Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 23/06/2024

Kết quả xổ số Quảng Ninh - 11/06/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 07535214
Giải Sáu 460970823
Giải Năm 252277553264263792157973
Giải Tư 6405997337429996
Giải Ba 051507760092021429317334440793
Giải Nhì 0249177554
Giải Nhất 34794
Giải Đặc Biệt
17409
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 11/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,7,5,0 0 7,5,0,9
2,3,9 1 4,5
5,2,4 2 3,2,1
5,2,7,7,9 3 7,1
1,6,4,5,9 4 2,4
Chục Số Đơn vị
5,1,0 5 3,2,5,0,4
9 6 0,4
0,3 7 0,3,3
8
0 9 6,3,1,4
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 04/06/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 15821855
Giải Sáu 942278257
Giải Năm 526061109746151865044996
Giải Tư 1080380962675179
Giải Ba 108291945885562075218570170057
Giải Nhì 8684137274
Giải Nhất 95915
Giải Đặc Biệt
86127
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 04/06/2024  
Chục Số Đơn vị
6,1,8 0 4,9,1
2,0,4 1 5,8,0,8,5
8,4,6 2 9,1,7
3
0,7 4 2,6,1
Chục Số Đơn vị
1,5,1 5 5,7,8,7
4,9 6 0,7,2
5,6,5,2 7 8,9,4
1,7,1,5 8 2,0
0,7,2 9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 28/05/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 63297512
Giải Sáu 232937880
Giải Năm 081103412380493549148694
Giải Tư 8291695399811132
Giải Ba 308791515762025167552335705880
Giải Nhì 0983029003
Giải Nhất 72043
Giải Đặc Biệt
47490
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 28/05/2024  
Chục Số Đơn vị
8,8,8,3,9 0 3
1,4,9,8 1 2,1,4
1,3,3 2 9,5
6,5,0,4 3 2,7,5,2,0
1,9 4 1,3
Chục Số Đơn vị
7,3,2,5 5 3,7,5,7
6 3
3,5,5 7 5,9
8 0,0,1,0
2,7 9 4,1,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 21/05/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 79735087
Giải Sáu 832502909
Giải Năm 124510614589030988672047
Giải Tư 6188988534289737
Giải Ba 777752710644932694634935874462
Giải Nhì 6901879701
Giải Nhất 18539
Giải Đặc Biệt
55200
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 21/05/2024  
Chục Số Đơn vị
5,0 0 2,9,9,6,1,0
6,0 1 8
3,0,3,6 2 8
7,6 3 2,7,2,9
4 5,7
Chục Số Đơn vị
4,8,7 5 0,8
0 6 1,7,3,2
8,6,4,3 7 9,3,5
8,2,5,1 8 7,9,8,5
7,0,8,0,3 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 14/05/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 66634565
Giải Sáu 934848328
Giải Năm 159729145213464566619199
Giải Tư 8610714808581031
Giải Ba 150960869126638165189352628481
Giải Nhì 3952563916
Giải Nhất 28703
Giải Đặc Biệt
16880
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 14/05/2024  
Chục Số Đơn vị
1,8 0 3
6,3,9,8 1 4,3,0,8,6
2 8,6,5
6,1,0 3 4,1,8
3,1 4 5,8,5,8
Chục Số Đơn vị
4,6,4,2 5 8
6,9,2,1 6 6,3,5,1
9 7
4,2,4,5,3,1 8 1,0
9 9 7,9,6,1
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 07/05/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 28170122
Giải Sáu 004560330
Giải Năm 107390986376614934730458
Giải Tư 4876803963939366
Giải Ba 536401164198550516973575758353
Giải Nhì 7567955486
Giải Nhất 81118
Giải Đặc Biệt
12317
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 07/05/2024  
Chục Số Đơn vị
6,3,4,5 0 1,4
0,4 1 7,8,7
2 2 8,2
7,7,9,5 3 0,9
0 4 9,0,1
Chục Số Đơn vị
5 8,0,7,3
7,7,6,8 6 0,6
1,9,5,1 7 3,6,3,6,9
2,9,5,1 8 6
4,3,7 9 8,3,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Quảng Ninh - 30/04/2024
Thứ ba
Loại vé: XSMB
Giải Bảy 47595428
Giải Sáu 064111819
Giải Năm 944273354865870294540153
Giải Tư 3810536633523783
Giải Ba 092113988751882985921310035623
Giải Nhì 7518144812
Giải Nhất 05886
Giải Đặc Biệt
44624
Xem bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024
Bảng Loto xổ số Quảng Ninh - Ngày: 30/04/2024  
Chục Số Đơn vị
1,0 0 2,0
1,1,8 1 1,9,0,1,2
4,0,5,8,9,1 2 8,3,4
5,8,2 3 5
5,6,5,2 4 7,2
Chục Số Đơn vị
3,6 5 9,4,4,3,2
6,8 6 4,5,6
4,8 7
2 8 3,7,2,1,6
5,1 9 2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...