Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 27/11/2023
Thứ hai
Loại vé: N48
100n 48
200n 096
400n 648875659470
1.tr 5202
3.tr 25010536196863758441274995120111329
10.tr 0966858849
15.tr 80122
30.tr 10467
Giải Đặc Biệt
239358
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 27/11/2023  
Chục Số Đơn vị
7,1 0 2,1
4,0 1 0,9
0,2 2 9,2
3 7
4 8,1,9
Chục Số Đơn vị
6 5 8
9 6 5,8,7
3,6 7 0
4,8,6,5 8 8
1,9,2,4 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/11/2023
Thứ hai
Loại vé: N47
100n 27
200n 423
400n 047373960809
1.tr 3159
3.tr 25078371294538204625476199329780165
10.tr 0324717028
15.tr 55093
30.tr 85030
Giải Đặc Biệt
463710
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,1 0 9
1 9,0
8 2 7,3,9,5,8
2,7,9 3 0
4 7
Chục Số Đơn vị
2,6 5 9
9 6 5
2,9,4 7 3,8
7,2 8 2
0,5,2,1 9 6,7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/11/2023
Thứ hai
Loại vé: N46
100n 72
200n 041
400n 733754943001
1.tr 6425
3.tr 83465201691135677649715554551551775
10.tr 6338873254
15.tr 40295
30.tr 36093
Giải Đặc Biệt
494745
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1
4,0 1 5
7 2 5
9 3 7
9,5 4 1,9,5
Chục Số Đơn vị
2,6,5,1,7,9,4 5 6,5,4
5 6 5,9
3 7 2,5
8 8 8
6,4 9 4,5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/11/2023
Thứ hai
Loại vé: N45
100n 29
200n 320
400n 350265923070
1.tr 1281
3.tr 82940443795867392682322948535078355
10.tr 0644856841
15.tr 45810
30.tr 59423
Giải Đặc Biệt
749865
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7,4,5,1 0 2
8,4 1 0
0,9,8 2 9,0,3
7,2 3
9 4 0,8,1
Chục Số Đơn vị
5,6 5 0,5
6 5
7 0,9,3
4 8 1,2
2,7 9 2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 30/10/2023
Thứ hai
Loại vé: N44
100n 97
200n 403
400n 942763079270
1.tr 9678
3.tr 59743180214640924234079897880917049
10.tr 9602071723
15.tr 04452
30.tr 61877
Giải Đặc Biệt
110959
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7,2 0 3,7,9,9
2 1
5 2 7,1,0,3
0,4,2 3 4
3 4 3,9
Chục Số Đơn vị
5 2,9
6
9,2,0,7 7 0,8,7
7 8 9
0,8,0,4,5 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 23/10/2023
Thứ hai
Loại vé: N43
100n 29
200n 432
400n 702742869642
1.tr 6793
3.tr 72862095678021458421102955045451824
10.tr 1984805741
15.tr 80726
30.tr 89728
Giải Đặc Biệt
569478
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
0
2,4 1 4
3,4,6 2 9,7,1,4,6,8
9 3 2
1,5,2 4 2,8,1
Chục Số Đơn vị
9 5 4
8,2 6 2,7
2,6 7 8
4,2,7 8 6
2 9 3,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 16/10/2023
Thứ hai
Loại vé: N42
100n 53
200n 957
400n 467416614878
1.tr 4959
3.tr 93854018561979650225736345532844936
10.tr 4250535180
15.tr 77777
30.tr 68124
Giải Đặc Biệt
726635
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 5
6 1
2 5,8,4
5 3 4,6,5
7,5,3,2 4
Chục Số Đơn vị
2,0,3 5 3,7,9,4,6
5,9,3 6 1
5,7 7 4,8,7
7,2 8 0
5 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...