Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 14/06/2021
Thứ hai
Loại vé: K24
100n 00
200n 822
400n 577008676729
1.tr 0429
3.tr 44769558608432208766599354454725677
10.tr 7451503146
15.tr 07731
30.tr 80195
Giải Đặc Biệt
113834
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 14/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,7,6 0 0
3 1 5
2,2 2 2,9,9,2
3 5,1,4
3 4 7,6
Chục Số Đơn vị
3,1,9 5
6,4 6 7,9,0,6
6,4,7 7 0,7
8
2,2,6 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 07/06/2021
Thứ hai
Loại vé: K23
100n 07
200n 870
400n 623051416427
1.tr 2867
3.tr 90180148018352427470765975804833347
10.tr 8643346809
15.tr 20410
30.tr 76071
Giải Đặc Biệt
115341
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 07/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,3,8,7,1 0 7,1,9
4,0,7,4 1 0
2 7,4
3 3 0,3
2 4 1,8,7,1
Chục Số Đơn vị
5
6 7
0,2,6,9,4 7 0,0,1
4 8 0
0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 31/05/2021
Thứ hai
Loại vé: K22
100n 60
200n 453
400n 778679018139
1.tr 7796
3.tr 99073145329873882802226560659978831
10.tr 1906961657
15.tr 62352
30.tr 64111
Giải Đặc Biệt
074608
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 31/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 31/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 1,2,8
0,3,1 1 1
3,0,5 2
5,7 3 9,2,8,1
4
Chục Số Đơn vị
5 3,6,7,2
8,9,5 6 0,9
5 7 3
3,0 8 6
3,9,6 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 24/05/2021
Thứ hai
Loại vé: K21
100n 30
200n 565
400n 270754979816
1.tr 9211
3.tr 97945451029996653082821099917253672
10.tr 0610498282
15.tr 85348
30.tr 73032
Giải Đặc Biệt
609095
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 24/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 7,2,9,4
1 1 6,1
0,8,7,7,8,3 2
3 0,2
0 4 5,8
Chục Số Đơn vị
6,4,9 5
1,6 6 5,6
0,9 7 2,2
4 8 2,2
0 9 7,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 17/05/2021
Thứ hai
Loại vé: K20
100n 73
200n 997
400n 794343811466
1.tr 1990
3.tr 38525571236728375494462066034144375
10.tr 4762468233
15.tr 61473
30.tr 75488
Giải Đặc Biệt
822921
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 17/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 6
8,4,2 1
2 5,3,4,1
7,4,2,8,3,7 3 3
9,2 4 3,1
Chục Số Đơn vị
2,7 5
6,0 6 6
9 7 3,5,3
8 8 1,3,8
9 7,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 10/05/2021
Thứ hai
Loại vé: K19
100n 14
200n 372
400n 915756114755
1.tr 6388
3.tr 63781359474493019864639581968234340
10.tr 0940541364
15.tr 72304
30.tr 38530
Giải Đặc Biệt
983510
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 10/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,4,3,1 0 5,4
1,8 1 4,1,0
7,8 2
3 0,0
1,6,6,0 4 7,0
Chục Số Đơn vị
5,0 5 7,5,8
6 4,4
5,4 7 2
8,5 8 8,1,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Tháp - 03/05/2021
Thứ hai
Loại vé: K18
100n 81
200n 924
400n 849281259296
1.tr 7533
3.tr 17609873459463742328903750789679884
10.tr 2328226143
15.tr 52763
30.tr 96578
Giải Đặc Biệt
153732
Xem bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Tháp - Ngày: 03/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 9
8 1
9,8,3 2 4,5,8
3,4,6 3 3,7,2
2,8 4 5,3
Chục Số Đơn vị
2,4,7 5
9,9 6 3
3 7 5,8
2,7 8 1,4,2
0 9 2,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...