Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/09/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/09/2021
Kết quả xổ số Hải Phòng - 24/09/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 11400418
Giải Sáu 272740345
Giải Năm 322760740716813707069696
Giải Tư 5028040259896790
Giải Ba 189521156971542942451088640074
Giải Nhì 8149215143
Giải Nhất 00595
Giải Đặc Biệt
51678
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/09/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 24/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4,9 0 4,6,2
1 1 1,8,6
7,0,5,4,9 2 7,8
4 3 7
0,7,7 4 0,0,5,2,5,3
Chục Số Đơn vị
4,4,9 5 2
1,0,9,8 6 9
2,3 7 2,4,4,8
1,2,7 8 9,6
8,6 9 6,0,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 17/09/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 41752978
Giải Sáu 277553366
Giải Năm 435833307399584948676289
Giải Tư 6690557934100178
Giải Ba 558942145113005897195716048276
Giải Nhì 5717980432
Giải Nhất 90315
Giải Đặc Biệt
35330
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/09/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 17/09/2021  
Chục Số Đơn vị
3,9,1,6,3 0 5
4,5 1 0,9,5
3 2 9
5 3 0,2,0
9 4 1,9
Chục Số Đơn vị
7,0,1 5 3,8,1
6,7 6 6,7,0
7,6 7 5,8,7,9,8,6,9
7,5,7 8 9
2,9,4,8,7,1,7 9 9,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 10/09/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 11197660
Giải Sáu 101128722
Giải Năm 490843675962374143618143
Giải Tư 7728854923474738
Giải Ba 786579178640075692165662826266
Giải Nhì 4466876193
Giải Nhất 92073
Giải Đặc Biệt
04529
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/09/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 10/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,8
1,0,4,6 1 1,9,6
2,6 2 8,2,8,8,9
4,9,7 3 8
4 1,3,9,7
Chục Số Đơn vị
7 5 7
7,8,1,6 6 0,7,2,1,6,8
6,4,5 7 6,5,3
2,0,2,3,2,6 8 6
1,4,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 03/09/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 24092719
Giải Sáu 916546080
Giải Năm 798171881074931344546185
Giải Tư 7325012431071380
Giải Ba 595969028610824226631182260224
Giải Nhì 0998375655
Giải Nhất 20874
Giải Đặc Biệt
11660
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/09/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 03/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8,8,6 0 9,7
8 1 9,6,3
2 2 4,7,5,4,4,2,4
1,6,8 3
2,7,5,2,2,2,7 4 6
Chục Số Đơn vị
8,2,5 5 4,5
1,4,9,8 6 3,0
2,0 7 4,4
8 8 0,1,8,5,0,6,3
0,1 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 27/08/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 27999558
Giải Sáu 412554979
Giải Năm 428726068140926574457509
Giải Tư 0884071387595876
Giải Ba 643264058659279149900604591165
Giải Nhì 0758074200
Giải Nhất 30254
Giải Đặc Biệt
69159
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/08/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 27/08/2021  
Chục Số Đơn vị
4,9,8,0 0 6,9,0
1 2,3
1 2 7,6
1 3
5,8,5 4 0,5,5
Chục Số Đơn vị
9,6,4,4,6 5 8,4,9,4,9
0,7,2,8 6 5,5
2,8 7 9,6,9
5 8 7,4,6,0
9,7,0,5,7,5 9 9,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/08/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 70411771
Giải Sáu 390501538
Giải Năm 685910547299868299574493
Giải Tư 4155482746684113
Giải Ba 004089731937780074956737190131
Giải Nhì 6766058087
Giải Nhất 84718
Giải Đặc Biệt
04793
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/08/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/08/2021  
Chục Số Đơn vị
7,9,8,6 0 1,8
4,7,0,7,3 1 7,3,9,8
8 2 7
9,1,9 3 8,1
5 4 1
Chục Số Đơn vị
5,9 5 9,4,7,5
6 8,0
1,5,2,8 7 0,1,1
3,6,0,1 8 2,0,7
5,9,1 9 0,9,3,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/08/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 88342729
Giải Sáu 104093327
Giải Năm 510533763004797169170198
Giải Tư 4986033073868051
Giải Ba 341683136958467282338893165843
Giải Nhì 6435307330
Giải Nhất 04460
Giải Đặc Biệt
17044
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/08/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/08/2021  
Chục Số Đơn vị
3,3,6 0 4,5,4
7,5,3 1 7
2 7,9,7
9,3,4,5 3 4,0,3,1,0
3,0,0,4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
0 5 1,3
7,8,8 6 8,9,7,0
2,2,1,6 7 6,1
8,9,6 8 8,6,6
2,6 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...