Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/07/2024
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 29
Giải Bảy 508
Giải Sáu 551602579777
Giải Năm 3425
Giải Tư 62011867794010466183238662860035037
Giải Ba 6041106461
Giải Nhì 20020
Giải Nhất 29186
Giải Đặc Biệt
290395
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/07/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 8,4,0
1,1,6 1 6,1,1
2 9,5,0
8 3 7
0 4
Chục Số Đơn vị
2,9 5 7
1,6,8 6 6,1
5,7,3 7 7,9
0 8 3,6
2,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 09/07/2024
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 09
Giải Bảy 044
Giải Sáu 074524402107
Giải Năm 5378
Giải Tư 46976423708528868605080837451373104
Giải Ba 6782053248
Giải Nhì 03619
Giải Nhất 35937
Giải Đặc Biệt
383140
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/07/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/07/2024  
Chục Số Đơn vị
4,7,2,4 0 9,7,5,4
1 3,9
2 0
8,1 3 7
4,0 4 4,5,0,8,0
Chục Số Đơn vị
4,0 5
7 6
0,3 7 8,6,0
7,8,4 8 8,3
0,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 02/07/2024
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 53
Giải Bảy 316
Giải Sáu 331026550782
Giải Năm 7108
Giải Tư 73023694226855074306435095034473704
Giải Ba 2368564045
Giải Nhì 67211
Giải Nhất 76520
Giải Đặc Biệt
945687
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/07/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/07/2024  
Chục Số Đơn vị
1,5,2 0 8,6,9,4
1 1 6,0,1
8,2 2 3,2,0
5,2 3
4,0 4 4,5
Chục Số Đơn vị
5,8,4 5 3,5,0
1,0 6
8 7
0 8 2,5,7
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 25/06/2024
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 42
Giải Bảy 765
Giải Sáu 396522695185
Giải Năm 3475
Giải Tư 92075589258318539967397937681364375
Giải Ba 1209386431
Giải Nhì 55680
Giải Nhất 53608
Giải Đặc Biệt
019687
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/06/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 8
3 1 3
4 2 5
9,1,9 3 1
4 2
Chục Số Đơn vị
6,6,8,7,7,2,8,7 5
6 5,5,9,7
6,8 7 5,5,5
0 8 5,5,0,7
6 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 18/06/2024
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 00
Giải Bảy 536
Giải Sáu 693433448596
Giải Năm 3803
Giải Tư 25945310243947085099806505697225968
Giải Ba 2656773526
Giải Nhì 06958
Giải Nhất 95846
Giải Đặc Biệt
599625
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0,7,5 0 0,3
1
7 2 4,6,5
0 3 6,4
3,4,2 4 4,5,6
Chục Số Đơn vị
4,2 5 0,8
3,9,2,4 6 8,7
6 7 0,2
6,5 8
9 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 11/06/2024
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 22
Giải Bảy 083
Giải Sáu 565036578432
Giải Năm 5479
Giải Tư 57376709681009656801309010496485011
Giải Ba 5871702040
Giải Nhì 06679
Giải Nhất 80758
Giải Đặc Biệt
116270
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,4,7 0 1,1
0,0,1 1 1,7
2,3 2 2
8 3 2
6 4 0
Chục Số Đơn vị
5 0,7,8
7,9 6 8,4
5,1 7 9,6,9,0
6,5 8 3
7,7 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 04/06/2024
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 77
Giải Bảy 106
Giải Sáu 777319159448
Giải Năm 6753
Giải Tư 90777356055342375844290032676933286
Giải Ba 8804155375
Giải Nhì 18390
Giải Nhất 54852
Giải Đặc Biệt
103914
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 6,5,3
4 1 5,4
5 2 3
7,5,2,0 3
4,1 4 8,4,1
Chục Số Đơn vị
1,0,7 5 3,2
0,8 6 9
7,7 7 7,3,7,5
4 8 6
6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...