Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 27/09/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 27/09/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Nông - 24/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 07
Giải Bảy 440
Giải Sáu 396167550401
Giải Năm 2780
Giải Tư 77957457558488403523443409545732663
Giải Ba 4833487346
Giải Nhì 53575
Giải Nhất 47314
Giải Đặc Biệt
892092
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 24/09/2022  
Chục Số Đơn vị
4,8,4 0 7,1
6,0 1 4
9 2 3
2,6 3 4
8,3,1 4 0,0,6
Chục Số Đơn vị
5,5,7 5 5,7,5,7
4 6 1,3
0,5,5 7 5
8 0,4
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 17/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 57
Giải Bảy 166
Giải Sáu 916814787332
Giải Năm 1687
Giải Tư 89573723770937615572100830081042816
Giải Ba 3680299003
Giải Nhì 07148
Giải Nhất 09755
Giải Đặc Biệt
137609
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 17/09/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 2,3,9
1 0,6
3,7,0 2
7,8,0 3 2
4 8
Chục Số Đơn vị
5 5 7,5
6,7,1 6 6,8
5,8,7 7 8,3,7,6,2
6,7,4 8 7,3
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 10/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 33
Giải Bảy 796
Giải Sáu 292898705564
Giải Năm 8863
Giải Tư 47984901083389298855501564868794174
Giải Ba 8333705859
Giải Nhì 15646
Giải Nhất 65101
Giải Đặc Biệt
997167
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 10/09/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 8,1
0 1
9 2 8
3,6 3 3,7
6,8,7 4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,6,9
9,5,4 6 4,3,7
8,3,6 7 0,4
2,0 8 4,7
5 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 03/09/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 06
Giải Bảy 707
Giải Sáu 095921572301
Giải Năm 2279
Giải Tư 38901061966387700791997156824223283
Giải Ba 4190526800
Giải Nhì 68855
Giải Nhất 47902
Giải Đặc Biệt
281288
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/09/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 03/09/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 6,7,1,1,5,0,2
0,0,9 1 5
4,0 2
8 3
4 2
Chục Số Đơn vị
1,0,5 5 9,7,5
0,9 6
0,5,7 7 9,7
8 8 3,8
5,7 9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 27/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 37
Giải Bảy 261
Giải Sáu 167271599344
Giải Năm 6504
Giải Tư 04627885045085489783465644599247831
Giải Ba 9840916187
Giải Nhì 06590
Giải Nhất 13250
Giải Đặc Biệt
150337
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 27/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 4,4,9
6,3 1
7,9 2 7
8 3 7,1,7
4,0,0,5,6 4 4
Chục Số Đơn vị
5 9,4,0
6 1,4
3,2,8,3 7 2
8 3,7
5,0 9 2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 20/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 11
Giải Bảy 117
Giải Sáu 844376951131
Giải Năm 5890
Giải Tư 13261620799837390505836956642751180
Giải Ba 2778546217
Giải Nhì 19694
Giải Nhất 80895
Giải Đặc Biệt
173034
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 20/08/2022  
Chục Số Đơn vị
9,8 0 5
1,3,6 1 1,7,7
2 7
4,7 3 1,4
9,3 4 3
Chục Số Đơn vị
9,0,9,8,9 5
6 1
1,2,1 7 9,3
8 0,5
7 9 5,0,5,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 13/08/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 57
Giải Bảy 518
Giải Sáu 599401251691
Giải Năm 9739
Giải Tư 98588840138217871615700731576465363
Giải Ba 3499873570
Giải Nhì 51012
Giải Nhất 82863
Giải Đặc Biệt
324370
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/08/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 13/08/2022  
Chục Số Đơn vị
7,7 0
9 1 8,3,5,2
1 2 5
1,7,6,6 3 9
9,6 4
Chục Số Đơn vị
2,1 5 7
6 4,3,3
5 7 8,3,0,0
1,8,7,9 8 8
3 9 4,1,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...