Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K4
100n 59
200n 348
400n 246989729983
1.tr 3747
3.tr 95106794179529638094789552842122391
10.tr 3717359563
15.tr 48865
30.tr 76385
Giải Đặc Biệt
464423
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0 6
2,9 1 7
7 2 1,3
8,7,6,2 3
9 4 8,7
Chục Số Đơn vị
5,6,8 5 9,5
0,9 6 9,3,5
4,1 7 2,3
4 8 3,5
5,6 9 6,4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K3
100n 20
200n 305
400n 829217572363
1.tr 1058
3.tr 65196898253705522283805707934074553
10.tr 1336032907
15.tr 22574
30.tr 78343
Giải Đặc Biệt
960290
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/06/2024  
Chục Số Đơn vị
2,7,4,6,9 0 5,7
1
9 2 0,5
6,8,5,4 3
7 4 0,3
Chục Số Đơn vị
0,2,5 5 7,8,5,3
9 6 3,0
5,0 7 0,4
5 8 3
9 2,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K2
100n 49
200n 401
400n 753997876559
1.tr 8773
3.tr 26071546123449355194844844114526689
10.tr 8619856308
15.tr 16674
30.tr 20050
Giải Đặc Biệt
987763
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/06/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,8
0,7 1 2
1 2
7,9,6 3 9
9,8,7 4 9,5
Chục Số Đơn vị
4 5 9,0
6 3
8 7 3,1,4
9,0 8 7,4,9
4,3,5,8 9 3,4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/06/2024
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K1
100n 90
200n 028
400n 161010742662
1.tr 9465
3.tr 16546412652868086227573873512948426
10.tr 8730768955
15.tr 85610
30.tr 99541
Giải Đặc Biệt
474651
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/06/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,1,8,1 0 7
4,5 1 0,0
6 2 8,7,9,6
3
7 4 6,1
Chục Số Đơn vị
6,6,5 5 5,1
4,2 6 2,5,5
2,8,0 7 4
2 8 0,7
2 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 26/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100n 02
200n 999
400n 004110794884
1.tr 0392
3.tr 31940621797907565909485260685659227
10.tr 2817732581
15.tr 29930
30.tr 65365
Giải Đặc Biệt
294846
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 26/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 2,9
4,8 1
0,9 2 6,7
3 0
8 4 1,0,6
Chục Số Đơn vị
7,6 5 6
2,5,4 6 5
2,7 7 9,9,5,7
8 4,1
9,7,7,0 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K3
100n 30
200n 870
400n 480085814675
1.tr 6613
3.tr 69737348400597749809718194996381092
10.tr 1909722620
15.tr 52264
30.tr 01582
Giải Đặc Biệt
589920
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/05/2024  
Chục Số Đơn vị
3,7,0,4,2,2 0 0,9
8 1 3,9
9,8 2 0,0
1,6 3 0,7
6 4 0
Chục Số Đơn vị
7 5
6 3,4
3,7,9 7 0,5,7
8 1,2
0,1 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/05/2024
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100n 95
200n 901
400n 440072841929
1.tr 5223
3.tr 22228162110459434530087174707323945
10.tr 4958358467
15.tr 54817
30.tr 70574
Giải Đặc Biệt
009572
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/05/2024
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 1,0
0,1 1 1,7,7
7 2 9,3,8
2,7,8 3 0
8,9,7 4 5
Chục Số Đơn vị
9,4 5
6 7
1,6,1 7 3,4,2
2 8 4,3
2 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...