Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 22/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: SNG
Giải Tám 07
Giải Bảy 215
Giải Sáu 866294135460
Giải Năm 7487
Giải Tư 12765462535663682764058955585460936
Giải Ba 2763934274
Giải Nhì 22427
Giải Nhất 33671
Giải Đặc Biệt
336636
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 7
7 1 5,3
6 2 7
1,5 3 6,6,9,6
6,5,7 4
Chục Số Đơn vị
1,6,9 5 3,4
3,3,3 6 2,0,5,4
0,8,2 7 4,1
8 7
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 15/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: SNG
Giải Tám 51
Giải Bảy 014
Giải Sáu 250137423088
Giải Năm 2372
Giải Tư 58149972123506277664770635859487074
Giải Ba 5163522879
Giải Nhì 12928
Giải Nhất 49302
Giải Đặc Biệt
588522
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 15/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
5,0 1 4,2
4,7,1,6,0,2 2 8,2
6 3 5
1,6,9,7 4 2,9
Chục Số Đơn vị
3 5 1
6 2,4,3
7 2,4,9
8,2 8 8
4,7 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 08/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: SNG
Giải Tám 93
Giải Bảy 023
Giải Sáu 546062418709
Giải Năm 1406
Giải Tư 52235920214347872889202335006103514
Giải Ba 2641989362
Giải Nhì 07605
Giải Nhất 69134
Giải Đặc Biệt
976944
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 08/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 9,6,5
4,2,6 1 4,9
6 2 3,1
9,2,3 3 5,3,4
1,3,4 4 1,4
Chục Số Đơn vị
3,0 5
0 6 0,1,2
7 8
7 8 9
0,8,1 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 01/06/2024
Thứ bảy
Loại vé: SNG
Giải Tám 57
Giải Bảy 181
Giải Sáu 173452596242
Giải Năm 0007
Giải Tư 32703093131883883042659393261402598
Giải Ba 8675916590
Giải Nhì 78593
Giải Nhất 39098
Giải Đặc Biệt
782998
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 01/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 7,3
8 1 3,4
4,4 2
0,1,9 3 4,8,9
3,1 4 2,2
Chục Số Đơn vị
5 7,9,9
6
5,0 7
3,9,9,9 8 1
5,3,5 9 8,0,3,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 25/05/2024
Thứ bảy
Loại vé: SNG
Giải Tám 99
Giải Bảy 091
Giải Sáu 803715496704
Giải Năm 5345
Giải Tư 23488989135117413360040731485952847
Giải Ba 7154862892
Giải Nhì 44178
Giải Nhất 37278
Giải Đặc Biệt
743279
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 25/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4
9 1 3
9 2
1,7 3 7
0,7 4 9,5,7,8
Chục Số Đơn vị
4 5 9
6 0
3,4 7 4,3,8,8,9
8,4,7,7 8 8
9,4,5,7 9 9,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 18/05/2024
Thứ bảy
Loại vé: SNG
Giải Tám 93
Giải Bảy 806
Giải Sáu 140927703883
Giải Năm 6092
Giải Tư 14292125431796266320338467344978514
Giải Ba 8928689601
Giải Nhì 92897
Giải Nhất 15772
Giải Đặc Biệt
613514
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 18/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 6,9,1
0 1 4,4
9,9,6,7 2 0
9,8,4 3
1,1 4 3,6,9
Chục Số Đơn vị
5
0,4,8 6 2
9 7 0,2
8 3,6
0,4 9 3,2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 11/05/2024
Thứ bảy
Loại vé: SNG
Giải Tám 05
Giải Bảy 391
Giải Sáu 222272604696
Giải Năm 9885
Giải Tư 42129243566324718468060361661355754
Giải Ba 3178770402
Giải Nhì 33375
Giải Nhất 02078
Giải Đặc Biệt
995138
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 11/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,2
9 1 3
2,0 2 2,9
1 3 6,8
5 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,7 5 6,4
9,5,3 6 0,8
4,8 7 5,8
6,7,3 8 5,7
2 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...