Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Cần Thơ - 21/09/2022
Thứ tư
Loại vé: K3T9
100n 74
200n 949
400n 248937547758
1.tr 8330
3.tr 55416858716095337084070793079056631
10.tr 9698288523
15.tr 77878
30.tr 34832
Giải Đặc Biệt
619143
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 21/09/2022  
Chục Số Đơn vị
3,9 0
7,3 1 6
8,3 2 3
5,2,4 3 0,1,2
7,5,8 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 4,8,3
1 6
7 4,1,9,8
5,7 8 9,4,2
4,8,7 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 14/09/2022
Thứ tư
Loại vé: K2T9
100n 97
200n 145
400n 744087572523
1.tr 7712
3.tr 33818956392041548861920387608669312
10.tr 5661946975
15.tr 85865
30.tr 34568
Giải Đặc Biệt
861557
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 14/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0
6 1 2,8,5,2,9
1,1 2 3
2 3 9,8
4 5,0
Chục Số Đơn vị
4,1,7,6 5 7,7
8 6 1,5,8
9,5,5 7 5
1,3,6 8 6
3,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 07/09/2022
Thứ tư
Loại vé: K1T9
100n 20
200n 135
400n 041416081599
1.tr 2840
3.tr 71260253890013726257819793881140225
10.tr 5222154286
15.tr 04409
30.tr 82095
Giải Đặc Biệt
057134
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/09/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 07/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,6 0 8,9
1,2 1 4,1
2 0,5,1
3 5,7,4
1,3 4 0
Chục Số Đơn vị
3,2,9 5 7
8 6 0
3,5 7 9
0 8 9,6
9,8,7,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 31/08/2022
Thứ tư
Loại vé: K5T8
100n 49
200n 434
400n 733549259685
1.tr 7500
3.tr 55031456516170776083411258912984699
10.tr 2789428445
15.tr 76910
30.tr 15152
Giải Đặc Biệt
190428
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 31/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0,1 0 0,7
3,5 1 0
5 2 5,5,9,8
8 3 4,5,1
3,9 4 9,5
Chục Số Đơn vị
3,2,8,2,4 5 1,2
6
0 7
2 8 5,3
4,2,9 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 24/08/2022
Thứ tư
Loại vé: K4T8
100n 18
200n 075
400n 747874508012
1.tr 8206
3.tr 09461123981192816233521690516518509
10.tr 3530027242
15.tr 06727
30.tr 87617
Giải Đặc Biệt
758801
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 24/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 6,9,0,1
6,0 1 8,2,7
1,4 2 8,7
3 3 3
4 2
Chục Số Đơn vị
7,6 5 0
0 6 1,9,5
2,1 7 5,8
1,7,9,2 8
6,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 17/08/2022
Thứ tư
Loại vé: K3T8
100n 83
200n 457
400n 809305356472
1.tr 2708
3.tr 42502919311751196198659402411461444
10.tr 3902112736
15.tr 15303
30.tr 97108
Giải Đặc Biệt
380271
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 17/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,2,3,8
3,1,2,7 1 1,4
7,0 2 1
8,9,0 3 5,1,6
1,4 4 0,4
Chục Số Đơn vị
3 5 7
3 6
5 7 2,1
0,9,0 8 3
9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Cần Thơ - 10/08/2022
Thứ tư
Loại vé: K2T8
100n 86
200n 784
400n 805088466131
1.tr 4997
3.tr 62102503853259015729788534378989676
10.tr 2046760615
15.tr 02568
30.tr 12127
Giải Đặc Biệt
330474
Xem bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/08/2022
Bảng Loto xổ số Cần Thơ - Ngày: 10/08/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 2
3 1 5
0 2 9,7
5 3 1
8,7 4 6
Chục Số Đơn vị
8,1 5 0,3
8,4,7 6 7,8
9,6,2 7 6,4
6 8 6,4,5,9
2,8 9 7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...