Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 25/06/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 25/06/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 20/06/2022
Thứ hai
Loại vé: L25
100n 84
200n 285
400n 966633733864
1.tr 4091
3.tr 56428532329017767543975781517530849
10.tr 9102475100
15.tr 58277
30.tr 00205
Giải Đặc Biệt
572076
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 20/06/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,5
9 1
3 2 8,4
7,4 3 2
8,6,2 4 3,9
Chục Số Đơn vị
8,7,0 5
6,7 6 6,4
7,7 7 3,7,8,5,7,6
2,7 8 4,5
4 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 13/06/2022
Thứ hai
Loại vé: L24
100n 80
200n 854
400n 664647837715
1.tr 0883
3.tr 17941510120480978416669056190661881
10.tr 0445268727
15.tr 21351
30.tr 93346
Giải Đặc Biệt
596338
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 13/06/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 9,5,6
4,8,5 1 5,2,6
1,5 2 7
8,8 3 8
5 4 6,1,6
Chục Số Đơn vị
1,0 5 4,2,1
4,1,0,4 6
2 7
3 8 0,3,3,1
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 06/06/2022
Thứ hai
Loại vé: L23
100n 22
200n 419
400n 344289875773
1.tr 2955
3.tr 29123712042334834977761853076529990
10.tr 2682767890
15.tr 40435
30.tr 20788
Giải Đặc Biệt
038473
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/06/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 06/06/2022  
Chục Số Đơn vị
9,9 0 4
1 9
2,4 2 2,3,7
7,2,7 3 5
0 4 2,8
Chục Số Đơn vị
5,8,6,3 5 5
6 5
8,7,2 7 3,7,3
4,8 8 7,5,8
1 9 0,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 30/05/2022
Thứ hai
Loại vé: L22
100n 27
200n 488
400n 046459146868
1.tr 0470
3.tr 69593317282930711289495793069444065
10.tr 2781769938
15.tr 54512
30.tr 76369
Giải Đặc Biệt
778406
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 30/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,6
1 4,7,2
1 2 7,8
9 3 8
6,1,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5
0 6 4,8,5,9
2,0,1 7 0,9
8,6,2,3 8 8,9
8,7,6 9 3,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 23/05/2022
Thứ hai
Loại vé: L21
100n 21
200n 704
400n 952777179848
1.tr 4098
3.tr 40450327545284965917925675432691562
10.tr 4231633564
15.tr 33518
30.tr 29541
Giải Đặc Biệt
076308
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 23/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,8
2,4 1 7,7,6,8
6 2 1,7,6
3
0,5,6 4 8,9,1
Chục Số Đơn vị
5 0,4
2,1 6 7,2,4
2,1,1,6 7
4,9,1,0 8
4 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 16/05/2022
Thứ hai
Loại vé: L20
100n 58
200n 468
400n 613579897464
1.tr 0771
3.tr 08781278159965529839143816151828290
10.tr 7316824633
15.tr 58661
30.tr 76469
Giải Đặc Biệt
037054
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 16/05/2022  
Chục Số Đơn vị
9 0
7,8,8,6 1 5,8
2
3 3 5,9,3
6,5 4
Chục Số Đơn vị
3,1,5 5 8,5,4
6 8,4,8,1,9
7 1
5,6,1,6 8 9,1,1
8,3,6 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 09/05/2022
Thứ hai
Loại vé: L19
100n 68
200n 017
400n 706820524478
1.tr 6415
3.tr 01693655811996752264817721845024109
10.tr 5257397431
15.tr 73036
30.tr 56766
Giải Đặc Biệt
757852
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 09/05/2022  
Chục Số Đơn vị
5 0 9
8,3 1 7,5
5,7,5 2
9,7 3 1,6
6 4
Chục Số Đơn vị
1 5 2,0,2
3,6 6 8,8,7,4,6
1,6 7 8,2,3
6,6,7 8 1
0 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...