Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 20/06/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 20/06/2021
Kết quả xổ số Quảng Trị - 10/06/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 20
Giải Bảy 829
Giải Sáu 873727938990
Giải Năm 0181
Giải Tư 03202526064953307404325185198178352
Giải Ba 7255200522
Giải Nhì 68353
Giải Nhất 08974
Giải Đặc Biệt
503143
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 10/06/2021  
Chục Số Đơn vị
2,9 0 2,6,4
8,8 1 8
0,5,5,2 2 0,9,2
9,3,5,4 3 7,3
0,7 4 3
Chục Số Đơn vị
5 2,2,3
0 6
3 7 4
1 8 1,1
2 9 3,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 03/06/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 18
Giải Bảy 761
Giải Sáu 234964754619
Giải Năm 5900
Giải Tư 70785932452240565262445124016961142
Giải Ba 2737074688
Giải Nhì 09442
Giải Nhất 07667
Giải Đặc Biệt
486219
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/06/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 03/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,7 0 0,5
6 1 8,9,2,9
6,1,4,4 2
3
4 9,5,2,2
Chục Số Đơn vị
7,8,4,0 5
6 1,2,9,7
6 7 5,0
1,8 8 5,8
4,1,6,1 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 27/05/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 91
Giải Bảy 157
Giải Sáu 338727646401
Giải Năm 5720
Giải Tư 22213681332562525425533580292284991
Giải Ba 6244035836
Giải Nhì 54838
Giải Nhất 26886
Giải Đặc Biệt
369712
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 27/05/2021  
Chục Số Đơn vị
2,4 0 1
9,0,9 1 3,2
2,1 2 0,5,5,2
1,3 3 3,6,8
6 4 0
Chục Số Đơn vị
2,2 5 7,8
3,8 6 4
5,8 7
5,3 8 7,6
9 1,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 20/05/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 94
Giải Bảy 282
Giải Sáu 443692420030
Giải Năm 4619
Giải Tư 61734173424099625326086607825857043
Giải Ba 6918244721
Giải Nhì 27554
Giải Nhất 66622
Giải Đặc Biệt
946384
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 20/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,6 0
2 1 9
8,4,4,8,2 2 6,1,2
4 3 6,0,4
9,3,5,8 4 2,2,3
Chục Số Đơn vị
5 8,4
3,9,2 6 0
7
5 8 2,2,4
1 9 4,6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 13/05/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 60
Giải Bảy 974
Giải Sáu 623989741353
Giải Năm 5037
Giải Tư 68731367202433313465402072952495494
Giải Ba 4341635602
Giải Nhì 71157
Giải Nhất 30209
Giải Đặc Biệt
189202
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 13/05/2021  
Chục Số Đơn vị
6,2 0 7,2,9,2
3 1 6
0,0 2 0,4
5,3 3 9,7,1,3
7,7,2,9 4
Chục Số Đơn vị
6 5 3,7
1 6 0,5
3,0,5 7 4,4
8
3,0 9 4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 06/05/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 30
Giải Bảy 571
Giải Sáu 804918477988
Giải Năm 5840
Giải Tư 74668993867215382092566350291871047
Giải Ba 7505624313
Giải Nhì 70812
Giải Nhất 36310
Giải Đặc Biệt
534826
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/05/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 06/05/2021  
Chục Số Đơn vị
3,4,1 0
7 1 8,3,2,0
9,1 2 6
5,1 3 0,5
4 9,7,0,7
Chục Số Đơn vị
3 5 3,6
8,5,2 6 8
4,4 7 1
8,6,1 8 8,6
4 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Trị - 29/04/2021
Thứ năm
Loại vé: ST
Giải Tám 61
Giải Bảy 440
Giải Sáu 877139388660
Giải Năm 4460
Giải Tư 32034263812301497637741049502198301
Giải Ba 0410552009
Giải Nhì 98918
Giải Nhất 58924
Giải Đặc Biệt
380101
Xem bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/04/2021
Bảng Loto xổ số Quảng Trị - Ngày: 29/04/2021  
Chục Số Đơn vị
4,6,6 0 4,1,5,9,1
6,7,8,2,0,0 1 4,8
2 1,4
3 8,4,7
3,1,0,2 4 0
Chục Số Đơn vị
0 5
6 1,0,0
3 7 1
3,1 8 1
0 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...