Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 20/09/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 71100440
Giải Sáu 818799831
Giải Năm 079921657646479409080008
Giải Tư 9164320768990093
Giải Ba 842260573637676536276329257192
Giải Nhì 0369487656
Giải Nhất 51429
Giải Đặc Biệt
50221
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 20/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 4,8,8,7
7,3,2 1 0,8
9,9 2 6,7,9,1
9 3 1,6
0,9,6,9 4 0,6
Chục Số Đơn vị
6 5 6
4,2,3,7,5 6 5,4
0,2 7 1,6
1,0,0 8
9,9,9,2 9 9,9,4,9,3,2,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 13/09/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 66689785
Giải Sáu 291438718
Giải Năm 911768299603547075391013
Giải Tư 7684500196368397
Giải Ba 595555590520167472782168614131
Giải Nhì 3945283110
Giải Nhất 55643
Giải Đặc Biệt
21776
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 13/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 3,1,5
9,0,3 1 8,7,3,0
5 2 9
0,1,4 3 8,9,6,1
8 4 3
Chục Số Đơn vị
8,5,0 5 5,2
6,3,8,7 6 6,8,7
9,1,9,6 7 0,8,6
6,3,1,7 8 5,4,6
2,3 9 7,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 06/09/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 43970086
Giải Sáu 031502902
Giải Năm 592096160916793312696917
Giải Tư 7816152711947121
Giải Ba 101020037321645966349745895218
Giải Nhì 9385611335
Giải Nhất 05276
Giải Đặc Biệt
44816
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/09/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 06/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,2,2,2
3,2 1 6,6,7,6,8,6
0,0,0 2 0,7,1
4,3,7 3 1,3,4,5
9,3 4 3,5
Chục Số Đơn vị
4,3 5 8,6
8,1,1,1,5,7,1 6 9
9,1,2 7 3,6
5,1 8 6
6 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 30/08/2022
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 70793368
Giải Sáu 516437295
Giải Năm 460210776892847182130174
Giải Tư 5869869422107799
Giải Ba 637052536996438093808030346713
Giải Nhì 2072748078
Giải Nhất 63681
Giải Đặc Biệt
96955
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,8 0 2,5,3
7,8 1 6,3,0,3
0,9 2 7
3,1,0,1 3 3,7,8
7,9 4
Chục Số Đơn vị
9,0,5 5 5
1 6 8,9,9
3,7,2 7 0,9,7,1,4,8
6,3,7 8 0,1
7,6,9,6 9 5,2,4,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/08/2022
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 00094788
Giải Sáu 296275142
Giải Năm 681794845120534381917915
Giải Tư 3630358494819213
Giải Ba 225696355295456604541108401964
Giải Nhì 5209144029
Giải Nhất 69177
Giải Đặc Biệt
63437
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,2,3 0 0,9
9,8,9 1 7,5,3
4,5 2 0,9
4,1 3 0,7
8,8,5,8,6 4 7,2,3
Chục Số Đơn vị
7,1 5 2,6,4
9,5 6 9,4
4,1,7,3 7 5,7
8 8 8,4,4,1,4
0,6,2 9 6,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 16/08/2022
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 42830514
Giải Sáu 609529320
Giải Năm 270848577045587805465721
Giải Tư 2899142143336106
Giải Ba 603786406612692848721143060174
Giải Nhì 6804120939
Giải Nhất 06952
Giải Đặc Biệt
05904
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 5,9,8,6,4
2,2,4 1 4
4,9,7,5 2 9,0,1,1
8,3 3 3,0,9
1,7,0 4 2,5,6,1
Chục Số Đơn vị
0,4 5 7,2
4,0,6 6 6
5 7 8,8,2,4
0,7,7 8 3
0,2,9,3 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/08/2022
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 29263037
Giải Sáu 487431615
Giải Năm 913395379829749048176589
Giải Tư 2496003334913756
Giải Ba 720141235322770777010907186478
Giải Nhì 7685840225
Giải Nhất 08818
Giải Đặc Biệt
00180
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/08/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/08/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9,7,8 0 1
3,9,0,7 1 5,7,4,8
2 9,6,9,5
3,3,5 3 0,7,1,3,7,3
1 4
Chục Số Đơn vị
1,2 5 6,3,8
2,9,5 6
3,8,3,1 7 0,1,8
7,5,1 8 7,9,0
2,2,8 9 0,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...