Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 06/06/2023
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 30
Giải Bảy 069
Giải Sáu 084105986450
Giải Năm 4892
Giải Tư 93544546648885988949093371877777400
Giải Ba 6562980456
Giải Nhì 41827
Giải Nhất 64720
Giải Đặc Biệt
438668
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/06/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 06/06/2023  
Chục Số Đơn vị
3,5,0,2 0 0
4 1
9 2 9,7,0
3 0,7
4,6 4 1,4,9
Chục Số Đơn vị
5 0,9,6
5 6 9,4,8
3,7,2 7 7
9,6 8
6,5,4,2 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 30/05/2023
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 64
Giải Bảy 562
Giải Sáu 760846834082
Giải Năm 9876
Giải Tư 44111106686577535529295355930090884
Giải Ba 0184641627
Giải Nhì 43852
Giải Nhất 11762
Giải Đặc Biệt
858571
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 30/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0
1,7 1 1
6,8,5,6 2 9,7
8 3 5
6,8 4 6
Chục Số Đơn vị
7,3 5 2
7,4 6 4,2,8,2
2 7 6,5,1
0,6 8 3,2,4
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 23/05/2023
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 79
Giải Bảy 392
Giải Sáu 072114476298
Giải Năm 3827
Giải Tư 80544913678162127754449699626369164
Giải Ba 2956129932
Giải Nhì 68189
Giải Nhất 11473
Giải Đặc Biệt
762976
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 23/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2,2,6 1
9,3 2 1,7,1
6,7 3 2
4,5,6 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 4
7 6 7,9,3,4,1
4,2,6 7 9,3,6
9 8 9
7,6,8 9 2,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 16/05/2023
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 10
Giải Bảy 388
Giải Sáu 270687916723
Giải Năm 9879
Giải Tư 53994762853329059329515622446330678
Giải Ba 7084177548
Giải Nhì 47626
Giải Nhất 92326
Giải Đặc Biệt
290213
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 16/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,9 0 6
9,4 1 0,3
6 2 3,9,6,6
2,6,1 3
9 4 1,8
Chục Số Đơn vị
8 5
0,2,2 6 2,3
7 9,8
8,7,4 8 8,5
7,2 9 1,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 09/05/2023
Thứ ba
Loại vé: DLK
Giải Tám 78
Giải Bảy 845
Giải Sáu 216773456709
Giải Năm 8999
Giải Tư 40678025886032967268438396373635400
Giải Ba 3371317203
Giải Nhì 27434
Giải Nhất 19127
Giải Đặc Biệt
982526
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 09/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 9,0,3
1 3
2 9,7,6
1,0 3 9,6,4
3 4 5,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5
3,2 6 7,8
6,2 7 8,8
7,7,8,6 8 8
0,9,2,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 02/05/2023
Thứ ba
Loại vé: DLK
Giải Tám 88
Giải Bảy 607
Giải Sáu 072302014673
Giải Năm 8272
Giải Tư 67182339912428081327977736949414457
Giải Ba 0396524550
Giải Nhì 77451
Giải Nhất 75432
Giải Đặc Biệt
459567
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/05/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 02/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 7,1
0,9,5 1
7,8,3 2 3,7
2,7,7 3 2
9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 7,0,1
6 5,7
0,2,5,6 7 3,2,3
8 8 8,2,0
9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 25/04/2023
Thứ ba
Loại vé: DLK
Giải Tám 81
Giải Bảy 345
Giải Sáu 763299112963
Giải Năm 8088
Giải Tư 58960589908399171778038224959303681
Giải Ba 4092334029
Giải Nhì 19209
Giải Nhất 40542
Giải Đặc Biệt
505527
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/04/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 25/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 9
8,1,9,8 1 1
3,2,4 2 2,3,9,7
6,9,2 3 2
4 5,2
Chục Số Đơn vị
4 5
6 3,0
2 7 8
8,7 8 1,8,1
2,0 9 0,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...