Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 19/09/2023
Thứ ba
Loại vé: T9-K3
100n 81
200n 326
400n 148573896655
1.tr 3611
3.tr 71633898111103953287509958344623537
10.tr 3784931623
15.tr 90675
30.tr 73702
Giải Đặc Biệt
152594
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/09/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2
8,1,1 1 1,1
0 2 6,3
3,2 3 3,9,7
9 4 6,9
Chục Số Đơn vị
8,5,9,7 5 5
2,4 6
8,3 7 5
8 1,5,9,7
8,3,4 9 5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 12/09/2023
Thứ ba
Loại vé: T9-K2
100n 77
200n 822
400n 190588761926
1.tr 1819
3.tr 52292429949147013509204777631000636
10.tr 8163950061
15.tr 85534
30.tr 34416
Giải Đặc Biệt
928032
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/09/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/09/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 5,9
6 1 9,0,6
2,9,3 2 2,6
3 6,9,4,2
9,3 4
Chục Số Đơn vị
0 5
7,2,3,1 6 1
7,7 7 7,6,0,7
8
1,0,3 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 05/09/2023
Thứ ba
Loại vé: T9-K1
100n 52
200n 738
400n 738438555427
1.tr 1441
3.tr 82294537693898338746333800741269902
10.tr 4614056060
15.tr 06195
30.tr 12599
Giải Đặc Biệt
743578
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/09/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,4,6 0 2
4 1 2
5,1,0 2 7
8 3 8
8,9 4 1,6,0
Chục Số Đơn vị
5,9 5 2,5
4 6 9,0
2 7 8
3,7 8 4,3,0
6,9 9 4,5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 29/08/2023
Thứ ba
Loại vé: T8-K5
100n 71
200n 928
400n 848746314929
1.tr 4626
3.tr 62917047942058241601353119660636219
10.tr 7175771162
15.tr 37064
30.tr 26514
Giải Đặc Biệt
834067
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/08/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 29/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1,6
7,3,0,1 1 7,1,9,4
8,6 2 8,9,6
3 1
9,6,1 4
Chục Số Đơn vị
5 7
2,0 6 2,4,7
8,1,5,6 7 1
2 8 7,2
2,1 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 22/08/2023
Thứ ba
Loại vé: T8K4
100n 52
200n 070
400n 534184770815
1.tr 3277
3.tr 53305162387972619380016324207246600
10.tr 5758766193
15.tr 80383
30.tr 40579
Giải Đặc Biệt
510799
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/08/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 22/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7,8,0 0 5,0
4 1 5
5,3,7 2 6
9,8 3 8,2
4 1
Chục Số Đơn vị
1,0 5 2
2 6
7,7,8 7 0,7,7,2,9
3 8 0,7,3
7,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 15/08/2023
Thứ ba
Loại vé: T8-K3
100n 10
200n 165
400n 164233003557
1.tr 4709
3.tr 07093920164511912134311571589669872
10.tr 3980027021
15.tr 65029
30.tr 63882
Giải Đặc Biệt
057817
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/08/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 15/08/2023  
Chục Số Đơn vị
1,0,0 0 0,9,0
2 1 0,6,9,7
4,7,8 2 1,9
9 3 4
3 4 2
Chục Số Đơn vị
6 5 7,7
1,9 6 5
5,5,1 7 2
8 2
0,1,2 9 3,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 08/08/2023
Thứ ba
Loại vé: T8-K2
100n 27
200n 284
400n 339910097830
1.tr 2726
3.tr 35472671788008757913850891595518668
10.tr 7425472414
15.tr 72648
30.tr 09096
Giải Đặc Biệt
846176
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/08/2023
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 08/08/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 9
1 3,4
7 2 7,6
1 3 0
8,5,1 4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 5,4
2,9,7 6 8
2,8 7 2,8,6
7,6,4 8 4,7,9
9,0,8 9 9,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...