Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/04/2023
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/03/2023
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 97
Giải Bảy 624
Giải Sáu 386682324980
Giải Năm 3665
Giải Tư 25268547636303690448974799085895447
Giải Ba 9418103078
Giải Nhì 92437
Giải Nhất 58558
Giải Đặc Biệt
760237
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0
8 1
3 2 4
6 3 2,6,7,7
2 4 8,7
Chục Số Đơn vị
6 5 8,8
6,3 6 6,5,8,3
9,4,3,3 7 9,8
6,4,5,7,5 8 0,1
7 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/03/2023
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 97
Giải Bảy 176
Giải Sáu 902280725211
Giải Năm 4647
Giải Tư 58400944109642222345421417152174704
Giải Ba 7804422776
Giải Nhì 41054
Giải Nhất 43842
Giải Đặc Biệt
918419
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,4
1,4,2 1 1,0,9
2,7,2,4 2 2,2,1
3
0,4,5 4 7,5,1,4,2
Chục Số Đơn vị
4 5 4
7,7 6
9,4 7 6,2,6
8
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/03/2023
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 13
Giải Bảy 365
Giải Sáu 339957737063
Giải Năm 9369
Giải Tư 77990387916669302313865500093558259
Giải Ba 7454830533
Giải Nhì 30839
Giải Nhất 74291
Giải Đặc Biệt
206361
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5 0
9,9,6 1 3,3
2
1,7,6,9,1,3 3 5,3,9
4 8
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0,9
6 5,3,9,1
7 3
4 8
9,6,5,3 9 9,0,1,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 06/03/2023
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 77
Giải Bảy 561
Giải Sáu 469072369284
Giải Năm 4336
Giải Tư 72745542022362017549822284658199551
Giải Ba 1324216404
Giải Nhì 18397
Giải Nhất 91545
Giải Đặc Biệt
001078
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/03/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/03/2023  
Chục Số Đơn vị
9,2 0 2,4
6,8,5 1
0,4 2 0,8
3 6,6
8,0 4 5,9,2,5
Chục Số Đơn vị
4,4 5 1
3,3 6 1
7,9 7 7,8
2,7 8 4,1
4 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/02/2023
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 77
Giải Bảy 062
Giải Sáu 321824881084
Giải Năm 4215
Giải Tư 36855682233702721615893474721077973
Giải Ba 9979349509
Giải Nhì 31282
Giải Nhất 85142
Giải Đặc Biệt
605636
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/02/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
1 8,5,5,0
6,8,4 2 3,7
2,7,9 3 6
8 4 7,2
Chục Số Đơn vị
1,5,1 5 5
3 6 2
7,2,4 7 7,3
1,8 8 8,4,2
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/02/2023
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 25
Giải Bảy 999
Giải Sáu 851923073499
Giải Năm 8297
Giải Tư 06221220732339787886525138195459174
Giải Ba 8236403346
Giải Nhì 44747
Giải Nhất 23681
Giải Đặc Biệt
403234
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/02/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/02/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7
2,8 1 9,3
2 5,1
7,1 3 4
5,7,6,3 4 6,7
Chục Số Đơn vị
2 5 4
8,4 6 4
0,9,9,4 7 3,4
8 6,1
9,1,9 9 9,9,7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/02/2023
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 10
Giải Bảy 845
Giải Sáu 967712032243
Giải Năm 2514
Giải Tư 67876684063488233184136801323049122
Giải Ba 9791937848
Giải Nhì 32424
Giải Nhất 57688
Giải Đặc Biệt
465072
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/02/2023
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/02/2023  
Chục Số Đơn vị
1,8,3 0 3,6
1 0,4,9
8,2,7 2 2,4
0,4 3 0
1,8,2 4 5,3,8
Chục Số Đơn vị
4 5
7,0 6
7 7 7,6,2
4,8 8 2,4,0,8
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...