Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 07/06/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 07/06/2023
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 31/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K5T5
100n 91
200n 651
400n 304468034086
1.tr 2187
3.tr 02979064960230929585368348387878623
10.tr 4951039535
15.tr 99058
30.tr 25367
Giải Đặc Biệt
839121
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/05/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 31/05/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 3,9
9,5,2 1 0
2 3,1
0,2 3 4,5
4,3 4 4
Chục Số Đơn vị
8,3 5 1,8
8,9 6 7
8,6 7 9,8
7,5 8 6,7,5
7,0 9 1,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 24/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T5
100n 15
200n 998
400n 514387756125
1.tr 1865
3.tr 88029288589135392090392928174205712
10.tr 5726985192
15.tr 60997
30.tr 74053
Giải Đặc Biệt
004582
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/05/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 24/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9 0
1 5,2
9,4,1,9,8 2 5,9
4,5,5 3
4 3,2
Chục Số Đơn vị
1,7,2,6 5 8,3,3
6 5,9
9 7 5
9,5 8 2
2,6 9 8,0,2,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 17/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T5
100n 21
200n 251
400n 871945633888
1.tr 9342
3.tr 87824539124442577022523410037681289
10.tr 0795297585
15.tr 99979
30.tr 78805
Giải Đặc Biệt
199323
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/05/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 17/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0 5
2,5,4 1 9,2
4,1,2,5 2 1,4,5,2,3
6,2 3
2 4 2,1
Chục Số Đơn vị
2,8,0 5 1,2
7 6 3
7 6,9
8 8 8,9,5
1,8,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K1T07
100n 44
200n 290
400n 734045389469
1.tr 7611
3.tr 85622935605881017744200870347230674
10.tr 7118354497
15.tr 69168
30.tr 23768
Giải Đặc Biệt
383219
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/05/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/05/2023  
Chục Số Đơn vị
9,4,6,1 0
1 1 1,0,9
2,7 2 2
8 3 8
4,4,7 4 4,0,4
Chục Số Đơn vị
5
6 9,0,8,8
8,9 7 2,4
3,6,6 8 7,3
6,1 9 0,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/05/2023
Thứ tư
Loại vé: K1T5
100n 00
200n 144
400n 239931137705
1.tr 2942
3.tr 07490847654806663918021735632835627
10.tr 8549617439
15.tr 80566
30.tr 43375
Giải Đặc Biệt
803670
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/05/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/05/2023  
Chục Số Đơn vị
0,9,7 0 0,5
1 3,8
4 2 8,7
1,7 3 9
4 4 4,2
Chục Số Đơn vị
0,6,7 5
6,9,6 6 5,6,6
2 7 3,5,0
1,2 8
9,3 9 9,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 26/04/2023
Thứ tư
Loại vé: K4T4
100n 79
200n 123
400n 980595183339
1.tr 7609
3.tr 57459511394339220024090482070714189
10.tr 3860747940
15.tr 46628
30.tr 27166
Giải Đặc Biệt
173140
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/04/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 26/04/2023  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 5,9,7,7
1 8
9 2 3,4,8
2 3 9,9
2 4 8,0,0
Chục Số Đơn vị
0 5 9
6 6 6
0,0 7 9
1,4,2 8 9
7,3,0,5,3,8 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 19/04/2023
Thứ tư
Loại vé: K3T4
100n 44
200n 531
400n 135463451549
1.tr 2942
3.tr 25383617732890859736749775808808628
10.tr 9277237226
15.tr 81798
30.tr 43819
Giải Đặc Biệt
648615
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/04/2023
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 19/04/2023  
Chục Số Đơn vị
0 8
3 1 9,5
4,7 2 8,6
8,7 3 1,6
4,5 4 4,5,9,2
Chục Số Đơn vị
4,1 5 4
3,2 6
7 7 3,7,2
0,8,2,9 8 3,8
4,1 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...