Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/12/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 61224416
Giải Sáu 906371102
Giải Năm 237888933460659152059778
Giải Tư 1177762177334261
Giải Ba 902387800560888313803556556202
Giải Nhì 9950175640
Giải Nhất 03015
Giải Đặc Biệt
24523
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/12/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 02/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,4 0 6,2,5,5,2,1
6,7,9,2,6,0 1 6,5
2,0,0 2 2,1,3
9,3,2 3 3,8
4 4 4,0
Chục Số Đơn vị
0,0,6,1 5
1,0 6 1,0,1,5
7 7 1,8,8,7
7,7,3,8 8 8,0
9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 25/11/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 96566683
Giải Sáu 268190185
Giải Năm 553005504271942698128324
Giải Tư 2846636570008638
Giải Ba 659927893986794320558771160182
Giải Nhì 9463960023
Giải Nhất 77300
Giải Đặc Biệt
36819
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/11/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 25/11/2022  
Chục Số Đơn vị
9,3,5,0,0 0 0,0
7,1 1 2,1,9
1,9,8 2 6,4,3
8,2 3 0,8,9,9
2,9 4 6
Chục Số Đơn vị
8,6,5 5 6,0,5
9,5,6,2,4 6 6,8,5
7 1
6,3 8 3,5,2
3,3,1 9 6,0,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 18/11/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 43128407
Giải Sáu 353184451
Giải Năm 917632077231165780805058
Giải Tư 3223845049795322
Giải Ba 009706092056970500408088768639
Giải Nhì 7538194816
Giải Nhất 64258
Giải Đặc Biệt
32592
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/11/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 18/11/2022  
Chục Số Đơn vị
8,5,7,2,7,4 0 7,7
5,3,8 1 2,6
1,2,9 2 3,2,0
4,5,2 3 1,9
8,8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
5 3,1,7,8,0,8
7,1 6
0,0,5,8 7 6,9,0,0
5,5 8 4,4,0,7,1
7,3 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 11/11/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 08899212
Giải Sáu 570440936
Giải Năm 356158655275615466039713
Giải Tư 1913944285141457
Giải Ba 172845961366887696239047915921
Giải Nhì 5375498359
Giải Nhất 23276
Giải Đặc Biệt
81736
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/11/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 11/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 8,3
6,2 1 2,3,3,4,3
9,1,4 2 3,1
0,1,1,1,2 3 6,6
5,1,8,5 4 0,2
Chục Số Đơn vị
6,7 5 4,7,4,9
3,7,3 6 1,5
5,8 7 0,5,9,6
0 8 9,4,7
8,7,5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 04/11/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 48020542
Giải Sáu 743046548
Giải Năm 533031116641569635925572
Giải Tư 4804624283655083
Giải Ba 959236037700576913145742849409
Giải Nhì 1535073690
Giải Nhất 81207
Giải Đặc Biệt
75371
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/11/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 04/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5,9 0 2,5,4,9,7
1,4,7 1 1,4
0,4,9,7,4 2 3,8
4,8,2 3 0
0,1 4 8,2,3,6,8,1,2
Chục Số Đơn vị
0,6 5 0
4,9,7 6 5
7,0 7 2,7,6,1
4,4,2 8 3
0 9 6,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 28/10/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 62120549
Giải Sáu 766222545
Giải Năm 121126490096980379585730
Giải Tư 7646188348310453
Giải Ba 427251820390049569965875001486
Giải Nhì 7237038138
Giải Nhất 41193
Giải Đặc Biệt
32041
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/10/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 28/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3,5,7 0 5,3,3
1,3,4 1 2,1
6,1,2 2 2,5
0,8,5,0,9 3 0,1,8
4 9,5,9,6,9,1
Chục Số Đơn vị
0,4,2 5 8,3,0
6,9,4,9,8 6 2,6
7 0
5,3 8 3,6
4,4,4 9 6,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 21/10/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 29306873
Giải Sáu 709836117
Giải Năm 794940764318643716407878
Giải Tư 4981570544732457
Giải Ba 335124705417057159106911485358
Giải Nhì 9607194717
Giải Nhất 77386
Giải Đặc Biệt
50000
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/10/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 21/10/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4,1,0 0 9,5,0
8,7 1 7,8,2,0,4,7
1 2 9
7,7 3 0,6,7
5,1 4 9,0
Chục Số Đơn vị
0 5 7,4,7,8
3,7,8 6 8
1,3,5,5,1 7 3,6,8,3,1
6,1,7,5 8 1,6
2,0,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...