Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 22/09/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 22/09/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 20/09/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T9
100n 62
200n 274
400n 379674324024
1.tr 9086
3.tr 14507124859110370216572911177125836
10.tr 6905899727
15.tr 98928
30.tr 77386
Giải Đặc Biệt
827568
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/09/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7,3
9,7 1 6
6,3 2 4,7,8
0 3 2,6
7,2 4
Chục Số Đơn vị
8 5 8
9,8,1,3,8 6 2,8
0,2 7 4,1
5,2,6 8 6,5,6
9 6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 13/09/2023
Thứ tư
Loại vé: K2T9
100n 16
200n 880
400n 633538477244
1.tr 0672
3.tr 88829039303341251828158400057871049
10.tr 0887465583
15.tr 54460
30.tr 26825
Giải Đặc Biệt
079202
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/09/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/09/2023  
Chục Số Đơn vị
8,3,4,6 0 2
1 6,2
7,1,0 2 9,8,5
8 3 5,0
4,7 4 7,4,0,9
Chục Số Đơn vị
3,2 5
1 6 0
4 7 2,8,4
2,7 8 0,3
2,4 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 06/09/2023
Thứ tư
Loại vé: K1T9
100n 02
200n 102
400n 116378250964
1.tr 7657
3.tr 95718633241981685492868431201366155
10.tr 0245920402
15.tr 64404
30.tr 53722
Giải Đặc Biệt
329272
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/09/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/09/2023  
Chục Số Đơn vị
0 2,2,2,4
1 8,6,3
0,0,9,0,2,7 2 5,4,2
6,4,1 3
6,2,0 4 3
Chục Số Đơn vị
2,5 5 7,5,9
1 6 3,4
5 7 2
1 8
5 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 30/08/2023
Thứ tư
Loại vé: K5T8
100n 66
200n 793
400n 873989269825
1.tr 8699
3.tr 04052555642710425813293354074880445
10.tr 4481244665
15.tr 58669
30.tr 45978
Giải Đặc Biệt
858546
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/08/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 30/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 3,2
5,1 2 6,5
9,1 3 9,5
6,0 4 8,5,6
Chục Số Đơn vị
2,3,4,6 5 2
6,2,4 6 6,4,5,9
7 8
4,7 8
3,9,6 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 23/08/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T8
100n 86
200n 793
400n 548015590147
1.tr 4915
3.tr 05975236111175352652350000555758421
10.tr 6881301260
15.tr 50223
30.tr 97614
Giải Đặc Biệt
229524
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/08/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 23/08/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,6 0 0
1,2 1 5,1,3,4
5 2 1,3,4
9,5,1,2 3
1,2 4 7
Chục Số Đơn vị
1,7 5 9,3,2,7
8 6 0
4,5 7 5
8 6,0
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 16/08/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T8
100n 69
200n 370
400n 361470962778
1.tr 1766
3.tr 04302001604583200093772993414153512
10.tr 2655428626
15.tr 59327
30.tr 65052
Giải Đặc Biệt
481340
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/08/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/08/2023  
Chục Số Đơn vị
7,6,4 0 2
4 1 4,2
0,3,1,5 2 6,7
9 3 2
1,5 4 1,0
Chục Số Đơn vị
5 4,2
9,6,2 6 9,6,0
2 7 0,8
7 8
6,9 9 6,3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 09/08/2023
Thứ tư
Loại vé: K2T8
100n 99
200n 621
400n 262646536672
1.tr 9192
3.tr 64778382490267463478804966517490197
10.tr 9831138907
15.tr 48972
30.tr 92289
Giải Đặc Biệt
865487
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/08/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/08/2023  
Chục Số Đơn vị
0 7
2,1 1 1
7,9,7 2 1,6
5 3
7,7 4 9
Chục Số Đơn vị
5 3
2,9 6
9,0,8 7 2,8,4,8,4,2
7,7 8 9,7
9,4,8 9 9,2,6,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...