Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/02/2024

Kết quả xổ số Bạc Liêu - 20/02/2024
Thứ ba
Loại vé: T2-K3
100n 79
200n 592
400n 972371082985
1.tr 0830
3.tr 24329259253405180643087383613352048
10.tr 2424014867
15.tr 83332
30.tr 41891
Giải Đặc Biệt
812901
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/02/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 20/02/2024  
Chục Số Đơn vị
3,4 0 8,1
5,9,0 1
9,3 2 3,9,5
2,4,3 3 0,8,3,2
4 3,8,0
Chục Số Đơn vị
8,2 5 1
6 7
6 7 9
0,3,4 8 5
7,2 9 2,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 13/02/2024
Thứ ba
Loại vé: T2K2
100n 08
200n 599
400n 152409816545
1.tr 9223
3.tr 04210519415758582087436099205749668
10.tr 2387170014
15.tr 21134
30.tr 18009
Giải Đặc Biệt
789605
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/02/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 13/02/2024  
Chục Số Đơn vị
1 0 8,9,9,5
8,4,7 1 0,4
2 4,3
2 3 4
2,1,3 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4,8,0 5 7
6 8
8,5 7 1
0,6 8 1,5,7
9,0,0 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 06/02/2024
Thứ ba
Loại vé: T2-K1
100n 52
200n 320
400n 039238373827
1.tr 3019
3.tr 23101137845087530880977416205099364
10.tr 8149546248
15.tr 25880
30.tr 79602
Giải Đặc Biệt
710368
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/02/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 06/02/2024  
Chục Số Đơn vị
2,8,5,8 0 1,2
0,4 1 9
5,9,0 2 0,7
3 7
8,6 4 1,8
Chục Số Đơn vị
7,9 5 2,0
6 4,8
3,2 7 5
4,6 8 4,0,0
1 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 30/01/2024
Thứ ba
Loại vé: T1-K5
100n 40
200n 405
400n 722344063850
1.tr 3957
3.tr 50826410789620965883895989526315758
10.tr 2771418579
15.tr 35199
30.tr 82090
Giải Đặc Biệt
758755
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 30/01/2024  
Chục Số Đơn vị
4,5,9 0 5,6,9
1 4
2 3,6
2,8,6 3
1 4 0
Chục Số Đơn vị
0,5 5 0,7,8,5
0,2 6 3
5 7 8,9
7,9,5 8 3
0,7,9 9 8,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 23/01/2024
Thứ ba
Loại vé: T1-K4
100n 20
200n 865
400n 829016269647
1.tr 2942
3.tr 43362800453354082444617007180762677
10.tr 9688348044
15.tr 98435
30.tr 50555
Giải Đặc Biệt
044138
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 23/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,9,4,0 0 0,7
1
4,6 2 0,6
8 3 5,8
4,4 4 7,2,5,0,4,4
Chục Số Đơn vị
6,4,3,5 5 5
2 6 5,2
4,0,7 7 7
3 8 3
9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 16/01/2024
Thứ ba
Loại vé: T1-K3
100n 03
200n 230
400n 789852903789
1.tr 2784
3.tr 44158732648943249699153680073764491
10.tr 1985307037
15.tr 31443
30.tr 82310
Giải Đặc Biệt
432494
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 16/01/2024  
Chục Số Đơn vị
3,9,1 0 3
9 1 0
3 2
0,5,4 3 0,2,7,7
8,6,9 4 3
Chục Số Đơn vị
5 8,3
6 4,8
3,3 7
9,5,6 8 9,4
8,9 9 8,0,9,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 09/01/2024
Thứ ba
Loại vé: T1-K2
100n 94
200n 254
400n 069208200834
1.tr 2481
3.tr 00296430564671319587272123547315830
10.tr 0710783628
15.tr 23626
30.tr 40554
Giải Đặc Biệt
799733
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/01/2024
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 09/01/2024  
Chục Số Đơn vị
2,3 0 7
8 1 3,2
9,1 2 0,8,6
1,7,3 3 4,0,3
9,5,3,5 4
Chục Số Đơn vị
5 4,6,4
9,5,2 6
8,0 7 3
2 8 1,7
9 4,2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...