Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 18/05/2022
Thứ tư
Loại vé: T5K3
100n 17
200n 054
400n 423904847638
1.tr 0714
3.tr 73760954834776792527533163681803424
10.tr 1997722333
15.tr 80694
30.tr 79529
Giải Đặc Biệt
995365
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 18/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0
1 7,4,6,8
2 7,4,9
8,3 3 9,8,3
5,8,1,2,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 4
1 6 0,7,5
1,6,2,7 7 7
3,1 8 4,3
3,2 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 11/05/2022
Thứ tư
Loại vé: T5K2
100n 68
200n 760
400n 963268435436
1.tr 6926
3.tr 67897929162130553621862283434149953
10.tr 7524931514
15.tr 77836
30.tr 81405
Giải Đặc Biệt
317171
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 11/05/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 5,5
2,4,7 1 6,4
3 2 6,1,8
4,5 3 2,6,6
1 4 3,1,9
Chục Số Đơn vị
0,0 5 3
3,2,1,3 6 8,0
9 7 1
6,2 8
4 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 04/05/2022
Thứ tư
Loại vé: T5K1
100n 99
200n 946
400n 902276948646
1.tr 4145
3.tr 86034959691612837821917182391272858
10.tr 0436785189
15.tr 56631
30.tr 58913
Giải Đặc Biệt
524151
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/05/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 04/05/2022  
Chục Số Đơn vị
0
2,3,5 1 8,2,3
2,1 2 2,8,1
1 3 4,1
9,3 4 6,6,5
Chục Số Đơn vị
4 5 8,1
4,4 6 9,7
6 7
2,1,5 8 9
9,6,8 9 9,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 27/04/2022
Thứ tư
Loại vé: T4K4
100n 22
200n 957
400n 609423462484
1.tr 9292
3.tr 43378338202833242799633122424102882
10.tr 5632553649
15.tr 41240
30.tr 24863
Giải Đặc Biệt
793591
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/04/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 27/04/2022  
Chục Số Đơn vị
2,4 0
4,9 1 2
2,9,3,1,8 2 2,0,5
6 3 2
9,8 4 6,1,9,0
Chục Số Đơn vị
2 5 7
4 6 3
5 7 8
7 8 4,2
9,4 9 4,2,9,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 20/04/2022
Thứ tư
Loại vé: T4K3
100n 37
200n 711
400n 877496550798
1.tr 4110
3.tr 45403875960741332320230162736613022
10.tr 8963824328
15.tr 52552
30.tr 85761
Giải Đặc Biệt
261003
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/04/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 20/04/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 3,3
1,6 1 1,0,3,6
2,5 2 0,2,8
0,1,0 3 7,8
7 4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,2
9,1,6 6 6,1
3 7 4
9,3,2 8
9 8,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 13/04/2022
Thứ tư
Loại vé: T4K2
100n 05
200n 768
400n 027871235365
1.tr 9173
3.tr 96547775249245198913439632909754421
10.tr 2511662071
15.tr 77974
30.tr 37928
Giải Đặc Biệt
588189
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/04/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 13/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 5
5,2,7 1 3,6
2 3,4,1,8
2,7,1,6 3
2,7 4 7
Chục Số Đơn vị
0,6 5 1
1 6 8,5,3
4,9 7 8,3,1,4
6,7,2 8 9
8 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Sóc Trăng - 06/04/2022
Thứ tư
Loại vé: T4K1
100n 47
200n 706
400n 670712673214
1.tr 0453
3.tr 53431805222530124523469475222992431
10.tr 2201171758
15.tr 86876
30.tr 77375
Giải Đặc Biệt
484901
Xem bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/04/2022
Bảng Loto xổ số Sóc Trăng - Ngày: 06/04/2022  
Chục Số Đơn vị
0 6,7,1,1
3,0,3,1,0 1 4,1
2 2 2,3,9
5,2 3 1,1
1 4 7,7
Chục Số Đơn vị
7 5 3,8
0,7 6 7
4,0,6,4 7 6,5
5 8
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...