Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/01/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/01/2023
Còn nữa
Kết quả xổ số Gia Lai - 27/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 59
Giải Bảy 384
Giải Sáu 933965786401
Giải Năm 7031
Giải Tư 83547264859323510409797859854704207
Giải Ba 9552604132
Giải Nhì 34677
Giải Nhất 77497
Giải Đặc Biệt
555221
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 27/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 1,9,7
0,3,2 1
3 2 6,1
3 9,1,5,2
8 4 7,7
Chục Số Đơn vị
8,3,8 5 9
2 6
4,4,0,7,9 7 8,7
7 8 4,5,5
5,3,0 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 20/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 60
Giải Bảy 026
Giải Sáu 286218906684
Giải Năm 4871
Giải Tư 79419712225685008733390218809331371
Giải Ba 7626659203
Giải Nhì 74567
Giải Nhất 81910
Giải Đặc Biệt
198646
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 20/01/2023  
Chục Số Đơn vị
6,9,5,1 0 3
7,2,7 1 9,0
6,2 2 6,2,1
3,9,0 3 3
8 4 6
Chục Số Đơn vị
5 0
2,6,4 6 0,2,6,7
6 7 1,1
8 4
1 9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 13/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 78
Giải Bảy 844
Giải Sáu 435595813310
Giải Năm 4564
Giải Tư 07107933725673834759098786615926561
Giải Ba 6456168016
Giải Nhì 88002
Giải Nhất 32943
Giải Đặc Biệt
639263
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 13/01/2023  
Chục Số Đơn vị
1 0 7,2
8,6,6 1 0,6
7,0 2
4,6 3 8
4,6 4 4,3
Chục Số Đơn vị
5 5 5,9,9
1 6 4,1,1,3
0 7 8,2,8
7,3,7 8 1
5,5 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 06/01/2023
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 43
Giải Bảy 296
Giải Sáu 439743924100
Giải Năm 3601
Giải Tư 94462104731478411641642790667394335
Giải Ba 5580999954
Giải Nhì 53231
Giải Nhất 45567
Giải Đặc Biệt
102215
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/01/2023
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 06/01/2023  
Chục Số Đơn vị
0 0 0,1,9
0,4,3 1 5
9,6 2
4,7,7 3 5,1
8,5 4 3,1
Chục Số Đơn vị
3,1 5 4
9 6 2,7
9,6 7 3,9,3
8 4
7,0 9 6,7,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 30/12/2022
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 47
Giải Bảy 640
Giải Sáu 725563246035
Giải Năm 0534
Giải Tư 44932319160950551798996526850091403
Giải Ba 4637297357
Giải Nhì 51800
Giải Nhất 01403
Giải Đặc Biệt
191725
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/12/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 30/12/2022  
Chục Số Đơn vị
4,0,0 0 5,0,3,0,3
1 6
3,5,7 2 4,5
0,0 3 5,4,2
2,3 4 7,0
Chục Số Đơn vị
5,3,0,2 5 5,2,7
1 6
4,5 7 2
9 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 23/12/2022
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 64
Giải Bảy 455
Giải Sáu 831437985450
Giải Năm 3847
Giải Tư 58832983423680360944812816468017007
Giải Ba 5331487912
Giải Nhì 62423
Giải Nhất 82229
Giải Đặc Biệt
297652
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/12/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 23/12/2022  
Chục Số Đơn vị
5,8 0 3,7
8 1 4,4,2
3,4,1,5 2 3,9
0,2 3 2
6,1,4,1 4 7,2,4
Chục Số Đơn vị
5 5 5,0,2
6 4
4,0 7
9 8 1,0
2 9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Gia Lai - 16/12/2022
Thứ sáu
Loại vé: SGL
Giải Tám 10
Giải Bảy 767
Giải Sáu 612081583260
Giải Năm 2165
Giải Tư 58443491551865693869717940457830804
Giải Ba 8377632076
Giải Nhì 78952
Giải Nhất 09668
Giải Đặc Biệt
418301
Xem bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/12/2022
Bảng Loto xổ số Gia Lai - Ngày: 16/12/2022  
Chục Số Đơn vị
1,2,6 0 4,1
0 1 0
5 2 0
4 3
9,0 4 3
Chục Số Đơn vị
6,5 5 8,5,6,2
5,7,7 6 7,0,5,9,8
6 7 8,6,6
5,7,6 8
6 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...