Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 05/12/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Bắc lúc 19h15': 05/12/2022
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 30/11/2022
Thứ tư
Loại vé: T11K5
100n 29
200n 278
400n 660236968043
1.tr 4899
3.tr 12525748589415624667436252890763207
10.tr 2057326070
15.tr 35666
30.tr 01489
Giải Đặc Biệt
787744
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/11/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/11/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 2,7,7
1
0 2 9,5,5
4,7 3
4 4 3,4
Chục Số Đơn vị
2,2 5 8,6
9,5,6 6 7,6
6,0,0 7 8,3,0
7,5 8 9
2,9,8 9 6,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 23/11/2022
Thứ tư
Loại vé: T11K4
100n 95
200n 036
400n 852481830702
1.tr 7939
3.tr 11920331372372480712675065316244280
10.tr 5860000734
15.tr 38955
30.tr 49723
Giải Đặc Biệt
004645
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/11/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/11/2022  
Chục Số Đơn vị
2,8,0 0 2,6,0
1 2
0,1,6 2 4,0,4,3
8,2 3 6,9,7,4
2,2,3 4 5
Chục Số Đơn vị
9,5,4 5 5
3,0 6 2
3 7
8 3,0
3 9 5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 16/11/2022
Thứ tư
Loại vé: T11K3
100n 01
200n 394
400n 774146938140
1.tr 5463
3.tr 65784868767773770501416371223473935
10.tr 7070353211
15.tr 20708
30.tr 69778
Giải Đặc Biệt
289076
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/11/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/11/2022  
Chục Số Đơn vị
4 0 1,1,3,8
0,4,0,1 1 1
2
9,6,0 3 7,7,4,5
9,8,3 4 1,0
Chục Số Đơn vị
3 5
7,7 6 3
3,3 7 6,8,6
0,7 8 4
9 4,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 09/11/2022
Thứ tư
Loại vé: T11K2
100n 17
200n 160
400n 080068379968
1.tr 3002
3.tr 63138693342484849416019966739243111
10.tr 7494387889
15.tr 52476
30.tr 61231
Giải Đặc Biệt
676454
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/11/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/11/2022  
Chục Số Đơn vị
6,0 0 0,2
1,3 1 7,6,1
0,9 2
4 3 7,8,4,1
3,5 4 8,3
Chục Số Đơn vị
5 4
1,9,7 6 0,8
1,3 7 6
6,3,4 8 9
8 9 6,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 02/11/2022
Thứ tư
Loại vé: T11K1
100n 82
200n 737
400n 620250621581
1.tr 7397
3.tr 87216310294737642699289217355406046
10.tr 7889154077
15.tr 41512
30.tr 67432
Giải Đặc Biệt
695342
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/11/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/11/2022  
Chục Số Đơn vị
0 2
8,2,9 1 6,2
8,0,6,1,3,4 2 9,1
3 7,2
5 4 6,2
Chục Số Đơn vị
5 4
1,7,4 6 2
3,9,7 7 6,7
8 2,1
2,9 9 7,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 26/10/2022
Thứ tư
Loại vé: T10K4
100n 52
200n 336
400n 416712359351
1.tr 2805
3.tr 37878958655710280043931254574202580
10.tr 5245263745
15.tr 74157
30.tr 50922
Giải Đặc Biệt
443482
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/10/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/10/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,2
5 1
5,0,4,5,2,8 2 5,2
4 3 6,5
4 3,2,5
Chục Số Đơn vị
3,0,6,2,4 5 2,1,2,7
3 6 7,5
6,5 7 8
7 8 0,2
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 19/10/2022
Thứ tư
Loại vé: T10K3
100n 95
200n 955
400n 583987855936
1.tr 5865
3.tr 58111890845714343922878177385672951
10.tr 8968303999
15.tr 29928
30.tr 34073
Giải Đặc Biệt
919634
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/10/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/10/2022  
Chục Số Đơn vị
0
1,5 1 1,7
2 2 2,8
4,8,7 3 9,6,4
8,3 4 3
Chục Số Đơn vị
9,5,8,6 5 5,6,1
3,5 6 5
1 7 3
2 8 5,4,3
3,9 9 5,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...