Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Đắk Nông - 16/09/2023
Thứ bảy
Loại vé: SDN
Giải Tám 89
Giải Bảy 646
Giải Sáu 424144177421
Giải Năm 3951
Giải Tư 88472422750556785957311422163432527
Giải Ba 7265273586
Giải Nhì 84633
Giải Nhất 74632
Giải Đặc Biệt
835555
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/09/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 16/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4,2,5 1 7
7,4,5,3 2 1,7
3 3 4,3,2
3 4 6,1,2
Chục Số Đơn vị
7,5 5 1,7,2,5
4,8 6 7
1,6,5,2 7 2,5
8 9,6
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 09/09/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 86
Giải Bảy 558
Giải Sáu 751539483907
Giải Năm 2035
Giải Tư 49413530695240208826831425087923030
Giải Ba 8696379370
Giải Nhì 25851
Giải Nhất 60344
Giải Đặc Biệt
929614
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/09/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 09/09/2023  
Chục Số Đơn vị
3,7 0 7,2
5 1 5,3,4
0,4 2 6
1,6 3 5,0
4,1 4 8,2,4
Chục Số Đơn vị
1,3 5 8,1
8,2 6 9,3
0 7 9,0
5,4 8 6
6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 02/09/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 72
Giải Bảy 888
Giải Sáu 362248754751
Giải Năm 1539
Giải Tư 12498392001783080913526421282731788
Giải Ba 2338708827
Giải Nhì 85837
Giải Nhất 89502
Giải Đặc Biệt
992668
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/09/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 02/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,2
5 1 3
7,2,4,0 2 2,7,7
1 3 9,0,7
4 2
Chục Số Đơn vị
7 5 1
6 8
2,8,2,3 7 2,5
8,9,8,6 8 8,8,7
3 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 26/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 18
Giải Bảy 632
Giải Sáu 263992140698
Giải Năm 7950
Giải Tư 36531230801021237908239907062151694
Giải Ba 0944988556
Giải Nhì 20071
Giải Nhất 91894
Giải Đặc Biệt
517333
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/08/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 26/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5,8,9 0 8
3,2,7 1 8,4,2
3,1 2 1
3 3 2,9,1,3
1,9,9 4 9
Chục Số Đơn vị
5 0,6
5 6
7 1
1,9,0 8 0
3,4 9 8,0,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 19/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 41
Giải Bảy 507
Giải Sáu 335827655249
Giải Năm 8866
Giải Tư 54442615037688358184796546440539077
Giải Ba 0482233338
Giải Nhì 65133
Giải Nhất 56902
Giải Đặc Biệt
287063
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/08/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 19/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,3,5,2
4 1
4,2,0 2 2
0,8,3,6 3 8,3
8,5 4 1,9,2
Chục Số Đơn vị
6,0 5 8,4
6 6 5,6,3
0,7 7 7
5,3 8 3,4
4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 12/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 01
Giải Bảy 645
Giải Sáu 435318767872
Giải Năm 6256
Giải Tư 13026152738788962306595506965603008
Giải Ba 1020626111
Giải Nhì 76443
Giải Nhất 59106
Giải Đặc Biệt
247061
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/08/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 12/08/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,6,8,6,6
0,1,6 1 1
7 2 6
5,7,4 3
4 5,3
Chục Số Đơn vị
4 5 3,6,0,6
7,5,2,0,5,0,0 6 1
7 6,2,3
0 8 9
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 05/08/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 00
Giải Bảy 472
Giải Sáu 803602242258
Giải Năm 1845
Giải Tư 67534546535594490925858567639856502
Giải Ba 1874157487
Giải Nhì 57058
Giải Nhất 26791
Giải Đặc Biệt
716241
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/08/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 05/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,2
4,9,4 1
7,0 2 4,5
5 3 6,4
2,3,4 4 5,4,1,1
Chục Số Đơn vị
4,2 5 8,3,6,8
3,5 6
8 7 2
5,9,5 8 7
9 8,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...