Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 28/11/2023
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 01549939
Giải Sáu 782009902
Giải Năm 203652011028117166092730
Giải Tư 5903849952184870
Giải Ba 213832921236806315830643205215
Giải Nhì 4574826907
Giải Nhất 00010
Giải Đặc Biệt
11913
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7,1 0 1,9,2,1,9,3,6,7
0,0,7 1 8,2,5,0,3
8,0,1,3 2 8
0,8,8,1 3 9,6,0,2
5 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5 4
3,0 6
0 7 1,0
2,1,4 8 2,3,3
9,3,0,0,9 9 9,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/11/2023
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 55662916
Giải Sáu 926913865
Giải Năm 860172851129014501420079
Giải Tư 4513619982463789
Giải Ba 005230362743013065753040770045
Giải Nhì 9126322132
Giải Nhất 51570
Giải Đặc Biệt
17948
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 1,7
0 1 6,3,3,3
4,3 2 9,6,9,3,7
1,1,2,1,6 3 2
4 5,2,6,5,8
Chục Số Đơn vị
5,6,8,4,7,4 5 5
6,1,2,4 6 6,5,3
2,0 7 9,5,0
4 8 5,9
2,2,7,9,8 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/11/2023
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 36974157
Giải Sáu 066614953
Giải Năm 958738983298530246433914
Giải Tư 3675249836696507
Giải Ba 291006305236810406394234975155
Giải Nhì 4269264848
Giải Nhất 00197
Giải Đặc Biệt
85800
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1,0 0 2,7,0,0
4 1 4,4,0
0,5,9 2
5,4 3 6,9
1,1 4 1,3,9,8
Chục Số Đơn vị
7,5 5 7,3,2,5
3,6 6 6,9
9,5,8,0,9 7 5
9,9,9,4 8 7
6,3,4 9 7,8,8,8,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/11/2023
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 27902403
Giải Sáu 045513973
Giải Năm 837079105928100426938577
Giải Tư 2387710570240996
Giải Ba 171725372616571150185084354542
Giải Nhì 4024897258
Giải Nhất 97813
Giải Đặc Biệt
10949
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/11/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,7,1 0 3,4,5
7 1 3,0,8,3
7,4 2 7,4,8,4,6
0,1,7,9,4,1 3
2,0,2 4 5,3,2,8,9
Chục Số Đơn vị
4,0 5 8
9,2 6
2,7,8 7 3,0,7,2,1
2,1,4,5 8 7
4 9 0,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 31/10/2023
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 06089870
Giải Sáu 340709936
Giải Năm 587256135111022292991476
Giải Tư 2594214132251854
Giải Ba 791141310779397077727305325712
Giải Nhì 6286395065
Giải Nhất 84582
Giải Đặc Biệt
39267
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 31/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 6,8,9,7
1,4 1 3,1,4,2
7,2,7,1,8 2 2,5
1,5,6 3 6
9,5,1 4 0,1
Chục Số Đơn vị
2,6 5 4,3
0,3,7 6 3,5,7
0,9,6 7 0,2,6,2
0,9 8 2
0,9 9 8,9,4,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 24/10/2023
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 09295916
Giải Sáu 908426722
Giải Năm 965558877722287665403629
Giải Tư 2559055727185845
Giải Ba 831989407376943752834251884151
Giải Nhì 7723216765
Giải Nhất 78862
Giải Đặc Biệt
91388
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 24/10/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,8
5 1 6,8,8
2,2,3,6 2 9,6,2,2,9
7,4,8 3 2
4 0,5,3
Chục Số Đơn vị
5,4,6 5 9,5,9,7,1
1,2,7 6 5,2
8,5 7 6,3
0,1,9,1,8 8 7,3,8
0,2,5,2,5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/10/2023
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 67060791
Giải Sáu 707310747
Giải Năm 579383712703898350473767
Giải Tư 5076552538883630
Giải Ba 647643783738294866565578007378
Giải Nhì 2699544394
Giải Nhất 93617
Giải Đặc Biệt
70876
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2023
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/10/2023  
Chục Số Đơn vị
1,3,8 0 6,7,7,3
9,7 1 0,7
2 5
9,0,8 3 0,7
6,9,9 4 7,7
Chục Số Đơn vị
2,9 5 6
0,7,5,7 6 7,7,4
6,0,0,4,4,6,3,1 7 1,6,8,6
8,7 8 3,8,0
9 1,3,4,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...