Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 24/05/2022

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 24/05/2022
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 17/01/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 80
Giải Bảy 843
Giải Sáu 097887411789
Giải Năm 5849
Giải Tư 19326101923929633534558051618866461
Giải Ba 8286370106
Giải Nhì 74923
Giải Nhất 83843
Giải Đặc Biệt
146131
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/01/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 17/01/2022  
Chục Số Đơn vị
8 0 5,6
4,6,3 1
9 2 6,3
4,6,2,4 3 4,1
3 4 3,1,9,3
Chục Số Đơn vị
0 5
2,9,0 6 1,3
7 8
7,8 8 0,9,8
8,4 9 2,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 10/01/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 72
Giải Bảy 322
Giải Sáu 249568922410
Giải Năm 7368
Giải Tư 03854912257331227374322851971281884
Giải Ba 8775260201
Giải Nhì 24456
Giải Nhất 90341
Giải Đặc Biệt
609738
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/01/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 10/01/2022  
Chục Số Đơn vị
1 0 1
0,4 1 0,2,2
7,2,9,1,1,5 2 2,5
3 8
5,7,8 4 1
Chục Số Đơn vị
9,2,8 5 4,2,6
5 6 8
7 2,4
6,3 8 5,4
9 5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 03/01/2022
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 84
Giải Bảy 160
Giải Sáu 505886869722
Giải Năm 2702
Giải Tư 19046093455228373759398220085936892
Giải Ba 1361169267
Giải Nhì 73435
Giải Nhất 57205
Giải Đặc Biệt
490897
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/01/2022
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 03/01/2022  
Chục Số Đơn vị
6 0 2,5
1 1 1
2,0,2,9 2 2,2
8 3 5
8 4 6,5
Chục Số Đơn vị
4,3,0 5 8,9,9
8,4 6 0,7
6,9 7
5 8 4,6,3
5,5 9 2,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 27/12/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 18
Giải Bảy 977
Giải Sáu 119394954513
Giải Năm 2284
Giải Tư 54378127724521782256302462436515090
Giải Ba 4619453708
Giải Nhì 29937
Giải Nhất 96925
Giải Đặc Biệt
851469
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/12/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 27/12/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 8
1 8,3,7
7 2 5
9,1 3 7
8,9 4 6
Chục Số Đơn vị
9,6,2 5 6
5,4 6 5,9
7,1,3 7 7,8,2
1,7,0 8 4
6 9 3,5,0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 20/12/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 52
Giải Bảy 407
Giải Sáu 104779383842
Giải Năm 0818
Giải Tư 61578467368944534087646598485561685
Giải Ba 2869342336
Giải Nhì 75417
Giải Nhất 01480
Giải Đặc Biệt
409145
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/12/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 20/12/2021  
Chục Số Đơn vị
8 0 7
1 8,7
5,4 2
9 3 8,6,6
4 7,2,5,5
Chục Số Đơn vị
4,5,8,4 5 2,9,5
3,3 6
0,4,8,1 7 8
3,1,7 8 7,5,0
5 9 3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 13/12/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 25
Giải Bảy 272
Giải Sáu 273223564625
Giải Năm 3748
Giải Tư 22985383752930816056462534302893938
Giải Ba 9424580868
Giải Nhì 93500
Giải Nhất 10688
Giải Đặc Biệt
057188
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/12/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 13/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 8,0
1
7,3 2 5,5,8
5 3 2,8
4 8,5
Chục Số Đơn vị
2,2,8,7,4 5 6,6,3
5,5 6 8
7 2,5
4,0,2,3,6,8,8 8 5,8,8
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Thừa T. Huế - 06/12/2021
Thứ hai
Loại vé: STTH
Giải Tám 95
Giải Bảy 565
Giải Sáu 567408298753
Giải Năm 3296
Giải Tư 51255704172130155021079563864889452
Giải Ba 4596687874
Giải Nhì 61787
Giải Nhất 95471
Giải Đặc Biệt
043048
Xem bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/12/2021
Bảng Loto xổ số Thừa T. Huế - Ngày: 06/12/2021  
Chục Số Đơn vị
0 1
0,2,7 1 7
5 2 9,1
5 3
7,7 4 8,8
Chục Số Đơn vị
9,6,5 5 3,5,6,2
9,5,6 6 5,6
1,8 7 4,4,1
4,4 8 7
2 9 5,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...