Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 15/06/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 66
Giải Bảy 133
Giải Sáu 326440965049
Giải Năm 9548
Giải Tư 68705625712243316291327501936248679
Giải Ba 8648345324
Giải Nhì 81672
Giải Nhất 71604
Giải Đặc Biệt
966871
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/06/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 15/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,4
7,9,7 1
6,7 2 4
3,3,8 3 3,3
6,2,0 4 9,8
Chục Số Đơn vị
0 5 0
6,9 6 6,4,2
7 1,9,2,1
4 8 3
4,7 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 08/06/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 94
Giải Bảy 477
Giải Sáu 183434453036
Giải Năm 9429
Giải Tư 32613602726835851590967841537638197
Giải Ba 7396255768
Giải Nhì 47920
Giải Nhất 61177
Giải Đặc Biệt
447843
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/06/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 08/06/2021  
Chục Số Đơn vị
9,2 0
1 3
7,6 2 9,0
1,4 3 4,6
9,3,8 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 8
3,7 6 2,8
7,9,7 7 7,2,6,7
5,6 8 4
2 9 4,0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 01/06/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 53
Giải Bảy 273
Giải Sáu 861011496031
Giải Năm 0863
Giải Tư 47513484750297546147365320004002899
Giải Ba 7577798741
Giải Nhì 27416
Giải Nhất 15259
Giải Đặc Biệt
138773
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/06/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 01/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,4 0
3,4 1 0,3,6
3 2
5,7,6,1,7 3 1,2
4 9,7,0,1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 3,9
1 6 3
4,7 7 3,5,5,7,3
8
4,9,5 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 25/05/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 08
Giải Bảy 099
Giải Sáu 034424924646
Giải Năm 8754
Giải Tư 91961192670706732262443226130849960
Giải Ba 4074131888
Giải Nhì 76415
Giải Nhất 28561
Giải Đặc Biệt
471452
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/05/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 8,8
6,4,6 1 5
9,6,2,5 2 2
3
4,5 4 4,6,1
Chục Số Đơn vị
1 5 4,2
4 6 1,7,7,2,0,1
6,6 7
0,0,8 8 8
9 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 18/05/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 32
Giải Bảy 652
Giải Sáu 208723092770
Giải Năm 1224
Giải Tư 05311178510040913108741030204235017
Giải Ba 1964913059
Giải Nhì 44836
Giải Nhất 85126
Giải Đặc Biệt
589068
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/05/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 18/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,9,8,3
1,5 1 1,7
3,5,4 2 4,6
0 3 2,6
2 4 2,9
Chục Số Đơn vị
5 2,1,9
3,2 6 8
8,1 7 0
0,6 8 7
0,0,4,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 11/05/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 86
Giải Bảy 407
Giải Sáu 822850969246
Giải Năm 1488
Giải Tư 11926693754979979689810382355865439
Giải Ba 0815122180
Giải Nhì 92964
Giải Nhất 59224
Giải Đặc Biệt
701171
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/05/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 11/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
5,7 1
2 8,6,4
3 8,9
6,2 4 6
Chục Số Đơn vị
7 5 8,1
8,9,4,2 6 4
0 7 5,1
2,8,3,5 8 6,8,9,0
9,8,3 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 04/05/2021
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 16
Giải Bảy 129
Giải Sáu 944899595270
Giải Năm 7138
Giải Tư 06139703052481139172425181007968055
Giải Ba 6970830109
Giải Nhì 89297
Giải Nhất 80643
Giải Đặc Biệt
623802
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/05/2021
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 04/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,8,9,2
1 1 6,1,8
7,0 2 9
4 3 8,9
4 8,3
Chục Số Đơn vị
0,5 5 9,5
1 6
9 7 0,2,9
4,3,1,0 8
2,5,3,7,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...