Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 13/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 68
Giải Bảy 265
Giải Sáu 288875232225
Giải Năm 1873
Giải Tư 74875725432844334653969334002891013
Giải Ba 3156082558
Giải Nhì 83575
Giải Nhất 40569
Giải Đặc Biệt
691870
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/06/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 13/06/2021  
Chục Số Đơn vị
6,7 0
1 3
2 3,5,8
2,7,4,4,5,3,1 3 3
4 3,3
Chục Số Đơn vị
6,2,7,7 5 3,8
6 8,5,0,9
7 3,5,5,0
6,8,2,5 8 8
6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 06/06/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 67
Giải Bảy 774
Giải Sáu 827505583220
Giải Năm 2149
Giải Tư 10632348957138065715406792940229604
Giải Ba 5437925450
Giải Nhì 93663
Giải Nhất 13620
Giải Đặc Biệt
572857
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/06/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 06/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,8,5,2 0 2,4
1 5
3,0 2 0,0
6 3 2
7,0 4 9
Chục Số Đơn vị
7,9,1 5 8,0,7
6 7,3
6,5 7 4,5,9,9
5 8 0
4,7,7 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 30/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 23
Giải Bảy 721
Giải Sáu 671155214118
Giải Năm 6850
Giải Tư 38387260796893778146438356493760591
Giải Ba 2674104193
Giải Nhì 20384
Giải Nhất 62547
Giải Đặc Biệt
938452
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/05/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 30/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5 0
2,1,2,9,4 1 1,8
5 2 3,1,1
2,9 3 7,5,7
8 4 6,1,7
Chục Số Đơn vị
3 5 0,2
4 6
8,3,3,4 7 9
1 8 7,4
7 9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 23/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 98
Giải Bảy 526
Giải Sáu 406043205224
Giải Năm 6142
Giải Tư 98886140610048625961468470802815097
Giải Ba 1850602242
Giải Nhì 87253
Giải Nhất 96826
Giải Đặc Biệt
874062
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/05/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 23/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 6
6,6 1
4,4,6 2 6,0,4,8,6
5 3
2 4 2,7,2
Chục Số Đơn vị
5 3
2,8,8,0,2 6 0,1,1,2
4,9 7
9,2 8 6,6
9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 16/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 79
Giải Bảy 207
Giải Sáu 322435500801
Giải Năm 5972
Giải Tư 90340440420266763925942586429507587
Giải Ba 1099387601
Giải Nhì 46614
Giải Nhất 23622
Giải Đặc Biệt
650162
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/05/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 16/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,4 0 7,1,1
0,0 1 4
7,4,2,6 2 4,5,2
9 3
2,1 4 0,2
Chục Số Đơn vị
2,9 5 0,8
6 7,2
0,6,8 7 9,2
5 8 7
7 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 09/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 54
Giải Bảy 078
Giải Sáu 251389455659
Giải Năm 7653
Giải Tư 77139400072114932268609847249741865
Giải Ba 3364759917
Giải Nhì 39445
Giải Nhất 10740
Giải Đặc Biệt
871627
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/05/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 09/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4 0 7
1 3,7
2 7
1,5 3 9
5,8 4 5,9,7,5,0
Chục Số Đơn vị
4,6,4 5 4,9,3
6 8,5
0,9,4,1,2 7 8
7,6 8 4
5,3,4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Khánh Hòa - 02/05/2021
Chủ nhật
Loại vé: SKH
Giải Tám 64
Giải Bảy 984
Giải Sáu 006997560432
Giải Năm 1891
Giải Tư 10474285866774171985164829265209087
Giải Ba 2214018375
Giải Nhì 60931
Giải Nhất 83050
Giải Đặc Biệt
689925
Xem bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/05/2021
Bảng Loto xổ số Khánh Hòa - Ngày: 02/05/2021  
Chục Số Đơn vị
4,5 0
9,4,3 1
3,8,5 2 5
3 2,1
6,8,7 4 1,0
Chục Số Đơn vị
8,7,2 5 6,2,0
5,8 6 4,9
8 7 4,5
8 4,6,5,2,7
6 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...