Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 17/05/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 56190248
Giải Sáu 849632541
Giải Năm 485851900611296064609568
Giải Tư 9732090657345995
Giải Ba 599766994814446442159286639702
Giải Nhì 4569857221
Giải Nhất 76496
Giải Đặc Biệt
58553
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,6 0 2,6,2
4,1,2 1 9,1,5
0,3,3,0 2 1
5 3 2,2,4
3 4 8,9,1,8,6
Chục Số Đơn vị
9,1 5 6,8,3
5,0,7,4,6,9 6 0,0,8,6
7 6
4,5,6,4,9 8
1,4 9 0,5,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 10/05/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 90375305
Giải Sáu 848860909
Giải Năm 540446079171857932050817
Giải Tư 0203067780661620
Giải Ba 555889848628204415739319625429
Giải Nhì 4527206423
Giải Nhất 02963
Giải Đặc Biệt
35106
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,6,2 0 5,9,4,7,5,3,4,6
7 1 7
7 2 0,9,3
5,0,7,2,6 3 7
0,0 4 8
Chục Số Đơn vị
0,0 5 3
6,8,9,0 6 0,6,3
3,0,1,7 7 1,9,7,3,2
4,8 8 8,6
0,7,2 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 03/05/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 99559697
Giải Sáu 721928384
Giải Năm 138016104457667214099108
Giải Tư 7191365618392841
Giải Ba 373346957266415391283264413370
Giải Nhì 4727194238
Giải Nhất 95479
Giải Đặc Biệt
48243
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,1,7 0 9,8
2,9,4,7 1 0,5
7,7 2 1,8,8
4 3 9,4,8
8,3,4 4 1,4,3
Chục Số Đơn vị
5,1 5 5,7,6
9,5 6
9,5 7 2,2,0,1,9
2,0,2,3 8 4,0
9,0,3,7 9 9,6,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 26/04/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 22470692
Giải Sáu 454700631
Giải Năm 695272312113184548768901
Giải Tư 2340363843062765
Giải Ba 324949171809414518264403662410
Giải Nhì 5825821275
Giải Nhất 94835
Giải Đặc Biệt
32047
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,1 0 6,0,1,6
3,3,0 1 3,8,4,0
2,9,5 2 2,6
1 3 1,1,8,6,5
5,9,1 4 7,5,0,7
Chục Số Đơn vị
4,6,7,3 5 4,2,8
0,7,0,2,3 6 5
4,4 7 6,5
3,1,5 8
9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 19/04/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 23507128
Giải Sáu 046207704
Giải Năm 174744386667321348613688
Giải Tư 3469922043363358
Giải Ba 541825574107454041116507788281
Giải Nhì 9397572072
Giải Nhất 86443
Giải Đặc Biệt
78864
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 7,4
7,6,4,1,8 1 3,1
8,7 2 3,8,0
2,1,4 3 8,6
0,5,6 4 6,7,1,3
Chục Số Đơn vị
7 5 0,8,4
4,3 6 7,1,9,4
0,4,6,7 7 1,7,5,2
2,3,8,5 8 8,2,1
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 12/04/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 60665011
Giải Sáu 619135070
Giải Năm 378949251672729479645352
Giải Tư 2632733870405551
Giải Ba 028583961611078175527833057095
Giải Nhì 4792876598
Giải Nhất 68088
Giải Đặc Biệt
81358
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,7,4,3 0
1,5 1 1,9,6
7,5,3,5 2 5,8
3 5,2,8,0
9,6 4 0
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 0,2,1,8,2,8
6,1 6 0,6,4
7 0,2,8
3,5,7,2,9,8,5 8 9,8
1,8 9 4,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 05/04/2022
Thứ ba
Loại vé: QN
Giải Bảy 47417938
Giải Sáu 307411689
Giải Năm 210513362926526389910855
Giải Tư 9347099203256642
Giải Ba 899093941719311965942702479055
Giải Nhì 6859323376
Giải Nhất 84480
Giải Đặc Biệt
54997
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/04/2022
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 05/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,5,9
4,1,9,1 1 1,7,1
9,4 2 6,5,4
6,9 3 8,6
9,2 4 7,1,7,2
Chục Số Đơn vị
0,5,2,5 5 5,5
3,2,7 6 3
4,0,4,1,9 7 9,6
3 8 9,0
7,8,0 9 1,2,4,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...