Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 97
Giải Bảy 798
Giải Sáu 330245729142
Giải Năm 9753
Giải Tư 62942996507088638223618450492172881
Giải Ba 3365891613
Giải Nhì 82293
Giải Nhất 70164
Giải Đặc Biệt
882509
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/11/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 2,9
2,8 1 3
0,7,4,4 2 3,1
5,2,1,9 3
6 4 2,2,5
Chục Số Đơn vị
4 5 3,0,8
8 6 4
9 7 2
9,5 8 6,1
0 9 7,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 67
Giải Bảy 407
Giải Sáu 204723084449
Giải Năm 3829
Giải Tư 18609679054929920667616921549352638
Giải Ba 5167921923
Giải Nhì 30304
Giải Nhất 68665
Giải Đặc Biệt
868856
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/11/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,8,9,5,4
1
9 2 9,3
9,2 3 8
0 4 7,9
Chục Số Đơn vị
0,6 5 6
5 6 7,7,5
6,0,4,6 7 9
0,3 8
4,2,0,9,7 9 9,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 27
Giải Bảy 503
Giải Sáu 754144065852
Giải Năm 6928
Giải Tư 84180171098080190445387052820139186
Giải Ba 0260520353
Giải Nhì 98684
Giải Nhất 62844
Giải Đặc Biệt
294353
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/11/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/11/2023  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,6,9,1,5,1,5
4,0,0 1
5 2 7,8
0,5,5 3
8,4 4 1,5,4
Chục Số Đơn vị
4,0,0 5 2,3,3
0,8 6
2 7
2 8 0,6,4
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/11/2023
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 06
Giải Bảy 674
Giải Sáu 901960467742
Giải Năm 9896
Giải Tư 30571312991702230211022678348428092
Giải Ba 9369377085
Giải Nhì 58839
Giải Nhất 22128
Giải Đặc Biệt
508714
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/11/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 6
7,1 1 9,1,4
4,2,9 2 2,8
9 3 9
7,8,1 4 6,2
Chục Số Đơn vị
8 5
0,4,9 6 7
6 7 4,1
2 8 4,5
1,9,3 9 6,9,2,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 29/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 54
Giải Bảy 615
Giải Sáu 222710175371
Giải Năm 8609
Giải Tư 12198284263246747982231688461888111
Giải Ba 3647130517
Giải Nhì 64259
Giải Nhất 32520
Giải Đặc Biệt
758648
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/10/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 29/10/2023  
Chục Số Đơn vị
2 0 9
7,1,7 1 5,7,8,1,7
8 2 7,6,0
3
5 4 8
Chục Số Đơn vị
1 5 4,9
2 6 7,8
2,1,6,1 7 1,1
9,6,1,4 8 2
0,5 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 83
Giải Bảy 903
Giải Sáu 868036399458
Giải Năm 7402
Giải Tư 81449160736086511470172887827384473
Giải Ba 8264745688
Giải Nhì 61978
Giải Nhất 20006
Giải Đặc Biệt
307437
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/10/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,7 0 3,2,6
1
0 2
8,0,7,7,7 3 9,7
4 9,7
Chục Số Đơn vị
6 5 8
0 6 5
4,3 7 3,0,3,3,8
5,8,8,7 8 3,0,8,8
3,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/10/2023
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 11
Giải Bảy 724
Giải Sáu 979078259902
Giải Năm 4715
Giải Tư 26936428573001286684063574875983981
Giải Ba 5541601323
Giải Nhì 28146
Giải Nhất 68283
Giải Đặc Biệt
116703
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/10/2023
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0 2,3
1,8 1 1,5,2,6
0,1 2 4,5,3
2,8,0 3 6
2,8 4 6
Chục Số Đơn vị
2,1 5 7,7,9
3,1,4 6
5,5 7
8 4,1,3
5 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...