Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Hà Nội - 26/09/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 62696105
Giải Sáu 884736215
Giải Năm 298708266345215631879763
Giải Tư 6160009410432015
Giải Ba 325019449609495196501698869377
Giải Nhì 5021334368
Giải Nhất 06763
Giải Đặc Biệt
93712
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 26/09/2022  
Chục Số Đơn vị
6,5 0 5,1
6,0 1 5,5,3,2
6,1 2 6
6,4,1,6 3 6
8,9 4 5,3
Chục Số Đơn vị
0,1,4,1,9 5 6,0
3,2,5,9 6 2,9,1,3,0,8,3
8,8,7 7 7
8,6 8 4,7,7,8
6 9 4,6,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 19/09/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 95777222
Giải Sáu 927362456
Giải Năm 712498845639310862045861
Giải Tư 2546500208262950
Giải Ba 187394196051934311943904278008
Giải Nhì 7677474253
Giải Nhất 45485
Giải Đặc Biệt
62198
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 19/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6 0 8,4,2,8
6 1
7,2,6,0,4 2 2,7,4,6
5 3 9,9,4
2,8,0,3,9,7 4 6,2
Chục Số Đơn vị
9,8 5 6,0,3
5,4,2 6 2,1,0
7,2 7 7,2,4
0,0,9 8 4,5
3,3 9 5,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 12/09/2022
Thứ hai
Loại vé: HN
Giải Bảy 32824075
Giải Sáu 668676301
Giải Năm 082810892239396748686380
Giải Tư 9860046797641555
Giải Ba 998510312334167279713232104504
Giải Nhì 1996560859
Giải Nhất 93409
Giải Đặc Biệt
55448
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 12/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8,6 0 1,4,9
0,5,7,2 1
3,8 2 8,3,1
2 3 2,9
6,0 4 0,8
Chục Số Đơn vị
7,5,6 5 5,1,9
7 6 8,7,8,0,7,4,7,5
6,6,6 7 5,6,1
6,2,6,4 8 2,9,0
8,3,5,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 05/09/2022
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 56062395
Giải Sáu 022988617
Giải Năm 181149851123800301731572
Giải Tư 0439736604641971
Giải Ba 408003787120859728005465388845
Giải Nhì 9788605221
Giải Nhất 24105
Giải Đặc Biệt
01548
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/09/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 05/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 6,3,0,0,5
1,7,7,2 1 7,1
2,7 2 3,2,3,1
2,2,0,7,5 3 9
6 4 5,8
Chục Số Đơn vị
9,8,4,0 5 6,9,3
5,0,6,8 6 6,4
1 7 3,2,1,1
8,4 8 8,5,6
3,5 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/08/2022
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 19709192
Giải Sáu 343694012
Giải Năm 821329821312942176920890
Giải Tư 2131983540959439
Giải Ba 114678467561952956071420155425
Giải Nhì 7157521773
Giải Nhất 38820
Giải Đặc Biệt
75965
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,9,2 0 7,1
9,2,3,0 1 9,2,3,2
9,1,8,1,9,5 2 1,5,0
4,1,7 3 1,5,9
9 4 3
Chục Số Đơn vị
3,9,7,2,7,6 5 2
6 7,5
6,0 7 0,5,5,3
8 2
1,3 9 1,2,4,2,0,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/08/2022
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 56315894
Giải Sáu 284547080
Giải Năm 567257916269651276425634
Giải Tư 9816522059353029
Giải Ba 309748781700516938003585972718
Giải Nhì 3887208164
Giải Nhất 61027
Giải Đặc Biệt
60652
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/08/2022  
Chục Số Đơn vị
8,2,0 0 0
3,9 1 2,6,7,6,8
7,1,4,7,5 2 0,9,7
3 1,4,5
9,8,3,7,6 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3 5 6,8,9,2
5,1,1 6 9,4
4,1,2 7 2,4,2
5,1 8 4,0
6,2,5 9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/08/2022
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 16679357
Giải Sáu 313533535
Giải Năm 024774319917782502075207
Giải Tư 4783107449280171
Giải Ba 222245209157517099933174366134
Giải Nhì 2700245812
Giải Nhất 51486
Giải Đặc Biệt
19117
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/08/2022
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/08/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,7,2
3,7,9 1 6,3,7,7,2,7
0,1 2 5,8,4
9,1,3,8,9,4 3 3,5,1,4
7,2,3 4 7,3
Chục Số Đơn vị
3,2 5 7
1,8 6 7
6,5,4,1,0,0,1,1 7 4,1
2 8 3,6
9 3,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...