Đại lý vé số Kế Thanh

Tra Cứu Kết Quả Xổ Số

Miền Tỉnh Đầu đuôi

Kết quả xổ số kiến thiết 28/09/2021

Đang chờ Trực tiếp Xổ Số Miền Nam lúc 16h15': 28/09/2021
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 30/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 10
Giải Bảy 951
Giải Sáu 778305611625
Giải Năm 1888
Giải Tư 25141562042801504728389418430920763
Giải Ba 2009591438
Giải Nhì 28352
Giải Nhất 96733
Giải Đặc Biệt
903997
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 30/07/2021  
Chục Số Đơn vị
1 0 4,9
5,6,4,4 1 0,5
5 2 5,8
8,6,3 3 8,3
0 4 1,1
Chục Số Đơn vị
2,1,9 5 1,2
6 1,3
9 7
8,2,3 8 3,8
0 9 5,7
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 23/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 98
Giải Bảy 767
Giải Sáu 471311702970
Giải Năm 4310
Giải Tư 65114915241216499125080333424576576
Giải Ba 5107040554
Giải Nhì 54926
Giải Nhất 22261
Giải Đặc Biệt
289354
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 23/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7,7,1,7 0
6 1 3,0,4
2 4,5,6
1,3 3 3
1,2,6,5,5 4 5
Chục Số Đơn vị
2,4 5 4,4
7,2 6 7,4,1
6 7 0,0,6,0
9 8
9 8
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 16/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 17
Giải Bảy 238
Giải Sáu 957110440801
Giải Năm 3769
Giải Tư 39570778998238442340759924746254204
Giải Ba 9283678561
Giải Nhì 52476
Giải Nhất 21724
Giải Đặc Biệt
289385
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 16/07/2021  
Chục Số Đơn vị
7,4 0 1,4
7,0,6 1 7
9,6 2 4
3 8,6
4,8,0,2 4 4,0
Chục Số Đơn vị
8 5
3,7 6 9,2,1
1 7 1,0,6
3 8 4,5
6,9 9 9,2
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 09/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 23
Giải Bảy 131
Giải Sáu 323997136328
Giải Năm 6783
Giải Tư 40878789028951535609900097240312156
Giải Ba 6710007929
Giải Nhì 23138
Giải Nhất 36234
Giải Đặc Biệt
336123
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 09/07/2021  
Chục Số Đơn vị
0 0 2,9,9,3,0
3 1 3,5
0 2 3,8,9,3
2,1,8,0,2 3 1,9,8,4
3 4
Chục Số Đơn vị
1 5 6
5 6
7 8
2,7,3 8 3
3,0,0,2 9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 02/07/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 31
Giải Bảy 920
Giải Sáu 964329168352
Giải Năm 3552
Giải Tư 77062843134714143588362847476106687
Giải Ba 1568832376
Giải Nhì 45677
Giải Nhất 27801
Giải Đặc Biệt
382396
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/07/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 02/07/2021  
Chục Số Đơn vị
2 0 1
3,4,6,0 1 6,3
5,5,6 2 0
4,1 3 1
8 4 3,1
Chục Số Đơn vị
5 2,2
1,7,9 6 2,1
8,7 7 6,7
8,8 8 8,4,7,8
9 6
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 25/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 42
Giải Bảy 942
Giải Sáu 358238126240
Giải Năm 3558
Giải Tư 29562320053747188528536485144047925
Giải Ba 1810516756
Giải Nhì 21581
Giải Nhất 67027
Giải Đặc Biệt
163353
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/06/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 25/06/2021  
Chục Số Đơn vị
4,4 0 5,5
7,8 1 2
4,4,8,1,6 2 8,5,7
5 3
4 2,2,0,8,0
Chục Số Đơn vị
0,2,0 5 8,6,3
5 6 2
2 7 1
5,2,4 8 2,1
9
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng
Kết quả xổ số Ninh Thuận - 18/06/2021
Thứ sáu
Loại vé: ST
Giải Tám 00
Giải Bảy 127
Giải Sáu 180008212396
Giải Năm 0111
Giải Tư 47820384864795168744871905183971704
Giải Ba 4504083300
Giải Nhì 02935
Giải Nhất 68376
Giải Đặc Biệt
303729
Xem bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/06/2021
Bảng Loto xổ số Ninh Thuận - Ngày: 18/06/2021  
Chục Số Đơn vị
0,0,2,9,4,0 0 0,0,4,0
2,1,5 1 1
2 7,1,0,9
3 9,5
4,0 4 4,0
Chục Số Đơn vị
3 5 1
9,8,7 6
2 7 6
8 6
3,2 9 6,0
Cần đối chiếu lại kết quả xổ số với công ty xổ số
Hình Vé Số Đổi số trúng

Dò vé số Online ...