Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 17/05/2022
Thứ ba
Loại vé: T5-K3
100n 74
200n 046
400n 266799842163
1.tr 7821
3.tr 12709081096605127118989198698375695
10.tr 9424981251
15.tr 61440
30.tr 96768
Giải Đặc Biệt
723666
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 17/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,9
2,5,5 1 8,9
2 1
6,8 3
7,8 4 6,9,0
Chục Số Đơn vị
9 5 1,1
4,6 6 7,3,8,6
6 7 4
1,6 8 4,3
0,0,1,4 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 10/05/2022
Thứ ba
Loại vé: T5-K2
100n 39
200n 425
400n 077942819122
1.tr 1099
3.tr 05242829509273298635755658614919851
10.tr 0472843723
15.tr 69090
30.tr 45521
Giải Đặc Biệt
082306
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 10/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5,9 0 6
8,5,2 1
2,4,3 2 5,2,8,3,1
2 3 9,2,5
4 2,9
Chục Số Đơn vị
2,3,6 5 0,1
0 6 5
7 9
2 8 1
3,7,9,4 9 9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 03/05/2022
Thứ ba
Loại vé: T5-K1
100n 13
200n 991
400n 484636678604
1.tr 8406
3.tr 80870351591546531705788853611040825
10.tr 6554387581
15.tr 12128
30.tr 08785
Giải Đặc Biệt
374593
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/05/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 03/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 4,6,5
9,8 1 3,0
2 5,8
1,4,9 3
0 4 6,3
Chục Số Đơn vị
6,0,8,2,8 5 9
4,0 6 7,5
6 7 0
2 8 5,1,5
5 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 26/04/2022
Thứ ba
Loại vé: T4-K4
100n 76
200n 128
400n 189736825176
1.tr 3207
3.tr 69986780959301776550421740393530473
10.tr 6475583040
15.tr 74805
30.tr 87709
Giải Đặc Biệt
665542
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/04/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 26/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 7,5,9
1 7
8,4 2 8
7 3 5
7 4 0,2
Chục Số Đơn vị
9,3,5,0 5 0,5
7,7,8 6
9,0,1 7 6,6,4,3
2 8 2,6
0 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 19/04/2022
Thứ ba
Loại vé: T4-K3
100n 74
200n 346
400n 230523818030
1.tr 0440
3.tr 74551690328575799584242689685361627
10.tr 4883033521
15.tr 74324
30.tr 94419
Giải Đặc Biệt
967126
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/04/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 19/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,4,3 0 5
8,5,2 1 9
3 2 7,1,4,6
5 3 0,2,0
7,8,2 4 6,0
Chục Số Đơn vị
0 5 1,7,3
4,2 6 8
5,2 7 4
6 8 1,4
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 12/04/2022
Thứ ba
Loại vé: T4-K2
100n 14
200n 375
400n 790706839379
1.tr 9657
3.tr 94620484987289806736969026501128699
10.tr 4001182986
15.tr 16441
30.tr 41248
Giải Đặc Biệt
511343
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/04/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 12/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,2
1,1,4 1 4,1,1
0 2 0
8,4 3 6
1 4 1,8,3
Chục Số Đơn vị
7 5 7
3,8 6
0,5 7 5,9
9,9,4 8 3,6
7,9 9 8,8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Bạc Liêu - 05/04/2022
Thứ ba
Loại vé: T4-K1
100n 09
200n 299
400n 574761196910
1.tr 1739
3.tr 24106222533585876602651954193713325
10.tr 5949155131
15.tr 42285
30.tr 79242
Giải Đặc Biệt
024221
Xem bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/04/2022
Bảng Loto xổ số Bạc Liêu - Ngày: 05/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 9,6,2
9,3,2 1 9,0
0,4 2 5,1
5 3 9,7,1
4 7,2
Chục Số Đơn vị
9,2,8 5 3,8
0 6
4,3 7
5 8 5
0,9,1,3 9 9,5,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...