Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số Gia Lai - 19/07/2024
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 94
Giải Bảy 721
Giải Sáu 916508515395
Giải Năm 0714
Giải Tư 45860925598057735101642868721063360
Giải Ba 9250984470
Giải Nhì 05834
Giải Nhất 81530
Giải Đặc Biệt
829851
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/07/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 19/07/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1,6,7,3 0 1,9
2,5,0,5 1 4,0
2 1
3 4,0
9,1,3 4
Chục Số Đơn vị
6,9 5 1,9,1
8 6 5,0,0
7 7 7,0
8 6
5,0 9 4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 12/07/2024
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 67
Giải Bảy 703
Giải Sáu 385267586704
Giải Năm 4526
Giải Tư 90425202822069036481640052268997102
Giải Ba 3334171175
Giải Nhì 12855
Giải Nhất 20450
Giải Đặc Biệt
622589
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/07/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 12/07/2024  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 3,4,5,2
8,4 1
5,8,0 2 6,5
0 3
0 4 1
Chục Số Đơn vị
2,0,7,5 5 2,8,5,0
2 6 7
6 7 5
5 8 2,1,9,9
8,8 9 0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 05/07/2024
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 73
Giải Bảy 561
Giải Sáu 168758726531
Giải Năm 4588
Giải Tư 89517516504635427761041027734690951
Giải Ba 6884357494
Giải Nhì 46542
Giải Nhất 72622
Giải Đặc Biệt
022294
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/07/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 05/07/2024  
Chục Số Đơn vị
5 0 2
6,3,6,5 1 7
7,0,4,2 2 2
7,4 3 1
5,9,9 4 6,3,2
Chục Số Đơn vị
5 0,4,1
4 6 1,1
8,1 7 3,2
8 8 7,8
9 4,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 28/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 51
Giải Bảy 639
Giải Sáu 261131680981
Giải Năm 7189
Giải Tư 37383702880685912798470884692144922
Giải Ba 6451515997
Giải Nhì 87958
Giải Nhất 11653
Giải Đặc Biệt
866075
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/06/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 28/06/2024  
Chục Số Đơn vị
0
5,1,8,2 1 1,5
2 2 1,2
8,5 3 9
4
Chục Số Đơn vị
1,7 5 1,9,8,3
6 8
9 7 5
6,8,9,8,5 8 1,9,3,8,8
3,8,5 9 8,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 21/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 45
Giải Bảy 290
Giải Sáu 228306286094
Giải Năm 3704
Giải Tư 48516963625432953374455310615971118
Giải Ba 4410318973
Giải Nhì 01375
Giải Nhất 36786
Giải Đặc Biệt
452758
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/06/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 21/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 4,3
3 1 6,8
6 2 8,9
8,0,7 3 1
9,0,7 4 5
Chục Số Đơn vị
4,7 5 9,8
1,8 6 2
7 4,3,5
2,1,5 8 3,6
2,5 9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 14/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 78
Giải Bảy 584
Giải Sáu 937273522498
Giải Năm 0429
Giải Tư 58376928126343897336076222235539897
Giải Ba 2179044607
Giải Nhì 87941
Giải Nhất 29235
Giải Đặc Biệt
275418
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/06/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 14/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0 7
4 1 2,8
7,5,1,2 2 9,2
3 8,6,5
8 4 1
Chục Số Đơn vị
5,3 5 2,5
7,3 6
9,0 7 8,2,6
7,9,3,1 8 4
2 9 8,7,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 07/06/2024
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 19
Giải Bảy 643
Giải Sáu 889888854683
Giải Năm 9758
Giải Tư 91634524904228353641076314039198878
Giải Ba 3823616018
Giải Nhì 64352
Giải Nhất 07295
Giải Đặc Biệt
247798
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/06/2024
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 07/06/2024  
Chục Số Đơn vị
9 0
4,3,9 1 9,8
5 2
4,8,8 3 4,1,6
3 4 3,1
Chục Số Đơn vị
8,9 5 8,2
3 6
7 8
9,5,7,1,9 8 5,3,3
1 9 8,0,1,5,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...