Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 03/06/2023
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 08
Giải Bảy 617
Giải Sáu 957831182941
Giải Năm 2354
Giải Tư 63676582432295773936732125329816042
Giải Ba 2254277701
Giải Nhì 55125
Giải Nhất 45518
Giải Đặc Biệt
443635
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,1
4,0 1 7,8,2,8
1,4,4 2 5
4 3 6,5
5 4 1,3,2,2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 4,7
7,3 6
1,5 7 8,6
0,7,1,9,1 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 27/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 35
Giải Bảy 763
Giải Sáu 874180815381
Giải Năm 9422
Giải Tư 95800653651534770311423894522855569
Giải Ba 3813831609
Giải Nhì 95708
Giải Nhất 11954
Giải Đặc Biệt
646084
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,9,8
4,8,8,1 1 1
2 2 2,8
6 3 5,8
5,8 4 1,7
Chục Số Đơn vị
3,6 5 4
6 3,5,9
4 7
2,3,0 8 1,1,9,4
8,6,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 20/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 74
Giải Bảy 713
Giải Sáu 557678118493
Giải Năm 2573
Giải Tư 17459373384578941810647710829331909
Giải Ba 5616731318
Giải Nhì 22013
Giải Nhất 38858
Giải Đặc Biệt
632279
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
1,7 1 3,1,0,8,3
2
1,9,7,9,1 3 8
7 4
Chục Số Đơn vị
5 9,8
7 6 7
6 7 4,6,3,1,9
3,1,5 8 9
5,8,0,7 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 13/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: SG
Giải Tám 19
Giải Bảy 998
Giải Sáu 094152931634
Giải Năm 5305
Giải Tư 84897628203437056270600620808001849
Giải Ba 3878533230
Giải Nhì 74780
Giải Nhất 30487
Giải Đặc Biệt
767453
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,7,8,3,8 0 5
4 1 9
6 2 0
9,5 3 4,0
3 4 1,9
Chục Số Đơn vị
0,8 5 3
6 2
9,8 7 0,0
9 8 0,5,0,7
1,4 9 8,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 06/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: QNG
Giải Tám 12
Giải Bảy 645
Giải Sáu 149476039137
Giải Năm 0689
Giải Tư 71955328075519132520911806005208407
Giải Ba 6922394479
Giải Nhì 56321
Giải Nhất 89549
Giải Đặc Biệt
231333
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,8 0 3,7,7
9,2 1 2
1,5 2 0,3,1
0,2,3 3 7,3
9 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,2
6
3,0,0 7 9
8 9,0
8,7,4 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 29/04/2023
Thứ bảy
Loại vé: QNG
Giải Tám 93
Giải Bảy 667
Giải Sáu 085070891823
Giải Năm 5697
Giải Tư 27915140587217784301077844323386128
Giải Ba 7588586434
Giải Nhì 67134
Giải Nhất 26725
Giải Đặc Biệt
662940
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 1
0 1 5
2 3,8,5
9,2,3 3 3,4,4
8,3,3 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8,2 5 0,8
6 7
6,9,7 7 7
5,2 8 9,4,5
8 9 3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ngãi - 22/04/2023
Thứ bảy
Loại vé: QNG
Giải Tám 09
Giải Bảy 870
Giải Sáu 222580734777
Giải Năm 5647
Giải Tư 36924571658123816620658483620243982
Giải Ba 1072864376
Giải Nhì 13152
Giải Nhất 73295
Giải Đặc Biệt
008923
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ngãi - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 9,2
1
0,8,5 2 5,4,0,8,3
7,2 3 8
2 4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,6,9 5 2
7 6 5
7,4 7 0,3,7,6
3,4,2 8 2
0 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...