Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 29/11/2022
Thứ ba
Loại vé: T11-K5
100n 52
200n 770
400n 615891303312
1.tr 5629
3.tr 06980023423538338256816740822426836
10.tr 5216353996
15.tr 31230
30.tr 17489
Giải Đặc Biệt
730692
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/11/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7,3,8,3 0
1 2
5,1,4,9 2 9,4
8,6 3 0,6,0
7,2 4 2
Chục Số Đơn vị
5 2,8,6
5,3,9 6 3
7 0,4
5 8 0,3,9
2,8 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 22/11/2022
Thứ ba
Loại vé: T11K4
100n 93
200n 579
400n 035280280656
1.tr 5374
3.tr 27445912229006507030342661936450884
10.tr 3612517324
15.tr 70323
30.tr 81932
Giải Đặc Biệt
687609
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/11/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/11/2022  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
1
5,2,3 2 8,2,5,4,3
9,2 3 0,2
7,6,8,2 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6,2 5 2,6
5,6 6 5,6,4
7 9,4
2 8 4
7,0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 15/11/2022
Thứ ba
Loại vé: T11K3
100n 48
200n 637
400n 460097806103
1.tr 7443
3.tr 31507724853518861395887646001949619
10.tr 0965351804
15.tr 34856
30.tr 13862
Giải Đặc Biệt
465755
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/11/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 0,3,7,4
1 9,9
6 2
0,4,5 3 7
6,0 4 8,3
Chục Số Đơn vị
8,9,5 5 3,6,5
5 6 4,2
3,0 7
4,8 8 0,5,8
1,1 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 08/11/2022
Thứ ba
Loại vé: T11-K2
100n 26
200n 493
400n 531182764525
1.tr 2453
3.tr 85863131939650376447368011308417633
10.tr 5615038837
15.tr 65808
30.tr 45956
Giải Đặc Biệt
406521
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/11/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/11/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 3,1,8
1,0,2 1 1
2 6,5,1
9,5,6,9,0,3 3 3,7
8 4 7
Chục Số Đơn vị
2 5 3,0,6
2,7,5 6 3
4,3 7 6
0 8 4
9 3,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 01/11/2022
Thứ ba
Loại vé: T11-K1
100n 75
200n 815
400n 014825365915
1.tr 9531
3.tr 72338041839804535598139769310435118
10.tr 4665242457
15.tr 90991
30.tr 96310
Giải Đặc Biệt
856665
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/11/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 01/11/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 4
3,9 1 5,5,8,0
5 2
8 3 6,1,8
0 4 8,5
Chục Số Đơn vị
7,1,1,4,6 5 2,7
3,7 6 5
5 7 5,6
4,3,9,1 8 3
9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 25/10/2022
Thứ ba
Loại vé: T10K4
100n 13
200n 656
400n 833571118768
1.tr 5321
3.tr 64655941384862763343867377488349036
10.tr 5355462160
15.tr 77406
30.tr 71306
Giải Đặc Biệt
838677
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/10/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 25/10/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,6
1,2 1 3,1
2 1,7
1,4,8 3 5,8,7,6
5 4 3
Chục Số Đơn vị
3,5 5 6,5,4
5,3,0,0 6 8,0
2,3,7 7 7
6,3 8 3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 18/10/2022
Thứ ba
Loại vé: T10-K3
100n 69
200n 263
400n 116378278317
1.tr 9000
3.tr 20282932036110594760113858604004402
10.tr 1283099586
15.tr 39742
30.tr 13543
Giải Đặc Biệt
061243
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/10/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 18/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0,6,4,3 0 0,3,5,2
1 7
8,0,4 2 7
6,6,0,4,4 3 0
4 0,2,3,3
Chục Số Đơn vị
0,8 5
8 6 9,3,3,0
2,1 7
8 2,5,6
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...