Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/10/2021
Còn nữa
Kết quả xổ số Nam Định - 16/10/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 56381407
Giải Sáu 970084208
Giải Năm 459720864262678529810394
Giải Tư 3823402960378722
Giải Ba 220861100759027440208964323923
Giải Nhì 5816324893
Giải Nhất 51010
Giải Đặc Biệt
66067
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 16/10/2021  
Chục Số Đơn vị
7,2,1 0 7,8,7
8 1 4,0
6,2 2 3,9,2,7,0,3
2,4,2,6,9 3 8,7
1,8,9 4 3
Chục Số Đơn vị
8 5 6
5,8,8 6 2,3,7
0,9,3,0,2,6 7 0
3,0 8 4,6,5,1,6
2 9 7,4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 09/10/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 33923901
Giải Sáu 341184364
Giải Năm 651484424642151452207211
Giải Tư 4207463975183207
Giải Ba 959812755761315000567918764291
Giải Nhì 5242268986
Giải Nhất 70905
Giải Đặc Biệt
31156
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 09/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 1,7,7,5
0,4,1,8,9 1 4,4,1,8,5
9,4,4,2 2 0,2
3 3 3,9,9
8,6,1,1 4 1,2,2
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7,6,6
5,8,5 6 4
0,0,5,8 7
1 8 4,1,7,6
3,3 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 02/10/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 31786355
Giải Sáu 887703045
Giải Năm 545014129468087580016321
Giải Tư 2434032791383444
Giải Ba 669983691598030415845282442926
Giải Nhì 4626100079
Giải Nhất 21288
Giải Đặc Biệt
37377
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/10/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 02/10/2021  
Chục Số Đơn vị
5,3 0 3,1
3,0,2,6 1 2,5
1 2 1,7,4,6
6,0 3 1,4,8,0
3,4,8,2 4 5,4
Chục Số Đơn vị
5,4,7,1 5 5,0
2 6 3,8,1
8,2,7 7 8,5,9,7
7,6,3,9,8 8 7,4,8
7 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 25/09/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 71359783
Giải Sáu 341495952
Giải Năm 256298920143717791485373
Giải Tư 1134826375970123
Giải Ba 248949109290506115870367528811
Giải Nhì 8366710074
Giải Nhất 91545
Giải Đặc Biệt
92408
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 25/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0 6,8
7,4,1 1 1
5,6,9,9 2 3
8,4,7,6,2 3 5,4
3,9,7 4 1,3,8,5
Chục Số Đơn vị
3,9,7,4 5 2
0 6 2,3,7
9,7,9,8,6 7 1,7,3,5,4
4,0 8 3,7
9 7,5,2,7,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 18/09/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 36833917
Giải Sáu 783359506
Giải Năm 637154477365646535677674
Giải Tư 2410524475896247
Giải Ba 117452460347552269020255109078
Giải Nhì 7474924114
Giải Nhất 29743
Giải Đặc Biệt
93901
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 18/09/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 6,3,2,1
7,5,0 1 7,0,4
5,0 2
8,8,0,4 3 6,9
7,4,1 4 7,4,7,5,9,3
Chục Số Đơn vị
6,6,4 5 9,2,1
3,0 6 5,5,7
1,4,6,4 7 1,4,8
7 8 3,3,9
3,5,8,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 11/09/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 13511119
Giải Sáu 496219658
Giải Năm 848402778909594717633538
Giải Tư 6147115384426773
Giải Ba 731455442513470951805129410392
Giải Nhì 5133980495
Giải Nhất 20585
Giải Đặc Biệt
26654
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 11/09/2021  
Chục Số Đơn vị
7,8 0 9
5,1 1 3,1,9,9
4,9 2 5
1,6,5,7 3 8,9
8,9,5 4 7,7,2,5
Chục Số Đơn vị
4,2,9,8 5 1,8,3,4
9 6 3
7,4,4 7 7,3,0
5,3 8 4,0,5
1,1,0,3 9 6,4,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 04/09/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 38800635
Giải Sáu 945111675
Giải Năm 949768584094111192631312
Giải Tư 2287836092113355
Giải Ba 527862187728766806368832137142
Giải Nhì 8165635270
Giải Nhất 28539
Giải Đặc Biệt
29855
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/09/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 04/09/2021  
Chục Số Đơn vị
8,6,7 0 6
1,1,1,2 1 1,1,2,1
1,4 2 1
6 3 8,5,6,9
9 4 5,2
Chục Số Đơn vị
3,4,7,5,5 5 8,5,6,5
0,8,6,3,5 6 3,0,6
9,8,7 7 5,7,0
3,5 8 0,7,6
3 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...