Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Kết quả xổ số Nam Định - 24/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 08347891
Giải Sáu 368823443
Giải Năm 038686865211916201665909
Giải Tư 8467757415797138
Giải Ba 672430474799009143864706886540
Giải Nhì 3958305213
Giải Nhất 01140
Giải Đặc Biệt
08154
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 8,9,9
9,1 1 1,3
6 2 3
2,4,4,8,1 3 4,8
3,7,5 4 3,3,7,0,0
Chục Số Đơn vị
5 4
8,8,6,8 6 8,2,6,7,8
6,4 7 8,4,9
0,7,6,3,6 8 6,6,6,3
0,7,0 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 17/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 65712925
Giải Sáu 084250098
Giải Năm 104919723323074836420676
Giải Tư 5992524704266302
Giải Ba 743633100098734250959221167172
Giải Nhì 8525499868
Giải Nhất 82995
Giải Đặc Biệt
55890
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
5,0,9 0 2,0
7,1 1 1
7,4,9,0,7 2 9,5,3,6
2,6 3 4
8,3,5 4 9,8,2,7
Chục Số Đơn vị
6,2,9,9 5 0,4
7,2 6 5,3,8
4 7 1,2,6,2
9,4,6 8 4
2,4 9 8,2,5,5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 10/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 68485578
Giải Sáu 340431743
Giải Năm 000311793370081697111183
Giải Tư 8924453602500862
Giải Ba 214370970621647655126197419816
Giải Nhì 0759802432
Giải Nhất 74421
Giải Đặc Biệt
17535
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,7,5 0 3,6
3,1,2 1 6,1,2,6
6,1,3 2 4,1
4,0,8 3 1,6,7,2,5
2,7 4 8,0,3,7
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5,0
1,3,0,1 6 8,2
3,4 7 8,9,0,4
6,4,7,9 8 3
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 03/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 32430471
Giải Sáu 188854617
Giải Năm 478457648242062092953524
Giải Tư 0663430222401784
Giải Ba 555366938411121740223233451107
Giải Nhì 4674606592
Giải Nhất 58840
Giải Đặc Biệt
47153
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4,4 0 4,2,7
7,2 1 7
3,4,0,2,9 2 0,4,1,2
4,6,5 3 2,6,4
0,5,8,6,2,8,8,3 4 3,2,0,6,0
Chục Số Đơn vị
9 5 4,3
3,4 6 4,3
1,0 7 1
8 8 8,4,4,4
9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 27/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 07387442
Giải Sáu 826976447
Giải Năm 572575638458210604229373
Giải Tư 7987852842861410
Giải Ba 682203370441987589441784522571
Giải Nhì 3073097036
Giải Nhất 36200
Giải Đặc Biệt
89617
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,3,0 0 7,6,4,0
7 1 0,7
4,2 2 6,5,2,8,0
6,7 3 8,0,6
7,0,4 4 2,7,4,5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 8
2,7,0,8,3 6 3
0,4,8,8,1 7 4,6,3,1
3,5,2 8 7,6,7
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 20/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 76443119
Giải Sáu 048364120
Giải Năm 162269057172907497078435
Giải Tư 8061455728466122
Giải Ba 322501642442617565758253414503
Giải Nhì 7865066649
Giải Nhất 10226
Giải Đặc Biệt
10211
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
2,5,5 0 5,7,3
3,6,1 1 9,7,1
2,7,2 2 0,2,2,4,6
0 3 1,5,4
4,6,7,2,3 4 4,8,6,9
Chục Số Đơn vị
0,3,7 5 7,0,0
7,4,2 6 4,1
0,5,1 7 6,2,4,5
4 8
1,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 13/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 75882634
Giải Sáu 731615566
Giải Năm 687359403430666681601699
Giải Tư 0851263658596514
Giải Ba 716469547896243762437804719705
Giải Nhì 2462941347
Giải Nhất 29373
Giải Đặc Biệt
40306
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/08/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/08/2022  
Chục Số Đơn vị
4,3,6 0 5,6
3,5 1 5,4
2 6,9
7,4,4,7 3 4,1,0,6
3,1 4 0,6,3,3,7,7
Chục Số Đơn vị
7,1,0 5 1,9
2,6,6,3,4,0 6 6,6,0
4,4 7 5,3,8,3
8,7 8 8
9,5,2 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...