Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số TP. HCM - 17/01/2022
Thứ hai
Loại vé: 1D2
100n 67
200n 803
400n 897735634329
1.tr 5542
3.tr 10362147643147039544785835453671203
10.tr 5500164227
15.tr 75851
30.tr 98072
Giải Đặc Biệt
780068
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/01/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 17/01/2022  
Chục Số Đơn vị
7 0 3,3,1
0,5 1
4,6,7 2 9,7
0,6,8,0 3 6
6,4 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5 1
3 6 7,3,2,4,8
6,7,2 7 7,0,2
6 8 3
2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 10/01/2022
Thứ hai
Loại vé: 1C2
100n 61
200n 888
400n 417606862817
1.tr 4791
3.tr 06867386288842085974191305228041065
10.tr 0544278699
15.tr 70980
30.tr 29704
Giải Đặc Biệt
884043
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/01/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 10/01/2022  
Chục Số Đơn vị
2,3,8,8 0 4
6,9 1 7
4 2 8,0
4 3 0
7,0 4 2,3
Chục Số Đơn vị
6 5
7,8 6 1,7,5
1,6 7 6,4
8,2 8 8,6,0,0
9 9 1,9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 03/01/2022
Thứ hai
Loại vé: 1B2
100n 77
200n 954
400n 330914288743
1.tr 1026
3.tr 08808423465753241854889949602052263
10.tr 5218385823
15.tr 27868
30.tr 78698
Giải Đặc Biệt
238006
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/01/2022
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 03/01/2022  
Chục Số Đơn vị
2 0 9,8,6
1
3 2 8,6,0,3
4,6,8,2 3 2
5,5,9 4 3,6
Chục Số Đơn vị
5 4,4
2,4,0 6 3,8
7 7 7
2,0,6,9 8 3
0 9 4,8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 27/12/2021
Thứ hai
Loại vé: 12E2
100n 96
200n 480
400n 108142106032
1.tr 5351
3.tr 90683345853275476463374526082382155
10.tr 0465443833
15.tr 96365
30.tr 05454
Giải Đặc Biệt
510244
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/12/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 27/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8,1 0
8,5 1 0
3,5 2 3
8,6,2,3 3 2,3
5,5,5,4 4 4
Chục Số Đơn vị
8,5,6 5 1,4,2,5,4,4
9 6 3,5
7
8 0,1,3,5
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 20/12/2021
Thứ hai
Loại vé: 12D2
100n 93
200n 623
400n 487819855336
1.tr 5887
3.tr 16369135304420939523922518035169901
10.tr 6966029916
15.tr 52162
30.tr 43474
Giải Đặc Biệt
892392
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/12/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 20/12/2021  
Chục Số Đơn vị
3,6 0 9,1
5,5,0 1 6
6,9 2 3,3
9,2,2 3 6,0
7 4
Chục Số Đơn vị
8 5 1,1
3,1 6 9,0,2
8 7 8,4
7 8 5,7
6,0 9 3,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 13/12/2021
Thứ hai
Loại vé: 12C2
100n 31
200n 530
400n 787921362529
1.tr 5783
3.tr 75155955832327295665260912774250011
10.tr 6671524084
15.tr 66015
30.tr 23870
Giải Đặc Biệt
646931
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/12/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 13/12/2021  
Chục Số Đơn vị
3,7 0
3,9,1,3 1 1,5,5
7,4 2 9
8,8 3 1,0,6,1
8 4 2
Chục Số Đơn vị
5,6,1,1 5 5
3 6 5
7 9,2,0
8 3,3,4
7,2 9 1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số TP. HCM - 06/12/2021
Thứ hai
Loại vé: 12B2
100n 93
200n 585
400n 785288324100
1.tr 9518
3.tr 83881965859691217262318423460057547
10.tr 5747616478
15.tr 79254
30.tr 10161
Giải Đặc Biệt
245082
Xem bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/12/2021
Bảng Loto xổ số TP. HCM - Ngày: 06/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0,0 0 0,0
8,6 1 8,2
5,3,1,6,4,8 2
9 3 2
5 4 2,7
Chục Số Đơn vị
8,8 5 2,4
7 6 2,1
4 7 6,8
1,7 8 5,1,5,2
9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...