Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Cần Thơ - 16/06/2021
Thứ tư
Loại vé: K3T6
100n 60
200n 775
400n 036921282895
1.tr 7648
3.tr 54288148877968881084339320035828538
10.tr 2630845568
15.tr 08199
30.tr 39434
Giải Đặc Biệt
812555
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 8
1
3 2 8
3 2,8,4
8,3 4 8
Chục Số Đơn vị
7,9,5 5 8,5
6 0,9,8
8 7 5
2,4,8,8,5,3,0,6 8 8,7,8,4
6,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 09/06/2021
Thứ tư
Loại vé: K2T6
100n 91
200n 602
400n 502641359441
1.tr 4553
3.tr 21724773155774219134469986103823583
10.tr 2662337179
15.tr 20196
30.tr 49155
Giải Đặc Biệt
093630
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 2
9,4 1 5
0,4 2 6,4,3
5,8,2 3 5,4,8,0
2,3 4 1,2
Chục Số Đơn vị
3,1,5 5 3,5
2,9 6
7 9
9,3 8 3
7 9 1,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 02/06/2021
Thứ tư
Loại vé: K1T6
100n 76
200n 487
400n 632070438969
1.tr 5679
3.tr 22070843310161337744449198949350018
10.tr 9438894761
15.tr 80183
30.tr 05698
Giải Đặc Biệt
621632
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/06/2021
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 02/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,7 0
3,6 1 3,9,8
3 2 0
4,1,9,8 3 1,2
4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
5
7 6 9,1
8 7 6,9,0
1,8,9 8 7,8,3
6,7,1 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 26/05/2021
Thứ tư
Loại vé: K4T5
100n 16
200n 099
400n 783252740576
1.tr 5372
3.tr 22105763172158268808833625523595520
10.tr 5244106900
15.tr 89601
30.tr 01647
Giải Đặc Biệt
881675
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/05/2021
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 5,8,0,1
4,0 1 6,7
3,7,8,6 2 0
3 2,5
7 4 1,7
Chục Số Đơn vị
0,3,7 5
1,7 6 2
1,4 7 4,6,2,5
0 8 2
9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 19/05/2021
Thứ tư
Loại vé: K3T5
100n 79
200n 191
400n 587811990536
1.tr 8408
3.tr 03410413696166369931609063290978985
10.tr 4707565238
15.tr 79873
30.tr 38239
Giải Đặc Biệt
268814
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/05/2021
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,6,9
9,3 1 0,4
2
6,7 3 6,1,8,9
1 4
Chục Số Đơn vị
8,7 5
3,0 6 9,3
7 9,8,5,3
7,0,3 8 5
7,9,6,0,3 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 12/05/2021
Thứ tư
Loại vé: K2T5
100n 67
200n 611
400n 944650815953
1.tr 4265
3.tr 64957062308727054380959306564150525
10.tr 6909757193
15.tr 00313
30.tr 00512
Giải Đặc Biệt
260250
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/05/2021
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 12/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,7,8,3,5 0
1,8,4 1 1,3,2
1 2 5
5,9,1 3 0,0
4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,2 5 3,7,0
4 6 7,5
6,5,9 7 0
8 1,0
9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 05/05/2021
Thứ tư
Loại vé: K1T5
100n 18
200n 592
400n 110085138275
1.tr 4213
3.tr 83322918992859536870346544068414990
10.tr 6477848135
15.tr 34963
30.tr 29563
Giải Đặc Biệt
277451
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/05/2021
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 05/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0,7,9 0 0
5 1 8,3,3
9,2 2 2
1,1,6,6 3 5
5,8 4
Chục Số Đơn vị
7,9,3 5 4,1
6 3,3
7 5,0,8
1,7 8 4
9 9 2,9,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...