350589947923596882467019858902089
10.tr 2985962684
15.tr 86564
30.tr 38147
Giải Đặc Biệt
308118
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/07/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 08/07/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5 0 1
0 1 0,8
8 2
3 3 3,5
9,8,6 4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 0,9
6 4
4 7
1 8 9,2,9,9,4
8,9,8,8,5 9 5,9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 01/07/2024
Thứ hai
Loại vé: 7A2
100n 51
200n 713
400n 550573622662
1.tr 8178
3.tr 01808742141076597697488283638719063
10.tr 8344585068
15.tr 41625
30.tr 43033
Giải Đặc Biệt
725785
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/07/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 01/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
5 1 3,4
6,6 2 8,5
1,6,3 3 3
1 4 5
Chục Số Đơn vị
0,6,4,2,8 5 1
6 2,2,5,3,8
9,8 7 8
7,0,2,6 8 7,5
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 24/06/2024
Thứ hai
Loại vé: 6E2
100n 63
200n 100
400n 333190715894
1.tr 0896
3.tr 55803364707631187112509112070361490
10.tr 5058172587
15.tr 68582
30.tr 61127
Giải Đặc Biệt
142066
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 24/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,7,9 0 0,3,3
3,7,1,1,8 1 1,2,1
1,8 2 7
6,0,0 3 1
9 4
Chục Số Đơn vị
5
9,6 6 3,6
8,2 7 1,0
8 1,7,2
9 4,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/06/2024
Thứ hai
Loại vé: 6D2
100n 00
200n 307
400n 755294049356
1.tr 6872
3.tr 14165243722381964365682489683207768
10.tr 3438758556
15.tr 92356
30.tr 67157
Giải Đặc Biệt
327882
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,7,4
1 9
5,7,7,3,8 2
3 2
0 4 8
Chục Số Đơn vị
6,6 5 2,6,6,6,7
5,5,5 6 5,5,8
0,8,5 7 2,2
4,6 8 7,2
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 10/06/2024
Thứ hai
Loại vé: 6C2
100n 96
200n 045
400n 257460064625
1.tr 8661
3.tr 80726245116268078957405508539611062
10.tr 1441864804
15.tr 03305
30.tr 27235
Giải Đặc Biệt
506737
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6,4,5
6,1 1 1,8
6 2 5,6
3 5,7
7,0 4 5
Chục Số Đơn vị
4,2,0,3 5 7,0
9,0,2,9 6 1,2
5,3 7 4
1 8 0
9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 03/06/2024
Thứ hai
Loại vé: 6B2
100n 18
200n 383
400n 879998606908
1.tr 4714
3.tr 50143382171626914299892505769294795
10.tr 5644792889
15.tr 95350
30.tr 98269
Giải Đặc Biệt
247480
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,5,5,8 0 8
1 8,4,7
9 2
8,4 3
1 4 3,7
Chục Số Đơn vị
9 5 0,0
6 0,9,9
1,4 7
1,0 8 3,9,0
9,6,9,8,6 9 9,9,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...