Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Nam Định - 21/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 53641380
Giải Sáu 559193047
Giải Năm 423833447589632780584791
Giải Tư 3330199961801527
Giải Ba 095000083714233788312830986212
Giải Nhì 0836424874
Giải Nhất 20830
Giải Đặc Biệt
85198
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
8,3,8,0,3 0 0,9
9,3 1 3,2
1 2 7,7
5,1,9,3 3 8,0,7,3,1,0
6,4,6,7 4 7,4
Chục Số Đơn vị
5 3,9,8
6 4,4
4,2,2,3 7 4
3,5,9 8 0,9,0
5,8,9,0 9 3,1,9,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 14/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 05740852
Giải Sáu 585536357
Giải Năm 073117693270308851798847
Giải Tư 9005860902214118
Giải Ba 755719453383453769963108718091
Giải Nhì 6963267521
Giải Nhất 08368
Giải Đặc Biệt
30775
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,8,5,9
3,2,7,9,2 1 8
5,3 2 1,1
3,5 3 6,1,3,2
7 4 7
Chục Số Đơn vị
0,8,0,7 5 2,7,3
3,9 6 9,8
5,4,8 7 4,0,9,1,5
0,8,1,6 8 5,8,7
6,7,0 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 07/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 20246030
Giải Sáu 773447456
Giải Năm 882684139913200308143216
Giải Tư 6422933036500829
Giải Ba 937163078885195110567192908331
Giải Nhì 7906173405
Giải Nhất 10879
Giải Đặc Biệt
73301
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6,3,3,5 0 3,5,1
3,6,0 1 3,3,4,6,6
2 2 0,4,6,2,9,9
7,1,1,0 3 0,0,1
2,1 4 7
Chục Số Đơn vị
9,0 5 6,0,6
5,2,1,1,5 6 0,1
4 7 3,9
8 8 8
2,2,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 30/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 49306534
Giải Sáu 665055930
Giải Năm 150930669191037286709968
Giải Tư 1781244612088909
Giải Ba 508058734626424185500766752631
Giải Nhì 6465567193
Giải Nhất 14841
Giải Đặc Biệt
59924
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,3,7,5 0 9,8,9,5
9,8,3,4 1
7 2 4,4
9 3 0,4,0,1
3,2,2 4 9,6,6,1
Chục Số Đơn vị
6,6,5,0,5 5 5,0,5
6,4,4 6 5,5,6,8,7
6 7 2,0
6,0 8 1
4,0,0 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 23/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 12809758
Giải Sáu 568438555
Giải Năm 187624637822114594579141
Giải Tư 7798221889096218
Giải Ba 811453551396640712802798559278
Giải Nhì 9985499583
Giải Nhất 33815
Giải Đặc Biệt
77318
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
8,4,8 0 9
4 1 2,8,8,3,5,8
1,2 2 2
6,1,8 3 8
5 4 5,1,5,0
Chục Số Đơn vị
5,4,4,8,1 5 8,5,7,4
7 6 8,3
9,5 7 6,8
5,6,3,9,1,1,7,1 8 0,0,5,3
0 9 7,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 16/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 48819894
Giải Sáu 269085602
Giải Năm 888344915181627046800369
Giải Tư 1377653638903566
Giải Ba 998085034590346354696221048173
Giải Nhì 7158197927
Giải Nhất 94220
Giải Đặc Biệt
36554
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,8,9,1,2 0 2,8
8,9,8,8 1 0
0 2 7,0
8,7 3 6
9,5 4 8,5,6
Chục Số Đơn vị
8,4 5 4
3,6,4 6 9,9,6,9
7,2 7 0,7,3
4,9,0 8 1,5,3,1,0,1
6,6,6 9 8,4,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 34944570
Giải Sáu 323312691
Giải Năm 627504760641595356615967
Giải Tư 5610857098363346
Giải Ba 542170830756617199345089217924
Giải Nhì 0077073910
Giải Nhất 51050
Giải Đặc Biệt
34194
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1,7,7,1,5 0 7
9,4,6 1 2,0,7,7,0
1,9 2 3,4
2,5 3 4,6,4
3,9,3,2,9 4 5,1,6
Chục Số Đơn vị
4,7 5 3,0
7,3,4 6 1,7
6,1,0,1 7 0,5,6,0,0
8
9 4,1,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...