Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 05/06/2023
Thứ hai
Loại vé: 23
100n 48
200n 589
400n 809901783305
1.tr 0492
3.tr 07221433464708914847531977549601311
10.tr 1003731343
15.tr 39932
30.tr 29079
Giải Đặc Biệt
898030
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/06/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 05/06/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 5
2,1 1 1
9,3 2 1
4 3 7,2,0
4 8,6,7,3
Chục Số Đơn vị
0 5
4,9 6
4,9,3 7 8,9
4,7 8 9,9
8,9,8,7 9 9,2,7,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 29/05/2023
Thứ hai
Loại vé: 22
100n 15
200n 398
400n 126963003681
1.tr 1865
3.tr 49894908568931397588981202801137641
10.tr 3170003744
15.tr 48322
30.tr 59352
Giải Đặc Biệt
526934
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 29/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,2,0 0 0,0
8,1,4 1 5,3,1
2,5 2 0,2
1 3 4
9,4,3 4 1,4
Chục Số Đơn vị
1,6 5 6,2
5 6 9,5
7
9,8 8 1,8
6 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 22/05/2023
Thứ hai
Loại vé: 21
100n 77
200n 448
400n 508505011156
1.tr 9096
3.tr 85181452196472753849076800583929596
10.tr 3494323912
15.tr 60589
30.tr 80542
Giải Đặc Biệt
817013
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 22/05/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0,8 1 9,2,3
1,4 2 7
4,1 3 9
4 8,9,3,2
Chục Số Đơn vị
8 5 6
5,9,9 6
7,2 7 7
4 8 5,1,0,9
1,4,3,8 9 6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 15/05/2023
Thứ hai
Loại vé: 20
100n 33
200n 492
400n 825240267703
1.tr 8213
3.tr 09967834974560121731388820532644130
10.tr 9975650426
15.tr 64754
30.tr 96610
Giải Đặc Biệt
823050
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 15/05/2023  
Chục Số Đơn vị
3,1,5 0 3,1
0,3 1 3,0
9,5,8 2 6,6,6
3,0,1 3 3,1,0
5 4
Chục Số Đơn vị
5 2,6,4,0
2,2,5,2 6 7
6,9 7
8 2
9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/05/2023
Thứ hai
Loại vé: N19
100n 03
200n 267
400n 089000805134
1.tr 7160
3.tr 79577091046539403438772666697338386
10.tr 2123119572
15.tr 60450
30.tr 11258
Giải Đặc Biệt
637269
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,8,6,5 0 3,4
3 1
7 2
0,7 3 4,8,1
3,0,9 4
Chục Số Đơn vị
5 0,8
6,8 6 7,0,6,9
6,7 7 7,3,2
3,5 8 0,6
6 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/05/2023
Thứ hai
Loại vé: 18
100n 18
200n 525
400n 666973108360
1.tr 8757
3.tr 08988804278980824749673315351551345
10.tr 3782463558
15.tr 83732
30.tr 77102
Giải Đặc Biệt
397597
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1,6 0 8,2
3 1 8,0,5
3,0 2 5,7,4
3 1,2
2 4 9,5
Chục Số Đơn vị
2,1,4 5 7,8
6 9,0
5,2,9 7
1,8,0,5 8 8
6,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 24/04/2023
Thứ hai
Loại vé: 17
100n 87
200n 727
400n 885344047852
1.tr 8586
3.tr 85909801817978310648048156418069455
10.tr 5408965129
15.tr 66122
30.tr 64748
Giải Đặc Biệt
102237
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/04/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 4,9
8 1 5
5,2 2 7,9,2
5,8 3 7
0 4 8,8
Chục Số Đơn vị
1,5 5 3,2,5
8 6
8,2,3 7
4,4 8 7,6,1,3,0,9
0,8,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...