Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/09/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/09/2021
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/09/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 84297236
Giải Sáu 013061667
Giải Năm 587749013912917216089055
Giải Tư 6183409440912619
Giải Ba 283624264295525133458748389228
Giải Nhì 3583021024
Giải Nhất 88718
Giải Đặc Biệt
16083
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,8
6,0,9 1 3,2,9,8
7,1,7,6,4 2 9,5,8,4
1,8,8,8 3 6,0
8,9,2 4 2,5
Chục Số Đơn vị
5,2,4 5 5
3 6 1,7,2
6,7 7 2,7,2
0,2,1 8 4,3,3,3
2,1 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/09/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 08715249
Giải Sáu 921400284
Giải Năm 395509791384008277048538
Giải Tư 2910513142103314
Giải Ba 500643217432284795763565246767
Giải Nhì 0105023826
Giải Nhất 81460
Giải Đặc Biệt
32159
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0,1,1,5,6 0 8,0,4
7,2,3 1 0,0,4
5,8,5 2 1,6
3 8,1
8,8,0,1,6,7,8 4 9
Chục Số Đơn vị
5 5 2,5,2,0,9
7,2 6 4,7,0
6 7 1,9,4,6
0,3 8 4,4,2,4
4,7,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/09/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 15700468
Giải Sáu 367568645
Giải Năm 002586223484734172355501
Giải Tư 8236331913753908
Giải Ba 780278197645092540376985605269
Giải Nhì 0496595940
Giải Nhất 61705
Giải Đặc Biệt
10765
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/09/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 4,1,8,5
4,0 1 5,9
2,9 2 5,2,7
3 5,6,7
0,8 4 5,1,0
Chục Số Đơn vị
1,4,2,3,7,6,0,6 5 6
3,7,5 6 8,7,8,9,5,5
6,2,3 7 0,5,6
6,6,0 8 4
1,6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 31/08/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 96452455
Giải Sáu 597440566
Giải Năm 849280706657359488935537
Giải Tư 0673195277114450
Giải Ba 399356876493760685868752967680
Giải Nhì 6503017633
Giải Nhất 58109
Giải Đặc Biệt
49620
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/08/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/08/2021  
Chục Số Đơn vị
4,7,5,6,8,3,2 0 9
1 1 1
9,5 2 4,9,0
9,7,3 3 7,5,0,3
2,9,6 4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,5,3 5 5,7,2,0
9,6,8 6 6,4,0
9,5,3 7 0,3
8 6,0
2,0 9 6,7,2,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/08/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 11466524
Giải Sáu 186669660
Giải Năm 549993102445822775049870
Giải Tư 8202565162174457
Giải Ba 204181889131681796142395803193
Giải Nhì 1994841318
Giải Nhất 98560
Giải Đặc Biệt
58389
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/08/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/08/2021  
Chục Số Đơn vị
6,1,7,6 0 4,2
1,5,9,8 1 1,0,7,8,4,8
0 2 4,7
9 3
2,0,1 4 6,5,8
Chục Số Đơn vị
6,4 5 1,7,8
4,8 6 5,9,0,0
2,1,5 7 0
1,5,4,1 8 6,1,9
6,9,8 9 9,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/08/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 02979573
Giải Sáu 102436157
Giải Năm 324146694702322687468089
Giải Tư 1286595482247563
Giải Ba 180043872171506823728413539909
Giải Nhì 4214094491
Giải Nhất 90375
Giải Đặc Biệt
68162
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/08/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/08/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 2,2,2,4,6,9
4,2,9 1
0,0,0,7,6 2 6,4,1
7,6 3 6,5
5,2,0 4 1,6,0
Chục Số Đơn vị
9,3,7 5 7,4
3,2,4,8,0 6 9,3,2
9,5 7 3,2,5
8 9,6
6,8,0 9 7,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/08/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 46517589
Giải Sáu 185926390
Giải Năm 350181826388391508303866
Giải Tư 6934803623535401
Giải Ba 295913810379150982957955746859
Giải Nhì 7710440388
Giải Nhất 53969
Giải Đặc Biệt
29771
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/08/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/08/2021  
Chục Số Đơn vị
9,3,5 0 1,1,3,4
5,0,0,9,7 1 5
8 2 6
5,0 3 0,4,6
3,0 4 6
Chục Số Đơn vị
7,8,1,9 5 1,3,0,7,9
4,2,6,3 6 6,9
5 7 5,1
8,8 8 9,5,2,8,8
8,5,6 9 0,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...