Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Nam Định - 03/06/2023
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 08654083
Giải Sáu 679741845
Giải Năm 413020999557804190440883
Giải Tư 2225973938934075
Giải Ba 156055608231226678120464288608
Giải Nhì 1654635426
Giải Nhất 78005
Giải Đặc Biệt
00370
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/06/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 03/06/2023  
Chục Số Đơn vị
4,3,7 0 8,5,8,5
4,4 1 2
8,1,4 2 5,6,6
8,8,9 3 0,9
4 4 0,1,5,1,4,2,6
Chục Số Đơn vị
6,4,2,7,0,0 5 7
2,4,2 6 5
5 7 9,5,0
0,0 8 3,3,2
7,9,3 9 9,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 27/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 76315445
Giải Sáu 849191024
Giải Năm 169889408762790154252843
Giải Tư 6364886732111681
Giải Ba 967461557995688524192817526519
Giải Nhì 4253309954
Giải Nhất 71344
Giải Đặc Biệt
96237
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 27/05/2023  
Chục Số Đơn vị
4 0 1
3,9,0,1,8 1 1,9,9
6 2 4,5
4,3 3 1,3,7
5,2,6,5,4 4 5,9,0,3,6,4
Chục Số Đơn vị
4,2,7 5 4,4
7,4 6 2,4,7
6,3 7 6,9,5
9,8 8 1,8
4,7,1,1 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 20/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 99330427
Giải Sáu 956370377
Giải Năm 190141377930433410799162
Giải Tư 0445167498797857
Giải Ba 256838199759483165344589515457
Giải Nhì 4476724888
Giải Nhất 64077
Giải Đặc Biệt
70452
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 20/05/2023  
Chục Số Đơn vị
7,3 0 4,1
0 1
6,5 2 7
3,8,8 3 3,7,0,4,4
0,3,7,3 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9 5 6,7,7,2
5 6 2,7
2,7,3,5,9,5,6,7 7 0,7,9,4,9,7
8 8 3,3,8
9,7,7 9 9,7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 13/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 68900810
Giải Sáu 209521997
Giải Năm 241524689975784458367768
Giải Tư 4996899175813443
Giải Ba 046127793398947173932147409615
Giải Nhì 8310586922
Giải Nhất 70603
Giải Đặc Biệt
19949
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 13/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,1 0 8,9,5,3
2,9,8 1 0,5,2,5
1,2 2 1,2
4,3,9,0 3 6,3
4,7 4 4,3,7,9
Chục Số Đơn vị
1,7,1,0 5
3,9 6 8,8,8
9,4 7 5,4
6,0,6,6 8 1
0,4 9 0,7,6,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 06/05/2023
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 16261962
Giải Sáu 438142508
Giải Năm 755189190927743543978312
Giải Tư 6611385875608625
Giải Ba 433162607417200071624416845606
Giải Nhì 8402269837
Giải Nhất 87627
Giải Đặc Biệt
02904
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/05/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 06/05/2023  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 8,0,6,4
5,1 1 6,9,9,2,1,6
6,4,1,6,2 2 6,7,5,2,7
3 8,5,7
7,0 4 2
Chục Số Đơn vị
3,2 5 1,8
1,2,1,0 6 2,0,2,8
2,9,3,2 7 4
3,0,5,6 8
1,1 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 29/04/2023
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 91312921
Giải Sáu 123603919
Giải Năm 144569306352479055071824
Giải Tư 8260040649702455
Giải Ba 638825365695705242242563522662
Giải Nhì 4169859064
Giải Nhất 71291
Giải Đặc Biệt
54639
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/04/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/04/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,6,7 0 3,7,6,5
9,3,2,9 1 9
5,8,6 2 9,1,3,4,4
2,0 3 1,0,5,9
2,2,6 4 5
Chục Số Đơn vị
4,5,0,3 5 2,5,6
0,5 6 0,2,4
0 7 0
9 8 2
2,1,3 9 1,0,8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 22/04/2023
Thứ bảy
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 23974122
Giải Sáu 261724234
Giải Năm 117780329908235163031361
Giải Tư 1443527169249301
Giải Ba 956637583178042711692055316952
Giải Nhì 9265295297
Giải Nhất 14539
Giải Đặc Biệt
64652
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/04/2023
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8,3,1
4,6,5,6,7,0,3 1
2,3,4,5,5,5 2 3,2,4,4
2,0,4,6,5 3 4,2,1,9
2,3,2 4 1,3,2
Chục Số Đơn vị
5 1,3,2,2,2
6 1,1,3,9
9,7,9 7 7,1
0 8
6,3 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...