Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 17/05/2022
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 60
Giải Bảy 834
Giải Sáu 089081667656
Giải Năm 2083
Giải Tư 29189904354206637212963716155438399
Giải Ba 8561522703
Giải Nhì 69454
Giải Nhất 91676
Giải Đặc Biệt
211683
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9 0 3
7 1 2,5
1 2
8,0,8 3 4,5
3,5,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 6,4,4
6,5,6,7 6 0,6,6
7 1,6
8 3,9,3
8,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/05/2022
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 36
Giải Bảy 496
Giải Sáu 198530551375
Giải Năm 3935
Giải Tư 61634690370750658478065770842199949
Giải Ba 4799707658
Giải Nhì 66778
Giải Nhất 68373
Giải Đặc Biệt
239950
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 6
2 1
2 1
7 3 6,5,4,7
3 4 9
Chục Số Đơn vị
8,5,7,3 5 5,8,0
3,9,0 6
3,7,9 7 5,8,7,8,3
7,5,7 8 5
4 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 03/05/2022
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 34
Giải Bảy 250
Giải Sáu 094449172435
Giải Năm 2068
Giải Tư 42132298226374208761154046074529598
Giải Ba 0330937845
Giải Nhì 75193
Giải Nhất 71585
Giải Đặc Biệt
260528
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,9
6 1 7
3,2,4 2 2,8
9 3 4,5,2
3,4,0 4 4,2,5,5
Chục Số Đơn vị
3,4,4,8 5 0
6 8,1
1 7
6,9,2 8 5
0 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 26/04/2022
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 63
Giải Bảy 500
Giải Sáu 632501413322
Giải Năm 9102
Giải Tư 31919261008080413753147571633982184
Giải Ba 4225657098
Giải Nhì 53728
Giải Nhất 25193
Giải Đặc Biệt
243417
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,2,0,4
4 1 9,7
2,0 2 5,2,8
6,5,9 3 9
0,8 4 1
Chục Số Đơn vị
2 5 3,7,6
5 6 3
5,1 7
9,2 8 4
1,3 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 19/04/2022
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 95
Giải Bảy 485
Giải Sáu 489170755895
Giải Năm 2056
Giải Tư 34644929505073661008448276555754522
Giải Ba 9049733549
Giải Nhì 19422
Giải Nhất 22959
Giải Đặc Biệt
636450
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,5 0 8
9 1
2,2 2 7,2,2
3 6
4 4 4,9
Chục Số Đơn vị
9,8,7,9 5 6,0,7,9,0
5,3 6
2,5,9 7 5
0 8 5
4,5 9 5,1,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 12/04/2022
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 16
Giải Bảy 445
Giải Sáu 807285370144
Giải Năm 7412
Giải Tư 68499999168584333743760670395504683
Giải Ba 1668907357
Giải Nhì 02347
Giải Nhất 47501
Giải Đặc Biệt
860071
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,7 1 6,2,6
7,1 2
4,4,8 3 7
4 4 5,4,3,3,7
Chục Số Đơn vị
4,5 5 5,7
1,1 6 7
3,6,5,4 7 2,1
8 3,9
9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Lắk - 05/04/2022
Thứ ba
Loại vé: SDLK
Giải Tám 98
Giải Bảy 656
Giải Sáu 443846538385
Giải Năm 4711
Giải Tư 28897460208825041783918797762690578
Giải Ba 1291856844
Giải Nhì 52758
Giải Nhất 70415
Giải Đặc Biệt
156856
Xem bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Lắk - Ngày: 05/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5 0
1 1 1,8,5
2 0,6
5,8 3 8
4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,1 5 6,3,0,8,6
5,2,5 6
9 7 9,8
9,3,7,1,5 8 5,3
7 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...