Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/02/2024

Kết quả xổ số Phú Yên - 19/02/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 14
Giải Bảy 313
Giải Sáu 756231625993
Giải Năm 6286
Giải Tư 43616911357736048557741664809962355
Giải Ba 7085333236
Giải Nhì 29784
Giải Nhất 58242
Giải Đặc Biệt
390264
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 19/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 4,3,6
6,6,4 2
1,9,5 3 5,6
1,8,6 4 2
Chục Số Đơn vị
3,5 5 7,5,3
8,1,6,3 6 2,2,0,6,4
5 7
8 6,4
9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 12/02/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 96
Giải Bảy 567
Giải Sáu 871518822844
Giải Năm 1128
Giải Tư 44630178695613947032923977268076953
Giải Ba 8857306887
Giải Nhì 71007
Giải Nhất 43618
Giải Đặc Biệt
246385
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 12/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 7
1 5,8
8,3 2 8
5,7 3 0,9,2
4 4 4
Chục Số Đơn vị
1,8 5 3
9 6 7,9
6,9,8,0 7 3
2,1 8 2,0,7,5
6,3 9 6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 05/02/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 43
Giải Bảy 004
Giải Sáu 082193347760
Giải Năm 9636
Giải Tư 18081644884784113299819188045613703
Giải Ba 3222314176
Giải Nhì 67876
Giải Nhất 44115
Giải Đặc Biệt
984658
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 05/02/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 4,3
2,8,4 1 8,5
2 1,3
4,0,2 3 4,6
0,3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
1 5 6,8
3,5,7,7 6 0
7 6,6
8,1,5 8 1,8
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 29/01/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 24
Giải Bảy 030
Giải Sáu 233572629184
Giải Năm 6551
Giải Tư 45694853423299627496192739405671712
Giải Ba 1987213877
Giải Nhì 41171
Giải Nhất 19967
Giải Đặc Biệt
632127
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 29/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0
5,7 1 2
6,4,1,7 2 4,7
7 3 0,5
2,8,9 4 2
Chục Số Đơn vị
3 5 1,6
9,9,5 6 2,7
7,6,2 7 3,2,7,1
8 4
9 4,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 22/01/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 48
Giải Bảy 989
Giải Sáu 681108159989
Giải Năm 4128
Giải Tư 46858059356445240758299895152021806
Giải Ba 1996758722
Giải Nhì 20938
Giải Nhất 60758
Giải Đặc Biệt
760075
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 22/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2 0 6
1 1 1,5
5,2 2 8,0,2
3 5,8
4 8
Chục Số Đơn vị
1,3,7 5 8,2,8,8
0 6 7
6 7 5
4,2,5,5,3,5 8 9,9,9
8,8,8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 15/01/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 14
Giải Bảy 002
Giải Sáu 862007878507
Giải Năm 8031
Giải Tư 37453651990041275170511732473052722
Giải Ba 3094903464
Giải Nhì 13230
Giải Nhất 60610
Giải Đặc Biệt
591812
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 15/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,3,3,1 0 2,7
3 1 4,2,0,2
0,1,2,1 2 0,2
5,7 3 1,0,0
1,6 4 9
Chục Số Đơn vị
5 3
6 4
8,0 7 0,3
8 7
9,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 08/01/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 68
Giải Bảy 827
Giải Sáu 628605926719
Giải Năm 1472
Giải Tư 36231511169476358228356664331601490
Giải Ba 7639237304
Giải Nhì 28963
Giải Nhất 96947
Giải Đặc Biệt
112673
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/01/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 08/01/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4
3 1 9,6,6
9,7,9 2 7,8
6,6,7 3 1
0 4 7
Chục Số Đơn vị
5
8,1,6,1 6 8,3,6,3
2,4 7 2,3
6,2 8 6
1 9 2,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...