Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 15/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 15/04/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 08/04/2024
Thứ hai
Loại vé: S15
100n 94
200n 329
400n 311532250078
1.tr 0037
3.tr 66044082852492475626019564882749746
10.tr 5441978499
15.tr 55890
30.tr 25639
Giải Đặc Biệt
516068
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 08/04/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 5,9
2 9,5,4,6,7
3 7,9
9,4,2 4 4,6
Chục Số Đơn vị
1,2,8 5 6
2,5,4 6 8
3,2 7 8
7,6 8 5
2,1,9,3 9 4,9,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 01/04/2024
Thứ hai
Loại vé: S14
100n 69
200n 500
400n 571746689388
1.tr 3201
3.tr 76169045614565662651743841973181026
10.tr 4104341859
15.tr 83277
30.tr 34258
Giải Đặc Biệt
792804
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 01/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,4
0,6,5,3 1 7
2 6
4 3 1
8,0 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6,1,9,8
5,2 6 9,8,9,1
1,7 7 7
6,8,5 8 8,4
6,6,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 25/03/2024
Thứ hai
Loại vé: S13
100n 92
200n 836
400n 532734263156
1.tr 9933
3.tr 57383616172268477726407937171159808
10.tr 8468147066
15.tr 34654
30.tr 07015
Giải Đặc Biệt
860915
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 25/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 8
1,8 1 7,1,5,5
9 2 7,6,6
3,8,9 3 6,3
8,5 4
Chục Số Đơn vị
1,1 5 6,4
3,2,5,2,6 6 6
2,1 7
0 8 3,4,1
9 2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 18/03/2024
Thứ hai
Loại vé: S12
100n 10
200n 897
400n 926686108060
1.tr 2432
3.tr 05038043789168852674735201288359742
10.tr 4549912144
15.tr 79146
30.tr 70983
Giải Đặc Biệt
644940
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 18/03/2024  
Chục Số Đơn vị
1,1,6,2,4 0
1 0,0
3,4 2 0
8,8 3 2,8
7,4 4 2,4,6,0
Chục Số Đơn vị
5
6,4 6 6,0
9 7 8,4
3,7,8 8 8,3,3
9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 11/03/2024
Thứ hai
Loại vé: S11
100n 44
200n 951
400n 422007778194
1.tr 8640
3.tr 17650397319694261302568311602174864
10.tr 8442199921
15.tr 72594
30.tr 94695
Giải Đặc Biệt
290910
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 11/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,4,5,1 0 2
5,3,3,2,2,2 1 0
4,0 2 0,1,1,1
3 1,1
4,9,6,9 4 4,0,2
Chục Số Đơn vị
9 5 1,0
6 4
7 7 7
8
9 4,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 04/03/2024
Thứ hai
Loại vé: S10
100n 69
200n 937
400n 533770215601
1.tr 8097
3.tr 99487275428165514489330568661283040
10.tr 6529335227
15.tr 58030
30.tr 10253
Giải Đặc Biệt
726934
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/03/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 04/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,3 0 1
2,0 1 2
4,1 2 1,7
9,5 3 7,7,0,4
3 4 2,0
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,3
5 6 9
3,3,9,8,2 7
8 7,9
6,8 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 26/02/2024
Thứ hai
Loại vé: S09
100n 83
200n 649
400n 472409870326
1.tr 7632
3.tr 86713700239829436597922679867943406
10.tr 0617613490
15.tr 89129
30.tr 59582
Giải Đặc Biệt
111134
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 26/02/2024
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 26/02/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
1 3
3,8 2 4,6,3,9
8,1,2 3 2,4
2,9,3 4 9
Chục Số Đơn vị
5
2,0,7 6 7
8,9,6 7 9,6
8 3,7,2
4,7,2 9 4,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...