Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/07/2024
Thứ ba
Loại vé: T7-K3
100n 35
200n 023
400n 687084991892
1.tr 1781
3.tr 91504090800844002811258941507997928
10.tr 7363860177
15.tr 95701
30.tr 31441
Giải Đặc Biệt
704260
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/07/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/07/2024  
Chục Số Đơn vị
7,8,4,6 0 4,1
8,1,0,4 1 1
9 2 3,8
2 3 5,8
0,9 4 0,1
Chục Số Đơn vị
3 5
6 0
7 7 0,9,7
2,3 8 1,0
9,7 9 9,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/07/2024
Thứ ba
Loại vé: T7K2
100n 66
200n 492
400n 015629001926
1.tr 1878
3.tr 44237882397761879203441420719164449
10.tr 7251626710
15.tr 71076
30.tr 64420
Giải Đặc Biệt
387936
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/07/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0,1,2 0 0,3
9 1 8,6,0
9,4 2 6,0
0 3 7,9,6
4 2,9
Chục Số Đơn vị
5 6
6,5,2,1,7,3 6 6
3 7 8,6
7,1 8
3,4 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 02/07/2024
Thứ ba
Loại vé: T7-K1
100n 76
200n 051
400n 810832762282
1.tr 2886
3.tr 90299109711369334894776920420110985
10.tr 6005655928
15.tr 70817
30.tr 43734
Giải Đặc Biệt
035005
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/07/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 02/07/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8,1,5
5,7,0 1 7
8,9 2 8
9 3 4
9,3 4
Chục Số Đơn vị
8,0 5 1,6
7,7,8,5 6
1 7 6,6,1
0,2 8 2,6,5
9 9 9,3,4,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 25/06/2024
Thứ ba
Loại vé: T6-K4
100n 91
200n 369
400n 607831421593
1.tr 3115
3.tr 03760375209348447164678611365693117
10.tr 6664836409
15.tr 87604
30.tr 49066
Giải Đặc Biệt
574546
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 9,4
9,6 1 5,7
4 2 0
9 3
8,6,0 4 2,8,6
Chục Số Đơn vị
1 5 6
5,6,4 6 9,0,4,1,6
1 7 8
7,4 8 4
6,0 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 18/06/2024
Thứ ba
Loại vé: T6-K3
100n 68
200n 090
400n 245562186294
1.tr 3424
3.tr 34023254721245553495638478628416393
10.tr 9017315347
15.tr 19438
30.tr 58598
Giải Đặc Biệt
769851
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
5 1 8
7 2 4,3
2,9,7 3 8
9,2,8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
5,5,9 5 5,5,1
6 8
4,4 7 2,3
6,1,3,9 8 4
9 0,4,5,3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 11/06/2024
Thứ ba
Loại vé: T6K2
100n 90
200n 678
400n 299303070460
1.tr 4201
3.tr 32543769224339245015306897495566916
10.tr 4024083195
15.tr 06584
30.tr 61295
Giải Đặc Biệt
985521
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9,6,4 0 7,1
0,2 1 5,6
2,9 2 2,1
9,4 3
8 4 3,0
Chục Số Đơn vị
1,5,9,9 5 5
1 6 0
0 7 8
7 8 9,4
8 9 0,3,2,5,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 04/06/2024
Thứ ba
Loại vé: T6K1
100n 43
200n 288
400n 364446545354
1.tr 6034
3.tr 22702906610844079234214853983910078
10.tr 1365544456
15.tr 47351
30.tr 34128
Giải Đặc Biệt
593027
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
4 0 2
6,5 1
0 2 8,7
4 3 4,4,9
4,5,5,3,3 4 3,4,0
Chục Số Đơn vị
8,5 5 4,4,5,6,1
5 6 1
2 7 8
8,7,2 8 8,5
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...