Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Tây Ninh - 10/06/2021
Thứ năm
Loại vé: 6K2
100n 88
200n 289
400n 104798833448
1.tr 9993
3.tr 06640403010581168110353480371754971
10.tr 2400424691
15.tr 23520
30.tr 93738
Giải Đặc Biệt
271421
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/06/2021
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 10/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,1,2 0 1,4
0,1,7,9,2 1 1,0,7
2 0,1
8,9 3 8
0 4 7,8,0,8
Chục Số Đơn vị
5
6
4,1 7 1
8,4,4,3 8 8,9,3
8 9 3,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 03/06/2021
Thứ năm
Loại vé: 6K1
100n 56
200n 073
400n 932659330838
1.tr 4818
3.tr 71089359702064440558666708071489724
10.tr 1758487441
15.tr 96513
30.tr 51700
Giải Đặc Biệt
791223
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/06/2021
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 03/06/2021  
Chục Số Đơn vị
7,7,0 0 0
4 1 8,4,3
2 6,4,3
7,3,1,2 3 3,8
4,1,2,8 4 4,1
Chục Số Đơn vị
5 6,8
5,2 6
7 3,0,0
3,1,5 8 9,4
8 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 27/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K4
100n 71
200n 990
400n 422125679774
1.tr 4718
3.tr 66305422300849948023349660783038630
10.tr 7226926305
15.tr 71795
30.tr 18114
Giải Đặc Biệt
564247
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/05/2021
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 27/05/2021  
Chục Số Đơn vị
9,3,3,3 0 5,5
7,2 1 8,4
2 1,3
2 3 0,0,0
7,1 4 7
Chục Số Đơn vị
0,0,9 5
6 6 7,6,9
6,4 7 1,4
1 8
9,6 9 0,9,5
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 20/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K3
100n 15
200n 202
400n 604289357198
1.tr 6119
3.tr 80761352431242064594126827356559124
10.tr 5030046571
15.tr 42765
30.tr 14245
Giải Đặc Biệt
524786
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/05/2021
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 20/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,0 0 2,0
6,7 1 5,9
0,4,8 2 0,4
4 3 5
9,2 4 2,3,5
Chục Số Đơn vị
1,3,6,6,4 5
8 6 1,5,5
7 1
9 8 2,6
1 9 8,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 13/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K2
100n 78
200n 059
400n 930700871044
1.tr 2977
3.tr 92027609461893919295504439462838008
10.tr 8760857055
15.tr 07912
30.tr 10356
Giải Đặc Biệt
069993
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/05/2021
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 13/05/2021  
Chục Số Đơn vị
0 7,8,8
1 2
1 2 7,8
4,9 3 9
4 4 4,6,3
Chục Số Đơn vị
9,5 5 9,5,6
4,5 6
0,8,7,2 7 8,7
7,2,0,0 8 7
5,3 9 5,3
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 06/05/2021
Thứ năm
Loại vé: 5K1
100n 66
200n 920
400n 370925367088
1.tr 2498
3.tr 29121874920962060295543812279216356
10.tr 9345052587
15.tr 99472
30.tr 40317
Giải Đặc Biệt
518179
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/05/2021
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 06/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,2,5 0 9
2,8 1 7
9,9,7 2 0,1,0
3 6
4
Chục Số Đơn vị
9 5 6,0
6,3,5 6 6
8,1 7 2,9
8,9 8 8,1,7
0,7 9 8,2,5,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Tây Ninh - 29/04/2021
Thứ năm
Loại vé: 4K5
100n 22
200n 690
400n 301138648208
1.tr 2847
3.tr 04114358071724846061482648519445658
10.tr 2356470866
15.tr 49484
30.tr 92467
Giải Đặc Biệt
834077
Xem bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 29/04/2021
Bảng Loto xổ số Tây Ninh - Ngày: 29/04/2021  
Chục Số Đơn vị
9 0 8,7
1,6 1 1,4
2 2 2
3
6,1,6,9,6,8 4 7,8
Chục Số Đơn vị
5 8
6 6 4,1,4,4,6,7
4,0,6,7 7 7
0,4,5 8 4
9 0,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...