Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/07/2024

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/07/2024
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/11/2023
Thứ hai
Loại vé: 11D2
100n 75
200n 590
400n 885013931807
1.tr 0635
3.tr 02031855879594567452367283723600665
10.tr 5004663816
15.tr 50877
30.tr 73148
Giải Đặc Biệt
346003
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/11/2023  
Chục Số Đơn vị
9,5 0 7,3
3 1 6
5 2 8
9,0 3 5,1,6
4 5,6,8
Chục Số Đơn vị
7,3,4,6 5 0,2
3,4,1 6 5
0,8,7 7 5,7
2,4 8 7
9 0,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/11/2023
Thứ hai
Loại vé: 11C2
100n 27
200n 248
400n 252764045286
1.tr 2037
3.tr 71196358393419540855551962737953939
10.tr 8439257111
15.tr 29597
30.tr 63174
Giải Đặc Biệt
815945
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/11/2023  
Chục Số Đơn vị
0 4
1 1 1
9 2 7,7
3 7,9,9
0,7 4 8,5
Chục Số Đơn vị
9,5,4 5 5
8,9,9 6
2,2,3,9 7 9,4
4 8 6
3,7,3 9 6,5,6,2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/11/2023
Thứ hai
Loại vé: 11B2
100n 46
200n 305
400n 049408352043
1.tr 1489
3.tr 61157207851560648861087780572833750
10.tr 4281506063
15.tr 33678
30.tr 92952
Giải Đặc Biệt
151258
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/11/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/11/2023  
Chục Số Đơn vị
5 0 5,6
6 1 5
5 2 8
4,6 3 5
9 4 6,3
Chục Số Đơn vị
0,3,8,1 5 7,0,2,8
4,0 6 1,3
5 7 8,8
7,2,7,5 8 9,5
8 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 30/10/2023
Thứ hai
Loại vé: 10E2
100n 60
200n 493
400n 144775128074
1.tr 4907
3.tr 63663570101311057959295662387132816
10.tr 2979882395
15.tr 76523
30.tr 71036
Giải Đặc Biệt
616404
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 30/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,1,1 0 7,4
7 1 2,0,0,6
1 2 3
9,6,2 3 6
7,0 4 7
Chục Số Đơn vị
9 5 9
6,1,3 6 0,3,6
4,0 7 4,1
9 8
5 9 3,8,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 23/10/2023
Thứ hai
Loại vé: 10D2
100n 55
200n 134
400n 132910129368
1.tr 8812
3.tr 21407108667588808388858800203598627
10.tr 0276235480
15.tr 57116
30.tr 72791
Giải Đặc Biệt
870926
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 23/10/2023  
Chục Số Đơn vị
8,8 0 7
9 1 2,2,6
1,1,6 2 9,7,6
3 4,5
3 4
Chục Số Đơn vị
5,3 5 5
6,1,2 6 8,6,2
0,2 7
6,8,8 8 8,8,0,0
2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 16/10/2023
Thứ hai
Loại vé: 10C2
100n 52
200n 885
400n 356065148364
1.tr 6033
3.tr 26030906826393261364122644922992740
10.tr 2255752122
15.tr 90883
30.tr 77358
Giải Đặc Biệt
266274
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 16/10/2023  
Chục Số Đơn vị
6,3,4 0
1 4
5,8,3,2 2 9,2
3,8 3 3,0,2
1,6,6,6,7 4 0
Chục Số Đơn vị
8 5 2,7,8
6 0,4,4,4
5 7 4
5 8 5,2,3
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 09/10/2023
Thứ hai
Loại vé: 10B2
100n 34
200n 953
400n 985783813396
1.tr 8979
3.tr 09852462702402401207384348147169451
10.tr 0121461601
15.tr 07898
30.tr 61661
Giải Đặc Biệt
576677
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/10/2023
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 09/10/2023  
Chục Số Đơn vị
7 0 7,1
8,7,5,0,6 1 4
5 2 4
5 3 4,4
3,2,3,1 4
Chục Số Đơn vị
5 3,7,2,1
9 6 1
5,0,7 7 9,0,1,7
9 8 1
7 9 6,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...