Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/04/2023
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 28/03/2023
Thứ ba
Loại vé: T3-K4
100n 36
200n 391
400n 349843721002
1.tr 0834
3.tr 78763184333684537733225806452918829
10.tr 9836566108
15.tr 75143
30.tr 51119
Giải Đặc Biệt
043286
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/03/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 2,8
9 1 9
7,0 2 9,9
6,3,3,4 3 6,4,3,3
3 4 5,3
Chục Số Đơn vị
4,6 5
3,8 6 3,5
7 2
9,0 8 0,6
2,2,1 9 1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 21/03/2023
Thứ ba
Loại vé: T3-K3
100n 61
200n 396
400n 972839271939
1.tr 5993
3.tr 34587564806125001568951471389945692
10.tr 6140662448
15.tr 57116
30.tr 00642
Giải Đặc Biệt
672113
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/03/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,5 0 6
6 1 6,3
9,4 2 8,7
9,1 3 9
4 7,8,2
Chục Số Đơn vị
5 0
9,0,1 6 1,8
2,8,4 7
2,6,4 8 7,0
3,9 9 6,3,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 14/03/2023
Thứ ba
Loại vé: T3-K2
100n 45
200n 101
400n 828100963716
1.tr 3409
3.tr 65088569396505024032386567489674899
10.tr 5413242518
15.tr 09343
30.tr 64761
Giải Đặc Biệt
486741
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/03/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,9
0,8,6,4 1 6,8
3,3 2
4 3 9,2,2
4 5,3,1
Chục Số Đơn vị
4 5 0,6
9,1,5,9 6 1
7
8,1 8 1,8
0,3,9 9 6,6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 07/03/2023
Thứ ba
Loại vé: T3-K1
100n 77
200n 027
400n 567608748566
1.tr 3908
3.tr 68485021174008072833195046258290270
10.tr 7550961493
15.tr 97593
30.tr 49570
Giải Đặc Biệt
953408
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/03/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 07/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,7,7 0 8,4,9,8
1 7
8 2 7
3,9,9 3 3
7,0 4
Chục Số Đơn vị
8 5
7,6 6 6
7,2,1 7 7,6,4,0,0
0,0 8 5,0,2
0 9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 28/02/2023
Thứ ba
Loại vé: T2-K4
100n 14
200n 656
400n 440986910953
1.tr 4694
3.tr 79287484538673586424183217833256434
10.tr 5559014423
15.tr 56588
30.tr 40885
Giải Đặc Biệt
514645
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/02/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 28/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 9
9,2 1 4
3 2 4,1,3
5,5,2 3 5,2,4
1,9,2,3 4 5
Chục Số Đơn vị
3,8,4 5 6,3,3
5 6
8 7
8 8 7,8,5
0 9 1,4,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 21/02/2023
Thứ ba
Loại vé: T2-K3
100n 14
200n 631
400n 474949093962
1.tr 5056
3.tr 78371867020018847661632235969923342
10.tr 0539072731
15.tr 59719
30.tr 25423
Giải Đặc Biệt
076007
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/02/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 21/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 9,2,7
3,7,6,3 1 4,9
6,0,4 2 3,3
2,2 3 1,1
1 4 9,2
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 2,1
0 7 1
8 8 8
4,0,9,1 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 14/02/2023
Thứ ba
Loại vé: T2-K2
100n 13
200n 911
400n 877161652399
1.tr 3341
3.tr 98661457096812005291302385074180693
10.tr 4508146087
15.tr 33686
30.tr 00602
Giải Đặc Biệt
268804
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/02/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 14/02/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,2,4
1,7,4,6,9,4,8 1 3,1
0 2 0
1,9 3 8
0 4 1,1
Chục Số Đơn vị
6 5
8 6 5,1
8 7 1
3 8 1,7,6
9,0 9 9,1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...