Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/01/2023
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/01/2023
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 53077123
Giải Sáu 456695805
Giải Năm 623271567587106767796885
Giải Tư 9999279384238738
Giải Ba 976980347479118277216776660068
Giải Nhì 7932424955
Giải Nhất 83587
Giải Đặc Biệt
48260
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,5
7,2 1 8
3 2 3,3,1,4
5,2,9,2 3 2,8
7,2 4
Chục Số Đơn vị
9,0,8,5 5 3,6,6,5
5,5,6 6 7,6,8,0
0,8,6,8 7 1,9,4
3,9,1,6 8 7,5,7
7,9 9 5,9,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/01/2023
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 91863015
Giải Sáu 747254703
Giải Năm 422577652017621196890717
Giải Tư 9459215723263734
Giải Ba 497673843802952131276171161184
Giải Nhì 2415926757
Giải Nhất 16270
Giải Đặc Biệt
78014
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/01/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 3
9,1,1 1 5,7,1,7,1,4
5 2 5,6,7
0 3 0,4,8
5,3,8,1 4 7
Chục Số Đơn vị
1,2,6 5 4,9,7,2,9,7
8,2 6 5,7
4,1,1,5,6,2,5 7 0
3 8 6,9,4
8,5,5 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 02/01/2023
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 82168045
Giải Sáu 194469503
Giải Năm 881370773452504216168189
Giải Tư 2697983282910173
Giải Ba 359347138325973927323393809386
Giải Nhì 1240710068
Giải Nhất 43459
Giải Đặc Biệt
49265
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/01/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 02/01/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7
9 1 6,3,6
8,5,4,3,3 2
0,1,7,8,7 3 2,4,2,8
9,3 4 5,2
Chục Số Đơn vị
4,6 5 2,9
1,1,8 6 9,8,5
7,9,0 7 7,3,3
3,6 8 2,0,9,3,6
6,8,5 9 4,7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/12/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 79364834
Giải Sáu 626282636
Giải Năm 339356673553202349122568
Giải Tư 1662235416310863
Giải Ba 944722330667943970109062953791
Giải Nhì 5431969470
Giải Nhất 85616
Giải Đặc Biệt
03400
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/12/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,7,0 0 6,0
3,9 1 2,0,9,6
8,1,6,7 2 6,3,9
9,5,2,6,4 3 6,4,6,1
3,5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 3,4
3,2,3,0,1 6 7,8,2,3
6 7 9,2,0
4,6 8 2
7,2,1 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/12/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 57289203
Giải Sáu 767420872
Giải Năm 822036186696119953096770
Giải Tư 6445537341596724
Giải Ba 247629835273995420982513580121
Giải Nhì 0909885227
Giải Nhất 75249
Giải Đặc Biệt
90230
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/12/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,2,7,3 0 3,9
2 1 8
9,7,6,5 2 8,0,0,4,1,7
0,7 3 5,0
2 4 5,9
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 7,9,2
9 6 7,2
5,6,2 7 2,0,3
2,1,9,9 8
9,0,5,4 9 2,6,9,5,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/12/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 42215895
Giải Sáu 148600540
Giải Năm 806745778773123167880648
Giải Tư 8623432845886036
Giải Ba 309314168856621908579799038286
Giải Nhì 8212004658
Giải Nhất 55187
Giải Đặc Biệt
65180
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/12/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/12/2022  
Chục Số Đơn vị
0,4,9,2,8 0 0
2,3,3,2 1
4 2 1,3,8,1,0
7,2 3 1,6,1
4 2,8,0,8
Chục Số Đơn vị
9 5 8,7,8
3,8 6 7
6,7,5,8 7 7,3
5,4,8,4,2,8,8,5 8 8,8,8,6,7,0
9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...