Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Đồng Nai - 18/05/2022
Thứ tư
Loại vé: 5K3
100n 59
200n 860
400n 213438080709
1.tr 1584
3.tr 69140700993443569517256955447635528
10.tr 2415134314
15.tr 12901
30.tr 18325
Giải Đặc Biệt
117782
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4 0 8,9,1
5,0 1 7,4
8 2 8,5
3 4,5
3,8,1 4 0
Chục Số Đơn vị
3,9,2 5 9,1
7 6 0
1 7 6
0,2 8 4,2
5,0,9 9 9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 11/05/2022
Thứ tư
Loại vé: 5K2
100n 52
200n 427
400n 603807280954
1.tr 3325
3.tr 34993026772910623971809421246048335
10.tr 5616832809
15.tr 15498
30.tr 32374
Giải Đặc Biệt
376634
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 6,9
7 1
5,4 2 7,8,5
9 3 8,5,4
5,7,3 4 2
Chục Số Đơn vị
2,3 5 2,4
0 6 0,8
2,7 7 7,1,4
3,2,6,9 8
0 9 3,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 04/05/2022
Thứ tư
Loại vé: 5K1
100n 82
200n 643
400n 269908253423
1.tr 1997
3.tr 24542829873963599055546385953192739
10.tr 7645238065
15.tr 04804
30.tr 32704
Giải Đặc Biệt
033323
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0 4,4
3 1
8,4,5 2 5,3,3
4,2,2 3 5,8,1,9
0,0 4 3,2
Chục Số Đơn vị
2,3,5,6 5 5,2
6 5
9,8 7
3 8 2,7
9,3 9 9,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 27/04/2022
Thứ tư
Loại vé: 4K4
100n 89
200n 569
400n 064861190163
1.tr 9083
3.tr 19079289388547110709668849339971667
10.tr 0949231436
15.tr 28094
30.tr 09110
Giải Đặc Biệt
171529
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 9
7 1 9,0
9 2 9
6,8 3 8,6
8,9 4 8
Chục Số Đơn vị
5
3 6 9,3,7
6 7 9,1
4,3 8 9,3,4
8,6,1,7,0,9,2 9 9,2,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 20/04/2022
Thứ tư
Loại vé: 4K3
100n 63
200n 961
400n 706931504822
1.tr 4337
3.tr 71340377587915434631731414534446395
10.tr 8142325287
15.tr 70057
30.tr 65619
Giải Đặc Biệt
907299
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,4 0
6,3,4 1 9
2 2 2,3
6,2 3 7,1
5,4 4 0,1,4
Chục Số Đơn vị
9 5 0,8,4,7
6 3,1,9
3,8,5 7
5 8 7
6,1,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 13/04/2022
Thứ tư
Loại vé: 4K2
100n 50
200n 123
400n 751757969260
1.tr 3103
3.tr 03732250766025761790071894275161425
10.tr 4539658517
15.tr 18236
30.tr 99606
Giải Đặc Biệt
027714
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
5,6,9 0 3,6
5 1 7,7,4
3 2 3,5
2,0 3 2,6
1 4
Chục Số Đơn vị
2 5 0,7,1
9,7,9,3,0 6 0
1,5,1 7 6
8 9
8 9 6,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 06/04/2022
Thứ tư
Loại vé: 4K1
100n 59
200n 700
400n 064147022358
1.tr 1197
3.tr 36775137422702844046857831814800378
10.tr 9729377276
15.tr 19725
30.tr 21133
Giải Đặc Biệt
191230
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/04/2022
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 06/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0,3 0 0,2
4 1
0,4 2 8,5
8,9,3 3 3,0
4 1,2,6,8
Chục Số Đơn vị
7,2 5 9,8
4,7 6
9 7 5,8,6
5,2,4,7 8 3
5 9 7,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...