Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 18/10/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 18/10/2021
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 17/10/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 67
Giải Bảy 599
Giải Sáu 066722157344
Giải Năm 4963
Giải Tư 41987838859338558033938654149851545
Giải Ba 3395586893
Giải Nhì 22635
Giải Nhất 54783
Giải Đặc Biệt
848313
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 17/10/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1 5,3
2
6,3,9,8,1 3 3,5
4 4 4,5
Chục Số Đơn vị
1,8,8,6,4,5,3 5 5
6 7,7,3,5
6,6,8 7
9 8 7,5,5,3
9 9 9,8,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 10/10/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 67
Giải Bảy 168
Giải Sáu 427797718260
Giải Năm 8932
Giải Tư 02876608501345820280939068760804287
Giải Ba 5564433992
Giải Nhì 14935
Giải Nhất 49481
Giải Đặc Biệt
226378
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 10/10/2021  
Chục Số Đơn vị
6,5,8 0 6,8
7,8 1
3,9 2
3 2,5
4 4 4
Chục Số Đơn vị
3 5 0,8
7,0 6 7,8,0
6,7,8 7 7,1,6,8
6,5,0,7 8 0,7,1
9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 03/10/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 79
Giải Bảy 793
Giải Sáu 466742999895
Giải Năm 2401
Giải Tư 64918587652192085276987988027269234
Giải Ba 8174727013
Giải Nhì 34096
Giải Nhất 76572
Giải Đặc Biệt
619113
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/10/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 03/10/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
0 1 8,3,3
7,7 2 0
9,1,1 3 4
3 4 7
Chục Số Đơn vị
9,6 5
7,9 6 7,5
6,4 7 9,6,2,2
1,9 8
7,9 9 3,9,5,8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 26/09/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 39
Giải Bảy 419
Giải Sáu 976522170384
Giải Năm 5197
Giải Tư 83142589811391190341904359886520639
Giải Ba 2387173087
Giải Nhì 11413
Giải Nhất 33236
Giải Đặc Biệt
293851
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 26/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0
8,1,4,7,5 1 9,7,1,3
4 2
1 3 9,5,9,6
8 4 2,1
Chục Số Đơn vị
6,3,6 5 1
3 6 5,5
1,9,8 7 1
8 4,1,7
3,1,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 19/09/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 11
Giải Bảy 655
Giải Sáu 286053554564
Giải Năm 8457
Giải Tư 82939942994700779135142131715455732
Giải Ba 2953618754
Giải Nhì 28691
Giải Nhất 74201
Giải Đặc Biệt
201479
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 19/09/2021  
Chục Số Đơn vị
6 0 7,1
1,9,0 1 1,3
3 2
1 3 9,5,2,6
6,5,5 4
Chục Số Đơn vị
5,5,3 5 5,5,7,4,4
3 6 0,4
5,0 7 9
8
3,9,7 9 9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 12/09/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 78
Giải Bảy 061
Giải Sáu 472225033440
Giải Năm 8613
Giải Tư 68239418372174749808857427218054950
Giải Ba 2799807227
Giải Nhì 34239
Giải Nhất 18072
Giải Đặc Biệt
756190
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 12/09/2021  
Chục Số Đơn vị
4,8,5,9 0 3,8
6 1 3
2,4,7 2 2,7
0,1 3 9,7,9
4 0,7,2
Chục Số Đơn vị
5 0
6 1
3,4,2 7 8,2
7,0,9 8 0
3,3 9 8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 05/09/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 47
Giải Bảy 302
Giải Sáu 377577511114
Giải Năm 3555
Giải Tư 64142427051202140846940018864173209
Giải Ba 9572525105
Giải Nhì 29949
Giải Nhất 96024
Giải Đặc Biệt
081215
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/09/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 05/09/2021  
Chục Số Đơn vị
0 2,5,1,9,5
5,2,0,4 1 4,5
0,4 2 1,5,4
3
1,2 4 7,2,6,1,9
Chục Số Đơn vị
7,5,0,2,0,1 5 1,5
4 6
4 7 5
8
0,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...