Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 19/06/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K3
100n 44
200n 882
400n 476573499723
1.tr 5683
3.tr 17740405141525314990952220939392551
10.tr 3179863035
15.tr 84903
30.tr 89955
Giải Đặc Biệt
308825
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 19/06/2022  
Chục Số Đơn vị
4,9 0 3
5 1 4
8,2 2 3,2,5
2,8,5,9,0 3 5
4,1 4 4,9,0
Chục Số Đơn vị
6,3,5,2 5 3,1,5
6 5
7
9 8 2,3
4 9 0,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 12/06/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K2
100n 03
200n 095
400n 543241690244
1.tr 6898
3.tr 49461486342995429552240893972374515
10.tr 3432337137
15.tr 49356
30.tr 56890
Giải Đặc Biệt
598137
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 12/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0 3
6 1 5
3,5 2 3,3
0,2,2 3 2,4,7,7
4,3,5 4 4
Chục Số Đơn vị
9,1 5 4,2,6
5 6 9,1
3,3 7
9 8 9
6,8 9 5,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 05/06/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K1
100n 71
200n 847
400n 811858363237
1.tr 2989
3.tr 09222373981530778814619861206507287
10.tr 3842236404
15.tr 47921
30.tr 99083
Giải Đặc Biệt
835209
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/06/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 05/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 7,4,9
7,2 1 8,4
2,2 2 2,2,1
8 3 6,7
1,0 4 7
Chục Số Đơn vị
6 5
3,8 6 5
4,3,0,8 7 1
1,9 8 9,6,7,3
8,0 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K5
100n 60
200n 547
400n 132493355418
1.tr 6712
3.tr 26937167264528275065329706951310248
10.tr 7502370368
15.tr 72393
30.tr 84508
Giải Đặc Biệt
055559
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 29/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,7 0 8
1 8,2,3
1,8 2 4,6,3
1,2,9 3 5,7
2 4 7,8
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9
2 6 0,5,8
4,3 7 0
1,4,6,0 8 2
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 22/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100n 71
200n 770
400n 012719014983
1.tr 8249
3.tr 24271359956845339808274885117763751
10.tr 8736126516
15.tr 10930
30.tr 42292
Giải Đặc Biệt
250168
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 1,8
7,0,7,5,6 1 6
9 2 7
8,5 3 0
4 9
Chục Số Đơn vị
9 5 3,1
1 6 1,8
2,7 7 1,0,1,7
0,8,6 8 3,8
4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 15/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: DL5K3
100n 87
200n 531
400n 482987277685
1.tr 9431
3.tr 26231249907538875998124409222476854
10.tr 9173670964
15.tr 67429
30.tr 46306
Giải Đặc Biệt
143945
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 6
3,3,3 1
2 9,7,4,9
3 1,1,1,6
2,5,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
3,0 6 4
8,2 7
8,9 8 7,5,8
2,2 9 0,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 08/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100n 70
200n 434
400n 326888645473
1.tr 3210
3.tr 19047317283901172689913560120514317
10.tr 1579971582
15.tr 17822
30.tr 65051
Giải Đặc Biệt
836464
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5
1,5 1 0,1,7
8,2 2 8,2
7 3 4
3,6,6 4 7
Chục Số Đơn vị
0 5 6,1
5 6 8,4,4
4,1 7 0,3
6,2 8 9,2
8,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...