Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 15/04/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 15/04/2024
Còn nữa
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 10/04/2024
Thứ tư
Loại vé: K2T4
100n 75
200n 048
400n 158998192705
1.tr 8843
3.tr 25237509560433264243870932499953108
10.tr 7377860988
15.tr 92252
30.tr 74107
Giải Đặc Biệt
940716
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 10/04/2024  
Chục Số Đơn vị
0 5,8,7
1 9,6
3,5 2
4,4,9 3 7,2
4 8,3,3
Chục Số Đơn vị
7,0 5 6,2
5,1 6
3,0 7 5,8
4,0,7,8 8 9,8
8,1,9 9 3,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 03/04/2024
Thứ tư
Loại vé: K1T4
100n 52
200n 766
400n 355050504603
1.tr 6797
3.tr 84125595364926842936839130657098998
10.tr 9039053116
15.tr 43289
30.tr 59881
Giải Đặc Biệt
029677
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/04/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 03/04/2024  
Chục Số Đơn vị
5,5,7,9 0 3
8 1 3,6
5 2 5
0,1 3 6,6
4
Chục Số Đơn vị
2 5 2,0,0
6,3,3,1 6 6,8
9,7 7 0,7
6,9 8 9,1
8 9 7,8,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 27/03/2024
Thứ tư
Loại vé: K4T3
100n 52
200n 440
400n 039849336721
1.tr 8183
3.tr 60111638256711330597884372090317635
10.tr 3894433037
15.tr 50682
30.tr 61061
Giải Đặc Biệt
545740
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/03/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/03/2024  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 3
2,1,6 1 1,3
5,8 2 1,5
3,8,1,0 3 3,7,5,7
4 4 0,4,0
Chục Số Đơn vị
2,3 5 2
6 1
9,3,3 7
9 8 3,2
9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 20/03/2024
Thứ tư
Loại vé: K3T3
100n 19
200n 933
400n 483395367022
1.tr 6386
3.tr 38147941606200983279867746278190468
10.tr 7531679046
15.tr 55439
30.tr 80497
Giải Đặc Biệt
119537
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/03/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/03/2024  
Chục Số Đơn vị
6 0 9
8 1 9,6
2 2 2
3,3 3 3,3,6,9,7
7 4 7,6
Chục Số Đơn vị
5
3,8,1,4 6 0,8
4,9,3 7 9,4
6 8 6,1
1,0,7,3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 13/03/2024
Thứ tư
Loại vé: K2T3
100n 71
200n 336
400n 070472977594
1.tr 0674
3.tr 92567998669291429388029085845715761
10.tr 5342850400
15.tr 78980
30.tr 16672
Giải Đặc Biệt
909943
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/03/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/03/2024  
Chục Số Đơn vị
0,8 0 4,8,0
7,6 1 4
7 2 8
4 3 6
0,9,7,1 4 3
Chục Số Đơn vị
5 7
3,6 6 7,6,1
9,6,5 7 1,4,2
8,0,2 8 8,0
9 7,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 06/03/2024
Thứ tư
Loại vé: K1T3
100n 19
200n 974
400n 344643787571
1.tr 4167
3.tr 10289486042195918769572283855316179
10.tr 4250687530
15.tr 42741
30.tr 01512
Giải Đặc Biệt
710412
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/03/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/03/2024  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,6
7,4 1 9,2,2
1,1 2 8
5 3 0
7,0 4 6,1
Chục Số Đơn vị
5 9,3
4,0 6 7,9
6 7 4,8,1,9
7,2 8 9
1,8,5,6,7 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 28/02/2024
Thứ tư
Loại vé: K4T2
100n 24
200n 370
400n 983587228208
1.tr 0666
3.tr 54031962497923466795066161044043842
10.tr 5877868153
15.tr 49765
30.tr 18707
Giải Đặc Biệt
350292
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 28/02/2024
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 28/02/2024  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 8,7
3 1 6
2,4,9 2 4,2
5 3 5,1,4
2,3 4 9,0,2
Chục Số Đơn vị
3,9,6 5 3
6,1 6 6,5
0 7 0,8
0,7 8
4 9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...