Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/06/2023
Thứ sáu
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 16341929
Giải Sáu 307353763
Giải Năm 213479589097785173737684
Giải Tư 0619832301854008
Giải Ba 835627535508354714423010541776
Giải Nhì 7672067605
Giải Nhất 03825
Giải Đặc Biệt
71963
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/06/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/06/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,8,5,5
5 1 6,9,9
6,4 2 9,3,0,5
5,6,7,2,6 3 4,4
3,3,8,5 4 2
Chục Số Đơn vị
8,5,0,0,2 5 3,8,1,5,4
1,7 6 3,2,3
0,9 7 3,6
5,0 8 4,5
1,2,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/05/2023
Thứ sáu
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 53311103
Giải Sáu 188203342
Giải Năm 320871954948321094630955
Giải Tư 1413765621519010
Giải Ba 509391817211720733397368622536
Giải Nhì 7412555916
Giải Nhất 12247
Giải Đặc Biệt
36191
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 26/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,1,2 0 3,3,8
3,1,5,9 1 1,0,3,0,6
4,7 2 0,5
5,0,0,6,1 3 1,9,9,6
4 2,8,7
Chục Số Đơn vị
9,5,2 5 3,5,6,1
5,8,3,1 6 3
4 7 2
8,0,4 8 8,6
3,3 9 5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/05/2023
Thứ sáu
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 56366629
Giải Sáu 187478712
Giải Năm 490695312902286320861971
Giải Tư 4351115298150486
Giải Ba 827562165715856863114158754889
Giải Nhì 3373351891
Giải Nhất 14150
Giải Đặc Biệt
22317
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 19/05/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 6,2
3,7,5,1,9 1 2,5,1,7
1,0,5 2 9
6,3 3 6,1,3
4
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,2,6,7,6,0
5,3,6,0,8,8,5,5 6 6,3
8,5,8,1 7 8,1
7 8 7,6,6,7,9
2,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/05/2023
Thứ sáu
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 43756500
Giải Sáu 531230371
Giải Năm 124514442197758158501090
Giải Tư 9810738456034657
Giải Ba 894767371853418264700440187540
Giải Nhì 0391459392
Giải Nhất 12141
Giải Đặc Biệt
84102
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 12/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3,5,9,1,7,4 0 0,3,1,2
3,7,8,0,4 1 0,8,8,4
9,0 2
4,0 3 1,0
4,8,1 4 3,5,4,0,1
Chục Số Đơn vị
7,6,4 5 0,7
7 6 5
9,5 7 5,1,6,0
1,1 8 1,4
9 7,0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/05/2023
Thứ sáu
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 16147239
Giải Sáu 432624534
Giải Năm 015578612259024217875726
Giải Tư 5511452706424236
Giải Ba 979941376007192616459125434455
Giải Nhì 3937898658
Giải Nhất 95546
Giải Đặc Biệt
82647
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/05/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 05/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0
6,1 1 6,4,1
7,3,4,4,9 2 4,6,7
3 9,2,4,6
1,2,3,9,5 4 2,2,5,6,7
Chục Số Đơn vị
5,4,5 5 5,9,4,5,8
1,2,3,4 6 1,0
8,2,4 7 2,8
7,5 8 7
3,5 9 4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 28/04/2023
Thứ sáu
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 24389666
Giải Sáu 993308910
Giải Năm 002065001331346256538899
Giải Tư 8012608511504819
Giải Ba 625261148539031209675186402270
Giải Nhì 7526025528
Giải Nhất 47757
Giải Đặc Biệt
13196
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/04/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/04/2023  
Chục Số Đơn vị
1,2,0,5,7,6 0 8,0
3,3 1 0,2,9
6,1 2 4,0,6,8
9,5 3 8,1,1
2,6 4
Chục Số Đơn vị
8,8 5 3,0,7
9,6,2,9 6 6,2,7,4,0
6,5 7 0
3,0,2 8 5,5
9,1 9 6,3,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/04/2023
Thứ sáu
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 94076597
Giải Sáu 562636836
Giải Năm 473977194691487592532716
Giải Tư 3448118994191707
Giải Ba 343298546096221898534034668305
Giải Nhì 5971714501
Giải Nhất 60797
Giải Đặc Biệt
47914
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/04/2023
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/04/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,7,5,1
9,2,0 1 9,6,9,7,4
6 2 9,1
5,5 3 6,6,9
9,1 4 8,6
Chục Số Đơn vị
6,7,0 5 3,3
3,3,1,4 6 5,2,0
0,9,0,1,9 7 5
4 8 9
3,1,8,1,2 9 4,7,1,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...