Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 03/12/2023

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 03/12/2023
Kết quả xổ số Hà Nội - 20/11/2023
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 92678872
Giải Sáu 260949169
Giải Năm 218242993534538979606436
Giải Tư 6986872835056493
Giải Ba 200819563213518481914992522550
Giải Nhì 2178288421
Giải Nhất 99401
Giải Đặc Biệt
49071
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
6,6,5 0 5,1
8,9,2,0,7 1 8
9,7,8,3,8 2 8,5,1
9 3 4,6,2
3 4 9
Chục Số Đơn vị
0,2 5 0
3,8 6 7,0,9,0
6 7 2,1
8,2,1 8 8,2,9,6,1,2
4,6,9,8 9 2,9,3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 13/11/2023
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 31114335
Giải Sáu 503719868
Giải Năm 567815991893684407499130
Giải Tư 0546866415728719
Giải Ba 095909624853294433954987653705
Giải Nhì 2690622710
Giải Nhất 85667
Giải Đặc Biệt
19412
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,1 0 3,5,6
3,1 1 1,9,9,0,2
7,1 2
4,0,9 3 1,5,0
4,6,9 4 3,4,9,6,8
Chục Số Đơn vị
3,9,0 5
4,7,0 6 8,4,7
6 7 8,2,6
6,7,4 8
1,9,4,1 9 9,3,0,4,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 06/11/2023
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 01825288
Giải Sáu 514305030
Giải Năm 689464447848879901147238
Giải Tư 5822934685598819
Giải Ba 411410229653869510076089156212
Giải Nhì 3973855566
Giải Nhất 12495
Giải Đặc Biệt
91484
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
3 0 1,5,7
0,4,9 1 4,4,9,2
8,5,2,1 2 2
3 0,8,8
1,9,4,1,8 4 4,8,6,1
Chục Số Đơn vị
0,9 5 2,9
4,9,6 6 9,6
0 7
8,4,3,3 8 2,8,4
9,5,1,6 9 4,9,6,1,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 30/10/2023
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 36225083
Giải Sáu 401623609
Giải Năm 218697016753948742444899
Giải Tư 7503118363181975
Giải Ba 252832951954803069746594563081
Giải Nhì 6854368556
Giải Nhất 07449
Giải Đặc Biệt
34684
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 1,9,1,3,3
0,0,8 1 8,9
2 2 2,3
8,2,5,0,8,8,0,4 3 6
4,7,8 4 4,5,3,9
Chục Số Đơn vị
7,4 5 0,3,6
3,8,5 6
8 7 5,4
1 8 3,6,7,3,3,1,4
0,9,1,4 9 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 23/10/2023
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 88118135
Giải Sáu 244890441
Giải Năm 090867173361850086198362
Giải Tư 6536020425603746
Giải Ba 909918098317191176022531606849
Giải Nhì 3982716925
Giải Nhất 81410
Giải Đặc Biệt
45844
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
9,0,6,1 0 8,0,4,2
1,8,4,6,9,9 1 1,7,9,6,0
6,0 2 7,5
8 3 5,6
4,0,4 4 4,1,6,9,4
Chục Số Đơn vị
3,2 5
3,4,1 6 1,2,0
1,2 7
8,0 8 8,1,3
1,4 9 0,1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 16/10/2023
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 77224759
Giải Sáu 176285680
Giải Năm 015500297713033988440000
Giải Tư 1631057431960906
Giải Ba 003294853296915815169605036616
Giải Nhì 8481986465
Giải Nhất 26829
Giải Đặc Biệt
94540
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,0,5,4 0 0,6
3 1 3,5,6,6,9
2,3 2 2,9,9,9
1 3 9,1,2
4,7 4 7,4,0
Chục Số Đơn vị
8,5,1,6 5 9,5,0
7,9,0,1,1 6 5
7,4 7 7,6,4
8 5,0
5,2,3,2,1,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Hà Nội - 09/10/2023
Thứ hai
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 35301768
Giải Sáu 690719504
Giải Năm 748442289564175078292650
Giải Tư 0051435163404970
Giải Ba 063560387636672241112636530725
Giải Nhì 8489201956
Giải Nhất 31903
Giải Đặc Biệt
91245
Xem bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/10/2023
Bảng Loto xổ số Hà Nội - Ngày: 09/10/2023  
Chục Số Đơn vị
3,9,5,5,4,7 0 4,3
5,5,1 1 7,9,1
7,9 2 8,9,5
0 3 5,0
0,8,6 4 0,5
Chục Số Đơn vị
3,6,2,4 5 0,0,1,1,6,6
5,7,5 6 8,4,5
1 7 0,6,2
6,2 8 4
1,2 9 0,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...