Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Phú Yên - 14/06/2021
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 47
Giải Bảy 225
Giải Sáu 106826728222
Giải Năm 4374
Giải Tư 58181042639400016619702611181001224
Giải Ba 9790813802
Giải Nhì 35797
Giải Nhất 36767
Giải Đặc Biệt
606573
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/06/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 14/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,8,2
8,6 1 9,0
7,2,0 2 5,2,4
6,7 3
7,2 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5
6 8,3,1,7
4,9,6 7 2,4,3
6,0 8 1
1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 07/06/2021
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 58
Giải Bảy 413
Giải Sáu 473187636069
Giải Năm 2704
Giải Tư 49752929972285347719603859607173144
Giải Ba 0557542695
Giải Nhì 43429
Giải Nhất 23069
Giải Đặc Biệt
289312
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/06/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 07/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 4
3,7 1 3,9,2
5,1 2 9
1,6,5 3 1
0,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,7,9 5 8,2,3
6 3,9,9
9 7 1,5
5 8 5
6,1,2,6 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 31/05/2021
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 46
Giải Bảy 202
Giải Sáu 069899566661
Giải Năm 3778
Giải Tư 31390657148456202463645944509268303
Giải Ba 9658924550
Giải Nhì 21077
Giải Nhất 14753
Giải Đặc Biệt
001895
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/05/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 31/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 2,3
6 1 4
0,6,9 2
6,0,5 3
1,9 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 6,0,3
4,5 6 1,2,3
7 7 8,7
9,7 8 9
8 9 8,0,4,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 24/05/2021
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 83
Giải Bảy 540
Giải Sáu 435461152568
Giải Năm 6140
Giải Tư 68659402778885085474470855916551187
Giải Ba 4463439071
Giải Nhì 34084
Giải Nhất 96910
Giải Đặc Biệt
237426
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/05/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 24/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,5,1 0
7 1 5,0
2 6
8 3 4
5,7,3,8 4 0,0
Chục Số Đơn vị
1,8,6 5 4,9,0
2 6 8,5
7,8 7 7,4,1
6 8 3,5,7,4
5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 17/05/2021
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 83
Giải Bảy 792
Giải Sáu 567060702342
Giải Năm 1431
Giải Tư 45123453093725845008331983549714541
Giải Ba 9273538972
Giải Nhì 86654
Giải Nhất 35093
Giải Đặc Biệt
469506
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/05/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/05/2021  
Chục Số Đơn vị
7,7 0 9,8,6
3,4 1
9,4,7 2 3
8,2,9 3 1,5
5 4 2,1
Chục Số Đơn vị
3 5 8,4
0 6
9 7 0,0,2
5,0,9 8 3
0 9 2,8,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 10/05/2021
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 06
Giải Bảy 547
Giải Sáu 648725805418
Giải Năm 4646
Giải Tư 49474350201995889876833295915832295
Giải Ba 7779872563
Giải Nhì 10492
Giải Nhất 69455
Giải Đặc Biệt
807860
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/05/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8,2,6 0 6
1 8
9 2 0,9
6 3
7 4 7,6
Chục Số Đơn vị
9,5 5 8,8,5
0,4,7 6 3,0
4,8 7 4,6
1,5,5,9 8 7,0
2 9 5,8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 03/05/2021
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 72
Giải Bảy 656
Giải Sáu 268595505619
Giải Năm 2397
Giải Tư 70231362857132773188527981507668598
Giải Ba 6195282390
Giải Nhì 71767
Giải Nhất 31943
Giải Đặc Biệt
385088
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/05/2021
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,9 0
3 1 9
7,5 2 7
4 3 1
4 3
Chục Số Đơn vị
8,8 5 6,0,2
5,7 6 7
9,2,6 7 2,6
8,9,9,8 8 5,5,8,8
1 9 7,8,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...