Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 15/06/2021
Thứ ba
Loại vé: T6K3
100n 01
200n 011
400n 498012788479
1.tr 3976
3.tr 66596409350808778297653944695477915
10.tr 9006858912
15.tr 31459
30.tr 51778
Giải Đặc Biệt
010739
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/06/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0,1 1 1,5,2
1 2
3 5,9
9,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4,9
7,9 6 8
8,9 7 8,9,6,8
7,6,7 8 0,7
7,5,3 9 6,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 08/06/2021
Thứ ba
Loại vé: T6K2
100n 15
200n 709
400n 623902104500
1.tr 2152
3.tr 43200257445862917305831035569165082
10.tr 8798461540
15.tr 51294
30.tr 21367
Giải Đặc Biệt
610676
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/06/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/06/2021  
Chục Số Đơn vị
1,0,0,4 0 9,0,0,5,3
9 1 5,0
5,8 2 9
0 3 9
4,8,9 4 4,0
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2
7 6 7
6 7 6
8 2,4
0,3,2 9 1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 01/06/2021
Thứ ba
Loại vé: T6K1
100n 11
200n 596
400n 708956884982
1.tr 7323
3.tr 35238396857192519862130134663477341
10.tr 0525128173
15.tr 08881
30.tr 80815
Giải Đặc Biệt
064945
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/06/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1,4,5,8 1 1,3,5
8,6 2 3,5
2,1,7 3 8,4
3 4 1,5
Chục Số Đơn vị
8,2,1,4 5 1
9 6 2
7 3
8,3 8 9,8,2,5,1
8 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 25/05/2021
Thứ ba
Loại vé: T5K4
100n 10
200n 864
400n 229800629842
1.tr 8230
3.tr 29549800671274772459496116623415413
10.tr 8596674495
15.tr 09211
30.tr 55699
Giải Đặc Biệt
963696
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/05/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1,3 0
1,1 1 0,1,3,1
6,4 2
1 3 0,4
6,3 4 2,9,7
Chục Số Đơn vị
9 5 9
6,9 6 4,2,7,6
6,4 7
9 8
4,5,9 9 8,5,9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 18/05/2021
Thứ ba
Loại vé: T5K3
100n 56
200n 566
400n 663167474225
1.tr 0073
3.tr 42978303919636020119272858452023810
10.tr 5051413360
15.tr 14896
30.tr 28229
Giải Đặc Biệt
741762
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/05/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,2,1,6 0
3,9 1 9,0,4
6 2 5,0,9
7 3 1
1 4 7
Chục Số Đơn vị
2,8 5 6
5,6,9 6 6,0,0,2
4 7 3,8
7 8 5
1,2 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 11/05/2021
Thứ ba
Loại vé: T5K2
100n 10
200n 089
400n 101362943173
1.tr 6582
3.tr 43332025574448543273424408702701509
10.tr 2048811047
15.tr 56841
30.tr 08478
Giải Đặc Biệt
412906
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/05/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 9,6
4 1 0,3
8,3 2 7
1,7,7 3 2
9 4 0,7,1
Chục Số Đơn vị
8 5 7
0 6
5,2,4 7 3,3,8
8,7 8 9,2,5,8
8,0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 04/05/2021
Thứ ba
Loại vé: T5K1
100n 13
200n 242
400n 315064968281
1.tr 0603
3.tr 46146501498043581985607102467272791
10.tr 2533535183
15.tr 34961
30.tr 54268
Giải Đặc Biệt
103313
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/05/2021
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 3
8,9,6 1 3,0,3
4,7 2
1,0,8,1 3 5,5
4 2,6,9
Chục Số Đơn vị
3,8,3 5 0
9,4 6 1,8
7 2
6 8 1,5,3
4 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...