Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 08639138
Giải Sáu 247287555
Giải Năm 243260948908440300525513
Giải Tư 8167775438372621
Giải Ba 407636372904079752806836574519
Giải Nhì 2413049306
Giải Nhất 98852
Giải Đặc Biệt
14761
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,3 0 8,8,3,6
9,2,6 1 3,9
3,5,5 2 1,9
6,0,1,6 3 8,2,7,0
9,5 4 7
Chục Số Đơn vị
5,6 5 5,2,4,2
0 6 3,7,3,5,1
4,8,6,3 7 9
0,3,0 8 7,0
2,7,1 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 20304377
Giải Sáu 765835214
Giải Năm 634157054803208985111671
Giải Tư 1818172606270345
Giải Ba 265826760872292042094654531425
Giải Nhì 2286191584
Giải Nhất 78802
Giải Đặc Biệt
15348
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/06/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 5,3,8,9,2
4,1,7,6 1 4,1,8
8,9,0 2 0,6,7,5
4,0 3 0,5
1,8 4 3,1,5,5,8
Chục Số Đơn vị
6,3,0,4,4,2 5
2 6 5,1
7,2 7 7,1
1,0,4 8 9,2,4
8,0 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 04/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 41942071
Giải Sáu 316410619
Giải Năm 501624229023606416100560
Giải Tư 0202186868256573
Giải Ba 061544999853542831948974190617
Giải Nhì 2597861321
Giải Nhất 14424
Giải Đặc Biệt
60930
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/06/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,1,1,6,3 0 2
4,7,4,2 1 6,0,9,6,0,7
2,0,4 2 0,2,3,5,1,4
2,7 3 0
9,6,5,9,2 4 1,2,1
Chục Số Đơn vị
2 5 4
1,1 6 4,0,8
1 7 1,3,8
6,9,7 8
1 9 4,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 28/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 82490729
Giải Sáu 919215628
Giải Năm 247439965550983361950496
Giải Tư 3311399528763716
Giải Ba 080759970394167462283174445914
Giải Nhì 5138077608
Giải Nhất 67348
Giải Đặc Biệt
07076
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/05/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 7,3,8
1 1 9,5,1,6,4
8 2 9,8,8
3,0 3 3
7,4,1 4 9,4,8
Chục Số Đơn vị
1,9,9,7 5 0
9,9,7,1,7 6 7
0,6 7 4,6,5,6
2,2,0,4 8 2,0
4,2,1 9 6,5,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 33344629
Giải Sáu 684874802
Giải Năm 280077958792886536674004
Giải Tư 1937014758090407
Giải Ba 630750790239553015548388983251
Giải Nhì 1309149882
Giải Nhất 20849
Giải Đặc Biệt
75723
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/05/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,0,4,9,7,2
5,9 1
0,9,0,8 2 9,3
3,5,2 3 3,4,7
3,8,7,0,5 4 6,7,9
Chục Số Đơn vị
9,6,7 5 3,4,1
4 6 5,7
6,3,4,0 7 4,5
8 4,9,2
2,0,8,4 9 5,2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 14/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 13143794
Giải Sáu 151324986
Giải Năm 605509893003278575791802
Giải Tư 0131075001664345
Giải Ba 599853203268527946678322911815
Giải Nhì 8762488230
Giải Nhất 91687
Giải Đặc Biệt
81047
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/05/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 14/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 3,2
5,3 1 3,4,5
0,3 2 4,7,9,4
1,0 3 7,1,2,0
1,9,2,2 4 5,7
Chục Số Đơn vị
5,8,4,8,1 5 1,5,0
8,6 6 6,7
3,2,6,8,4 7 9
8 6,9,5,5,7
8,7,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 07/05/2021
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 55801371
Giải Sáu 227327843
Giải Năm 335640530586963963454121
Giải Tư 2495191059385431
Giải Ba 324526808390768494173532745592
Giải Nhì 3512087882
Giải Nhất 30887
Giải Đặc Biệt
70447
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/05/2021
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 07/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8,1,2 0
7,2,3 1 3,0,7
5,9,8 2 7,7,1,7,0
1,4,5,8 3 9,8,1
4 3,5,7
Chục Số Đơn vị
5,4,9 5 5,6,3,2
5,8 6 8
2,2,1,2,8,4 7 1
3,6 8 0,6,3,2,7
3 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...