Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 01/04/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 01/04/2023
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/03/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 59
Giải Bảy 795
Giải Sáu 973263629364
Giải Năm 3489
Giải Tư 95837684134357856624943546857810642
Giải Ba 8067509334
Giải Nhì 44592
Giải Nhất 02441
Giải Đặc Biệt
282583
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4 1 3
3,6,4,9 2 4
1,8 3 2,7,4
6,2,5,3 4 2,1
Chục Số Đơn vị
9,7 5 9,4
6 2,4
3 7 8,8,5
7,7 8 9,3
5,8 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/03/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 59
Giải Bảy 814
Giải Sáu 713355074580
Giải Năm 0660
Giải Tư 50345669787593666136866796078807027
Giải Ba 3191818587
Giải Nhì 12319
Giải Nhất 38265
Giải Đặc Biệt
464369
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/03/2023  
Chục Số Đơn vị
8,6 0 7
1 4,8,9
2 7
3 3 3,6,6
1 4 5
Chục Số Đơn vị
4,6 5 9
3,3 6 0,5,9
0,2,8 7 8,9
7,8,1 8 0,8,7
5,7,1,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/03/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 71
Giải Bảy 344
Giải Sáu 040766136585
Giải Năm 3278
Giải Tư 03983957123124438051384234801283737
Giải Ba 5205031558
Giải Nhì 03211
Giải Nhất 24257
Giải Đặc Biệt
546932
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/03/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 7
7,5,1 1 3,2,2,1
1,1,3 2 3
1,8,2 3 7,2
4,4 4 4,4
Chục Số Đơn vị
8 5 1,0,8,7
6
0,3,5 7 1,8
7,5 8 5,3
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 04/03/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 74
Giải Bảy 982
Giải Sáu 998402884078
Giải Năm 6853
Giải Tư 37586946099851646923467174042913648
Giải Ba 8251530427
Giải Nhì 18221
Giải Nhất 76743
Giải Đặc Biệt
571009
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/03/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 04/03/2023  
Chục Số Đơn vị
0 9,9
2 1 6,7,5
8 2 3,9,7,1
5,2,4 3
7,8 4 8,3
Chục Số Đơn vị
1 5 3
8,1 6
1,2 7 4,8
8,7,4 8 2,4,8,6
0,2,0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 25/02/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 31
Giải Bảy 140
Giải Sáu 937438580583
Giải Năm 3312
Giải Tư 26817155663053219908108821291593489
Giải Ba 2772656155
Giải Nhì 98092
Giải Nhất 81560
Giải Đặc Biệt
479792
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 25/02/2023  
Chục Số Đơn vị
4,6 0 8
3 1 2,7,5
1,3,8,9,9 2 6
8 3 1,2
7 4 0
Chục Số Đơn vị
1,5 5 8,5
6,2 6 6,0
1 7 4
5,0 8 3,2,9
8 9 2,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 18/02/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 02
Giải Bảy 215
Giải Sáu 203430900620
Giải Năm 7866
Giải Tư 02978142921649463894606379318800276
Giải Ba 8531017866
Giải Nhì 58185
Giải Nhất 78040
Giải Đặc Biệt
965588
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 18/02/2023  
Chục Số Đơn vị
9,2,1,4 0 2
1 5,0
0,9 2 0
3 4,7
3,9,9 4 0
Chục Số Đơn vị
1,8 5
6,7,6 6 6,6
3 7 8,6
7,8,8 8 8,5,8
9 0,2,4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đắk Nông - 11/02/2023
Thứ bảy
Loại vé: SD
Giải Tám 50
Giải Bảy 094
Giải Sáu 764637341156
Giải Năm 3040
Giải Tư 86016186889731958932896714159996880
Giải Ba 3690265837
Giải Nhì 08454
Giải Nhất 86304
Giải Đặc Biệt
564592
Xem bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/02/2023
Bảng Loto xổ số Đắk Nông - Ngày: 11/02/2023  
Chục Số Đơn vị
5,4,8 0 2,4
7 1 6,9
3,0,9 2
3 4,2,7
9,3,5,0 4 6,0
Chục Số Đơn vị
5 0,6,4
4,5,1 6
3 7 1
8 8 8,0
1,9 9 4,9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...