Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Nam Định - 19/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 12812065
Giải Sáu 156880910
Giải Năm 293771496622839574168018
Giải Tư 3111947634254483
Giải Ba 047126414939692947205237076447
Giải Nhì 0415075964
Giải Nhất 93911
Giải Đặc Biệt
03472
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/06/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 19/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,1,2,7,5 0
8,1,1 1 2,0,6,8,1,2,1
1,2,1,9,7 2 0,2,5,0
8 3 7
6 4 9,9,7
Chục Số Đơn vị
6,9,2 5 6,0
5,1,7 6 5,4
3,4 7 6,0,2
1 8 1,0,3
4,4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 12/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 38860084
Giải Sáu 776056519
Giải Năm 369921603449442250046817
Giải Tư 8935381856019446
Giải Ba 912668496427203665235136749639
Giải Nhì 0165706701
Giải Nhất 58255
Giải Đặc Biệt
02283
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/06/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 12/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,4,1,3,1
0,0 1 9,7,8
2 2 2,3
0,2,8 3 8,5,9
8,0,6 4 9,6
Chục Số Đơn vị
3,5 5 6,7,5
8,7,5,4,6 6 0,6,4,7
1,6,5 7 6
3,1 8 6,4,3
1,9,4,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 05/06/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 65371333
Giải Sáu 482302689
Giải Năm 779274644444136015366741
Giải Tư 5701331238382644
Giải Ba 815121610473677910898774584811
Giải Nhì 7533003907
Giải Nhất 84855
Giải Đặc Biệt
10263
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/06/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 05/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,3 0 2,1,4,7
4,0,1 1 3,2,2,1
8,0,9,1,1 2
1,3,6 3 7,3,6,8,0
6,4,4,0 4 4,1,4,5
Chục Số Đơn vị
6,4,5 5 5
3 6 5,4,0,3
3,7,0 7 7
3 8 2,9,9
8,8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 29/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 88144175
Giải Sáu 871815156
Giải Năm 984013995564517508732587
Giải Tư 8087871308966614
Giải Ba 150447269288895873007123292613
Giải Nhì 5745034972
Giải Nhất 54246
Giải Đặc Biệt
81687
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/05/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 29/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,0,5 0 0
4,7 1 4,5,3,4,3
9,3,7 2
7,1,1 3 2
1,6,1,4 4 1,0,4,6
Chục Số Đơn vị
7,1,7,9 5 6,0
5,9,4 6 4
8,8,8 7 5,1,5,3,2
8 8 8,7,7,7
9 9 9,6,2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 22/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 73694951
Giải Sáu 164827706
Giải Năm 133783285374805687628690
Giải Tư 5287383882466355
Giải Ba 311057228282200639101103094597
Giải Nhì 6664023376
Giải Nhất 23259
Giải Đặc Biệt
94325
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/05/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 22/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,0,1,3,4 0 6,5,0
5 1 0
6,8 2 7,8,5
7 3 7,8,0
6,7 4 9,6,0
Chục Số Đơn vị
5,0,2 5 1,6,5,9
0,5,4,7 6 9,4,2
2,3,8,9 7 3,4,6
2,3 8 7,2
6,4,5 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 15/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 94165543
Giải Sáu 952319693
Giải Năm 231568638680632923776711
Giải Tư 7548977695580921
Giải Ba 629773124133408928871214551393
Giải Nhì 3210499664
Giải Nhất 41995
Giải Đặc Biệt
59925
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/05/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 15/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 8,4
1,2,4 1 6,9,5,1
5 2 9,1,5
4,9,6,9 3
9,0,6 4 3,8,1,5
Chục Số Đơn vị
5,1,4,9,2 5 5,2,8
1,7 6 3,4
7,7,8 7 7,6,7
4,5,0 8 0,7
1,2 9 4,3,3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Nam Định - 08/05/2021
Thứ bảy
Loại vé: ND
Giải Bảy 65255099
Giải Sáu 904022880
Giải Năm 080017862056144280780933
Giải Tư 1368214233969675
Giải Ba 015079305978338906880679350767
Giải Nhì 0181898582
Giải Nhất 54128
Giải Đặc Biệt
26493
Xem bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/05/2021
Bảng Loto xổ số Nam Định - Ngày: 08/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,8,0 0 4,0,7
1 8
2,4,4,8 2 5,2,8
3,9,9 3 3,8
0 4 2,2
Chục Số Đơn vị
6,2,7 5 0,6,9
8,5,9 6 5,8,7
0,6 7 8,5
7,6,3,8,1,2 8 0,6,8,2
9,5 9 9,6,3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...