Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 15/06/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 78223927
Giải Sáu 737267003
Giải Năm 284368310165075027681859
Giải Tư 8849832388772901
Giải Ba 823330252590116137854109324497
Giải Nhì 9767323236
Giải Nhất 86299
Giải Đặc Biệt
27483
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 15/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,1
3,0 1 6
2 2 2,7,3,5
0,4,2,3,9,7,8 3 9,7,1,3,6
4 3,9
Chục Số Đơn vị
6,2,8 5 0,9
1,3 6 7,5,8
2,3,6,7,9 7 8,7,3
7,6 8 5,3
3,5,4,9 9 3,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 08/06/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 67989395
Giải Sáu 325466201
Giải Năm 062335448319186437418626
Giải Tư 6998475526746191
Giải Ba 580396970438105578246716147090
Giải Nhì 4040817259
Giải Nhất 02343
Giải Đặc Biệt
82266
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 08/06/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 1,4,5,8
0,4,9,6 1 9
2 5,3,6,4
9,2,4 3 9
4,6,7,0,2 4 4,1,3
Chục Số Đơn vị
9,2,5,0 5 5,9
6,2,6 6 7,6,4,1,6
6 7 4
9,9,0 8
1,3,5 9 8,3,5,8,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 01/06/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 80253712
Giải Sáu 424936870
Giải Năm 661640295105054794824422
Giải Tư 2595612997938725
Giải Ba 343805554799473045130357743064
Giải Nhì 0154703792
Giải Nhất 97063
Giải Đặc Biệt
57266
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 01/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,7,8 0 5
1 2,6,3
1,8,2,9 2 5,4,9,2,9,5
9,7,1,6 3 7,6
2,6 4 7,7,7
Chục Số Đơn vị
2,0,9,2 5
3,1,6 6 4,3,6
3,4,4,7,4 7 0,3,7
8 0,2,0
2,2 9 5,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 25/05/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 44238586
Giải Sáu 998780684
Giải Năm 026644525162198277831265
Giải Tư 8544506554833579
Giải Ba 039612884380120289294444982514
Giải Nhì 7272081900
Giải Nhất 94512
Giải Đặc Biệt
82871
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 25/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8,2,2,0 0 0
6,7 1 4,2
5,6,8,1 2 3,0,9,0
2,8,8,4 3
4,8,4,1 4 4,4,3,9
Chục Số Đơn vị
8,6,6 5 2
8,6 6 6,2,5,5,1
7 9,1
9 8 5,6,0,4,2,3,3
7,2,4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 18/05/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 33820957
Giải Sáu 198186590
Giải Năm 422852397168720547885067
Giải Tư 7809089000299163
Giải Ba 279890159257247576979095193120
Giải Nhì 9045343020
Giải Nhất 01293
Giải Đặc Biệt
10448
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 18/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,9,2,2 0 9,5,9
5 1
8,9 2 8,9,0,0
3,6,5,9 3 3,9
4 7,8
Chục Số Đơn vị
0 5 7,1,3
8 6 8,7,3
5,6,4,9 7
9,2,6,8,4 8 2,6,8,9
0,3,0,2,8 9 8,0,0,2,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 11/05/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 21044774
Giải Sáu 826058851
Giải Năm 881808069150558316132304
Giải Tư 6636448628824552
Giải Ba 315833845658820473865065484672
Giải Nhì 7346930308
Giải Nhất 46413
Giải Đặc Biệt
57470
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,2,7 0 4,6,4,8
2,5 1 8,3,3
8,5,7 2 1,6,0
8,1,8,1 3 6
0,7,0,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5 8,1,0,2,6,4
2,0,3,8,5,8 6 9
4 7 4,2,0
5,1,0 8 3,6,2,3,6
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 04/05/2021
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 85492498
Giải Sáu 878470881
Giải Năm 499637164054177821334180
Giải Tư 8593232257457621
Giải Ba 989103736876637040803922674432
Giải Nhì 2300894257
Giải Nhất 29402
Giải Đặc Biệt
09580
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,8,1,8,8 0 8,2
8,2 1 6,0
2,3,0 2 4,2,1,6
3,9 3 3,7,2
2,5 4 9,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4,7
9,1,2 6 8
3,5 7 8,0,8
9,7,7,6,0 8 5,1,0,0,0
4 9 8,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...