Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Đồng Nai - 31/05/2023
Thứ tư
Loại vé: 5K5
100n 82
200n 516
400n 224982395416
1.tr 4805
3.tr 60520983713049423903371456147085227
10.tr 4761761289
15.tr 56564
30.tr 91859
Giải Đặc Biệt
776856
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
2,7 0 5,3
7 1 6,6,7
8 2 0,7
0 3 9
9,6 4 9,5
Chục Số Đơn vị
0,4 5 9,6
1,1,5 6 4
2,1 7 1,0
8 2,9
4,3,8,5 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 24/05/2023
Thứ tư
Loại vé: 5K4
100n 52
200n 084
400n 504311756419
1.tr 9112
3.tr 61317033328729825762819820191114487
10.tr 7806888699
15.tr 57987
30.tr 85772
Giải Đặc Biệt
459317
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
1 1 9,2,7,1,7
5,1,3,6,8,7 2
4 3 2
8 4 3
Chục Số Đơn vị
7 5 2
6 2,8
1,8,8,1 7 5,2
9,6 8 4,2,7,7
1,9 9 8,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 17/05/2023
Thứ tư
Loại vé: 5K3
100n 34
200n 615
400n 707575657456
1.tr 7941
3.tr 66151858623674756566356527426556857
10.tr 8821447994
15.tr 34278
30.tr 08812
Giải Đặc Biệt
782638
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0
4,5 1 5,4,2
6,5,1 2
3 4,8
3,1,9 4 1,7
Chục Số Đơn vị
1,7,6,6 5 6,1,2,7
5,6 6 5,2,6,5
4,5 7 5,8
7,3 8
9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 10/05/2023
Thứ tư
Loại vé: 7K1
100n 13
200n 419
400n 721385719616
1.tr 9629
3.tr 28228963257720505621906070295621886
10.tr 4920492316
15.tr 91866
30.tr 35001
Giải Đặc Biệt
005021
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5,7,4,1
7,2,0,2 1 3,9,3,6,6
2 9,8,5,1,1
1,1 3
0 4
Chục Số Đơn vị
2,0 5 6
1,5,8,1,6 6 6
0 7 1
2 8 6
1,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 03/05/2023
Thứ tư
Loại vé: 5K1
100n 96
200n 690
400n 468997065564
1.tr 8030
3.tr 32934196940291881838433839578492145
10.tr 4872885516
15.tr 08871
30.tr 25357
Giải Đặc Biệt
798468
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,3 0 6
7 1 8,6
2 8
8 3 0,4,8
6,3,9,8 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 7
9,0,1 6 4,8
5 7 1
1,3,2,6 8 9,3,4
8 9 6,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 26/04/2023
Thứ tư
Loại vé: 4K4
100n 91
200n 446
400n 143576186820
1.tr 3723
3.tr 11841133409086004084691671248313737
10.tr 6443051112
15.tr 93693
30.tr 49571
Giải Đặc Biệt
136789
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
2,4,6,3 0
9,4,7 1 8,2
1 2 0,3
2,8,9 3 5,7,0
8 4 6,1,0
Chục Số Đơn vị
3 5
4 6 0,7
6,3 7 1
1 8 4,3,9
8 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 19/04/2023
Thứ tư
Loại vé: 4K3
100n 42
200n 440
400n 710876582370
1.tr 2703
3.tr 02235527071331549879651570815443705
10.tr 5731797560
15.tr 14788
30.tr 36682
Giải Đặc Biệt
733045
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4,7,6 0 8,3,7,5
1 5,7
4,8 2
0 3 5
5 4 2,0,5
Chục Số Đơn vị
3,1,0,4 5 8,7,4
6 0
0,5,1 7 0,9
0,5,8 8 8,2
7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...