Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Cần Thơ - 29/11/2023
Thứ tư
Loại vé: K5T11
100n 93
200n 182
400n 413906191824
1.tr 0028
3.tr 93800025872371627876524551895291369
10.tr 2557803989
15.tr 32720
30.tr 91906
Giải Đặc Biệt
370295
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 29/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0,2 0 0,6
1 9,6
8,5 2 4,8,0
9 3 9
2 4
Chục Số Đơn vị
5,9 5 5,2
1,7,0 6 9
8 7 6,8
2,7 8 2,7,9
3,1,6,8 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 22/11/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T11
100n 73
200n 090
400n 079971807162
1.tr 8382
3.tr 48637073960982215642663318271626302
10.tr 6014537801
15.tr 71505
30.tr 50730
Giải Đặc Biệt
527815
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 22/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,3 0 2,1,5
3,0 1 6,5
6,8,2,4,0 2 2
7 3 7,1,0
4 2,5
Chục Số Đơn vị
4,0,1 5
9,1 6 2
3 7 3
8 0,2
9 9 0,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 15/11/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T11
100n 26
200n 361
400n 476830344309
1.tr 5130
3.tr 95126356921192949048754517132385311
10.tr 1076121681
15.tr 07744
30.tr 08462
Giải Đặc Biệt
671811
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 15/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
6,5,1,6,8,1 1 1,1
9,6 2 6,6,9,3
2 3 4,0
3,4 4 8,4
Chục Số Đơn vị
5 1
2,2 6 1,8,1,2
7
6,4 8 1
0,2 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 08/11/2023
Thứ tư
Loại vé: K2T11
100n 58
200n 958
400n 433092030346
1.tr 7885
3.tr 86226515588877283180297886749936455
10.tr 8789765968
15.tr 31691
30.tr 07507
Giải Đặc Biệt
965159
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 08/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,8 0 3,7
9 1
7 2 6
0 3 0
4 6
Chục Số Đơn vị
8,5 5 8,8,8,5,9
4,2 6 8
9,0 7 2
5,5,5,8,6 8 5,0,8
9,5 9 9,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 01/11/2023
Thứ tư
Loại vé: K1T11
100n 67
200n 678
400n 209411416417
1.tr 4292
3.tr 65173782999315992922748049580795836
10.tr 7492758240
15.tr 20648
30.tr 83998
Giải Đặc Biệt
546657
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/11/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 01/11/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 4,7
4 1 7
9,2 2 2,7
7 3 6
9,0 4 1,0,8
Chục Số Đơn vị
5 9,7
3 6 7
6,1,0,2,5 7 8,3
7,4,9 8
9,5 9 4,2,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 25/10/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T10
100n 54
200n 267
400n 551169120865
1.tr 8415
3.tr 87098652694285390005505796967863874
10.tr 2444860017
15.tr 40124
30.tr 93408
Giải Đặc Biệt
935145
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/10/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 25/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,8
1 1 1,2,5,7
1 2 4
5 3
5,7,2 4 8,5
Chục Số Đơn vị
6,1,0,4 5 4,3
6 7,5,9
6,1 7 9,8,4
9,7,4,0 8
6,7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 18/10/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T10
100n 47
200n 924
400n 134659729337
1.tr 1626
3.tr 89364846621727494777060521510881209
10.tr 0043514671
15.tr 47346
30.tr 94084
Giải Đặc Biệt
884887
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/10/2023
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 18/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,9
7 1
7,6,5 2 4,6
3 7,5
2,6,7,8 4 7,6,6
Chục Số Đơn vị
3 5 2
4,2,4 6 4,2
4,3,7,8 7 2,4,7,1
0 8 4,7
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...