Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 16/06/2021
Thứ tư
Loại vé: T6K3
100n 35
200n 589
400n 661226306165
1.tr 1639
3.tr 75506730214807103403445724347397542
10.tr 1957414769
15.tr 77514
30.tr 39763
Giải Đặc Biệt
443863
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/06/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 16/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 6,3
2,7 1 2,4
1,7,4 2 1
0,7,6,6 3 5,0,9
7,1 4 2
Chục Số Đơn vị
3,6 5
0 6 5,9,3,3
7 1,2,3,4
8 9
8,3,6 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 09/06/2021
Thứ tư
Loại vé: T6K2
100n 62
200n 956
400n 730097455601
1.tr 5426
3.tr 81512544244923120216939538618930739
10.tr 4720833060
15.tr 23157
30.tr 04216
Giải Đặc Biệt
621463
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/06/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 09/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,1,8
0,3 1 2,6,6
6,1 2 6,4
5,6 3 1,9
2 4 5
Chục Số Đơn vị
4 5 6,3,7
5,2,1,1 6 2,0,3
5 7
0 8 9
8,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 02/06/2021
Thứ tư
Loại vé: T6K1
100n 84
200n 911
400n 765630434684
1.tr 5518
3.tr 67388193914461103930464223743707068
10.tr 5813239572
15.tr 70968
30.tr 22477
Giải Đặc Biệt
775693
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/06/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 02/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0
1,9,1 1 1,8,1
2,3,7 2 2
4,9 3 0,7,2
8,8 4 3
Chục Số Đơn vị
5 6
5 6 8,8
3,7 7 2,7
1,8,6,6 8 4,4,8
9 1,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 26/05/2021
Thứ tư
Loại vé: T5K4
100n 12
200n 410
400n 938572940449
1.tr 3662
3.tr 61348004182273598782071407556217819
10.tr 7012994501
15.tr 73487
30.tr 88555
Giải Đặc Biệt
526283
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/05/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/05/2021  
Chục Số Đơn vị
1,4 0 1
0 1 2,0,8,9
1,6,8,6 2 9
8 3 5
9 4 9,8,0
Chục Số Đơn vị
8,3,5 5 5
6 2,2
8 7
4,1 8 5,2,7,3
4,1,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 19/05/2021
Thứ tư
Loại vé: T5K3
100n 22
200n 039
400n 794737851643
1.tr 5941
3.tr 46039878159140285356220526960314450
10.tr 0935189323
15.tr 65510
30.tr 04858
Giải Đặc Biệt
274038
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/05/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/05/2021  
Chục Số Đơn vị
5,1 0 2,3
4,5 1 5,0
2,0,5 2 2,3
4,0,2 3 9,9,8
4 7,3,1
Chục Số Đơn vị
8,1 5 6,2,0,1,8
5 6
4 7
5,3 8 5
3,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 12/05/2021
Thứ tư
Loại vé: T5K2
100n 95
200n 185
400n 466062323826
1.tr 0624
3.tr 43160906903577673139532198486644872
10.tr 2727042817
15.tr 16828
30.tr 57689
Giải Đặc Biệt
292543
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/05/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 12/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,6,9,7 0
1 9,7
3,7 2 6,4,8
4 3 2,9
2 4 3
Chục Số Đơn vị
9,8 5
2,7,6 6 0,0,6
1 7 6,2,0
2 8 5,9
3,1,8 9 5,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 05/05/2021
Thứ tư
Loại vé: T5K1
100n 24
200n 247
400n 679160673549
1.tr 1377
3.tr 91735879436421960054479576457230031
10.tr 8788033147
15.tr 83626
30.tr 65033
Giải Đặc Biệt
653314
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/05/2021
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 05/05/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0
9,3 1 9,4
7 2 4,6
4,3 3 5,1,3
2,5,1 4 7,9,3,7
Chục Số Đơn vị
3 5 4,7
2 6 7
4,6,7,5,4 7 7,2
8 0
4,1 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...