Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 26/05/2024

Kết quả xổ số Hà Nội - 20/05/2024
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 24508952
Giải Sáu 695561208
Giải Năm 951093723898478193692390
Giải Tư 0220662293530452
Giải Ba 566529118616367648450904906322
Giải Nhì 7272590891
Giải Nhất 60275
Giải Đặc Biệt
05966
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,1,9,2 0 8
6,8,9 1 0
5,7,2,5,5,2 2 4,0,2,2,5
5 3
2 4 5,9
Chục Số Đơn vị
9,4,2,7 5 0,2,3,2,2
8,6 6 1,9,7,6
6 7 2,5
0,9 8 9,1,6
8,6,4 9 5,8,0,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/05/2024
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 63622026
Giải Sáu 007667359
Giải Năm 812795496572768373371419
Giải Tư 3100791388624260
Giải Ba 396908830654902805903716566935
Giải Nhì 1284484462
Giải Nhất 64440
Giải Đặc Biệt
84396
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/05/2024  
Chục Số Đơn vị
2,0,6,9,9,4 0 7,0,6,2
1 9,3
6,7,6,0,6 2 0,6,7
6,8,1 3 7,5
4 4 9,4,0
Chục Số Đơn vị
6,3 5 9
2,0,9 6 3,2,7,2,0,5,2
0,6,2,3 7 2
8 3
5,4,1 9 0,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/05/2024
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 45329867
Giải Sáu 322497371
Giải Năm 500013345056512435818603
Giải Tư 6456630107119193
Giải Ba 626696103264782292580067555196
Giải Nhì 1894447884
Giải Nhất 22441
Giải Đặc Biệt
87661
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,3,1
7,8,0,1,4,6 1 1
3,2,3,8 2 2,4
0,9 3 2,4,2
3,2,4,8 4 5,4,1
Chục Số Đơn vị
4,7 5 6,6,8
5,5,9 6 7,9,1
6,9 7 1,5
9,5 8 1,2,4
6 9 8,7,3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 29/04/2024
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 08610382
Giải Sáu 460330803
Giải Năm 851808045532356428595321
Giải Tư 1937268912421612
Giải Ba 905753204864302417459554013428
Giải Nhì 8127481676
Giải Nhất 86391
Giải Đặc Biệt
15877
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 29/04/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0 8,3,3,4,2
6,2,9 1 8,2
8,3,4,1,0 2 1,8
0,0 3 0,2,7
0,6,7 4 2,8,5,0
Chục Số Đơn vị
7,4 5 9
7 6 1,0,4
3,7 7 5,4,6,7
0,1,4,2 8 2,9
5,8 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 22/04/2024
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 82937937
Giải Sáu 369495636
Giải Năm 685666431321410821536831
Giải Tư 7662349351519395
Giải Ba 965227410684523664847656365685
Giải Nhì 8340068369
Giải Nhất 29914
Giải Đặc Biệt
15525
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 22/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,6,0
2,3,5 1 4
8,6,2 2 1,2,3,5
9,4,5,9,2,6 3 7,6,1
8,1 4 3
Chục Số Đơn vị
9,9,8,2 5 6,3,1
3,5,0 6 9,2,3,9
3 7 9
0 8 2,4,5
7,6,6 9 3,5,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 15/04/2024
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 54339829
Giải Sáu 334673600
Giải Năm 093738841948167991052079
Giải Tư 3926054626513393
Giải Ba 653037770489049500133452533222
Giải Nhì 5986127481
Giải Nhất 13829
Giải Đặc Biệt
99369
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 15/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5,3,4
5,6,8 1 3
2 2 9,6,5,2,9
3,7,9,0,1 3 3,4,7
5,3,8,0 4 8,6,9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 4,1
2,4 6 1,9
3 7 3,9,9
9,4 8 4,1
2,7,7,4,2,6 9 8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 08/04/2024
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 15610532
Giải Sáu 567190316
Giải Năm 467906156473380721320360
Giải Tư 5498329467202059
Giải Ba 209045176151163319839102278447
Giải Nhì 6141389550
Giải Nhất 37755
Giải Đặc Biệt
30147
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,2,5 0 5,7,4
6,6 1 5,6,5,3
3,3,2 2 0,2
7,6,8,1 3 2,2
9,0 4 7,7
Chục Số Đơn vị
1,0,1,5 5 9,0,5
1 6 1,7,0,1,3
6,0,4,4 7 9,3
9 8 3
7,5 9 0,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...