Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Vũng Tàu - 11/06/2024
Thứ ba
Loại vé: 6B
100n 14
200n 581
400n 107859367462
1.tr 5742
3.tr 33735301751848608581457091185182110
10.tr 4388222177
15.tr 71363
30.tr 78725
Giải Đặc Biệt
273420
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
1,2 0 9
8,8,5 1 4,0
6,4,8 2 5,0
6 3 6,5
1 4 2
Chục Số Đơn vị
3,7,2 5 1
3,8 6 2,3
7 7 8,5,7
7 8 1,6,1,2
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 04/06/2024
Thứ ba
Loại vé: 6A
100n 95
200n 122
400n 034477614595
1.tr 9353
3.tr 58495823342046196070096237879452204
10.tr 7295821537
15.tr 50926
30.tr 82250
Giải Đặc Biệt
208587
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
7,5 0 4
6,6 1
2 2 2,3,6
5,2 3 4,7
4,3,9,0 4 4
Chục Số Đơn vị
9,9,9 5 3,8,0
2 6 1,1
3,8 7 0
5 8 7
9 5,5,5,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 28/05/2024
Thứ ba
Loại vé: 5D
100n 67
200n 033
400n 972732040995
1.tr 7146
3.tr 72990419850121158469889962380072219
10.tr 6915835489
15.tr 65777
30.tr 56257
Giải Đặc Biệt
533920
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
9,0,2 0 4,0
1 1 1,9
2 7,0
3 3 3
0 4 6
Chục Số Đơn vị
9,8 5 8,7
4,9 6 7,9
6,2,7,5 7 7
5 8 5,9
6,1,8 9 5,0,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 21/05/2024
Thứ ba
Loại vé: 5C
100n 47
200n 503
400n 797616808237
1.tr 9889
3.tr 62343470335070747447915398489200895
10.tr 3707916217
15.tr 49533
30.tr 09407
Giải Đặc Biệt
388678
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8 0 3,7,7
1 7
9 2
0,4,3,3 3 7,3,9,3
4 7,3,7
Chục Số Đơn vị
9 5
7 6
4,3,0,4,1,0 7 6,9,8
7 8 0,9
8,3,7 9 2,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 14/05/2024
Thứ ba
Loại vé: 5B
100n 18
200n 700
400n 700670627357
1.tr 5234
3.tr 99245630972885266560349345521822753
10.tr 2845449712
15.tr 59073
30.tr 72252
Giải Đặc Biệt
520141
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
0,6 0 0,6
4 1 8,8,2
6,5,1,5 2
5,7 3 4,4
3,3,5 4 5,1
Chục Số Đơn vị
4 5 7,2,3,4,2
0 6 2,0
5,9 7 3
1,1 8
9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 07/05/2024
Thứ ba
Loại vé: 5A
100n 16
200n 140
400n 397136372103
1.tr 5260
3.tr 14424719253675717590301092411240248
10.tr 7559940101
15.tr 37500
30.tr 77767
Giải Đặc Biệt
593227
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
4,6,9,0 0 3,9,1,0
7,0 1 6,2
1 2 4,5,7
0 3 7
2 4 0,8
Chục Số Đơn vị
2 5 7
1 6 0,7
3,5,6,2 7 1
4 8
0,9 9 0,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Vũng Tàu - 30/04/2024
Thứ ba
Loại vé: 4E
100n 88
200n 673
400n 576130701790
1.tr 2592
3.tr 11663175902264889982106150485859369
10.tr 1775795814
15.tr 89042
30.tr 00967
Giải Đặc Biệt
917876
Xem bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Vũng Tàu - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
7,9,9 0
6 1 5,4
9,8,4 2
7,6 3
1 4 8,2
Chục Số Đơn vị
1 5 8,7
7 6 1,3,9,7
5,6 7 3,0,6
8,4,5 8 8,2
6 9 0,2,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...