Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/01/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T1
100n 70
200n 712
400n 407182836568
1.tr 5962
3.tr 72678405433525311335719507751724240
10.tr 8858826760
15.tr 49423
30.tr 75677
Giải Đặc Biệt
199613
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/01/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5,4,6 0
7 1 2,7,3
1,6 2 3
8,4,5,2,1 3 5
4 3,0
Chục Số Đơn vị
3 5 3,0
6 8,2,0
1,7 7 0,1,8,7
6,7,8 8 3,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/01/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T1
100n 08
200n 023
400n 840724867309
1.tr 4536
3.tr 00176326051627379995498214599095935
10.tr 8250780108
15.tr 29088
30.tr 26393
Giải Đặc Biệt
363263
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/01/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7,9,5,7,8
2 1
2 3,1
2,7,9,6 3 6,5
4
Chục Số Đơn vị
0,9,3 5
8,3,7 6 3
0,0 7 6,3
0,0,8 8 6,8
0 9 5,0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 11/01/2023
Thứ tư
Loại vé: K2T1
100n 22
200n 282
400n 308092055717
1.tr 6253
3.tr 40718434317636166430214013302260115
10.tr 6317190951
15.tr 70858
30.tr 35704
Giải Đặc Biệt
488615
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 11/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 5,1,4
3,6,0,7,5 1 7,8,5,5
2,8,2 2 2,2
5 3 1,0
0 4
Chục Số Đơn vị
0,1,1 5 3,1,8
6 1
1 7 1
1,5 8 2,0
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 04/01/2023
Thứ tư
Loại vé: K1T1
100n 56
200n 000
400n 099664539276
1.tr 4331
3.tr 04649661278711052165927215884084922
10.tr 4161874878
15.tr 76766
30.tr 86543
Giải Đặc Biệt
444232
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/01/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 04/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0,1,4 0 0
3,2 1 0,8
2,3 2 7,1,2
5,4 3 1,2
4 9,0,3
Chục Số Đơn vị
6 5 6,3
5,9,7,6 6 5,6
2 7 6,8
1,7 8
4 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 28/12/2022
Thứ tư
Loại vé: K4T12
100n 18
200n 028
400n 003800211586
1.tr 9385
3.tr 59068009188518881587177706558140756
10.tr 2837451145
15.tr 65185
30.tr 01149
Giải Đặc Biệt
278205
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/12/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 28/12/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5
2,8 1 8,8
2 8,1
3 8
7 4 5,9
Chục Số Đơn vị
8,4,8,0 5 6
8,5 6 8
8 7 0,4
1,2,3,6,1,8 8 6,5,8,7,1,5
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 21/12/2022
Thứ tư
Loại vé: K3T12
100n 14
200n 839
400n 165485139728
1.tr 3884
3.tr 85754593743644232416646282614692522
10.tr 1428412769
15.tr 23540
30.tr 29988
Giải Đặc Biệt
692979
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/12/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
1 4,3,6
4,2 2 8,8,2
1 3 9
1,5,8,5,7,8 4 2,6,0
Chục Số Đơn vị
5 4,4
1,4 6 9
7 4,9
2,2,8 8 4,4,8
3,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 14/12/2022
Thứ tư
Loại vé: K2T12
100n 60
200n 789
400n 380132501912
1.tr 3238
3.tr 87118907913902562000277673531339258
10.tr 5366585888
15.tr 35289
30.tr 01473
Giải Đặc Biệt
192219
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/12/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5,0 0 1,0
0,9 1 2,8,3,9
1 2 5
1,7 3 8
4
Chục Số Đơn vị
2,6 5 0,8
6 0,7,5
6 7 3
3,1,5,8 8 9,8,9
8,8,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...