Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 22/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 60
Giải Bảy 869
Giải Sáu 933229218540
Giải Năm 3767
Giải Tư 26210139910363257742155658492152426
Giải Ba 6620891562
Giải Nhì 13116
Giải Nhất 76858
Giải Đặc Biệt
399918
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 22/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,4,1 0 8
2,9,2 1 0,6,8
3,3,4,6 2 1,1,6
3 2,2
4 0,2
Chục Số Đơn vị
6 5 8
2,1 6 0,9,7,5,2
6 7
0,5,1 8
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 15/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 03
Giải Bảy 551
Giải Sáu 071712403912
Giải Năm 2292
Giải Tư 52666926377289608951733049322505393
Giải Ba 6920601072
Giải Nhì 77684
Giải Nhất 68712
Giải Đặc Biệt
387627
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 15/05/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 3,4,6
5,5 1 7,2,2
1,9,7,1 2 5,7
0,9 3 7
0,8 4 0
Chục Số Đơn vị
2 5 1,1
6,9,0 6 6
1,3,2 7 2
8 4
9 2,6,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 08/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 64
Giải Bảy 486
Giải Sáu 326738139060
Giải Năm 2593
Giải Tư 30319177905219909525625531370510520
Giải Ba 6553234604
Giải Nhì 96945
Giải Nhất 96519
Giải Đặc Biệt
154202
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 08/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6,9,2 0 5,4,2
1 3,9,9
3,0 2 5,0
1,9,5 3 2
6,0 4 5
Chục Số Đơn vị
2,0,4 5 3
8 6 4,7,0
6 7
8 6
1,9,1 9 3,0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 01/05/2022
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 83
Giải Bảy 357
Giải Sáu 311172623866
Giải Năm 1779
Giải Tư 15933048701080358575268615774115408
Giải Ba 9278134675
Giải Nhì 85586
Giải Nhất 46069
Giải Đặc Biệt
562960
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 01/05/2022  
Chục Số Đơn vị
7,6 0 3,8
1,6,4,8 1 1
6 2
8,3,0 3 3
4 1
Chục Số Đơn vị
7,7 5 7
6,8 6 2,6,1,9,0
5 7 9,0,5,5
0 8 3,1,6
7,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/04/2022
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 03
Giải Bảy 976
Giải Sáu 738511212396
Giải Năm 3262
Giải Tư 22710383986847487422983694939172499
Giải Ba 8622448734
Giải Nhì 59549
Giải Nhất 57919
Giải Đặc Biệt
784089
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 3
2,9 1 0,9
6,2 2 1,2,4
0 3 4
7,2,3 4 9
Chục Số Đơn vị
8 5
7,9 6 2,9
7 6,4
9 8 5,9
6,9,4,1,8 9 6,8,1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/04/2022
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 48
Giải Bảy 295
Giải Sáu 901209497113
Giải Năm 8883
Giải Tư 13719734687780157693982625572345323
Giải Ba 7497103510
Giải Nhì 46824
Giải Nhất 27043
Giải Đặc Biệt
050624
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
0,7 1 2,3,9,0
1,6 2 3,3,4,4
1,8,9,2,2,4 3
2,2 4 8,9,3
Chục Số Đơn vị
9 5
6 8,2
7 1
4,6 8 3
4,1 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/04/2022
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 14
Giải Bảy 405
Giải Sáu 355146762556
Giải Năm 7174
Giải Tư 12718613096471825013992152527045542
Giải Ba 1657670962
Giải Nhì 60869
Giải Nhất 83607
Giải Đặc Biệt
219407
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2022
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/04/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 5,9,7,7
5 1 4,8,8,3,5
4,6 2
1 3
1,7 4 2
Chục Số Đơn vị
0,1 5 1,6
7,5,7 6 2,9
0,0 7 6,4,0,6
1,1 8
0,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...