Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Đắk Nông - 21/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 79
Giải Bảy 609
Giải Sáu 654604636861
Giải Năm 9603
Giải Tư 45427267287141957672078163873720498
Giải Ba 1288512485
Giải Nhì 24748
Giải Nhất 08332
Giải Đặc Biệt
188947
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 21/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 9,3
6 1 9,6
7,3 2 7,8
6,0 3 7,2
4 6,8,7
Chục Số Đơn vị
8,8 5
4,1 6 3,1
2,3,4 7 9,2
2,9,4 8 5,5
7,0,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 14/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 71
Giải Bảy 007
Giải Sáu 046343180859
Giải Năm 0737
Giải Tư 96164381332110688101442037439498939
Giải Ba 4181432902
Giải Nhì 35228
Giải Nhất 12346
Giải Đặc Biệt
837920
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 14/05/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 7,6,1,3,2
7,0 1 8,4
0 2 8,0
6,3,0 3 7,3,9
6,9,1 4 6
Chục Số Đơn vị
5 9
0,4 6 3,4
0,3 7 1
1,2 8
5,3 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 07/05/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 61
Giải Bảy 523
Giải Sáu 822290315499
Giải Năm 7856
Giải Tư 50468375152557630351581064668602942
Giải Ba 7497787579
Giải Nhì 07140
Giải Nhất 06658
Giải Đặc Biệt
359027
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/05/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 07/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 6
6,3,5 1 5
2,4 2 3,2,7
2 3 1
4 2,0
Chục Số Đơn vị
1 5 6,1,8
5,7,0,8 6 1,8
7,2 7 6,7,9
6,5 8 6
9,7 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 30/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 64
Giải Bảy 708
Giải Sáu 291645630372
Giải Năm 8161
Giải Tư 03667993034674618800825819346228839
Giải Ba 5574367713
Giải Nhì 55628
Giải Nhất 84918
Giải Đặc Biệt
025388
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 30/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,3,0
6,8 1 6,3,8
7,6 2 8
6,0,4,1 3 9
6 4 6,3
Chục Số Đơn vị
5
1,4 6 4,3,1,7,2
6 7 2
0,2,1,8 8 1,8
3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 23/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 83
Giải Bảy 101
Giải Sáu 582678582430
Giải Năm 8248
Giải Tư 49023032131117029968374664710409119
Giải Ba 6708457166
Giải Nhì 95806
Giải Nhất 18471
Giải Đặc Biệt
804668
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 23/04/2022  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 1,4,6
0,7 1 3,9
2 6,3
8,2,1 3 0
0,8 4 8
Chục Số Đơn vị
5 8
2,6,6,0 6 8,6,6,8
7 0,1
5,4,6,6 8 3,4
1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 16/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 71
Giải Bảy 117
Giải Sáu 588145891978
Giải Năm 4412
Giải Tư 63716475407069258419345133060202850
Giải Ba 7895735038
Giải Nhì 67281
Giải Nhất 45607
Giải Đặc Biệt
413425
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/04/2022  
Chục Số Đơn vị
4,5 0 2,7
7,8,8 1 7,2,6,9,3
1,9,0 2 5
1 3 8
4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7
1 6
1,5,0 7 1,8
7,3 8 1,9,1
8,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 09/04/2022
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 53
Giải Bảy 687
Giải Sáu 752088816433
Giải Năm 0517
Giải Tư 07687303545619439302646916570898152
Giải Ba 1246077165
Giải Nhì 44581
Giải Nhất 27825
Giải Đặc Biệt
177168
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/04/2022
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,6 0 2,8
8,9,8 1 7
0,5 2 0,5
5,3 3 3
5,9 4
Chục Số Đơn vị
6,2 5 3,4,2
6 0,5,8
8,1,8 7
0,6 8 7,1,7,1
9 4,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...