Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/09/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/09/2021
Kết quả xổ số Trà Vinh - 30/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: XSTV
100n
200n
400n
1.tr
3.tr
10.tr
15.tr
30.tr
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/07/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 30/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 23/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: XSTV
100n
200n
400n
1.tr
3.tr
10.tr
15.tr
30.tr
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/07/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 23/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 16/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: XSTV
100n
200n
400n
1.tr
3.tr
10.tr
15.tr
30.tr
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/07/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 16/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 09/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: XSTV
100n
200n
400n
1.tr
3.tr
10.tr
15.tr
30.tr
Giải Đặc Biệt
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/07/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 09/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0
1
2
3
4
Chục Số Đơn vị
5
6
7
8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 02/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV27
100n 87
200n 880
400n 176464823223
1.tr 3356
3.tr 27207932016986663367607090601758528
10.tr 5919649426
15.tr 12941
30.tr 94454
Giải Đặc Biệt
531312
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/07/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 02/07/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 7,1,9
0,4 1 7,2
8,1 2 3,8,6
2 3
6,5 4 1
Chục Số Đơn vị
5 6,4
5,6,9,2 6 4,6,7
8,0,6,1 7
2 8 7,0,2
0 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 25/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV26
100n 80
200n 553
400n 182960390350
1.tr 1848
3.tr 65566271854833268600989960206553130
10.tr 6077156060
15.tr 91112
30.tr 24143
Giải Đặc Biệt
707542
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/06/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 25/06/2021  
Chục Số Đơn vị
8,5,0,3,6 0 0
7 1 2
3,1,4 2 9
5,4 3 9,2,0
4 8,3,2
Chục Số Đơn vị
8,6 5 3,0
6,9 6 6,5,0
7 1
4 8 0,5
2,3 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Trà Vinh - 18/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: 30TV25
100n 14
200n 682
400n 438223049015
1.tr 9004
3.tr 86876637142483914157897837072746330
10.tr 1608447507
15.tr 68405
30.tr 26342
Giải Đặc Biệt
829097
Xem bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Trà Vinh - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
3 0 4,4,7,5
1 4,5,4
8,8,4 2 7
8 3 9,0
1,0,0,1,8 4 2
Chục Số Đơn vị
1,0 5 7
7 6
5,2,0,9 7 6
8 2,2,3,4
3 9 7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...