Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Đồng Nai - 16/06/2021
Thứ tư
Loại vé: 6K3
100n 62
200n 758
400n 716679403409
1.tr 3379
3.tr 45901823827104858602874084903817039
10.tr 4679309625
15.tr 61629
30.tr 61245
Giải Đặc Biệt
503155
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 9,1,2,8
0 1
6,8,0 2 5,9
9 3 8,9
4 0,8,5
Chục Số Đơn vị
2,4,5 5 8,5
6 6 2,6
7 9
5,4,0,3 8 2
0,7,3,2 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 09/06/2021
Thứ tư
Loại vé: 6K2
100n 02
200n 446
400n 650482296711
1.tr 9999
3.tr 85865038011643935682798830963403238
10.tr 8700309850
15.tr 47438
30.tr 70802
Giải Đặc Biệt
422435
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,4,1,3,2
1,0 1 1
0,8,0 2 9
8,0 3 9,4,8,8,5
0,3 4 6
Chục Số Đơn vị
6,3 5 0
4 6 5
7
3,3 8 2,3
2,9,3 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 02/06/2021
Thứ tư
Loại vé: 6K1
100n 11
200n 336
400n 577627173993
1.tr 2975
3.tr 08041468319449815305739076035411098
10.tr 9055536288
15.tr 89142
30.tr 48742
Giải Đặc Biệt
860270
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/06/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 02/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,7
1,4,3 1 1,7
4,4 2
9 3 6,1
5 4 1,2,2
Chục Số Đơn vị
7,0,5 5 4,5
3,7 6
1,0 7 6,5,0
9,9,8 8 8
9 3,8,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 26/05/2021
Thứ tư
Loại vé: 5K4
100n 02
200n 093
400n 882591352453
1.tr 6492
3.tr 15628930192531114890127308907217110
10.tr 7798971783
15.tr 00778
30.tr 42159
Giải Đặc Biệt
019035
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 26/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,3,1 0 2
1 1 9,1,0
0,9,7 2 5,8
9,5,8 3 5,0,5
4
Chục Số Đơn vị
2,3,3 5 3,9
6
7 2,8
2,7 8 9,3
1,8,5 9 3,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 19/05/2021
Thứ tư
Loại vé: 5K3
100n 98
200n 885
400n 958718505055
1.tr 9823
3.tr 20734526049553657305106122882735656
10.tr 1774802609
15.tr 33119
30.tr 13496
Giải Đặc Biệt
172727
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 19/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 4,5,9
1 2,9
1 2 3,7,7
2 3 4,6
3,0 4 8
Chục Số Đơn vị
8,5,0 5 0,5,6
3,5,9 6
8,2,2 7
9,4 8 5,7
0,1 9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 12/05/2021
Thứ tư
Loại vé: 5K2
100n 66
200n 055
400n 684650297096
1.tr 8189
3.tr 53459462500309689496805164908101218
10.tr 7153216806
15.tr 13958
30.tr 86521
Giải Đặc Biệt
669266
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 12/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0 6
8,2 1 6,8
3 2 9,1
3 2
4 6
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9,0,8
6,4,9,9,9,1,0,6 6 6,6
7
1,5 8 9,1
2,8,5 9 6,6,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Đồng Nai - 05/05/2021
Thứ tư
Loại vé: 5K1
100n 55
200n 255
400n 497500231958
1.tr 8538
3.tr 76066854100407888552760672728984130
10.tr 6720880491
15.tr 97092
30.tr 55356
Giải Đặc Biệt
074509
Xem bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/05/2021
Bảng Loto xổ số Đồng Nai - Ngày: 05/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1,3 0 8,9
9 1 0
5,9 2 3
2 3 8,0
4
Chục Số Đơn vị
5,5,7 5 5,5,8,2,6
6,5 6 6,7
6 7 5,8
5,3,7,0 8 9
8,0 9 1,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...