Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/09/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/09/2021
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 21/09/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 31
Giải Bảy 782
Giải Sáu 794465148982
Giải Năm 1802
Giải Tư 40392464795877257142076537322997482
Giải Ba 7263558812
Giải Nhì 13030
Giải Nhất 10028
Giải Đặc Biệt
027201
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 21/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,1
3,0 1 4,2
8,8,0,9,7,4,8,1 2 9,8
5 3 1,5,0
4,1 4 4,2
Chục Số Đơn vị
3 5 3
6
7 9,2
2 8 2,2,2
7,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 14/09/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 20
Giải Bảy 752
Giải Sáu 340011103761
Giải Năm 5137
Giải Tư 62618305056302392980197768602913643
Giải Ba 3732583284
Giải Nhì 84856
Giải Nhất 79720
Giải Đặc Biệt
922741
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 14/09/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0,1,8,2 0 0,5
6,4 1 0,8
5 2 0,3,9,5,0
2,4 3 7
8 4 3,1
Chục Số Đơn vị
0,2 5 2,6
7,5 6 1
3 7 6
1 8 0,4
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 07/09/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 98
Giải Bảy 799
Giải Sáu 054386800743
Giải Năm 9293
Giải Tư 34417920801937925556787040959359091
Giải Ba 9431883921
Giải Nhì 24636
Giải Nhất 25790
Giải Đặc Biệt
837147
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/09/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 07/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8,8,9 0 4
9,2 1 7,8
2 1
4,4,9,9 3 6
0 4 3,3,7
Chục Số Đơn vị
5 6
5,3 6
1,4 7 9
9,1 8 0,0
9,7 9 8,9,3,3,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 31/08/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 57
Giải Bảy 383
Giải Sáu 898501707962
Giải Năm 1261
Giải Tư 02928720024563908123579293455890445
Giải Ba 4821786243
Giải Nhì 21271
Giải Nhất 09983
Giải Đặc Biệt
100004
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/08/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 31/08/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,4
6,7 1 7
6,0 2 8,3,9
8,2,4,8 3 9
0 4 5,3
Chục Số Đơn vị
8,4 5 7,8
6 2,1
5,1 7 0,1
2,5 8 3,5,3
3,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 24/08/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 27
Giải Bảy 190
Giải Sáu 811953233042
Giải Năm 3062
Giải Tư 85375129188376922286588554427178410
Giải Ba 5189048519
Giải Nhì 61551
Giải Nhất 15855
Giải Đặc Biệt
414499
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/08/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 24/08/2021  
Chục Số Đơn vị
9,1,9 0
7,5 1 9,8,0,9
4,6 2 7,3
2 3
4 2
Chục Số Đơn vị
7,5,5 5 5,1,5
8 6 2,9
2 7 5,1
1 8 6
1,6,1,9 9 0,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/08/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 63
Giải Bảy 674
Giải Sáu 156027587796
Giải Năm 8935
Giải Tư 32227267719095328726117890286954508
Giải Ba 7620362758
Giải Nhì 96128
Giải Nhất 62306
Giải Đặc Biệt
724991
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/08/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/08/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,3,6
7,9 1
2 7,6,8
6,5,0 3 5
7 4
Chục Số Đơn vị
3 5 8,3,8
9,2,0 6 3,0,9
2 7 4,1
5,0,5,2 8 9
8,6 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/08/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 77
Giải Bảy 701
Giải Sáu 119900287176
Giải Năm 8061
Giải Tư 85365275055733560991567470478352200
Giải Ba 6908595010
Giải Nhì 38590
Giải Nhất 08434
Giải Đặc Biệt
332472
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/08/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/08/2021  
Chục Số Đơn vị
0,1,9 0 1,5,0
0,6,9 1 0
7 2 8
8 3 5,4
3 4 7
Chục Số Đơn vị
6,0,3,8 5
7 6 1,5
7,4 7 7,6,2
2 8 3,5
9 9 9,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...