Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Kết quả xổ số Cần Thơ - 22/05/2024
Thứ tư
Loại vé: K4T5
100n 15
200n 125
400n 345435380865
1.tr 1957
3.tr 33572128516277730981096157263882894
10.tr 1254399532
15.tr 55777
30.tr 12969
Giải Đặc Biệt
968505
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5
5,8 1 5,5
7,3 2 5
4 3 8,8,2
5,9 4 3
Chục Số Đơn vị
1,2,6,1,0 5 4,7,1
6 5,9
5,7,7 7 2,7,7
3,3 8 1
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/05/2024
Thứ tư
Loại vé: K3T5
100n 81
200n 482
400n 314384304852
1.tr 6239
3.tr 02402816031579481292490229133637162
10.tr 8614985156
15.tr 62207
30.tr 77146
Giải Đặc Biệt
611405
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 2,3,7,5
8 1
8,5,0,9,2,6 2 2
4,0 3 0,9,6
9 4 3,9,6
Chục Số Đơn vị
0 5 2,6
3,5,4 6 2
0 7
8 1,2
3,4 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/05/2024
Thứ tư
Loại vé: K2T5
100n 56
200n 270
400n 509062985132
1.tr 3717
3.tr 42385907618043204557340154767490027
10.tr 0830570854
15.tr 62271
30.tr 65877
Giải Đặc Biệt
422896
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/05/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9 0 5
6,7 1 7,5
3,3 2 7
3 2,2
7,5 4
Chục Số Đơn vị
8,1,0 5 6,7,4
5,9 6 1
1,5,2,7 7 0,4,1,7
9 8 5
9 0,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/05/2024
Thứ tư
Loại vé: K1T5
100n 49
200n 406
400n 576727327802
1.tr 1883
3.tr 56267188138762117508719813489842163
10.tr 8988693928
15.tr 63525
30.tr 36558
Giải Đặc Biệt
075937
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6,2,8
2,8 1 3
3,0 2 1,8,5
8,1,6 3 2,7
4 9
Chục Số Đơn vị
2 5 8
0,8 6 7,7,3
6,6,3 7
0,9,2,5 8 3,1,6
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/04/2024
Thứ tư
Loại vé: K4T4
100n 27
200n 052
400n 153444272109
1.tr 3543
3.tr 76690259956462706891528430884918619
10.tr 0127223791
15.tr 75504
30.tr 94164
Giải Đặc Biệt
564839
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,4
9,9 1 9
5,7 2 7,7,7
4,4 3 4,9
3,0,6 4 3,3,9
Chục Số Đơn vị
9 5 2
6 4
2,2,2 7 2
8
0,4,1,3 9 0,5,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/04/2024
Thứ tư
Loại vé: K3T4
100n 33
200n 288
400n 323840897754
1.tr 2775
3.tr 31651385071084931897757732206024334
10.tr 0854008375
15.tr 39330
30.tr 76953
Giải Đặc Biệt
659227
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,4,3 0 7
5 1
2 7
3,7,5 3 3,8,4,0
5,3 4 9,0
Chục Số Đơn vị
7,7 5 4,1,3
6 0
0,9,2 7 5,3,5
8,3 8 8,9
8,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/04/2024
Thứ tư
Loại vé: K2T4
100n 69
200n 392
400n 395674135966
1.tr 0406
3.tr 53233686013063437070218312085122947
10.tr 7722879605
15.tr 81783
30.tr 87305
Giải Đặc Biệt
041655
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 6,1,5,5
0,3,5 1 3
9 2 8
1,3,8 3 3,4,1
3 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0,5 5 6,1,5
5,6,0 6 9,6
4 7 0
2 8 3
6 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...