Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đà Lạt - 17/09/2023
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-9K3
100n 27
200n 965
400n 845230209533
1.tr 8596
3.tr 51296011528275929642061040069773300
10.tr 8082657799
15.tr 76090
30.tr 30660
Giải Đặc Biệt
428620
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 17/09/2023  
Chục Số Đơn vị
2,0,9,6,2 0 4,0
1
5,5,4 2 7,0,6,0
3 3 3
0 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5 2,2,9
9,9,2 6 5,0
2,9 7
8
5,9 9 6,6,7,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/09/2023
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-9K2
100n 93
200n 347
400n 209576424062
1.tr 3259
3.tr 12958027639006105164564110213669630
10.tr 6778199151
15.tr 95737
30.tr 78014
Giải Đặc Biệt
892737
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 10/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0
6,1,8,5 1 1,4
4,6 2
9,6 3 6,0,7,7
6,1 4 7,2
Chục Số Đơn vị
9 5 9,8,1
3 6 2,3,1,4
4,3,3 7
5 8 1
5 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/09/2023
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-9K1
100n 86
200n 903
400n 025803783441
1.tr 8625
3.tr 61780019850543102796896239898928560
10.tr 1696460136
15.tr 44128
30.tr 13661
Giải Đặc Biệt
694664
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/09/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 03/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 3
4,3,6 1
2 5,3,8
0,2 3 1,6
6,6 4 1
Chục Số Đơn vị
2,8 5 8
8,9,3 6 0,4,1,4
7 8
5,7,2 8 6,0,5,9
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/08/2023
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-8K4
100n 19
200n 674
400n 234435825974
1.tr 9475
3.tr 27150306054899046600929513750735234
10.tr 8845020038
15.tr 03196
30.tr 32144
Giải Đặc Biệt
348448
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 27/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,9,0,5 0 5,0,7
5 1 9
8 2
3 4,8
7,4,7,3,4 4 4,4,8
Chục Số Đơn vị
7,0 5 0,1,0
9 6
0 7 4,4,5
3,4 8 2
1 9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/08/2023
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-8K3
100n 51
200n 282
400n 139646092355
1.tr 0299
3.tr 47178047930904095092033208319978795
10.tr 2431475416
15.tr 38173
30.tr 28966
Giải Đặc Biệt
023684
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 20/08/2023  
Chục Số Đơn vị
4,2 0 9
5 1 4,6
8,9 2 0
9,7 3
1,8 4 0
Chục Số Đơn vị
5,9 5 1,5
9,1,6 6 6
7 8,3
7 8 2,4
0,9,9 9 6,9,3,2,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/08/2023
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-8K2
100n 07
200n 688
400n 108879682770
1.tr 8608
3.tr 76714417880178369296481452253643815
10.tr 7777126946
15.tr 46994
30.tr 88036
Giải Đặc Biệt
034267
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,8
7 1 4,5
2
8 3 6,6
1,9 4 5,6
Chục Số Đơn vị
4,1 5
9,3,4,3 6 8,7
0,6 7 0,1
8,8,6,0,8 8 8,8,8,3
9 6,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/08/2023
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-8K1
100n 70
200n 549
400n 761217318506
1.tr 8146
3.tr 11035546442212943037400447208621128
10.tr 9103968310
15.tr 00786
30.tr 96399
Giải Đặc Biệt
334964
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/08/2023
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 6
3 1 2,0
1 2 9,8
3 1,5,7,9
4,4,6 4 9,6,4,4
Chục Số Đơn vị
3 5
0,4,8,8 6 4
3 7 0
2 8 6,6
4,2,3,9 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...