Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Cần Thơ - 31/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K5T5
100n 85
200n 243
400n 011817112344
1.tr 5906
3.tr 84300377860083042863760772259094878
10.tr 9787459859
15.tr 24748
30.tr 52702
Giải Đặc Biệt
290965
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,9 0 6,0,2
1 1 8,1
0 2
4,6 3 0
4,7 4 3,4,8
Chục Số Đơn vị
8,6 5 9
0,8 6 3,5
7 7 7,8,4
1,7,4 8 5,6
5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T5
100n 21
200n 619
400n 191227944534
1.tr 7457
3.tr 97019858354959887388804060893034851
10.tr 8455436477
15.tr 34496
30.tr 85428
Giải Đặc Biệt
238481
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 6
2,5,8 1 9,2,9
1 2 1,8
3 4,5,0
9,3,5 4
Chục Số Đơn vị
3 5 7,1,4
0,9 6
5,7 7 7
9,8,2 8 8,1
1,1 9 4,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T5
100n 34
200n 843
400n 167141484586
1.tr 4633
3.tr 55357515821487731443102623885660677
10.tr 3231812353
15.tr 68088
30.tr 22520
Giải Đặc Biệt
253231
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0
7,3 1 8
8,6 2 0
4,3,4,5 3 4,3,1
3 4 3,8,3
Chục Số Đơn vị
5 7,6,3
8,5 6 2
5,7,7 7 1,7,7
4,1,8 8 6,2,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K1T7
100n 47
200n 001
400n 780822015746
1.tr 7713
3.tr 70686172940814073338176399899406013
10.tr 5773262308
15.tr 71276
30.tr 57715
Giải Đặc Biệt
128993
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,8,1,8
0,0 1 3,3,5
3 2
1,1,9 3 8,9,2
9,9 4 7,6,0
Chục Số Đơn vị
1 5
4,8,7 6
4 7 6
0,3,0 8 6
3 9 4,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 03/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K1T5
100n 29
200n 371
400n 129257120366
1.tr 4625
3.tr 49790935290548904113146959197854142
10.tr 6923056735
15.tr 28942
30.tr 33671
Giải Đặc Biệt
195447
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0
7,7 1 2,3
9,1,4,4 2 9,5,9
1 3 0,5
4 2,2,7
Chục Số Đơn vị
2,9,3 5
6 6 6
4 7 1,8,1
7 8 9
2,2,8 9 2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 26/04/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T4
100n 62
200n 777
400n 220381497376
1.tr 7774
3.tr 97528094257392569603733524829848351
10.tr 4495412155
15.tr 74285
30.tr 67806
Giải Đặc Biệt
788867
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 3,3,6
5 1
6,5 2 8,5,5
0,0 3
7,5 4 9
Chục Số Đơn vị
2,2,5,8 5 2,1,4,5
7,0 6 2,7
7,6 7 7,6,4
2,9 8 5
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 19/04/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T4
100n 09
200n 721
400n 974701250885
1.tr 6687
3.tr 60836070274827915248982891885699553
10.tr 6207883670
15.tr 81298
30.tr 96769
Giải Đặc Biệt
605950
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 9
2 1
2 1,5,7
5 3 6
4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,8 5 6,3,0
3,5 6 9
4,8,2 7 9,8,0
4,7,9 8 5,7,9
0,7,8,6 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...