Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 04/12/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-12K1
100n 85
200n 452
400n 617134088155
1.tr 0764
3.tr 80005547845551098930650700149403810
10.tr 8764274122
15.tr 12412
30.tr 39252
Giải Đặc Biệt
780515
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/12/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 04/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,3,7,1 0 8,5
7 1 0,0,2,5
5,4,2,1,5 2 2
3 0
6,8,9 4 2
Chục Số Đơn vị
8,5,0,1 5 2,5,2
6 4
7 1,0
0 8 5,4
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-11K4
100n 64
200n 099
400n 989466142382
1.tr 2779
3.tr 83718331662397534395076756646607815
10.tr 7017368901
15.tr 46402
30.tr 80214
Giải Đặc Biệt
132764
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/11/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 1,2
0 1 4,8,5,4
8,0 2
7 3
6,9,1,1,6 4
Chục Số Đơn vị
7,9,7,1 5
6,6 6 4,6,6,4
7 9,5,5,3
1 8 2
9,7 9 9,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: 11K3
100n 53
200n 808
400n 097476326676
1.tr 3155
3.tr 37193345491205995777938713751375601
10.tr 5782760767
15.tr 23740
30.tr 20588
Giải Đặc Biệt
900596
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/11/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,1
7,0 1 3
3 2 7
5,9,1 3 2
7 4 9,0
Chục Số Đơn vị
5 5 3,5,9
7,9 6 7
7,2,6 7 4,6,7,1
0,8 8 8
4,5 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-11K2
100n 81
200n 226
400n 895202622732
1.tr 3520
3.tr 48132250700422294402011981424760620
10.tr 3325665199
15.tr 85661
30.tr 02742
Giải Đặc Biệt
606310
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/11/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,7,2,1 0 2
8,6 1 0
5,6,3,3,2,0,4 2 6,0,2,0
3 2,2
4 7,2
Chục Số Đơn vị
5 2,6
2,5 6 2,1
4 7 0
9 8 1
9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/11/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-11K1
100n 39
200n 509
400n 303069057846
1.tr 8915
3.tr 38013076287339136502242237741682026
10.tr 9517372225
15.tr 98283
30.tr 31585
Giải Đặc Biệt
305158
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/11/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,5,2
9 1 5,3,6
0 2 8,3,6,5
1,2,7,8 3 9,0
4 6
Chục Số Đơn vị
0,1,2,8 5 8
4,1,2 6
7 3
2,5 8 3,5
3,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/10/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-10K5
100n 89
200n 834
400n 704339474668
1.tr 2084
3.tr 53029747258105735075159384162236535
10.tr 9663722826
15.tr 59898
30.tr 16585
Giải Đặc Biệt
440765
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/10/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1
2 2 9,5,2,6
4 3 4,8,5,7
3,8 4 3,7
Chục Số Đơn vị
2,7,3,8,6 5 7
2 6 8,5
4,5,3 7 5
6,3,9 8 9,4,5
8,2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/10/2022
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-10K4
100n 94
200n 441
400n 551135313402
1.tr 6554
3.tr 25515690506186814049661471509633884
10.tr 8377817182
15.tr 01084
30.tr 62475
Giải Đặc Biệt
082532
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/10/2022
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/10/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
4,1,3 1 1,5
0,8,3 2
3 1,2
9,5,8,8 4 1,9,7
Chục Số Đơn vị
1,7 5 4,0
9 6 8
4 7 8,5
6,7 8 4,2,4
4 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...