Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Phú Yên - 17/06/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 52
Giải Bảy 310
Giải Sáu 380911697186
Giải Năm 2208
Giải Tư 65161935626334836612692153377159668
Giải Ba 2781263341
Giải Nhì 35684
Giải Nhất 35603
Giải Đặc Biệt
242677
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/06/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 17/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,8,3
6,7,4 1 0,2,5,2
5,6,1,1 2
0 3
8 4 8,1
Chục Số Đơn vị
1 5 2
8 6 9,1,2,8
7 7 1,7
0,4,6 8 6,4
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 10/06/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 79
Giải Bảy 450
Giải Sáu 971862701081
Giải Năm 1177
Giải Tư 50290507797344941375075536237499856
Giải Ba 6266693448
Giải Nhì 39039
Giải Nhất 07448
Giải Đặc Biệt
248292
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/06/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 10/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5,7,9 0
8 1 8
9 2
5 3 9
7 4 9,8,8
Chục Số Đơn vị
7 5 0,3,6
5,6 6 6
7 7 9,0,7,9,5,4
1,4,4 8 1
7,7,4,3 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 03/06/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 68
Giải Bảy 841
Giải Sáu 394033860929
Giải Năm 1053
Giải Tư 16482068047782734762807097849547764
Giải Ba 8226990592
Giải Nhì 17753
Giải Nhất 46103
Giải Đặc Biệt
959209
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/06/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 03/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,9,3,9
4 1
8,6,9 2 9,7
5,5,0 3
0,6 4 1,0
Chục Số Đơn vị
9 5 3,3
8 6 8,2,4,9
2 7
6 8 6,2
2,0,6,0 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 27/05/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 36
Giải Bảy 375
Giải Sáu 305784660270
Giải Năm 3618
Giải Tư 03302015594952070970893349140656088
Giải Ba 2665985592
Giải Nhì 96915
Giải Nhất 59743
Giải Đặc Biệt
362471
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 27/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,2,7 0 2,6
7 1 8,5
0,9 2 0
4 3 6,4
3 4 3
Chục Số Đơn vị
7,1 5 7,9,9
3,6,0 6 6
5 7 5,0,0,1
1,8 8 8
5,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 20/05/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 54
Giải Bảy 961
Giải Sáu 598487183841
Giải Năm 2429
Giải Tư 06386398642787567554128580510544275
Giải Ba 9520708484
Giải Nhì 22058
Giải Nhất 80839
Giải Đặc Biệt
042509
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,9
6,4 1 8
2 9
3 9
5,8,6,5,8 4 1
Chục Số Đơn vị
7,0,7 5 4,4,8,8
8 6 1,4
0 7 5,5
1,5,5 8 4,6,4
2,3,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 13/05/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 97
Giải Bảy 354
Giải Sáu 178417635820
Giải Năm 1102
Giải Tư 35335944930571565211492490525201946
Giải Ba 1522419334
Giải Nhì 29191
Giải Nhất 65390
Giải Đặc Biệt
011632
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 2
1,9 1 5,1
0,5,3 2 0,4
6,9 3 5,4,2
5,8,2,3 4 9,6
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4,2
4 6 3
9 7
8 4
4 9 7,3,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Phú Yên - 06/05/2024
Thứ hai
Loại vé: S
Giải Tám 31
Giải Bảy 509
Giải Sáu 145031410876
Giải Năm 9121
Giải Tư 30134074117597111224407515133475199
Giải Ba 9546628827
Giải Nhì 12820
Giải Nhất 87606
Giải Đặc Biệt
416753
Xem bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Phú Yên - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,2 0 9,6
3,4,2,1,7,5 1 1
2 1,4,7,0
5 3 1,4,4
3,2,3 4 1
Chục Số Đơn vị
5 0,1,3
7,6,0 6 6
2 7 6,1
8
0,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...