Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 21/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 57
Giải Bảy 975
Giải Sáu 018699473429
Giải Năm 1813
Giải Tư 63638614437776399558404515560679805
Giải Ba 0002991070
Giải Nhì 17950
Giải Nhất 99895
Giải Đặc Biệt
452711
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 6,5
5,1 1 3,1
2 9,9
1,4,6 3 8
4 7,3
Chục Số Đơn vị
7,0,9 5 7,8,1,0
8,0 6 3
5,4 7 5,0
3,5 8 6
2,2 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 14/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 68
Giải Bảy 017
Giải Sáu 495694684750
Giải Năm 0889
Giải Tư 64180116804678291487300088393617637
Giải Ba 8151925080
Giải Nhì 95880
Giải Nhất 89111
Giải Đặc Biệt
042146
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8,8,8,8 0 8
1 1 7,9,1
8 2
3 6,7
4 6
Chục Số Đơn vị
5 6,0
5,3,4 6 8,8
1,8,3 7
6,6,0 8 9,0,0,2,7,0,0
8,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 07/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 52
Giải Bảy 702
Giải Sáu 036022590773
Giải Năm 8583
Giải Tư 30589152318582406735064712640478621
Giải Ba 9736253505
Giải Nhì 83639
Giải Nhất 08191
Giải Đặc Biệt
109725
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,4,5
3,7,2,9 1
5,0,6 2 4,1,5
7,8 3 1,5,9
2,0 4
Chục Số Đơn vị
3,0,2 5 2,9
6 0,2
7 3,1
8 3,9
5,8,3 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 30/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 73
Giải Bảy 671
Giải Sáu 592942369223
Giải Năm 0238
Giải Tư 32559742192859377312342993485356450
Giải Ba 2430483804
Giải Nhì 31054
Giải Nhất 40819
Giải Đặc Biệt
599053
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,4
7 1 9,2,9
1 2 9,3
7,2,9,5,5 3 6,8
0,0,5 4
Chục Số Đơn vị
5 9,3,0,4,3
3 6
7 3,1
3 8
2,5,1,9,1 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 23/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 46
Giải Bảy 474
Giải Sáu 383411592709
Giải Năm 7911
Giải Tư 36468207687657622285116908635067568
Giải Ba 4455729002
Giải Nhì 98634
Giải Nhất 60680
Giải Đặc Biệt
804560
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5,8,6 0 9,2
1 1 1
0 2
3 4,4
7,3,3 4 6
Chục Số Đơn vị
8 5 9,0,7
4,7 6 8,8,8,0
5 7 4,6
6,6,6 8 5,0
5,0 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 16/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 20
Giải Bảy 190
Giải Sáu 611954897949
Giải Năm 4803
Giải Tư 31230329682849211443445755219597730
Giải Ba 7404887752
Giải Nhì 40770
Giải Nhất 23214
Giải Đặc Biệt
979643
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,9,3,3,7 0 3
1 9,4
9,5 2 0
0,4,4 3 0,0
1 4 9,3,8,3
Chục Số Đơn vị
7,9 5 2
6 8
7 5,0
6,4 8 9
1,8,4 9 0,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 09/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 38
Giải Bảy 569
Giải Sáu 910375269048
Giải Năm 5669
Giải Tư 24267834192733714021523137851226070
Giải Ba 1333761620
Giải Nhì 60092
Giải Nhất 40993
Giải Đặc Biệt
301890
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,2,9 0 3
2 1 9,3,2
1,9 2 6,1,0
0,1,9 3 8,7,7
4 8
Chục Số Đơn vị
5
2 6 9,9,7
6,3,3 7 0
3,4 8
6,6,1 9 2,3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...