Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Hải Phòng - 20/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 22236058
Giải Sáu 218446574
Giải Năm 829937763912233888199177
Giải Tư 1579823611260906
Giải Ba 903739814870425681748750945128
Giải Nhì 9314831878
Giải Nhất 29924
Giải Đặc Biệt
78195
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 20/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
1 8,2,9
2,1 2 2,3,6,5,8,4
2,7 3 8,6
7,7,2 4 6,8,8
Chục Số Đơn vị
2,9 5 8
4,7,3,2,0 6 0
7 7 4,6,7,9,3,4,8
5,1,3,4,2,4,7 8
9,1,7,0 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 13/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 51498208
Giải Sáu 969827755
Giải Năm 605607912843256675263787
Giải Tư 3159318771745338
Giải Ba 932126293341364379521790212456
Giải Nhì 3229477466
Giải Nhất 46318
Giải Đặc Biệt
29436
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 13/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 8,2
5,9 1 2,8
8,1,5,0 2 7,6
4,3 3 8,3,6
7,6,9 4 9,3
Chục Số Đơn vị
5 5 1,5,6,9,2,6
5,6,2,5,6,3 6 9,6,4,6
2,8,8 7 4
0,3,1 8 2,7,7
4,6,5 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 06/05/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 34103103
Giải Sáu 599764820
Giải Năm 802058841361601106821054
Giải Tư 4043371516585569
Giải Ba 533358283557213760478899703873
Giải Nhì 7459981169
Giải Nhất 51969
Giải Đặc Biệt
20116
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/05/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 06/05/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,2 0 3
3,6,1 1 0,1,5,3,6
8 2 0,0
0,4,1,7 3 4,1,5,5
3,6,8,5 4 3,7
Chục Số Đơn vị
1,3,3 5 4,8
1 6 4,1,9,9,9
4,9 7 3
5 8 4,2
9,6,9,6,6 9 9,7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 29/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 80561535
Giải Sáu 855012247
Giải Năm 590757142648910644585660
Giải Tư 1508702243162815
Giải Ba 895783630256371392349757234884
Giải Nhì 5138651548
Giải Nhất 82141
Giải Đặc Biệt
58339
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 29/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7,6,8,2
7,4 1 5,2,4,6,5
1,2,0,7 2 2
3 5,4,9
1,3,8 4 7,8,8,1
Chục Số Đơn vị
1,3,5,1 5 6,5,8
5,0,1,8 6 0
4,0 7 8,1,2
4,5,0,7,4 8 0,4,6
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 83633718
Giải Sáu 163147242
Giải Năm 706327631146266562619492
Giải Tư 0051686989504598
Giải Ba 516560529061297070659747736261
Giải Nhì 6734300384
Giải Nhất 51735
Giải Đặc Biệt
31695
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 22/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9 0
6,5,6 1 8
4,9 2
8,6,6,6,6,4 3 7,5
8 4 7,2,6,3
Chục Số Đơn vị
6,6,3,9 5 1,0,6
4,5 6 3,3,3,3,5,1,9,5,1
3,4,9,7 7 7
1,9 8 3,4
6 9 2,8,0,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 15/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 60315432
Giải Sáu 907721120
Giải Năm 371743373537743829641185
Giải Tư 9494357694002339
Giải Ba 604514937562148503340279138478
Giải Nhì 1478790992
Giải Nhất 27631
Giải Đặc Biệt
54045
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 15/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,2,0 0 7,0
3,2,5,9,3 1 7
3,9 2 1,0
3 1,2,7,7,8,9,4,1
5,6,9,3 4 8,5
Chục Số Đơn vị
8,7,4 5 4,1
7 6 0,4
0,1,3,3,8 7 6,5,8
3,4,7 8 5,7
3 9 4,1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hải Phòng - 08/04/2022
Thứ sáu
Loại vé: HP
Giải Bảy 22871835
Giải Sáu 055288241
Giải Năm 537743888415523565605842
Giải Tư 5252725905015422
Giải Ba 133603167348132129796046222182
Giải Nhì 9856542742
Giải Nhất 86531
Giải Đặc Biệt
43769
Xem bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/04/2022
Bảng Loto xổ số Hải Phòng - Ngày: 08/04/2022  
Chục Số Đơn vị
6,6 0 1
4,0,3 1 8,5
2,4,5,2,3,6,8,4 2 2,2
7 3 5,5,2,1
4 1,2,2
Chục Số Đơn vị
3,5,1,3,6 5 5,2,9
6 0,0,2,5,9
8,7 7 7,3,9
1,8,8 8 7,8,8,2
5,7,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...