Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 15/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 15/04/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 14/04/2024
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 01
Giải Bảy 351
Giải Sáu 855709233565
Giải Năm 0365
Giải Tư 70016406894180642586588125426652441
Giải Ba 7415870097
Giải Nhì 07357
Giải Nhất 64599
Giải Đặc Biệt
473105
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 14/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 1,6,5
0,5,4 1 6,2
1 2 3
2 3
4 1
Chục Số Đơn vị
6,6,0 5 1,7,8,7
1,0,8,6 6 5,5,6
5,9,5 7
5 8 9,6
8,9 9 7,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 07/04/2024
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 78
Giải Bảy 811
Giải Sáu 747184015354
Giải Năm 8297
Giải Tư 85216486974287073019165470611340138
Giải Ba 4092385849
Giải Nhì 62429
Giải Nhất 91844
Giải Đặc Biệt
508281
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 07/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7 0 1
1,7,0,8 1 1,6,9,3
2 3,9
1,2 3 8
5,4 4 7,9,4
Chục Số Đơn vị
5 4
1 6
9,9,4 7 8,1,0
7,3 8 1
1,4,2 9 7,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 31/03/2024
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 82
Giải Bảy 240
Giải Sáu 213308812310
Giải Năm 7515
Giải Tư 79740452903186388880006043939658006
Giải Ba 3177204960
Giải Nhì 92665
Giải Nhất 19088
Giải Đặc Biệt
210815
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 31/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,1,4,9,8,6 0 4,6
8 1 0,5,5
8,7 2
3,6 3 3
0 4 0,0
Chục Số Đơn vị
1,6,1 5
9,0 6 3,0,5
7 2
8 8 2,1,0,8
9 0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 24/03/2024
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 16
Giải Bảy 339
Giải Sáu 827463975360
Giải Năm 0620
Giải Tư 34365110112970672307241792876595735
Giải Ba 5768373338
Giải Nhì 65417
Giải Nhất 66312
Giải Đặc Biệt
554694
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 24/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6,7
1 1 6,1,7,2
1 2 0
8 3 9,5,8
7,9 4
Chục Số Đơn vị
6,6,3 5
1,0 6 0,5,5
9,0,1 7 4,9
3 8 3
3,7 9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/03/2024
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 03
Giải Bảy 339
Giải Sáu 132069072178
Giải Năm 5489
Giải Tư 02938675253617130314236546700266163
Giải Ba 6452034414
Giải Nhì 32694
Giải Nhất 88448
Giải Đặc Biệt
497602
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/03/2024  
Chục Số Đơn vị
2,2 0 3,7,2,2
7 1 4,4
0,0 2 0,5,0
0,6 3 9,8
1,5,1,9 4 8
Chục Số Đơn vị
2 5 4
6 3
0 7 8,1
7,3,4 8 9
3,8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/03/2024
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 36
Giải Bảy 825
Giải Sáu 518625294201
Giải Năm 2515
Giải Tư 99025091398791403680095479534885084
Giải Ba 7798522934
Giải Nhì 32223
Giải Nhất 06866
Giải Đặc Biệt
937534
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/03/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 1
0 1 5,4
2 5,9,5,3
2 3 6,9,4,4
1,8,3,3 4 7,8
Chục Số Đơn vị
2,1,2,8 5
3,8,6 6 6
4 7
4 8 6,0,4,5
2,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/03/2024
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 45
Giải Bảy 857
Giải Sáu 097763958414
Giải Năm 7499
Giải Tư 09622776247159750662257354055190671
Giải Ba 5260796328
Giải Nhì 92186
Giải Nhất 82786
Giải Đặc Biệt
659894
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0 7
5,7 1 4
2,6 2 2,4,8
3 5
1,2,9 4 5
Chục Số Đơn vị
4,9,3 5 7,1
8,8 6 2
5,7,9,0 7 7,1
2 8 6,6
9 9 5,9,7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...