Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/05/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 79735087
Giải Sáu 832502909
Giải Năm 124510614589030988672047
Giải Tư 6188988534289737
Giải Ba 777752710644932694634935874462
Giải Nhì 6901879701
Giải Nhất 18539
Giải Đặc Biệt
55200
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,9,9,6,1,0
6,0 1 8
3,0,3,6 2 8
7,6 3 2,7,2,9
4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,8,7 5 0,8
0 6 1,7,3,2
8,6,4,3 7 9,3,5
8,2,5,1 8 7,9,8,5
7,0,8,0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/05/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 66634565
Giải Sáu 934848328
Giải Năm 159729145213464566619199
Giải Tư 8610714808581031
Giải Ba 150960869126638165189352628481
Giải Nhì 3952563916
Giải Nhất 28703
Giải Đặc Biệt
16880
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 3
6,3,9,8 1 4,3,0,8,6
2 8,6,5
6,1,0 3 4,1,8
3,1 4 5,8,5,8
Chục Số Đơn vị
4,6,4,2 5 8
6,9,2,1 6 6,3,5,1
9 7
4,2,4,5,3,1 8 1,0
9 9 7,9,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/05/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 28170122
Giải Sáu 004560330
Giải Năm 107390986376614934730458
Giải Tư 4876803963939366
Giải Ba 536401164198550516973575758353
Giải Nhì 7567955486
Giải Nhất 81118
Giải Đặc Biệt
12317
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,4,5 0 1,4
0,4 1 7,8,7
2 2 8,2
7,7,9,5 3 0,9
0 4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
5 8,0,7,3
7,7,6,8 6 0,6
1,9,5,1 7 3,6,3,6,9
2,9,5,1 8 6
4,3,7 9 8,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 30/04/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 47595428
Giải Sáu 064111819
Giải Năm 944273354865870294540153
Giải Tư 3810536633523783
Giải Ba 092113988751882985921310035623
Giải Nhì 7518144812
Giải Nhất 05886
Giải Đặc Biệt
44624
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 2,0
1,1,8 1 1,9,0,1,2
4,0,5,8,9,1 2 8,3,4
5,8,2 3 5
5,6,5,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9,4,4,3,2
6,8 6 4,5,6
4,8 7
2 8 3,7,2,1,6
5,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 23/04/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 33160817
Giải Sáu 815466192
Giải Năm 491697711007280652928652
Giải Tư 5890939463388901
Giải Ba 605977744198277621913032297918
Giải Nhì 8456879326
Giải Nhất 26928
Giải Đặc Biệt
12681
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 23/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7,6,1
7,0,4,9,8 1 6,7,5,6,8
9,9,5,2 2 2,6,8
3 3 3,8
9 4 1
Chục Số Đơn vị
1 5 2
1,6,1,0,2 6 6,8
1,0,9,7 7 1,7
0,3,1,6,2 8 1
9 2,2,0,4,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 16/04/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 12519118
Giải Sáu 366886216
Giải Năm 845208693282071048047663
Giải Tư 4787821777610665
Giải Ba 366421917258381144336281692024
Giải Nhì 5131074053
Giải Nhất 66671
Giải Đặc Biệt
96850
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 16/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,5 0 4
5,9,6,8,7 1 2,8,6,0,7,6,0
1,5,8,4,7 2 4
6,3,5 3 3
0,2 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5 1,2,3,0
6,8,1,1 6 6,9,3,1,5
8,1 7 2,1
1 8 6,2,7,1
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 09/04/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 69622741
Giải Sáu 717130568
Giải Năm 629978984768621033554816
Giải Tư 0760166833133684
Giải Ba 593269759541257027240096952074
Giải Nhì 4621099866
Giải Nhất 57524
Giải Đặc Biệt
16510
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 09/04/2024  
Chục Số Đơn vị
3,1,6,1,1 0
4 1 7,0,6,3,0,0
6 2 7,6,4,4
1 3 0
8,2,7,2 4 1
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,7
1,2,6 6 9,2,8,8,0,8,9,6
2,1,5 7 4
6,9,6,6 8 4
6,9,6 9 9,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...