Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/05/2022
Thứ tư
Loại vé: K3T5
100n 98
200n 224
400n 870622814688
1.tr 3191
3.tr 88308456421802249305313679340444593
10.tr 3940813407
15.tr 60613
30.tr 24244
Giải Đặc Biệt
547303
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,8,5,4,8,7,3
8,9 1 3
4,2 2 4,2
9,1,0 3
2,0,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
0 5
0 6 7
6,0 7
9,8,0,0 8 1,8
9 8,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/05/2022
Thứ tư
Loại vé: K2T5
100n 95
200n 196
400n 159641209174
1.tr 0358
3.tr 86187844418671464776614751823097426
10.tr 0415176832
15.tr 40230
30.tr 70738
Giải Đặc Biệt
254658
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,3 0
4,5 1 4
3 2 0,6
3 0,2,0,8
7,1 4 1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 8,1,8
9,9,7,2 6
8 7 4,6,5
5,3,5 8 7
9 5,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/05/2022
Thứ tư
Loại vé: K1T5
100n 37
200n 373
400n 982640734092
1.tr 2296
3.tr 18831299514203813481808663533728606
10.tr 7800568417
15.tr 89086
30.tr 82339
Giải Đặc Biệt
264654
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,5
3,5,8 1 7
9 2 6
7,7 3 7,1,8,7,9
5 4
Chục Số Đơn vị
0 5 1,4
2,9,6,0,8 6 6
3,3,1 7 3,3
3 8 1,6
3 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 27/04/2022
Thứ tư
Loại vé: K4T4
100n 95
200n 864
400n 540939502558
1.tr 1121
3.tr 02830979383038174128876730422684487
10.tr 4699137146
15.tr 73534
30.tr 70914
Giải Đặc Biệt
961362
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 9
2,8,9 1 4
6 2 1,8,6
7 3 0,8,4
6,3,1 4 6
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8
2,4 6 4,2
8 7 3
5,3,2 8 1,7
0 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 20/04/2022
Thứ tư
Loại vé: K3T4
100n 84
200n 992
400n 991295847665
1.tr 2014
3.tr 76179752351297818592975074859965804
10.tr 5846382047
15.tr 58837
30.tr 13308
Giải Đặc Biệt
127330
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,4,8
1 2,4
9,1,9 2
6 3 5,7,0
8,8,1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6,3 5
6 5,3
0,4,3 7 9,8
7,0 8 4,4
7,9 9 2,2,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 13/04/2022
Thứ tư
Loại vé: K2T4
100n 65
200n 326
400n 699646796487
1.tr 5376
3.tr 62355038935613038874432816068062645
10.tr 6095547573
15.tr 86392
30.tr 43070
Giải Đặc Biệt
209667
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,8,7 0
8 1
9 2 6
9,7 3 0
7 4 5
Chục Số Đơn vị
6,5,4,5 5 5,5
2,9,7 6 5,7
8,6 7 9,6,4,3,0
8 7,1,0
7 9 6,3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 06/04/2022
Thứ tư
Loại vé: K1T4
100n 57
200n 698
400n 958923393538
1.tr 5831
3.tr 98267428927102212575428104238600139
10.tr 8265562576
15.tr 01060
30.tr 51405
Giải Đặc Biệt
226042
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/04/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 06/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 5
3 1 0
9,2,4 2 2
3 9,8,1,9
4 2
Chục Số Đơn vị
7,5,0 5 7,5
8,7 6 7,0
5,6 7 5,6
9,3 8 9,6
8,3,3 9 8,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...