Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K2
100n 94
200n 907
400n 829923081159
1.tr 7085
3.tr 12779295261610149661085058937459892
10.tr 0054603164
15.tr 57417
30.tr 15912
Giải Đặc Biệt
917483
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,8,1,5
0,6 1 7,2
9,1 2 6
8 3
9,7,6 4 6
Chục Số Đơn vị
8,0 5 9
2,4 6 1,4
0,1 7 9,4
0 8 5,3
9,5,7 9 4,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-6K1
100n 22
200n 247
400n 421109799985
1.tr 7312
3.tr 98176724090333781183345884222237850
10.tr 2164092181
15.tr 80962
30.tr 10620
Giải Đặc Biệt
630300
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/06/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 06/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4,2,0 0 9,0
1,8 1 1,2
2,1,2,6 2 2,2,0
8 3 7
4 7,0
Chục Số Đơn vị
8 5 0
7 6 2
4,3 7 9,6
8 8 5,3,8,1
7,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 30/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K5
100n 69
200n 540
400n 651501908893
1.tr 5622
3.tr 46852581930256971825559603850310291
10.tr 2531787679
15.tr 95496
30.tr 81440
Giải Đặc Biệt
922625
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 30/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,9,6,4 0 3
9 1 5,7
2,5 2 2,5,5
9,9,0 3
4 0,0
Chục Số Đơn vị
1,2,2 5 2
9 6 9,9,0
1 7 9
8
6,6,7 9 0,3,3,1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 23/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K4
100n 53
200n 609
400n 721341845358
1.tr 9218
3.tr 49255977262558812304885853656774723
10.tr 9608174630
15.tr 43539
30.tr 75477
Giải Đặc Biệt
319177
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 23/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 9,4
8 1 3,8
2 6,3
5,1,2 3 0,9
8,0 4
Chục Số Đơn vị
5,8 5 3,8,5
2 6 7
6,7,7 7 7,7
5,1,8 8 4,8,5,1
0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 16/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K3
100n 41
200n 397
400n 547753801843
1.tr 8813
3.tr 91073846224441030826681666232339629
10.tr 1653567421
15.tr 52477
30.tr 41637
Giải Đặc Biệt
265175
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 16/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8,1 0
4,2 1 3,0
2 2 2,6,3,9,1
4,1,7,2 3 5,7
4 1,3
Chục Số Đơn vị
3,7 5
2,6 6 6
9,7,7,3 7 7,3,7,5
8 0
2 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 09/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K2
100n 49
200n 644
400n 009954528709
1.tr 8863
3.tr 67627931339924781175684475422608768
10.tr 9732563812
15.tr 69947
30.tr 77665
Giải Đặc Biệt
889335
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 09/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 9
1 2
5,1 2 7,6,5
6,3 3 3,5
4 4 9,4,7,7,7
Chục Số Đơn vị
7,2,6,3 5 2
2 6 3,8,5
2,4,4,4 7 5
6 8
4,9,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đà Lạt - 02/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: ĐL-5K1
100n 16
200n 238
400n 462559949461
1.tr 6359
3.tr 31498275082342789842570940587250515
10.tr 3213855603
15.tr 25175
30.tr 74686
Giải Đặc Biệt
368140
Xem bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/05/2021
Bảng Loto xổ số Đà Lạt - Ngày: 02/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 8,3
6 1 6,5
4,7 2 5,7
0 3 8,8
9,9 4 2,0
Chục Số Đơn vị
2,1,7 5 9
1,8 6 1
2 7 2,5
3,9,0,3 8 6
5 9 4,8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...