Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Phú Yên - 23/05/2022
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 49
Giải Bảy 872
Giải Sáu 932829060016
Giải Năm 0291
Giải Tư 75711159096654561503405464967587878
Giải Ba 2935192881
Giải Nhì 65417
Giải Nhất 31488
Giải Đặc Biệt
013131
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,9,3
9,1,5,8,3 1 6,1,7
7 2 8
0 3 1
4 9,5,6
Chục Số Đơn vị
4,7 5 1
0,1,4 6
1 7 2,5,8
2,7,8 8 1,8
4,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 16/05/2022
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 87
Giải Bảy 899
Giải Sáu 737064355714
Giải Năm 7111
Giải Tư 87275159523502606809186757650476129
Giải Ba 4051393236
Giải Nhì 88226
Giải Nhất 90804
Giải Đặc Biệt
016727
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 9,4,4
1 1 4,1,3
5 2 6,9,6,7
1 3 5,6
1,0,0 4
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 2
2,3,2 6
8,2 7 0,5,5
8 7
9,0,2 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 09/05/2022
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 52
Giải Bảy 910
Giải Sáu 216790398228
Giải Năm 2148
Giải Tư 67732851870863517778865166321584783
Giải Ba 6897840626
Giải Nhì 91641
Giải Nhất 59564
Giải Đặc Biệt
691089
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0
4 1 0,6,5
5,3 2 8,6
8 3 9,2,5
6 4 8,1
Chục Số Đơn vị
3,1 5 2
1,2 6 7,4
6,8 7 8,8
2,4,7,7 8 7,3,9
3,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 02/05/2022
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 96
Giải Bảy 134
Giải Sáu 065229881741
Giải Năm 9215
Giải Tư 05126289605646856337419038469266026
Giải Ba 1335910758
Giải Nhì 40671
Giải Nhất 11237
Giải Đặc Biệt
148942
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/05/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 02/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 3
4,7 1 5
5,9,4 2 6,6
0 3 4,7,7
3 4 1,2
Chục Số Đơn vị
1 5 2,9,8
9,2,2 6 0,8
3,3 7 1
8,6,5 8 8
5 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 25/04/2022
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 99
Giải Bảy 465
Giải Sáu 631480707254
Giải Năm 3587
Giải Tư 96618151393989136610580730648281345
Giải Ba 2659827162
Giải Nhì 83886
Giải Nhất 82743
Giải Đặc Biệt
191534
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/04/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 25/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0
9 1 4,8,0
8,6 2
7,4 3 9,4
1,5,3 4 5,3
Chục Số Đơn vị
6,4 5 4
8 6 5,2
8 7 0,3
1,9 8 7,2,6
9,3 9 9,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 18/04/2022
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 05
Giải Bảy 362
Giải Sáu 124716087538
Giải Năm 3056
Giải Tư 83213142315074631825903577231274679
Giải Ba 1034757358
Giải Nhì 47064
Giải Nhất 09668
Giải Đặc Biệt
398591
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/04/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 18/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
3,9 1 3,2
6,1 2 5
1 3 8,1
6 4 7,6,7
Chục Số Đơn vị
0,2 5 6,7,8
5,4 6 2,4,8
4,5,4 7 9
0,3,5,6 8
7 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 11/04/2022
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 55
Giải Bảy 463
Giải Sáu 086368213218
Giải Năm 1851
Giải Tư 49621662504016467178859427998342486
Giải Ba 5356426248
Giải Nhì 09051
Giải Nhất 47303
Giải Đặc Biệt
314947
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/04/2022
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 11/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 3
2,5,2,5 1 8
4 2 1,1
6,6,8,0 3
6,6 4 2,8,7
Chục Số Đơn vị
5 5 5,1,0,1
8 6 3,3,4,4
4 7 8
1,7,4 8 3,6
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...