Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Bình Phước - 19/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: 6K3-21
100n 29
200n 966
400n 115507777460
1.tr 3622
3.tr 56260951132931640693978616288688431
10.tr 9784549922
15.tr 43622
30.tr 21722
Giải Đặc Biệt
887162
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6 0
6,3 1 3,6
2,2,2,2,6 2 9,2,2,2,2
1,9 3 1
4 5
Chục Số Đơn vị
5,4 5 5
6,1,8 6 6,0,0,1,2
7 7 7
8 6
2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 12/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: 6K2-21
100n 54
200n 495
400n 477122379051
1.tr 4543
3.tr 01366409924419790048936688089880276
10.tr 8443324545
15.tr 33884
30.tr 85886
Giải Đặc Biệt
836475
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0
7,5 1
9 2
4,3 3 7,3
5,8 4 3,8,5
Chục Số Đơn vị
9,4,7 5 4,1
6,7,8 6 6,8
3,9 7 1,6,5
4,6,9 8 4,6
9 5,2,7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 05/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: 6K1-21
100n 70
200n 603
400n 514047870829
1.tr 9934
3.tr 95618334390296382748225134991639204
10.tr 2036625273
15.tr 18041
30.tr 33814
Giải Đặc Biệt
386226
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/06/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 05/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 3,4
4 1 8,3,6,4
2 9,6
0,6,1,7 3 4,9
3,0,1 4 0,8,1
Chục Số Đơn vị
5
1,6,2 6 3,6
8 7 0,3
1,4 8 7
2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 29/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K5-21
100n 98
200n 798
400n 910411350669
1.tr 0885
3.tr 13937876883594091344298976605950759
10.tr 5047557941
15.tr 59459
30.tr 22407
Giải Đặc Biệt
227246
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 29/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,7
4 1
2
3 5,7
0,4 4 0,4,1,6
Chục Số Đơn vị
3,8,7 5 9,9,9
4 6 9
3,9,0 7 5
9,9,8 8 5,8
6,5,5,5 9 8,8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 22/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K4-21
100n 60
200n 744
400n 482547973170
1.tr 2151
3.tr 33992604974753565503487857642220600
10.tr 3343777296
15.tr 86439
30.tr 35282
Giải Đặc Biệt
361481
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 22/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,7,0 0 3,0
5,8 1
9,2,8 2 5,2
0 3 5,7,9
4 4 4
Chục Số Đơn vị
2,3,8 5 1
9 6 0
9,9,3 7 0
8 5,2,1
3 9 7,2,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 15/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K3-21
100n 41
200n 325
400n 633656337641
1.tr 2504
3.tr 07146575800467201332254352098103514
10.tr 8773764039
15.tr 56771
30.tr 80224
Giải Đặc Biệt
714325
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 15/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 4
4,4,8,7 1 4
7,3 2 5,4,5
3 3 6,3,2,5,7,9
0,1,2 4 1,1,6
Chục Số Đơn vị
2,3,2 5
3,4 6
3 7 2,1
8 0,1
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bình Phước - 08/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: 5K2-21
100n 42
200n 771
400n 646589426927
1.tr 6970
3.tr 63730264902380891400368969695133877
10.tr 1894061314
15.tr 20411
30.tr 57864
Giải Đặc Biệt
028956
Xem bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/05/2021
Bảng Loto xổ số Bình Phước - Ngày: 08/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,3,9,0,4 0 8,0
7,5,1 1 4,1
4,4 2 7
3 0
1,6 4 2,2,0
Chục Số Đơn vị
6 5 1,6
9,5 6 5,4
2,7 7 1,0,7
0 8
9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...