Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Nam Định - 21/01/2023
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy
Giải Sáu
Giải Năm
Giải Tư
Giải Ba
Giải Nhì
Giải Nhất
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/01/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 21/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 14/01/2023
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 02348281
Giải Sáu 949318656
Giải Năm 073730181279243556965434
Giải Tư 1213737583751727
Giải Ba 261772824086842549345301611166
Giải Nhì 8483042992
Giải Nhất 27086
Giải Đặc Biệt
62940
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/01/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 14/01/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,4 0 2
8 1 8,8,3,6
0,8,4,9 2 7
1 3 4,7,5,4,4,0
3,3,3 4 9,0,2,0
Chục Số Đơn vị
3,7,7 5 6
5,9,1,6,8 6 6
3,2,7 7 9,5,5,7
1,1 8 2,1,6
4,7 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 07/01/2023
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 95120593
Giải Sáu 710696135
Giải Năm 772257060051105033774923
Giải Tư 1913801552413912
Giải Ba 558509707925197017956958807835
Giải Nhì 9837545648
Giải Nhất 20448
Giải Đặc Biệt
39597
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/01/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 07/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1,5,5 0 5,6
5,4 1 2,0,3,5,2
1,2,1 2 2,3
9,2,1 3 5,5
4 1,8,8
Chục Số Đơn vị
9,0,3,1,9,3,7 5 1,0,0
9,0 6
7,9,9 7 7,9,5
8,4,4 8 8
7 9 5,3,6,7,5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 31/12/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 62859130
Giải Sáu 285185279
Giải Năm 758954292475926062278372
Giải Tư 1635598903202473
Giải Ba 879476220940405529734107379983
Giải Nhì 0156007447
Giải Nhất 42135
Giải Đặc Biệt
55291
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 31/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 31/12/2022  
Chục Số Đơn vị
3,6,2,6 0 9,5
9,9 1
6,7 2 9,7,0
7,7,7,8 3 0,5,5
4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,8,8,7,3,0,3 5
6 2,0,0
2,4,4 7 9,5,2,3,3,3
8 5,5,5,9,9,3
7,8,2,8,0 9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 24/12/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 82279893
Giải Sáu 135596390
Giải Năm 071125175640562584891885
Giải Tư 1938104635649939
Giải Ba 551337510520012644888311731939
Giải Nhì 9618874525
Giải Nhất 70353
Giải Đặc Biệt
09534
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 24/12/2022  
Chục Số Đơn vị
9,4 0 5
1 1 1,7,2,7
8,1 2 7,5,5
9,3,5 3 5,8,9,3,9,4
6,3 4 0,6
Chục Số Đơn vị
3,2,8,0,2 5 3
9,4 6 4
2,1,1 7
9,3,8,8 8 2,9,5,8,8
8,3,3 9 8,3,6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 17/12/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 29568814
Giải Sáu 849255247
Giải Năm 082037608781223910460825
Giải Tư 1541087525571632
Giải Ba 399080079793691187334797126018
Giải Nhì 5053374665
Giải Nhất 66934
Giải Đặc Biệt
71424
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 17/12/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 8
8,4,9,7 1 4,8
3 2 9,0,5,4
3,3 3 9,2,3,3,4
1,3,2 4 9,7,6,1
Chục Số Đơn vị
5,2,7,6 5 6,5,7
5,4 6 0,5
4,5,9 7 5,1
8,0,1 8 8,1
2,4,3 9 7,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 10/12/2022
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 68749538
Giải Sáu 672628145
Giải Năm 914644782860879251997256
Giải Tư 6947199787803491
Giải Ba 209599633026340277991624592123
Giải Nhì 6359226828
Giải Nhất 37815
Giải Đặc Biệt
82978
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/12/2022
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 10/12/2022  
Chục Số Đơn vị
6,8,3,4 0
9 1 5
7,9,9 2 8,3,8
2 3 8,0
7 4 5,6,7,0,5
Chục Số Đơn vị
9,4,4,1 5 6,9
4,5 6 8,0
4,9 7 4,2,8,8
6,3,2,7,2,7 8 0
9,5,9 9 5,2,9,7,1,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...